Жіноче здоров'я

всі аспекти здоров'я жінок, що різняться від здоров'я чоловіків

Жіноче здоров'я, здоров'я жінок (англ. Women's health) стосується здоров'я жінок та дівчат, що відрізняється від здоров'я чоловіків багатьма особливими властивостями. Наприклад, від природи жіночі теплові налаштування, роблять їх більш чутливими до коливань температури. Загалом, жінки в середньому мають нижчу температуру тіла.[1] Здоров'я жінок — це дуже важлива частина здоров'я населення, яке Всесвітня організація охорони здоров'я визначає як «стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту». Жіноче здоров'я іноді тлумачать як репродуктивне здоров'я, проте наразі сучасні (2020-і) науковці висловлюються за ширше визначення, що стосується загального стану здоров'я жінок, краще виражене в терміні «Здоров'я жінок».

ВступРедагувати

Хоча жінки в промислово розвинених країнах збільшили гендерний розрив щодо тривалості життя і зараз живуть довше, ніж чоловіки, у багатьох сферах здоров'я вони все-ж стикаються з більш ранніми та важчими захворюваннями. Гендер залишається важливою соціальною детермінантою здоров'я, оскільки на здоров'я жінок впливає не тільки їх біологія, а й такі умови, як бідність, зайнятість та родинні обов'язки. Жінки вже давно зазнають негараздів в багатьох питаннях, таких як соціальна та економічна влада, що обмежує їхній доступ до життєвих потреб, зокрема охорони здоров'я, і чим нижчий рівень їхнього добробуту, наприклад у країнах що розвиваються, тим більший негативний вплив на здоров'я.

Репродуктивне та сексуальне здоров'я жінок має суттєві відмінності порівняно зі здоров'ям чоловіків. Навіть у розвинених країнах вагітність та пологи пов'язано із значним ризиком для жінок, у яких материнська смертність становить понад чверть мільйона смертей на рік, з великим розривом між країнами, що розвиваються, та розвинутими. Супутня патологія (коморбідність) від інших нерепродуктивних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, сприяє як смертності, так і захворюваності, зокрема гестоз. Інфекції які передаються статевим шляхом, мають серйозні наслідки для жінок та немовлят, передавання від матері до дитини призводить до таких наслідків, як мертвонародження та смертність новонароджених, а запальні захворювання органів малого тазу — до безпліддя. Крім того, безпліддя з багатьох інших причин, контроль за народжуваністю, незапланована вагітність, зґвалтування та боротьба за доступ до абортів, створюють для жінок інші перешкоди.

Хоча показники провідних причин смерті, серцево-судинних захворювань, раку та захворювань легенів однакові у жінок та чоловіків, жінки мають різний досвід. Рак легенів обігнав усі інші типи раку як провідну причину смертності від раку у жінок, потім рак молочної залози, рак прямої кишки, яєчників, матки та шийки матки. Хоча паління є основною причиною раку легенів, серед жінок котрі не палять ризик розвитку раку втричі більший, ніж серед чоловіків які не курять. Попри це, рак молочної залози залишається найпоширенішим видом раку серед жінок у розвинених країнах і є одним із найважливіших хронічних захворювань жінок, тоді як рак шийки матки залишається одним із найбільш розповсюджених видів раку в країнах що розвиваються, пов'язаний з вірусом папіломи людини (ВПЛ), важке захворювання яке передається статевим шляхом. Вакцина проти ВПЛ разом із диспансеризацією можуть обмежувати ці захворювання. Інші важливі проблеми здоров'я жінок охоплюють серцево-судинні захворювання, депресію, деменцію, остеопороз та анемію. Основною перешкодою на шляху до покращення здоров'я жінок, є недостатня їх представленість у наукових дослідженнях, несправедливість, яку вирішують у Сполучених Штатах та інших західних країнах шляхом створення центрів передового досвіду у галузі жіночого здоров'я та всеосяжних клінічних випробувань, таких як Ініціатива жіночого здоров'я.

Визначення та сфера застосуванняРедагувати

Жіночий досвід здоров'я та хвороб відрізняється від досвіду чоловіків завдяки особистісним біологічним, соціальним та поведінковим умовам. Біологічні відмінності варіюються від фенотипів до клітинної біології та виявляють унікальні ризики для поглиблення погіршення здоров'я. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає здоров'я як «стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не просто відсутність захворювань чи вад здоров'я»[2]. Здоров'я жінок є прикладом здоров'я населення, здоров'я певного визначеного населення.[3]

Жіноче здоров'я було описано як «клаптикова ковдра із прогалинами»[4]. Хоча багато питань навколо здоров'я жінок пов'язано з репродуктивним здоров'ям, зокрема здоров'я матері та дитини, здоров'я статевих органів та здоров'я молочних залоз та ендокринного (гормонального) здоров'я, зокрема менструації, контроль народжуваності та менопаузу, більш широке розуміння здоров'я жінок було закликано включити всі аспекти здоров'я жінок, замінивши «Здоров'я жінок» на «Жіноче здоров'я»[5]. ВООЗ вважає, що надмірне акцентування уваги на репродуктивному здоров'ї стало основним бар'єром на шляху забезпечення доступу до якісної медичної допомоги для всіх жінок. Стани, які вражають як чоловіків, так і жінок, такі як серцево-судинні захворювання, остеопороз, також по-різному проявляються у жінок.[6] Проблеми здоров'я жінок також стосуються медичних ситуацій, коли жінки стикаються з питаннями, не пов'язаними безпосередньо з їх біологією, такими як гендерно-диференційований доступ до медичного лікування та інші соціально-економічні чинники. Здоров'я жінок викликає особливе занепокоєння через широку їхню дискримінацію у світі, що робить їх позбавленими добробуту.

Низка прихильників медичних досліджень, таких як Товариство досліджень жіночого здоров'я в США, підтримують це ширше визначення, а не просто специфічні для жіночої анатомії теми, включаючи сфери, де існують біологічні відмінності між жінками та чоловіками. Жінки також потребують охорони здоров'я більше і мають доступ до системи охорони здоров'я більше, ніж чоловіки. Хоча частина цього зумовлена потребами репродуктивного та сексуального здоров'я, вони також мають більше хронічних проблем нерепродуктивного здоров'я, таких як серцево-судинні захворювання, рак, психічні захворювання, діабет та остеопороз.[7][8]

Загальна перспективаРедагувати

Гендерні відмінності та реакції на лікування у багатьох сферах здоров'я особливо важливі, якщо розглядати цю тему із всеосяжної точки зору.[9][10] Значна частина доступної інформації надходить із розвинутих країн, проте між розвиненими та країнами, що розвиваються, помітні відмінності щодо ролі жінок та стану здоров'я.[11][12][13] Загальна точка зору визначається як «область для вивчення, досліджень і практики, яка ставить пріоритет на покращення стану здоров'я та досягнення рівня здоров'я у всіх людей всього світу».

