Список словників української мови

стаття-список у проєкті Вікімедіа

У списку словників представлені лише найважливіші й найповніші словники української мови всіх видів. Список структурований за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької[1], розширений за рахунок нових видань і доповнений електронними словниками. Список організований за типами словників, а в межах певної рубрики подано спершу друковані словники за хронологічним принципом, а потім електронні словники. До списку входять найвідоміші електронні словники та термінологічні глосарії української Вікіпедії. Велику кількість вільних електронних словників української мови можна знайти в посиланнях, наведених знизу. Детальніші дані про словникарство України дивіться в наведеній знизу літературі.

Перша сторінка словника староукраїнської мови «Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє» Памви Беринди (1627)
«Словарь української мови» Бориса Грінченка (1907—1909)
Одинадцятитомний «Словник української мови» (1970—1980)

Тлумачні словники української мови ред.

Основні
Решта
 • Короткий тлумачний словник української мови (1-ше вид. 1978, 2-ге вид. 1988, 3-тє вид. 2004, одним томом). Київ: Радянська Школа; Просвіта. Головредактор: Д. Г. Гринчишин. 6750 слів
 • Великий тлумачний словник української мови (2005, одним томом). Харків: Фоліо. Головредактор: Т. В. Ковальова. 40 тис. слів
 • Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я (2008, одним томом). Донецьк: Бао. Головредактор: А. П. Загнітко. 60 тис. слів
 • Сучасний тлумачний словник української мови (2006, одним томом). Харків: Школа. Головредактор: В. В. Дубічинський. 65 тис. слів
  • (2-ге вид. виправлене й доповнене) Сучасний тлумачний словник української мови (2008, одним томом). Харків: Школа. Головредактор: В. В. Дубічинський. 100 тис. слів.
Електронні

Перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники ред.

Англійська мова ред.

Арабська мова ред.

 • Сучасний українсько-арабський словник: близько 12500 слів / Київ. нац. університет ім. Т. Шевченка ; упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І. В. та ін. — Київ: Київський університет, 2009. — 436 с.
 • Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавітний словник, близько 120000 слів і виразів: у 2 т. Т. 1 / упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський, І. Ковальов, А. Честнійша ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: М. А. Субх, О. Г. Хоміцька. — Київ: Ун-т «Україна», 2015. — 786 с.

Білоруська мова ред.

Болгарська мова ред.

 • Болгарсько-український словник / Уклад. І. П. Стоянов, О. Р. Чмир. — Київ: Наукова думка, 1988. — 778 с.

Грецька мова ред.

 • Словар до Гомерової Одиссеї і Іліяди / Огоновський І. М. — Львів: НТШ, 1900. — 433 с.
 • Новогрецько-український словник / Укладачі Клименко Н. Ф., Пономарів О. Д. та Чернухін Є. К., Київ, І-е вид. 2003, ІІ-е вид. 2005
 • Українсько-новогрецький словник / Укладачі Клименко Н. Ф., Пономарів О. Д., Савенко А. О., Київ, 2008
 • Українсько-давньогрецько-латинський словник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бойко Н. В., Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 273 с.
 • Давньогрецько-український словник [Архівовано 11 жовтня 2017 у Wayback Machine.]: для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Укладачі О. В. Сучалкін, О. Ю. Ярко. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 124 с.
 • Новогрецько-український українсько-новогрецький практичний словник: Понад 22 000 слів та виразів / Укладач Олег Угрінович. — К.: Видавництво «Криниця», 2015 р. — 416 стор.

Грузинська мова ред.

Есперанто ред.

Іврит ред.

Індонезійська мова ред.

Іспанська мова ред.

 • Еспансько-український словник. О. Буній. Буенос-Айрес — Рим, 1993 [2] [Архівовано 20 серпня 2011 у Wayback Machine.]
 • Українсько-іспанський словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1993. — 239 с. ISBN 5-86248-243-1 Завантажити файл [Архівовано 23 грудня 2014 у Wayback Machine.]
 • Іспансько-український словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1996. — 226 с.
 • Словник українсько-іспанський, іспансько-український / Уклад. В. Ф. Сахно, С. А. Коваль; Заг. Ред. В. Т. Бусла. — Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997. — 534 с. (40000 слів).
 • Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика: 70000 слів. Автор-укладач: Ольга Мазура. — Донецьк: «Глорія Трейд». 2009. — 576 с. ISBN 978-611-536-005-5
 • Іспансько-український словник, українсько-іспанський словник. / Близько 440 000 од. пер. / Бусел В.; Перун, 2013. — 1136 с. ISBN 978-966-569-289-8

Італійська мова ред.

