Список руських міст далеких і близьких

«Спи́сок ру́ських міст дале́ких і бли́зьких» — літописний реєстр під заголовком «А се имена всім градам рускым, далним и ближним». Раніше відомий як «список Воскресенського літопису» (вперше опублікований у складі цього літописного зведення в XVI ст). Найдавніша версія пам'ятки міститься в Комісійному рукописі Новгородського першого літопису (середина XV ст.). Укладення «Списка» датують 1370-90-ми роками і пов'язують з іменем митрополита Кипріана. «Список», охоплюючи й територію України (українські населені пункти зафіксовано в пам'ятці у групах подільських, київських, волинських та волоських міст), є цінним джерелом для вивчення вітчизняної історичної географії.

ТаблицяРедагувати

   болгарське місто
   волинське місто
   волоське місто
   заліське місто
   київське місто
   литовське місто
   подільське місто
   рязанське місто
   смоленське місто
   тверське місто
Місто I Новгородський IV Новгородський Воскресенський Сучасне місто
   болгарське
Видычевъ град[1] Видин[2]
   болгарське
Мдинъ Видин[3]
   болгарське
Терновъ[4] Велике Тирново[3]
   болгарське
Дрествинъ Сілістра[3]
   болгарське
Дичинъ Мечин[3]
   болгарське
Килиа Стара Кілія[3]
   болгарське
Новое село Нова Кілія[3]
   болгарське
Аколякра Каліакра[3]
   болгарське
Карна Екрене[3]
   болгарське
Каварна Каварна[3]
   волоське
Бѣлъгород Білгород-Дністровський[5]
   волоське
Чернъ на Прутѣ Черн
   волоське
Ясьскыи торгъ на Прутѣ Ясси[5]
   волоське
Романовъ торгъ на Молдовѣ Роман[5]
   волоське
Нѣмѣчь в горахъ Нямц[5]
   волоське
Корочюновъ каменъ Крачуна[5]
   волоське
Сочява Сучава[5]
   волоське
Серетъ Серет[5]
   волоське
Баня Бая (Сучава)[5]
   волоське
Чечюнь Чечунь
   волоське
Коломыя Коломия[5]
   волоське
Городокъ на Черемошѣ Хмелів (городище)
   волоське
Хотѣнь на Днѣстрѣ Хотин[5]
   подільське
Каменець Кам'янець-Подільський
   подільське
Иловечь Язловець
   подільське
Браслаль Брацлав
   подільське
Соколечь Сокілець (Дунаєвецький район)
   подільське
Звенигород Звенигород
   подільське
Черкасы Черкаси
   подільське
Черленъ Черленків = Се́лище, Седлище
   подільське
Новыи городок
   подільське
Вѣничя Вінниця
   подільське
Скала Скала-Подільська
   подільське
Бакота Бакота
   київське
Дверенъ на Рши Деренковець
   київське
Корсунь Корсунь
   київське
Треполь на Днепрѣ Трипілля
   київське
Каневъ Канів
   київське
Глинескъ Глинськ
   київське
Переяславль Русскыи Переяслав
   київське
Юрьевъ Замкова гора (Біла Церква)
   київське
Пересѣченъ Пересічень
   київське
Василевъ на Стугнѣ Васильків
   київське
Бѣлъгород на Рпенѣ Білогородка
   київське
Чернъгород Чорногородка
   київське
Киевъ[6] Київ
   київське
Вышегород Вишгород
   київське
Милославици Вигурівщина
   київське
Тмуторокань
   київське
Острѣчьскыи Остер (місто)
   київське
на Деснѣ Черниговъ Чернігів
   київське
Омѣлники
   київське
Сновескъ Сновськ
   київське
Брянескъ Брянськ
   київське
Ростовець
   київське
Унеятинъ
   київське
Новгород Сѣверьскыи Новгород-Сіверський
   київське
Трубческъ Трубчевськ
   київське
Путивль на Сѣми Путивль
   київське
Рылескъ Рильськ
   київське
Курескъ на Тускорѣ Курськ
   київське
Коршовъ на Соснѣ
   київське
на Сулѣ Снепород Мацківці
   київське
Съкнятин Снітин
   київське
Грошинъ Горошине
   київське
Чемесовъ
   київське
Утѣшковъ
   київське
Синеч Сенча
   київське
Кляпечь Клепачі (Хорольський район)
   київське
Роменъ Ромни
   київське
Ковыла
   київське
Ворона
   київське
Салъ
   київське
Песьи кости
   київське
Хотѣнь Хотінь
   київське
на Пьслѣ Ничян
   київське
Городище
   київське
Лошици
   київське
Биринъ
   київське
Жолважь
   київське
на Воръсклѣ Хотмышль Хотмижськ (Борисовський район)
   київське
Чечерескъ Чечерськ
   київське
Тетеринъ
   київське
Попова гора Красна Гора
   київське
Пропошескъ Славгород (Білорусь)
   київське
Дроковъ
   київське
Гомии Гомель
   київське
Рѣчиця Річиця
   київське
Могилевъ Могилів
   київське
Быховъ Бихов
   київське
Лучинъ Лучин
   київське
Рогачевъ Рогачов
   київське
Стрѣшинъ Стрешин
   київське
Любечь Любеч
   київське
Навозъ Наво́зи
   київське
на Припетѣ Чернобыль Чорнобиль
   київське
Копыль Копиль
   київське