У 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я визначила десять основних питань жіночого здоров'я: рак, репродуктивне здоров'я, здоров'я матері, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), інфекції, що передаються статевим шляхом, насильство, психічне здоров'я, не інфекційні хвороби, молодість та старіння.[14]

Ймовірна тривалість життяРедагувати

Тривалість життя жінок більша, ніж у чоловіків, і рівень смертності у них нижчий протягом усього життя, незалежно від раси та географічного регіону. Однак історично склалося так, що жінки мали вищі показники смертності, головним чином від материнської смертності (смерті при пологах).[6] У розвинутих країнах гендерний розрив зменшився після промислової революції. Попри ці відмінності, у багатьох галузях охорони здоров'я жінки переживають більш ранні та важчі захворювання, а наслідки — гірші.[15]

Незважаючи на ці відмінності, провідні причини смерті в Сполучених Штатах надзвичайно схожі для чоловіків та жінок — на чолі з хворобами серця, на які припадає чверть усіх смертей, а потім рак, захворювання легенів та інсульт. Тоді як у жінок нижча частота смерті від ненавмисних травм та самогубств, у них частіша деменція (Гроновскі та Шиндлер, таблиця I).[6]

Основні відмінності середньої тривалості життя жінок між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, полягають у дітородному віці. Якщо жінка переживає цей період, відмінності між двома регіонами стають менш помітними, оскільки в подальшому житті неінфекційні хвороби стають основними причинами смерті жінок у всьому світі, при цьому смертність від серцево-судинних захворювань становить 45 % жінок старшого віку, а потім рак (15 %) та захворювання легенів (10 %). Це створює додаткове навантаження на ресурси країн, що розвиваються. Зміна способу життя, зокрема дієта, фізична активність та культурні чинники, які сприяють збільшенню розміру тіла у жінок, сприяють зростанню проблем із ожирінням та діабетом серед жінок у цих країнах та збільшують ризики серцево-судинних захворювань та інших неінфекційних хвороб.[9][16]

Жінки, які є соціально маргіналізованими, частіше помирають у молодшому віці, ніж жінки, які цього не роблять.[17] Жінки, які страждають від зловживання наркотичними речовинами, є бездомними, секс-працівницями та/або ув'язненими мають значно коротше життя, ніж інші жінки. У будь-якому даному віці жінки в цих стигматизованих групах приблизно в 10-13 разів частіше помирають, ніж інші жінки того ж віку.[18]

Соціальні та культурні факториРедагувати

 
Логотип сталого розвитку Ціль 5: Гендерна рівність

Здоров'я жінок позиціонується в межах більш широкого кола знань, на які, серед іншого, посилається Всесвітня організація охорони здоров'я, яка надає значення гендеру як соціальній детермінанті здоров'я. Хоча біологія позначається на здоров'ї жінок, на них впливають і соціальні умови, такі як бідність, зайнятість та сімейні обов'язки, і ці аспекти не слід затьмарювати.[19][20]

Зазвичай жінки перебувають у неблагонадійному становищі з точки зору економічного та соціального статусу та влади, що, водночас, зменшує їхній доступ до життєвих потреб, зокрема охорони здоров'я. Попри нещодавні покращення в західних країнах, жінки залишаються у гіршому стані щодо чоловіків.[6] Гендерний розрив у здоров'ї ще більш гострий у країнах, що розвиваються. На додаток до гендерної нерівності, залишаються особливі хвороботворчі процеси, які однозначно пов'язані з тим, щоби бути жінкою, що створює специфічні проблеми як у профілактиці, так і в охороні здоров'я.[15]

Незважаючи на успіхи у доступі до медичної допомоги жінки зазнають дискримінації - процес, який Айріс Янг назвала «внутрішньою ізоляцією», на відміну від «зовнішньої ізоляції».[21]

Відмінності в поведінці також відіграють певну роль, коли жінки менше ризикують, менше споживають тютюну, алкоголю та наркотиків, зменшуючи ризик смертності від супутніх захворювань, включаючи рак легенів, туберкульоз та цироз. Інші фактори ризику, які є нижчими для жінок, включають аварії на транспортних засобах. Професійні відмінності піддавали жінок меншим виробничим травмам, хоча це, ймовірно, може змінитися, як і ризик отримання травм або смерті на війні. Рівень самогубств також менший серед жінок.  

Соціальний погляд на здоров'я у поєднанні з визнанням того, що стать є соціальною детермінантою здоров'я, привів до того, що був створений Центр охорони здоров'я жінок імені Лейххардта (1974 рік)[22], він був першим центром жіночого здоров'я, створеним в Австралії, і є прикладом підходу до охорони здоров'я жінок та до надання послуг у цій галузі.[23]

Здоров'я жінок є питанням, яке піднімається багатьма феміністками, особливо там, де йдеться про репродуктивне здоров'я, і міжнародний жіночий рух відповідає за більшу частину прийняття порядку денного для поліпшення жіночого здоров'я.[24]

Біологічні факториРедагувати

Жінки та чоловіки відрізняються своїм хромосомним складом, білковими генетичними продуктами, геномним імпринтингом, експресією генів, сигнальними шляхами та гормональним середовищем. Все це вимагає обережності при екстраполяції інформації, отриманої від біомаркерів від однієї статі до іншої. Жінки особливо вразливі в двох крайнощах життя. Молоді жінки та підлітки піддаються ризику вагітності та небезпечних абортів, тоді як жінки похилого віку часто мають небагато ресурсів і перебувають у неблагонадійному стані щодо чоловіків, а також ризикують отримати деменцію, піддаватися жорстокому поводженню та, як правило, мають погане самопочуття.[14]

Репродуктивне та статеве здоров'яРедагувати

Жінки стикаються з багатьма унікальними проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з репродукцією та сексуальністю, а це третина всіх проблем зі здоров'ям, що виникають у жінок у репродуктивні роки (у віці 15-44 років), серед яких небезпечний секс є основним фактором ризику, особливо в країнах, що розвиваються.[14] Репродуктивне здоров'я охоплює широкий перелік питань, зокрема стан здоров'я та завдання структур і систем які беруть участь у відтворенні, вагітності, пологах та вихованні дітей разом з дородовим та перинатальним доглядом. Багато питань, з якими стикаються жінки та дівчата в регіонах з бідними ресурсами та нерозвинутими інституціями, відносно невідомі в розвинених країнах, наприклад, обрізання статевих органів жінок.[9]

Здоров'я матеріРедагувати

Вагітність становить значний ризик для здоров'я навіть у розвинених країнах, незважаючи на досягнення в акушерській науці та практиці.[25] Материнська смертність залишається головною проблемою у світовому здоров'ї та вважається одним з основних чинників для оцінки якості систем охорони здоров'я. Вагітність у підлітковому віці являє особливу проблему, незалежно від того, передбачувана вона чи ненавмисна, а також в рамках шлюбу чи союзу або ні. Вагітність призводить до серйозних змін у житті дівчини, фізично, емоційно, соціально та економічно, і ставить під загрозу її перехід у доросле життя. Вагітність підлітків частіше за все виникає через відсутність у дівчини вибору або зловживання.[26]