Їдиш ред.

 • Короткий їдиш-український словник / Уклад. Й. В. Торчинський. — Київ: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1996. — 207 с.
 • Їдиш-український словник / Уклад. Дмитро Тищенко. 70 тис. слів. — Київ. «Арт Економі», 2015. — 950 с.

Китайська мова ред.

Корейська мова ред.

 • Українсько-корейський тематичний словник / уклад.: Кім Сук Вон, А. Г. Рижков, Ю. Міксьон. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. — 448 с.

Кримськотатарська мова ред.

 • Українсько-кримськотатарський словник / бл. 10 000 од. пер. / Сейран Усеїнов, Вадим Миреєв; 2002 [3] [Архівовано 14 грудня 2014 у Wayback Machine.]
 • Кримськотатарсько-російсько-український словник у 2-ох томах / 25 000 слів / Сейран Усеїнов, Олександр Гаркавець. т. 1 [Архівовано 14 грудня 2014 у Wayback Machine.]

Латинська мова ред.

 • «Латинсько-український словар». Юліан Кобилянський, Відень 1912 р.
 • «Лексіконъ латинский» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького. Сатановського / підгот. до вид. В. В. Німчук. — Київ: 1973. — 540 с.
 • Литвинов В. Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших латинських слів. — Київ: Українські пропілеї, 1998. — 710 с.
 • Латинсько–український словник / Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук — Львів: Вид–во ЛБА, 2001. — VIII + 694 с.
 • Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. — К.: Обереги, 2004. — 448 с. — (Сер. «Abecedarium»). (12 000 слів)
 • Українсько-латинський та латинсько-український словник / Л. П. Чуракова . — Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2005. — 118 с. — ISBN 966-8387-22-8
 • Латинсько-український словотвірний словник / Галина Петрова / 20 000 слів. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2010. — 880 с. ISBN 978-966-10-1237-9

Литовська мова ред.

 • Малий українсько-литовський словник. 20 000 слів. Уклали Зінаїда Пахолок, Аурелія Ґрітєнєнє, Ігор Корольов, Світлана Гриценко, Оксана Ніка. — 2022.[3]

Маянські мови ред.

 • В. М. Талах. Стислий словник мови ієрогліфічної писемності майя. Київ, 2009[4].

Молдовська мова ред.

див. також словники румунської
 • Сравнительный русско-молдавско-украинский словарь: Около 8000 слов / Сост. Г. Я. Жерновей, И. В. Попеску и др., под общей ред. С. В. Семчинского. — Киев; Черновцы: Рад. школа, 1988. — 280 с.
 • Словник молдавсько-український = Dictionar moldovenesc-ucrainean / Олександра Олександрівна Пасат; Наук. ред. Васілє Статі.– Одеса: ВМВ.– 74 с.

Німецька мова ред.

 • Малоруско-нїмецкий словар: У 2 т. / Уложили: Євгений Желеховский та Софрон Недїльский. — Львів, 1886. — VIII + 1118 + 10 с.
 • Ruthenisch-Deutsches Wörterbuch / verfasst von Eugen Żelechowski und Sophron Niedzielski. Lemberg, 1886. Band I—II. Словник у форматі DjVu [Архівовано 4 грудня 2017 у Wayback Machine.] Т. І у форматі PDF — висока якість Т. ІІ у форматі PDF — висока якість
 • Українсько-німецький словник [Архівовано 19 квітня 2016 у Wayback Machine.] : 100,000 слів / Уклад. Я. Рудницький, З. Кузеля. — Ляйпціґ, 1943. — 1494 с.
 • Німецько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. В. М. Лещинська, О. Г. Мазний, К. М. Сільвестрова. — Київ: Рад. школа, 1959. — 1053 с.
 • Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 45000 слів / Уклад. О. П. Пророченко. — Київ: Вид. «Аконіт», 1997. — 683 с.
 • Великий німецько-український словник: Близько 170000 слів / Уклад. В. Мюллер. — Київ: Вид. Дім «Чумацький шлях», 2005. — 788 с.
 • Великий сучасний німецько-український українсько-німецький словник / Уклад. О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко. — Донецьк: БАО, 2009. — 944 с.
 • Німецько-український словник, українсько-німецький словник. / Близько 470 000 од. пер. / Бусел В.; Перун, 2012. — 1584 с. ISBN 978-966-569-278-2
 • Лалаян Н. С., Сайко М. А. Німецько-український навчальний словник узусних сполук: посіб. для студентів закладів вищої освіти. К. : ФОП Гуляєва В. М., 2022. 212 с. ISBN 978-617-7901-60-9
 • Лінгвісто: Відкритий німецько-український онлайн-словник (20000 слів станом на 08.01.2016) прямий доступ [Архівовано 5 вересня 2018 у Wayback Machine.]
 • Сайко М. А. Німецько-український медичний словник. Із поясненнями та прикладами терміновживання. Понад 18 000 словникових статей. К. : ВД «Освіта України», 2021. 348 с. ISBN 978-617-7993-03-1

Норвезька мова ред.