Мозырь Мозир
   київське
Переровъ Переров
   київське
Смѣдинъ Снядин
   київське
Туровъ Турів
   київське
на Метлици Ивановъ
   київське
Вручии Овруч
   київське
Житомель Житомир
   київське
Коречь Корець
   волинське
Степань на Горыни Степань
   волинське
Остро Острог
   волинське
Хороборь
   волинське
Луческъ великыи на Стырѣ Луцьк
   волинське
Ивань Іваннє
   волинське
на Иквѣ Кременець Крем'янець
   волинське
Белзъ Белз
   волинське
Дубичи Дубно
   волинське
Теребовль Теребовля
   волинське
Любно
   волинське
Зудечевъ Жидачів
   волинське
Холмъ Холм
   волинське
на рѣцѣ Солонои Изборско
   волинське
Лвовъ великии Львів
   волинське
Волынь на Бугу
   волинське
Володимерь Володимир-Волинський
   волинське
Дорогобучь Дорогобуж
   волинське
Перемышль Перемишль
   волинське
Перемиль Перемиль
   волинське
Галичь Галич
   волинське
Самъборъ[7] Самбір
   волинське
Четвертня Четвертня
   волинське
Черторыескъ Чорторийськ
   волинське
Пинескъ на Пинѣ Пінськ
   волинське
Воробѣескъ на Струменѣ
   волинське
Берестии Берестя
   волинське
Брынескъ Бранськ
   волинське
Колывань Клевань
   волинське
Серенескъ
   волинське
Свинескъ Привітне (Локачинський район)
   литовське
Случескъ Слуцьк
   литовське
Городець на Немнѣ Гродно
   литовське
Мереч Меркине
   литовське
Клѣческъ Клецьк
   литовське
Керновъ Кернаве
   литовське
Ковно Ковно
   литовське
Вилкомирье Укмерге
   литовське
Моишогола Майшягала
   литовське
Вилно[8] Вільнюс
   литовське
Трокы[9] Тракай
   литовське
новыи Трокы на езерѣ[10]
   литовське
Мѣдники каменъ Мядининкай
   литовське
Кревъ каменъ Крево
   литовське
Лошескъ Лоськ
   литовське
Голшаны Гольшани
   литовське
Березуескъ
   литовське
Дрютескъ Друцьк
   литовське
Немиза
   литовське
Рша каменъ Орша
   литовське
Горволь Горваль
   литовське
Свислочь Свіслоч
   литовське
Лукомль
   литовське
Логоско Логойськ
   литовське
Полтескъ на Двинѣ и на Полотѣ[11] Полоцьк
   литовське
Видбескъ[12] Вітебськ
   литовське
Новыи городок Литовьскыи Новогрудок
   литовське
Оболчи Обольці
   литовське
Лебедевъ Лебедєво
   литовське
Борисовъ Борисов
   литовське
Лида Ліда
   литовське
Пуня
   литовське
Любутескъ
   литовське
Перелаи
   литовське
Родно Радунь
   литовське
Мѣнескъ Мінськ
   литовське
Мченескъ Мценськ
   литовське
Ижеславль Заславль
   литовське
Торопець древянъ Торопець
   литовське
Городно Гродно
   литовське
Мащинъ
   литовське
Бѣлаа Білий (місто)
   литовське
Морева
   литовське
Воротынескъ Воротинськ
   литовське
Шернескъ Серенськ
   литовське
Девягорескъ
   литовське
Кпертуевъ
   литовське
Въстиобачерь
   литовське
Божескъ
   литовське
Мѣзескъ
   литовське
Мѣщескъ Мещовськ
   литовське
Масалескъ Мосальськ
   литовське
Онузѣ
   литовське
Оболенескъ Оболенське
   литовське
Сутѣскъ
   литовське
Ясенець
   литовське
Острѣе
   литовське
Микулинъ
   литовське
Стародубъ на Ланѣ Стародуб
   литовське
Мьглинъ Мглин
   литовське
Кричевъ Кричев
   литовське
Козелескъ Козельськ
   литовське
Рыбческъ
   литовське
Словѣнескъ
   литовське
Серпѣескъ Серпейськ
   литовське
Голотическъ
   литовське
Шюмескъ Шумскас
   литовське
Олешескъ
   литовське
Муравинъ
   литовське
Деревескъ
   литовське
Изборескъ Ізборськ
   литовське
Вѣверескъ
   литовське
Мерескъ
   литовське
Пустаа Ржова, на Волгѣ Ржев
   литовське
Мелечя
   литовське
Селукъ
   литовське
Въсвято Усвяти
   литовське
Зижеч
   литовське
Ерусалимь
   литовське
Ржищевъ Резекне
   литовське
Бѣлобережье
   литовське
Самара Самар
   литовське
Броницаревъ
   литовське
Осѣченъ
   литовське
Рясна Рясня
   литовське
Туръ
   литовське
Копорья на Порозѣ
   литовське
Карачевъ Карачев
   литовське
Торуса Таруса
   литовське
Тудъ
   литовське
Сижка
   литовське
Горышонъ
   литовське
Лукы Великі Луки (Росія)
   смоленське
Смолнескъ на Днепрѣ Смоленськ
   смоленське
Елно на Имѣ Єльня
   смоленське
Вязма Вязьма
   смоленське
Дорогобужь Дорогобуж
   смоленське
Мьстиславеч
   смоленське
Мстиславъ на Вехрѣ Мстислав (місто)
   смоленське
Оболенескъ Оболенське
   смоленське
Козелескъ Козельськ
   смоленське
Вятическъ Вятичеськ
   смоленське
Ржавескъ Вержавськ
   рязанське
Рязань[13] Стара Рязань
   рязанське