Смерть матеріРедагувати

 
Клініка материнського здоров'я в Афганістані

У 2013 році у світі померло близько 289 000 жінок (800 на день) через причини, пов'язані з вагітністю, з великими відмінностями між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.[9][27] Материнська смертність у західних країнах неухильно падала і є предметом щорічних звітів та оглядів. Тим не менше, між 1987 і 2011 роками материнська смертність у Сполучених Штатах зросла з 7,2 до 17,8 смертей на 100 000 живонароджених, це відображено в коефіцієнті материнської смертності (MMR). Натомість у решті світу повідомляється про показники до 1000 на народження а найвищі показники спостерігаються в Субсахарській Африці та Південній Азії, на які припадає 86 % таких смертей. Ці смертельні випадки рідко розслідуються, однак Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що 99 % цих смертей, більшість з яких настає протягом 24 годин після пологів, можна було б запобігти, якщо б існувала відповідна інфраструктура, навчання та обладнання.[27] У цих бідних країнах здоров'я матері ще більше погіршується бідністю та несприятливими економічними факторами, які впливають на дороги, заклади охорони здоров'я, обладнання та матеріали, крім обмеженого кваліфікованого персоналу. Інші проблеми охоплюють культурне ставлення до сексуальності, контрацепції, шлюбу дітей, народження вдома та здатність розпізнавати надзвичайні ситуації. Прямими причинами цієї смерті матері є крововиливи, еклампсія, перешкоджання пологам, сепсис та некваліфікований аборт. Крім того, малярія та СНІД ускладнюють вагітність. У період 2003—2009 рр. крововилив був основною причиною смерті, на нього припадало 27 % смертей у країнах, що розвиваються, і 16 % у розвинених країнах.[28][29]

Нерепродуктивне здоров'я залишається важливим предиктором здоров'я матері. У США основними причинами смерті матері є серцево-судинні захворювання (15 % смертей), ендокринні, дихальні та шлунково-кишкові розлади, інфекції, крововиливи та гіпертонічні розлади вагітності (Гроновскі та Шиндлер, таблиця II).[6]

У 2000 році Організація Об'єднаних Націй створила Ціль розвитку тисячоліття (ЦРТ) 5[30] для поліпшення здоров'я матері. Завдання 5A прагнуло зменшити материнську смертність на три чверті з 1990 по 2015 рік, використовуючи два показники — 5.1 MMR та 5.2 — частку пологів, у яких брав участь кваліфікований медичний персонал (лікар, медсестра чи акушерка). Ранні звіти вказували, що ЦРТ 5 досягла найменшого прогресу серед усіх ЦРТ. До цільової дати 2015 року MMR зменшився лише на 45 %, з 380 до 210, більшість із яких відбулися після 2000 року. Однак це покращення відбулося у всіх регіонах, але найвищі показники MMR все ще були в Африці та Азії, хоча найбільше падіння спостерігалася в Південній Азії — з 530 до 190 (64 %).[31] Найменший спад спостерігався в розвинених країнах — з 26 до 16 (37 %). Що стосується допоміжних пологів, ця частка зросла у всьому світі з 59 до 71 %. Хоча цифри були подібними як для розвинених регіонів, так і для регіонів, що розвиваються, в останніх існували значні коливання — від 52 % у Південній Азії до 100 % у Східній Азії. Ризики смерті під час вагітності в країнах, що розвиваються, залишаються в чотирнадцять разів вищими, ніж у розвинених країнах, але в Африці на південь від Сахари, де рівень MMR найвищий, ризик у 175 разів вищий. При встановленні цілей ЦРТ, кваліфіковані допоміжні пологи вважалися ключовою стратегією, а також показником доступу до медичної допомоги та точно відбивали рівень смертності. Існують також помітні відмінності в регіонах із 31 % нижчим рівнем у сільських районах країн, що розвиваються (56 проти 87 %), однак різниці немає в Східній Азії, але різниця в 52 % у Центральній Африці (32 проти 84 %). Із завершенням кампанії ЦРТ 2015 року в рамках кампанії «Цілі сталого розвитку» встановлюються нові показники на 2030 рік. Здоров'я матері підпадає під ціль 3 «Здоров'я», метою якої є зменшення загального коефіцієнта материнської смертності до менш ніж 70. Серед засобів, що розробляються для досягнення цих цілей, є Контрольний список ВООЗ щодо безпечних пологів.

Поліпшення стану здоров'я матері, на додаток до професійної допомоги при пологах, потребуватиме рутинної допологової допомоги, базової екстреної акушерської допомоги, зокрема наявність антибіотиків, окситоцину, протисудомних засобів, можливість ручного видалення затриманої плаценти, проведення інструментальних пологів та післяпологового догляду. Дослідження показали, що найбільш дієвими є програми, направлені на освіту пацієнтів та громад, пренатальну допомогу, екстрене акушерство (зокрема доступ до кесаревих розтинів) та транспорт. Як і в цілому щодо жіночого здоров'я, рішення щодо охорони здоров'я матері вимагає широкого погляду, що охоплює багато інших цілей ЦРТ, таких як бідність та статус, а з огляду на те, що більшість смертей відбувається в безпосередній внутрішньо-пологовий період, рекомендується проводити внутрішньо-пологовий догляд.[32] Нові вказівки щодо допологової допомоги були видані ВООЗ у листопаді 2016 року.

 
Жінки в ефіопській лікарні

Ускладнення вагітностіРедагувати

На додаток до смерті, що настала під час вагітності та пологів, вагітність може призвести до багатьох нелетальних проблем зі здоров'ям, зокрема акушерські свищі, позаматкову вагітність, передчасні пологи, гестаційний діабет, гіперемезіс гравідарум, гіпертонічні стани, зокрема прееклампсію та анемію.[32] У всьому світі ускладнення вагітності значно перевищують смерть матерів, за оцінками, 9,5 мільйона випадків захворювань, пов'язаних з вагітністю, і 1,4 мільйона майже пропущених (виживання від важких ускладнень, що загрожують життю). Ускладнення вагітності можуть бути фізичними, психічними, економічними та соціальними. За підрахунками, у 10–20 мільйонів жінок щороку виникатимуть фізичні або психічні вади, спричинені ускладненнями вагітності або неналежним доглядом. Отже, міжнародні агентства розробили стандарти акушерської допомоги.[9]

Статеве здоров'яРедагувати

КонтрацепціяРедагувати

 
Асоціація планування сім'ї: Куала Теренгану, Малайзія

Здатність визначати, чи варто і коли завагітніти, життєво необхідна для самовпевненості та самопочуття жінки, а контрацепція може захистити дівчат та молодих жінок від ризику ранньої вагітності, а жінок старшого віку від підвищеного ризику ненавмисної вагітності. Належний доступ до засобів контрацепції може обмежити багатоплідну вагітність, зменшити потребу у потенційно небезпечному аборті та зменшити материнську та дитячу смертність та захворюваність. Деякі бар'єрні форми контрацепції, такі як презервативи, також знижують ризик ІПСШ та ВІЛ-інфекції. Доступ до засобів контрацепції дозволяє жінкам робити усвідомлений вибір щодо свого репродуктивного та сексуального здоров'я, збільшує можливості розширення та покращує вибір в галузі освіти, кар'єри та участі у громадському житті. На суспільному рівні доступ до засобів контрацепції є ключовим фактором контролю за зростанням населення, що має наслідки для економіки, навколишнього середовища та регіонального розвитку. Отже, Організація Об'єднаних Націй розглядає доступ до контрацепції як право людини, яке є ключовим для гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, що рятує життя та зменшує бідність.[33]

