XIX з'їзд КПУ — з'їзд Комуністичної партії України, що відбувся 1721 січня 1956 року в Києві.

У роботі з'їзду взяли участь 859 делегатів з ухвальним і 60 — з дорадчим голосом, які представляли 838 300 членів і 57 100 кандидатів у члени партії.

Порядок денний з'їзду ред.

  1. Обговорення проекту ЦК КПРС «Директиви XX з'їзду КПРС по шостому п'ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1956–1960 роки» (доповідач Кальченко Никифор Тимофійович).
  2. Звіт ЦК КПУ (доповідач Кириченко Олексій Іларіонович).
  3. Звіт Ревізійної комісії КПУ (доповідач Нечипорук Зоя Савівна).
  4. Вибори керівних органів КПУ.

Керівні органи партії ред.

Обрано Центральний комітет у складі 111 членів і 63 кандидатів у члени ЦК, Ревізійну комісію у складі 39 осіб.

Члени Центрального комітету ред.

Кандидати в члени Центрального комітету ред.

Члени Ревізійної комісії ред.

Джерела ред.