новыи городок Олговъ на усть Пронѣ Новий Ольгов
   рязанське
Пронескъ Пронськ
   рязанське
Торческъ
   рязанське
Воино Воїно
   рязанське
Шиловъ Шилово
   рязанське
Старыи Лговъ Льгово
   рязанське
Глѣбовъ Глібово-Городище
   рязанське
Зарѣческъ Спасськ-Рязанський?
   рязанське
Переяславль на Трубежѣ Рязань, до 1778 року — Переясла́вль Ряза́нський
   рязанське
Михаиловъ Михайлов
   рязанське
Перевитескъ Перевитськ
   рязанське
Шипино
   рязанське
Ростиславль Ростиславль Рязанський[ru]
   рязанське
Веневъ Веньов
   рязанське
Тѣшиловъ Тішилов
   рязанське
Крилатескъ
   рязанське
Неринескъ Неретіно
   рязанське
Кулатескъ Колтово
   рязанське
Рослаль Польскыи Ростиславо, Ясногорськ (Тульська область)
   рязанське
Свинескъ Свинчеськ (?)
   рязанське
Новгородок на Осетрѣ Зарайськ
   рязанське
Бобруескъ городище на північ від Болохово
   рязанське
Дубечинъ
   рязанське
на Плавѣ Микитинъ Крапивна
   рязанське
Вердеревъ Шелемішево (?)
   рязанське
Ломихвостъ Скопин (?)[14]
   рязанське
въ верхъ Дону Дубокъ Дубки
   рязанське
Корникѣ Веньовський район Тульської області[15]
   рязанське
Урюпескъ Лебедянь (?)
   заліське
Мещерьское Касимов
   заліське
Камена могыла на Дъснѣ
   заліське
Муромъ на Оцѣ Муром
   заліське
Стародубъ Вочьскыи Стародуб-Воцький
   заліське
Стародубъ на Клязмѣ Стародуб-на-Клязьмі
   заліське
Ярополчь Ярополч-Заліський
   заліське
Гороховець Гороховець
   заліське
Бережечь Бережець
   заліське
Новгород Нижнии Нижній Новгород
   заліське
Куръмышь на Сурѣ Курмиш
   заліське
Вятка Вятка
   заліське
Городець Городець
   заліське
Юрьевеч Юр'євець
   заліське
Унжа Унжа
   заліське
Плесо Пльос
   заліське
Кострома Кострома
   заліське
Устьюгъ Великий Устюг
   заліське
Вологда Вологда
   заліське
на Бѣлѣ озерѣ два городка Бєлозерськ
   заліське
на Молозѣ Городець Молога
   заліське
Ярославль Ярославль
   заліське
Ростовъ Ростов
   заліське
Юрьевъ Польскыи Юр'єв-Польський
   заліське
Мстиславль Мстиславль Заліський
   заліське
Суждаль Суздаль
   заліське
Шумьскыи Шуя (?)
   заліське
Несвѣжьскыи
   заліське
Боголюбое Боголюбово
   заліське
Володимерь Владимир
   заліське
Клѣщинъ Кліщин
   заліське
Переяславль Переславль Заліський
   заліське
Дмитровъ Дмитров
   заліське
Москва каменъ Москва
   заліське
Можаескъ Можайськ
   заліське
Звенигород Звенигород
   заліське
Волокъ Ламьскыи Волоколамськ
   заліське
Руза Руза
   заліське
Коломно на Оцѣ Коломна
   заліське
Романовъ Тутаєв
   заліське
Серпоховъ Серпухов
   заліське
Новыи городок городище «Спас-городець» поблизу с. Юрятіно
   заліське
Лужа Малоярославець
   заліське
Боровескъ Боровськ
   заліське
Болонескъ Заболоньє (?)
   заліське
Одоевъ Одоєв
   заліське
Любутескъ Любутськ
   заліське
Новосиль Новосіль
   заліське
Курескъ Курськ
   заліське
Верея на Поротвѣ Верея
   заліське
Новгородок
   заліське
Галичь Галич
   заліське
Кличень Кличен
   заліське
Ржова Ржев
   заліське
Бѣжицкыи вѣрхъ Біжецький верх
   заліське
Новгород Великии[16] Великий Новгород
   заліське
Ладога каменъ Стара Ладога
   заліське
Орѣшекъ Орєшек
   заліське
Корѣльскыи Корела
   заліське
Тиверьскии[17] Тиверськ
   заліське
Орлѣчь Орлець
   заліське
Торжокъ Торжок
   заліське
Дѣмяна Дем'янськ
   заліське
Молвотицѣ Молвотиці
   заліське
Березовечь Березовець
   заліське
Стержь Стерж
   заліське
Морева Морьова
   заліське
Велиль Велили
   заліське
Лукы Великі Луки
   заліське
Руса Стара Русса
   заліське
Куръ на Ловоти Курсько
   заліське
Копорья каменъ Копор'є
   заліське
Яма каменъ на Лугѣ Ям (Кінгісепп)
   заліське
на Шолонѣ Порховъ каменъ Порхов
   заліське
Опока Опочка
   заліське
Высокое Дідовичі
   заліське
Вышегород Вишгородок
   заліське
Кошкин с. Городно (?)
   заліське
Псковъ[18] Псков
   заліське
Изборьско камен Ізборськ
   заліське
Островъ каменъ Остров
   заліське
Воронач Воронич
   заліське
Велье Вельє
   заліське
Котѣлно Котельно
   заліське
Коложе Коложе
   заліське
Врево Врев
   заліське
Дубковъ Дубков
   заліське
Черниця Черниця
   тверське
Тферь Твер
   тверське
Старица Стариця
   тверське
Зубцовъ Зубцов
   тверське
Опокы Опоки
   тверське
Городецъ Городець
   тверське
Клинъ Клин
   тверське
Кашинъ Кашин
   тверське
Кснятинъ Скнятіно