У багатьох частинах світу доступ до засобів контрацепції та планування сім'ї дуже складний або його взагалі немає, і навіть у розвинених країнах культурні та релігійні традиції можуть створити бар'єри.[34] Хоча глобальне використання становить близько 55 %, в Африці воно може бути до 25 %. У всьому світі 222 мільйони жінок не мають або мають обмежений доступ до контрацепції. Потрібна певна обережність при тлумаченні наявних даних, оскільки поширеність контрацепції часто визначається як "відсоток жінок, які в даний час застосовують будь-який метод контрацепції, серед усіх жінок репродуктивного віку (тобто тих, хто віком від 15 до 49 років, якщо не зазначено інше), які перебувають у шлюбі або в союзі. До групи «союзників» входять жінки, які проживають зі своїм партнером в одному домогосподарстві і не перебувають у шлюбі відповідно до законів про шлюб чи звичаїв країни ". Це визначення більше підходить для більш обмежувальної концепції планування сім'ї, але не враховує потреби в контрацепції всіх інших жінок та дівчат, які є або можуть бути сексуально активними, мають загрозу вагітності та не перебувають у шлюбі чи «в союзі».[35][33]

Для багатьох жінок як у регіонах, що розвиваються, так і в розвинутих, залишаються значні перешкоди для доступу до засобів контрацепції. Сюди входять законодавчі, адміністративні, культурні, релігійні та економічні бар'єри, крім тих, що стосуються доступу та якості медичних послуг, тиск з боку членів сім'ї та когнітивні бар'єри (відсутність знань), на які потрібно звернути увагу. Навіть у розвинутих регіонах багато жінок, особливо ті, що перебувають у важкому становищі, можуть зіткнутися зі значними труднощами у доступі, які можуть бути фінансовими та географічними, але також можуть зіткнутися з релігійною та політичною дискримінацією. Жінки також проводили кампанії проти потенційно небезпечних форм контрацепції, таких як дефектні внутрішньоматкові пристрої, особливо Щит Далкона.[27][36]

АбортРедагувати

 
Жінки вимагають права на аборти, Дублін, 2012

Аборт — це навмисне переривання вагітності порівняно із мимовільним перериванням вагітності (викидень). Аборти тісно пов'язані з контрацепцією з точки зору контролю жінок та регулювання їх відтворення, і часто на них поширюються подібні культурні, релігійні, законодавчі та економічні обмеження.[37] Там, де доступ до контрацепції обмежений, жінки звертаються до аборту.[38][37] Отже, рівень абортів може бути використаний для оцінки незадоволених потреб у контрацепції. Однак наявні процедури несли великий ризик для жінок протягом більшої частини історії, як і досі у країнах, що розвиваються, або там, де законодавчі обмеження змушують жінок шукати підпільних закладів. Ці проблеми часто були предметом політичних та феміністичних кампаній, де різні точки зору ставлять здоров'я проти моральних цінностей.

2005 року у світі було 87 мільйонів небажаних вагітностей, з них 46 мільйонів вдалися до абортів, з яких 18 мільйонів вважалися небезпечними, що призвело до 68 000 смертей. Більшість із цих смертей сталася в країнах, що розвиваються. Організація Об'єднаних Націй вважає, що їх можна уникнути завдяки доступу до безпечного аборту. У період 2010—2014 років на 1000 жінок у віці 15–44 років було 35 абортів, що становить 56 мільйонів абортів на рік.[28] Організація Об'єднаних Націй підготувала рекомендації для медичних працівників щодо надання більш доступних та безпечних медичних послуг щодо абортів та після абортів. Невід'ємна частина допомоги після аборту передбачає забезпечення належної контрацепції.[39]

Інфекції, що передаються статевим шляхомРедагувати

Важливими проблемами сексуального здоров'я жінок є інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), та обрізання статевих органів жінки (FGC). ІПСШ є глобальним пріоритетом охорони здоров'я, оскільки вони мають серйозні наслідки для жінок та немовлят. Передача ІПСШ від матері до дитини може призвести до мертвонародження, смерті новонароджених, низької ваги та недоношеності, сепсису, пневмонії, кон'юнктивіту новонароджених та вроджених деформацій. Сифіліс під час вагітності призводить до понад 300 000 смертей у плода та новонароджених на рік та 215 000 немовлят з підвищеним ризиком смерті від недоношених, низької ваги або вроджених захворювань.

Такі захворювання, як хламідіоз та гонорея, також є важливими причинами запальних захворювань органів малого таза та подальшого безпліддя у жінок. Інший важливий наслідок деяких ІПСШ, таких як генітальний герпес та сифіліс, втричі збільшує ризик зараження ВІЛ, а також може впливати на його прогресування. У всьому світі жінки та дівчата мають більший ризик ВІЛ/СНІДу. ІПСШ, у свою чергу, пов'язані з небезпечною сексуальною активністю, яка часто є безсторонньою .

Понівечення жіночих статевих органівРедагувати

 
Африканська акушерка на зборах громади пояснює ризики FGC для пологів

Понівечення жіночих статевих органів (обрізання) визначається Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як «усі процедури, які передбачають часткове або повне видалення зовнішніх жіночих статевих органів або інше пошкодження жіночих статевих органів для немедичних причин». Іноді його називають обрізанням жінки, хоча цей термін вводить в оману, оскільки передбачає, що він є аналогом обрізання крайньої плоті чоловічого статевого члена. Отже, термін каліцтво було прийнято, щоб підкреслити тяжкість вчинення та його місце як порушення прав людини. Згодом термін було змінено, щоб уникнути образливих культурних почуттів, які заважали б діалогу щодо змін. Для визнання цих точок зору деякі установи використовують каліцтво / обрізання жіночих статевих органів (FMG/C).

Така практика зосереджена приблизно в 30 країнах Африки, Близького Сходу та Азії. FGC впливає на багато релігійних конфесій, національностей та соціально-економічних класів і є дуже суперечливою. Основними аргументами, висунутими для виправдання FGC, є гігієна, родючість, збереження цнотливості, важливий обряд, шлюбність та посилене сексуальне задоволення партнерів-чоловіків. Кількість видаленої тканини значно варіюється, що змушує ВООЗ та інші органи класифікувати FGC на чотири типи. Вони варіюються від часткового або повного видалення клітора з або передпліччям (кліторідектомія) при І типі, до додаткового видалення малих статевих губ з або без висічення великих статевих губ (Тип II) до звуження вагінального отвору (інтроітус) із створенням покривного ущільнення шляхом ушивання решти губних тканин над уретрою та інтроітусом з висіченням клітора або без нього (інфібуляція). У цьому типі створюється невеликий отвір для виведення сечі та менструальної крові. Тип 4 включає всі інші процедури, як правило, відносно незначні зміни, такі як пірсинг.[9]

Короткотермінові наслідки обрізання для здоров'я можуть включати крововиливи, інфекції, сепсис і навіть призвести до смерті, тоді як довгострокові наслідки включають диспареунію, дисменорею, вагініт та цистит. Крім того, FGC призводить до ускладнень вагітності та пологів. Для розкриття рубцевої тканини може знадобитися інверсія (дефібуляція) кваліфікованого персоналу. Законодавчі зусилля щодо заборони FGC рідко були успішними, і найкращим підходом є освіта та розширення прав і можливостей та надання інформації про негативні наслідки для здоров'я, а також аспекти прав людини.[40]

БезпліддяРедагувати

У США безпліддям страждає 1,5 мільйона пар. Багато пар шукають допоміжних репродуктивних технологій (АРТ) для безпліддя. У США у 2010 р. було проведено 147 260 процедур запліднення in vitro (ЕКО), в результаті чого 47 090 народжених живонародженими. У 2013 році ця кількість зросла до 160 521 та 53 252. Однак приблизно половина вагітностей ЕКО призводить до пологів з багатопліддям, що, водночас, пов'язано зі збільшенням захворюваності та смертності матері та немовляти. Причини цього — підвищення артеріального тиску у матері, передчасні пологи та низька вага. Крім того, все більше жінок довше чекають на зачаття та шукають АРТ.