Перська мова ред.

 • Персько-український словник (укладачі к.ф.н. Мазепова О. В., асист. Бочарнікова А. М.), Київ: вид. Київського університету.

Польська мова ред.

 • «Приручный словарь славенопольскій…» Й. Левицького, — Львів, 1830.
 • Словник польсько-церковнослов'янсько-український Теодора Витвицького («Приречный словарь полско-словеньскій и народнорускій, содержащъ въ себѣ вся речені а польская, словенская и народно руская») — 1849. — передрук: Варшава, 1997.
 • Українсько-польський словник (Польсько-український словник) / І. Свєнціцкий. Львів, Друкарня Ставропиґійського Інституту під управою Ю. Сидорака, 1920.
 • Українсько-польський і польсько-український словник / Уклад. Є. Грицак, К. Киселівський:
  • Ч. 1: Українсько-польський словник. — Варшава: вид. Międzymorze, 1990. — 542 с. (передрук видання 1931 р.)
  • Ч. 2: Польсько-український словник. — Львів: НТШ, 1931. — 560 с.
 • Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński. / E. Hrycak, K. Kisielewski. Lwów, 1931.
 • Словник українсько-польський і польсько-український / Проф. Ярослав Лазарук. Броди, накладом автора, 1936.
 • Słownik ukraińsko-polski. / Stefan Hrabec, Przemysław Zwoliński, Instytut Polsko-Radziecki. Państwowe Wydawn. Naukowe, 1957. — 832 с. (бл. 30 тис. гасел)
 • Польсько-український словник: У 2-х томах (трьох частинах) / Редколегія: А. І. Генсьорський, Л. Л. Гумецька (головний редактор), І. М. Керницький та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1958—1960. — 696 с., 576 с., 608 с. (понад 100 тис. реєстрових слів)[5]
 • Польсько-російсько-український словник: Більше 13000 слів /Упоряд. Левінська С. Й., Старак Т. В. — К., Л.: Радян. шк., 1991.
 • Польсько-український словник / упоряд. Станіслава Левінська, Теодор Старак. Львів, 1998.
 • Юрковський М., Назарук В. Українсько-польський, польсько-український словник. — Київ, «Школа». — 2003. — 932 с.
 • Польсько-український та українсько-польський словник: близько 50 000 слів та словосполучень. — Київ: Чумацький Шлях, 2006 . — 538 с. — ISBN 966-8272-05-6
 • Універсальний українсько-польський словник Варшава, 2008 ISBN 83-7141-479-х
 • Польсько-український словник: близько 120 000 слів та словосполучень / Уклад. У. В. Житар, С. А. Пікуль, Є. Ф. Попов, Д. В. Слободян. — Київ: Чумацький Шлях, 2010 . — 672 с.
 • Кононенко І., Співак О., Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів. — К.: Вища школа, 2008. — 343 с. ISBN 978-966-642-388-X
 • Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E., Słownik tematyczny polsko-ukraiński. — Warszawa: PWN, 2010, 2015. — 550 s. ISBN 978-83-01-16149-1
 • Польсько-український електронний словник [Архівовано 11 січня 2012 у Wayback Machine.] (30 тис. найчастотніших слів, 2005—2009)
 • Polish — Ukrainian Online Dictionary with 600 terms [Архівовано 20 лютого 2010 у Wayback Machine.]

Португальська мова ред.

 • Португальсько-український словник / Упоряд. М. Шекета. — Київ: Віпол, 1999.
 • Португальсько-український. Українсько-португальський словник: 50 000 слів / Упоряд. О. В. Дмитрієв. — Київ, Ірпінь: Перун, 2002. — 624 с.

Російська мова ред.