ПриміткиРедагувати

 1. о седми стѣнах каменных
 2. Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних [Архівовано 11 травня 2013 у Wayback Machine.] // Исторические записки. — Москва, 1952. — Т. 40. — С. 216.
 3. а б в г д е ж и к Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних [Архівовано 11 травня 2013 у Wayback Machine.] // Исторические записки. — Москва, 1952. — Т. 40. — С. 227.
 4. ту лежить святаа Пятница
 5. а б в г д е ж и к л Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних [Архівовано 11 травня 2013 у Wayback Machine.] // Исторические записки. — Москва, 1952. — Т. 40. — С. 228.
 6. деревянъ, на Днепрѣ; а церкы: святаа Богородиця десятиннаа, камена, была о полутретьятцати версѣх; а святая Софиа о 12 версѣх.
 7. ту лежить святыи Ануфрѣи
 8. 4 стѣны древены, а двѣ каменны; а рѣцѣ двѣ: Велиа, Вилно
 9. старыи, каменны
 10. двѣ стѣны камены, а вышнии древянъ, а въ островѣ каменъ
 11. древянъ; а святаа Софиа каменна, о седми вѣрсѣх
 12. 3 стѣны камены, а рѣка Видба и Двина.
 13. старая на Оцѣ, новыи городок Олговъ на усть Пронѣ
 14. Версия в исторической справке на сайте правительства Рязанской области. Архів оригіналу за 21 травня 2014. Процитовано 20 травня 2014. 
 15. Венев — Веневский уезд — Библиотека — Комплексное изучение городища «Городки». Архів оригіналу за 9 липня 2019. Процитовано 9 липня 2019. 
 16. дѣтинець каменъ, а болшии древянъ, а святаа Софиа о шести версѣхъ, а озеро Илмерь, рѣка Волховъ.
 17. за Волоком на Колмогорах, въ ѣмцѣ, на Вагѣ
 18. каменъ, о четырехъ стѣнъ

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати

  Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Список руських міст далеких і близьких