Дитячий шлюбРедагувати

Дитячі шлюби (зокрема союз або спільне проживання) визначаються як шлюб у віці до вісімнадцяти років і є давнім звичаєм. 2010 року було підраховано, що 67 мільйонів жінок у віці 12 років були одруженими до досягнення ними повноліття. У країнах, що розвиваються, третина дівчат перебувають у шлюбі до 15 років. Найпоширеніша практика в Південній Азії (48 % жінок) та Африці (42 %) та Латинській Америці та Карибському басейні (29 %). Найбільша поширеність спостерігається в Західній Африці та на південь від Сахари. Відсоток дівчат, одружених до вісімнадцяти років, сягає 75 % у таких країнах, як Нігер (Таблиця I). Більшість дитячих шлюбів стосуються дівчат. Наприклад, у Малі співвідношення дівчат та хлопців становить 72:1, тоді як у таких країнах, як США, це співвідношення 8: 1. Шлюб може відбутися вже з народження, а дівчинку відправляють додому до чоловіка вже у сім років.[9]

Існує ряд культурних факторів, які підкріплюють цю практику. Сюди входять фінансове майбутнє дитини, її придане, соціальні зв'язки та соціальний статус, запобігання дошлюбному сексу, позашлюбна вагітність та ІПСШ. Аргументи проти цього включають переривання освіти та втрату перспектив працевлаштування, а отже, економічного статусу, а також втрату нормального дитинства та його емоційне дозрівання та соціальну ізоляцію. Дитячі шлюби ставлять дівчину у стосунки, де вона переживає значний дисбаланс сил і утримує гендерну нерівність, яка сприяла цій практиці найперше. Також щодо неповнолітніх є питання прав людини, сексуальної активності без згоди та примусових шлюбів, а спільний звіт ВООЗ та Міжпарламентського союзу за 2016 рік поєднує ці дві категорії «дитина» та «ранні та примусові шлюби» (CEFM), як і саміт дівчат 2014 року. Окрім того, ймовірна вагітність у молодому віці пов'язана з вищими медичними ризиками як для матері, так і для дитини, багатоплідною вагітністю та меншим доступом до медичної допомоги причому вагітність є однією з основних причин смерті серед дівчата віком 15–19 років. Дівчата, які вийшли заміж у ранньому віці, також частіше стають жертвами домашнього насильства.[41][41]

Міжнародні зусилля були спрямовані на зменшення цієї практики, і у багатьох країнах 18 років є законним віком для шлюбу. До організацій, що проводять кампанії з припинення дитячих шлюбів, належать ООН та її установи, такі як Управління Верховного комісара з прав людини, ЮНФПА, ЮНІСЕФ та ВООЗ. Як і багато глобальних проблем, що впливають на здоров'я жінок, бідність та гендерна нерівність є корінними причинами, і будь-яка кампанія щодо зміни культурних установок має вирішувати їх. Дитячі шлюби є предметом міжнародних конвенцій та угод, таких як Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW, 1979) (стаття 16) та Загальна декларація прав людини та у 2014 р. у Лондоні відбулася конференція на вищому рівні (Саміт дівчат), організована ЮНІСЕФ та Великою Британією (див. ілюстрацію) для вирішення цього питання разом з FGM/C. Згодом, того ж року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію яка, зокрема, настійно закликає всі держави приймати, застосовувати та підтримувати закони та політику, спрямовані на запобігання та припинення дитячих, ранніх та примусових шлюбів і захист осіб, що перебувають під загрозою, та забезпечити укладення шлюбу лише за інформованою, вільною та повною згодою подружжя, що планується (5 вересня 2014 р.)[42]

Серед неурядових організацій (НУО), які працюють над припиненням дитячих шлюбів, є Дівчата не наречені, Християнська асоціація молодих жінок (YWCA), Міжнародний центр досліджень жінок (ICRW) та Human Rights Watch (HRW). Попри те, що це явно не внесено в первісні Цілі розвитку тисячоліття, було застосовано значний тиск, щоби залучити припинення дитячих шлюбів до цілей сталого розвитку, що прийняті у вересні 2015 року, де припинення цієї практики до 2030 року є метою ЦУР 5 Рівність. Ознакою для цього буде відсоток жінок у віці 20–24 років, які одружились або перебувають у союзі до вісімнадцяти років. Зусилля, спрямовані на припинення дитячих шлюбів, передбачають законодавство та забезпечення виконання, а також розширення прав і можливостей жінок та дівчат. Задля підвищення обізнаності, відкриття Міжнародного дня ООН у справах дівчат 2012 року, було присвячене припиненню дитячих шлюбів.[41][43][44]

Менструальний циклРедагувати

Менструальні цикли жінок, приблизно щомісячний цикл змін у репродуктивній системі, можуть створювати значні проблеми для жінок у репродуктивних роках (у ранніх підлітків до приблизно 50 років). Сюди входять фізіологічні зміни, які можуть вплинути на фізичне та психічне здоров'я, симптоми овуляції та регулярне випадання внутрішньої оболонки матки (ендометрій), що супроводжується вагінальними кровотечами (менструація). Початок менструації (менархе) може насторожити непідготовлених дівчат і бути прийняте за хворобу. Менструація може спричинити надмірне навантаження на жінок з точки зору їхньої здатності брати участь у заходах та доступу до засобів для менструації, таких як тампони та гігієнічні прокладки . Це особливо гостро відчувається серед бідніших соціально-економічних груп, де вони можуть становити фінансове навантаження, а також у країнах, що розвиваються, де менструація може бути перешкодою для освіти дівчинки.

Не менш складними для жінок є фізіологічні та емоційні зміни, пов'язані із припиненням менструацій (менопауза). Хоча, здебільшого, це відбувається поступово до 50 років та відзначається нерегулярними кровотечами, припинення овуляції, менструації супроводжується помітними змінами гормональної активності як самого яєчника (естроген і прогестерон), так і гіпофіза (фолікулостимулюючий гормон або ФСГ та лютеїнізуючий гормон або ЛГ). Ці гормональні зміни можуть бути пов'язані як із системними відчуттями, такими як припливи, так і з місцевими змінами в репродуктивному тракті, такими як зменшення вагінального секрету та змащення. Хоча менопауза може принести полегшення симптомів менструації та страху перед вагітністю, вона також може супроводжуватися емоційними та психологічними змінами, пов'язаними із символікою втрати родючості та нагадуванням про старіння та можливу втрату бажаності. Хоча менопауза, переважно, відбувається природним шляхом як фізіологічний процес, вона може відбуватися раніше (передчасна менопауза) в підсумку захворювання або внаслідок медичного чи хірургічного втручання. Коли клімакс настає передчасно, несприятливі наслідки можуть бути більш серйозними.[45]

Інші питанняРедагувати

Інші проблеми репродуктивного та сексуального здоров'я охоплюють статеве виховання, статеве дозрівання, сексуальність та сексуальні функції.[46][47] Жінки також стикаються з низкою питань, пов'язаних зі здоров'ям своїх грудей та статевих шляхів, які потрапляють у сферу гінекології.[48]

Нерепродуктивне здоров'яРедагувати

Жінки та чоловіки мають різний досвід тих самих захворювань, особливо серцево-судинних захворювань, раку, депресії та деменції[49] і вони схильні до інфекцій сечовивідних шляхів більше, ніж чоловіки.

Серцево-судинні захворюванняРедагувати

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті (30 %) серед жінок у Сполучених Штатах та основною причиною хронічних захворювань. Частота інсульту у жінок у віці до 80 років менше, ніж у чоловіків, але вища у жінок у віці старше 80 років. Загалом ризик розвитку інсульту у жінок перевищує ризик інсульту у чоловіків. Ризик серцево-судинних захворювань серед хворих на діабет та серед курців також вищий у жінок, ніж у чоловіків. Багато аспектів серцево-судинних захворювань різняться у жінок та чоловіків, включаючи фактори ризику, поширеність, фізіологію, симптоми, реакцію на втручання та результат.[6][49]

РакРедагувати

Жінки та чоловіки мають приблизно однаковий ризик смерті від раку, на який припадає приблизно чверть усіх смертей, і є другою причиною смерті. Однак відносна частота різних видів раку у жінок і чоловіків різниться. У США трьома найпоширенішими видами раку жінок у 2012 році були рак легенів, молочної залози та колоректального раку. Крім того, іншими важкими видами раку у жінок за порядком важливості є яєчники, матка (зокрема рак ендометрія та шийки матки. Подібні цифри були зареєстровані в 2016 р. Нещодавно рівень смертності від раку почав знижуватися, оскільки вживання тютюну стає менш поширеним, у жінок зменшився на 19 % (менше, ніж у чоловіків). На початку ХХ століття смерть від раку матки (тіла матки та шийки матки) була основною причиною смерті від раку у жінок, які тоді мали смертність від раку вище, ніж у чоловіків. Надалі смертність від раку матки зменшувалась, в першу чергу через зниження рівня смертності від раку шийки матки після винайдення скринінгового тесту Папаніколау (Пап). Це призвело до загального зменшення кількості випадків смертності від раку у жінок між 1940-ми і у 1970-х роках. До 1950-х років зменшення раку матки залишило рак молочної залози головною причиною смерті від раку, доки його не наздогнав рак легенів у 1980-х. Зараз усі три типи раку (легені, молочної залози, матки) знижуються за рівнем смертності (Siegel et al. Рисунок 8) але щороку більше жінок помирає від раку легенів, ніж від раку молочної залози, яєчників та матки разом. В цілому близько 20 % людей, у яких виявлено рак легенів, ніколи не палять, проте серед жінок котрі не палять ризик розвитку раку легенів утричі більший, ніж серед чоловіків, які ніколи не курили.[49][50]

Рак молочної залозиРедагувати

Рак молочної залози — другий за поширеністю рак у світі та найбільш розповсюджений серед жінок. Він також входить до десятки найпоширеніших хронічних захворювань жінок і суттєво сприяє втраті якості життя (Gronowski and Schindler, Таблиця IV). Загалом, на нього припадає 25 % усіх видів раку. 2016 року рак молочної залози є найпоширенішим діагнозом раку серед жінок як у розвинутих, так і в країнах, що розвиваються, на нього припадає майже 30 % усіх випадків захворювання.[14]

Рак шийки маткиРедагувати

У всьому світі рак шийки матки є четвертим найпоширенішим видом раку серед жінок, особливо з нижчим соціально-економічним статусом. У країнах, що розвиваються, на рак шийки матки припадає 12 % випадків раку серед жінок і є другою провідною причиною смерті. Найбільша захворюваність спостерігається у Східній Африці та середній Африці. Рівень летальності у 52 % також вищий у країнах, що розвиваються, ніж у розвинених країнах (43 %), а рівень смертності варіюється в 18 разів між регіонами світу.

Рак шийки матки пов'язується з вірусом папіломи людини (ВПЛ), який також є причиною раку вульви, піхви, заднього проходу та ротоглотки. Майже 300 мільйонів жінок у всьому світі інфіковані ВПЛ, однією з найпоширеніших інфекцій, що передаються статевим шляхом, і 5 % з 13 мільйонів нових випадків раку у світі приписуються ВПЛ. Програма вакцини проти ВПЛ доступна у 45 країнах. Якщо застосувати глобально вакцинацію проти ВПЛ (70 % охоплення), це може врятувати життя 4 мільйонів жінок від раку шийки матки, оскільки більшість випадків трапляється в країнах, що розвиваються.[51]

Рак яєчниківРедагувати

На відміну від цього, рак яєчників, яка є основною причиною смертності від раку репродуктивних органів та п'ятою найпоширенішою причиною смертності від раку у жінок у США, не має ефективної скринінгової програми і є переважно захворюванням жінок у промислово розвинених країнах. Оскільки на самих ранніх стадіях він у більшості випадків протікає безсимптомно, понад 50 % жінок до моменту встановлення діагнозу мають рак III стадії або вище (поширюється за межі яєчників), і, як наслідок, поганий прогноз.[50]

Психічне здоров'яРедагувати

Майже 25 % жінок стикаються з проблемами психічного здоров'я протягом усього життя.[52] Жінки більш схильні до тривоги, депресії та психосоматичних скарг, ніж чоловіки.[14] У всьому світі депресія є головним тягарем хвороби. У США жінки страждають на депресію вдвічі частіше, ніж чоловіки. Економічні витрати на депресію у американських жінок оцінюються в 20 мільярдів доларів щороку. Ризики депресії у жінок пов'язані зі зміною гормонального середовища, яке спостерігається у жінок, включаючи статеве дозрівання, менструацію, вагітність, пологи та менопаузу. Жінки також метаболізують препарати, які застосовуються для лікування депресії інакше, ніж чоловіки. Частота самогубств у жінок менша, ніж у чоловіків (<1 % проти 2,4 %), але є основною причиною смерті жінок у віці до 60 років. У Великій Британії було створено робочу групу з питань психічного здоров'я жінок, спрямовану на усунення відмінностей у досвіді психічного здоров'я та потребах жінок та чоловіків.[53]

ДеменціяРедагувати

Поширеність хвороби Альцгеймера в Сполучених Штатах оцінюється у 5,1 мільйона, і з них дві третини — жінки. Більше того, жінки набагато частіше є особами, які доглядають за дорослими членами сім'ї з деменцією, так що вони несуть як ризики, так і тягар цієї хвороби. Ризик розвитку хвороби Альцгеймера у жінок протягом усього життя вдвічі перевищує ризик ніж у чоловіків. Частина цієї різниці може бути пов'язана із тривалістю життя, але зміна гормонального статусу протягом усього життя також може відігравати важливу роль, як і різниця в експресії генів. Смертність від деменції вища у жінок, ніж у чоловіків (4,5 % смертей проти 2,0 %).[6]

Здоров'я кістокРедагувати

Остеопороз посідає шосте місце серед хронічних захворювань жінок у Сполучених Штатах, із загальною поширеністю 18 % та значно вищим показником стегнової, шийної та поперекової частин хребта серед жінок (16 %), ніж серед чоловіків (4 %). Остеопороз є фактором ризику перелому кісток, і близько 20 % людей похилого віку, які перенесли перелом стегна, помирають протягом року. Гендерний розрив в основному є результатом зниження рівня естрогену у жінок після менопаузи.[54]

АнеміяРедагувати

Анемія є головною глобальною проблемою здоров'я жінок. Жінки страждають більше, ніж чоловіки. До 30 % жінок виявляються анемічними та 42 % вагітних. Анемія пов'язана з низкою несприятливих наслідків для здоров'я, включаючи поганий результат вагітності та порушення когнітивних функцій (зниження зосередження уваги). Основною причиною анемії є нестача заліза. У Сполучених Штатах залізодефіцитною анемією страждає 37 % вагітних, але у всьому світі поширеність досягає 80 %. Це починається в підлітковому віці, від надмірної менструальної крововтрати та неоптимальним споживанням їжі. У дорослої жінки вагітність призводить до подальшого виснаження заліза.[6]

НасильствоРедагувати

Жінки переживають структурне та особисте насильство інакше, ніж чоловіки. ООН визначила насильство над жінками як;[55] "будь-який акт гендерного насильства, що спричиняє або може спричинити за собою фізичну, сексуальну або психічну шкоду або страждання жінкам, включаючи загрози таких актів, примус або свавільне позбавлення волі ". (ООН, Декларація про ліквідацію насильства щодо жінок, 1993 р.)[55]

Насильство проти жінок може приймати різні форми, включаючи фізичне, сексуальне, емоційне та психологічне, і може мати місце протягом усього життя. Структурне насильство може бути вбудоване в законодавство чи політику або бути систематичним женоненависництвом організацій щодо груп жінок. Винуватці особистого насильства включають державних суб'єктів, незнайомих людей, знайомих, родичів та інтимних партнерів і проявляються у різних сферах: від дискримінації, до переслідування, сексуального насильства та зґвалтування та нанесення фізичної шкоди або вбивства (феміцид). Це також може передбачати культурні практики, такі як вирізання жіночих статевих органів.[56]

Насильство, що не призвело до смерті щодо жінок, має серйозні наслідки для фізичного, психічного та репродуктивного здоров'я жінок і розглядається як не просто поодинокі події, а як систематична модель поведінки, яка одночасно порушує їх права, але також обмежує їхню роль у суспільстві і вимагає системного підходу .

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підрахувала, що 35 % жінок у світі зазнали фізичного або сексуального насильства протягом усього життя, і що найпоширенішою ситуацією є насильство з боку інтимних партнерів. 30 % жінок у стосунках повідомляють про такий досвід, а 38 % вбивств жінок — через інтимних партнерів. Ці показники можуть досягати 70 % у деяких регіонах. Фактори ризику охоплюють низькі освітні досягнення, досвід насильства з боку батьків, жорстоке поводження в дитинстві, гендерну нерівність та культурні установки, що дозволяють вважати насильство більш прийнятним.

На своєму засіданні в 1996 році ВООЗ оголосила насильство глобальним пріоритетом у галузі охорони здоров'я, спираючись як на Декларацію Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію насильства над жінками (1993) і на рекомендації Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку (Каїр, 1994) та четвертої Всесвітньої конференції з питань жінок (Пекін, 1995). Тим часом ООН включила Декларацію у план дій, коли Генеральна Асамблея у вересні 2000 р. ухвалила Декларацію тисячоліття, в якій було вирішено, зокрема, "боротьбу з усіма формами насильства щодо жінок та імплементацію Конвенції про заперечення всіх форм Дискримінація щодо жінок ". Однією з цілей Тисячоліття (ЦРТ 3) було сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок, які прагнули усунути всі форми насильства щодо жінок, а також запровадити КЛДЖ. Це означає, що усунення насильства, зокрема дискримінацію, є потрібною умовою для досягнення всіх інших цілей щодо поліпшення здоров'я жінок.

Жінки ООН вважають, що насильство щодо жінок «коріниться на основі гендерної дискримінації та соціальних норм та гендерних стереотипів, що продовжують таке насильство», і виступають за перехід від підтримки жертв до профілактики шляхом усунення корінних та структурних причин. Вони рекомендують програми, які починаються з раннього дитинства і спрямовані на обидва гендери для сприяння повазі та рівності, що часто не враховується в державній політиці. Ця стратегія, яка передбачає широкі освітні та культурні зміни, також передбачає реалізацію рекомендацій 57-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок (2013). У 2016 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я також прийняла план дій щодо боротьби з насильством щодо жінок у всьому світі.[57]

Жінки в дослідженнях здоров'яРедагувати

Зміни в способі досліджень після Нюрнберзького процесу (1946) призвели до протекціонізму груп, які вважаються вразливими. Це призвело до недостатньої представленості жінок у клінічних випробуваннях. Положення жінок у дослідженнях було ще більше скомпрометоване в 1977 році, коли у відповідь на трагедії, спричинені талідомідом та діетилстильбестролом (DES), Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) заборонило жінкам, які виношують дитину, брати участь у клінічній терапії на ранніх стадіях випробування. На практиці ця заборона часто застосовувалася дуже широко, щоб виключити всіх жінок.[58][59] Жінки, принаймні ті, що перебувають у дітородному віці, також були визнані непридатними для досліджень через коливання їхнього гормонального рівня під час менструального циклу. Однак дослідження продемонстрували значні біологічні відмінності між статями у рівнях сприйнятливості, симптомах та реакції на лікування у багатьох основних галузях здоров'я, зокрема захворювання серця та деякі види раку. Ці винятки становлять загрозу для застосування доказової медицини серед жінок і компрометують надання допомоги як жінкам, так і чоловікам.[6][60]

Збільшуваний наголос на правах жінок у США в 1980-х роках зосереджував увагу на тому, що багато препаратів, що призначаються жінкам, насправді ніколи не тестувались у жінок, які мають дітородний потенціал, і що існує відносна нестача основних досліджень жіночого здоров'я. У відповідь на це Національний інститут охорони здоров'я (NIH) створив Управління досліджень здоров'я жінок (ORWH) у 1990 р. для усунення цієї несправедливості. У 1993 р. Закон про активізацію національного інституту охорони здоров'я офіційно змінив політику США, вимагаючи включення жінок до клінічних випробувань ІІІ фази, що фінансуються NIH. Це призвело до збільшення кількості жінок, набраних для наукових досліджень. Наступним етапом було конкретне фінансування широкомасштабних епідеміологічних досліджень та клінічних випробувань, зосереджених на жіночому здоров'ї, таких як Ініціатива жіночого здоров'я (1991), найбільше дослідження профілактики захворювань, проведене в США. Її роль полягала у вивченні основних причин смерті, інвалідності та слабкості у літніх жінок. Незважаючи на цей очевидний прогрес, жінки залишаються недостатньо представленими. У 2006 р. жінки становили менше 25 % членкинь у клінічних випробуваннях, опублікованих у 2004 р. Подальше дослідження тих самих авторів через п'ять років виявило мало доказів поліпшення стану.[61] Інше дослідження виявило, що в клінічних випробуваннях із захворюваннями серця брало участь між 10–47 % жінок, незважаючи на поширеність серцевих захворювань серед жінок. Рак легенів є основною причиною смерті від раку серед жінок, але хоча кількість жінок, які беруть участь у дослідженнях раку легенів, зростає, вони все ще мають набагато меншу ймовірність бути зарахованими, ніж чоловіки.[49]

Однією з проблем оцінки прогресу в цій галузі є кількість клінічних досліджень, які або не повідомляють про стать суб'єктів, або не мають статистичної сили для виявлення гендерних відмінностей. Ці проблеми все ще були у 2014 році, і це ще більше ускладнилося тим фактом, що більшість досліджень на тваринах також виключають самок або не враховують відмінності у статі та гендері. Наприклад, незважаючи на більшу частоту депресії серед жінок, менше половини досліджень на тваринах використовують самиць. Отже, низка фінансових установ та наукових журналів просять дослідників чітко розглянути питання статі та гендеру у своїх дослідженнях.[62][63]

Пов'язаною проблемою є включення вагітних жінок у клінічні дослідження. Оскільки інші хвороби можуть існувати одночасно з вагітністю, необхідна інформація про реакцію та ефективність втручань під час вагітності, але етичні питання щодо плода роблять це більш складним. Ця гендерна упередженість частково компенсується ініціацією широкомасштабних епідеміологічних досліджень жінок, таких як Дослідження здоров'я медсестер (1976), Ініціатива жіночого здоров'я та Дослідження здоров'я чорних жінок.[6][64]

Жінки також стали предметом жорстокого поводження в дослідженнях охорони здоров'я, наприклад, ситуація, виявлена в Досліді Картрайта в Новій Зеландії (1988), в якому дослідження двох феміністичних журналісток[65] показали, що жінки з аномаліями шийки матки не отримували лікування, в рамках експерименту. Жінкам не повідомили про відхилення від норми, а пізніше вони померли.[66]

Національні та міжнародні ініціативиРедагувати

Окрім вирішення гендерної несправедливості у наукових дослідженнях, низка країн зробили питання жіночого здоров'я предметом національних ініціатив. Наприклад, у 1991 р. у Сполучених Штатах Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб створило Управління з питань охорони здоров'я жінок (OWH) з метою поліпшення здоров'я жінок в Америці шляхом координації порядку денного в галузі охорони здоров'я в усьому Департаменті та інших відомствах. У двадцять першому столітті Бюро зосередило свою увагу на жінках, які не працюють. Крім того, у 1994 році Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) створили власне Управління охорони здоров'я жінок (OWH), яке офіційно було затверджено Законом про доступну медичну допомогу 2010 року (ACA). На міжнародному рівні багато установ ООН, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Фонд народонаселення ООН (ЮНФПА) та ЮНІСЕФ підтримують конкретні програми з охорони здоров'я жінок, здоров'я матері та дитини, сексуального та репродуктивного здоров'я. Крім того, глобальні цілі Організації Об'єднаних Націй вирішують багато питань, пов'язаних зі здоров'ям жінок, як прямо, так і опосередковано.[67] Сюди входять Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) 2000 року та їх наступник — Цілі сталого розвитку, прийняті у вересні 2015 року після звіту про прогрес у досягненні ЦРТ (Звіт про цілі розвитку тисячоліття 2015). Наприклад, вісім цілей ЦРТ: викорінення крайньої бідності та голоду, досягнення загальної початкової освіти, сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок, зменшення рівня дитячої смертності, поліпшення здоров'я матері, боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими захворюваннями.[68]

Наміри та питанняРедагувати

Дослідження є пріоритетними з точки зору покращення здоров'я жінок. Потреби досліджень охоплюють захворювання притаманні лише жінкам, більш серйозні у жінок та такі, що відрізняються за факторами ризику у жінок та чоловіків. Баланс статі в дослідженнях повинен бути дотриманий належним чином, щоби дозволити аналіз, який виявить взаємодію між статтю та іншими факторами. Гроновскі та Шиндлер пропонують, щоб наукові журнали вимагали документування гендерних вимог під час звітування про підсумки досліджень на тваринах. Вони також припускають, що роль медичних організацій полягає в тому, щоби заохочувати жінок брати участь у клінічних дослідженнях. Однак був досягнутий поступ у розлогих дослідженнях, таких як WHI, і в 2006 році Товариство досліджень жіночого здоров'я заснувало Організацію з вивчення статевих відмінностей та журнал Biology of Sex Differences для подальшого вивчення статевих відмінностей.[6][69]

ЛітератураРедагувати

Symposia and seriesРедагувати

ArticlesРедагувати

Reproductive and sexual healthРедагувати

Maternal healthРедагувати

BooksРедагувати

ChaptersРедагувати

Reports and documentsРедагувати

United NationsРедагувати

WebsitesРедагувати

NewsРедагувати

Women's health researchРедагувати

OrganizationsРедагувати

Women's health providersРедагувати
United NationsРедагувати
WHOРедагувати
CDCРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Sustainability study shows that women consume more energy. web.archive.org. 12 вересня 2021. Архів оригіналу за 12 вересня 2021. Процитовано 15 вересня 2022. 
 2. WHO, 1948.
 3. NLM, 2015.
 4. Clancy та Massion, 1992.
 5. MacEachron, 2014.
 6. а б в г д е ж и к л м Gronowski та Schindler, 2014.
 7. Lewis та Bernstein, 1996.
 8. Galea, 2014.
 9. а б в г д е ж Nour, 2014.
 10. GHD, 2014.
 11. Koplan et al, 2009.
 12. Boyd-Judson та James, 2014.
 13. Koblinsky, Timyan та Gay, 1993.
 14. а б в г д Bustreo, 2015.
 15. а б Young, 2014.
 16. Stevens et al, 2013.
 17. (Aldridge та ін., 2017). "All-cause standardised mortality ratios were significantly increased in 91 (99%) of 92 extracted datapoints and were 11·86 (95% CI 10·42–13·30; I2=94·1%) in female individuals."
 18. Aldridge та ін., 2017.
 19. Marshall, 2013.
 20. Marshall та Tracy, 2009.
 21. Young, 2000.
 22. LWCHC, 2016.
 23. Stevens, 1995.
 24. Ellsberg, 2006.
 25. Joint Commission, 2010.
 26. Blum та Gates, 2015.
 27. а б в UN, 2015b.
 28. а б WHO, 2005b.
 29. Say et al, 2014.
 30. MDG, 2016.
 31. Rosenfield et al, 2006.
 32. а б Filippi et al, 2006.
 33. а б Singh та Darroch, 2012.
 34. Biddlecom et al, 2015.
 35. UN, 2015.
 36. Grant, 1992.
 37. а б Sedgh et al, 2016.
 38. Ganatra et al, 2014.
 39. WHO, 2016d.
 40. Amnesty International, 2010.
 41. а б в ICRW, 2015.
 42. PMNCH, 2014.
 43. WHO, 2016a.
 44. Varia, 2016.
 45. Seaman та Eldridge, 2008.
 46. Barmak, 2016.
 47. Wolf, 2012.
 48. Loue та Sajatovic, 2004.
 49. а б в г Johnson et al, 2014.
 50. а б Siegel et al, 2016.
 51. Saslow, 2013.
 52. Stebbins, 2004.
 53. The Women's Mental Health Taskforce report. GOV.UK (англ.). Архів оригіналу за 18 лютого 2019. Процитовано 17 лютого 2019. 
 54. Manson et al, 2013.
 55. а б Watts та Zimmerman, 2002.
 56. García-Moreno et al, 2013.
 57. CSW, 2013.
 58. McCarthy, 1994.
 59. Schiebinger, 2003.
 60. Regitz-Zagrosek, 2012.
 61. Geller et al, 2011.
 62. Gahagan et al, 2015.
 63. Gahagan, 2016.
 64. BWHS, 2016.
 65. Coney та Bunkle, 1987.
 66. Cartwright, 1988.
 67. UN, 2000.
 68. OWH, 2012.
 69. Shen, 2013.