Після 1991 року
 • И. С. Олейник, Д. И. Ганич. Русско-украинский словарь. І. С. Олійник, Д. І. Ганич. Російсько-український словник. 5-те видання, доповнене і перероблене. — Київ: А. С. К., 1997. — 757 с. © Олійник І. С., Ганич Д. І. 1993
 • Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І. та ін. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100000 слів, 2 вид., доповнене. — Київ: Довіра, 1999. — 878 с.
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Київ: Академія, 1998. — 709 с.
 • Російсько-український словник [Архівовано 29 грудня 2017 у Wayback Machine.] (160 тис. слів) / За ред. Жайворонка В. В. — Київ: Абрис, 2003. — 1424 с. Електронна версія в базі національного довідково-інформаційного та документального ресурсу "Україніка": Російсько-український словник, за ред. В. В. Жайворонка, 2003
 • Новітній українсько-російський словник: 150 000 слів / Уклад. Л. П. Коврига . — Харків: Белкар-книга, 2006. — 1280 с. — ISBN 966-8816-27-7
 • Бріцин В. М., Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і сполучень. 2-е від. / Упроряд. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; За ред. В. М. Бріцина. — К.: Довіра, 2008. — 942с. —(Словники України).- Бібліогр. — 941 с. (ISBN 978-966-507-221-8)
 • Русско-украинский онлайн-словарь Романа Сокунова (LinguistPro) Прямий доступ
 • Російсько-українські словники онлайн (r2u.org.ua) [Архівовано 20 жовтня 2007 у Wayback Machine.]:
   — надає онлайновий доступ до набору російсько-українських словників, серед яких перший російсько-український академічний словник (Кримський, Єфремов, 1924—1933), словник за редакцією Ізюмова (1930), словник Грінченка (1909), а також правописний словник Голоскевича (1929) та ін. (Повний перелік тут [Архівовано 22 грудня 2010 у Wayback Machine.]) Має функції пошуку окремо серед українських та російських слів, а також дозволяє пошук за частиною слова.
 • Російсько-український словник сталих виразів онлайн / Упор. Вирган Іван Оникійович, Пилинська Марія Михайлівна. Прямий доступ [Архівовано 7 серпня 2009 у Wayback Machine.]
 • Манець І. Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / І. Г. Манець, В. С. Білецький, Ю. П. Ященко ; за ред. Б. А. Грядущого. — Донецьк: Донбас, 2004 . — 576 с.

Румунська мова ред.

див. також словники молдовської
 • Румунсько-український словник / Уклад. C. Drapaca. — Бухарест, 1963.
 • Українсько-румунський, румунсько-український словник літературознавчих термінів / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2004.
 • Українсько-румунський, румунсько-український словник лінгвістичних термінів / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2007.
 • Українсько-румунський словник: 60000 слів / Уклад. Л. Ботлунг. — Чернівці, 2007.
 • Румунсько-український словник / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2014.
 • Українсько-румунський та румунсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою / Уклад.: О. C. Бобкова, Н. І. Богомолова, О. В. Гісем та ін. — Чернівці: Букрек, 2018. — 320 с

Словацька мова ред.

 • Українсько-словацький словник / уклад. Іван Попель; за ред. М. О. Бучинської. — Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1960. — 496 с.
 • Словацько-український словник / уклад. Петро Бунганич. — Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1985. — 674 с.

Словенська мова ред.

 • Українсько-словенський тематичний словник. — Людмила Васильєва, Прімож Лубей, Яня Воллмаер Лубей, Богдан Сокіл. / 10 тис. слів. 352 с. — 2015[7]

Сербохорватська мова ред.

див. також словники сербської та хорватської
 • Менац А.[8], Коваль А. П. Українсько-хорватський або сербський словник. — Загреб: Видавництво Загребського університету, 1979. — 687 с.

Сербська мова ред.

див. також словники сербохорватської та хорватської

Старогрецька мова ред.

 • Словар до Гомерової Одиссеї і Ілїади / Зладив Іляріон Огоновський. — Львів: НТШ, 1900. — 433 с.
 • Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Бойко Н. В., Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 273 с. — ISBN 978-966-439-527-1

Старослов'янська мова, церковнослов'янська мова ред.

 • Старослов'янсько-український словник // Станівський М. Ф. Старослов'янська мова. — Львів: Видавництво Львівського університету, 1964. — с. 430—460.
 • Белей Л., Белей О. Старослов'янсько-український словник. — Львів.: Свічадо, 2001 — 332 с.

Турецька мова ред.

Угорська мова ред.

 • Українсько-угорський словник / Уклав Катона Лорант. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН; Закарпатське обласне видавництво, 1963. — 463 с.
 • Угорсько-український словник / За ред. О. М. Рота та ін. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН, Закарпатське обласне видавництво, 1961. — 912 с.
 • Угорсько-український словник I-т (A — Ly) 39000сл. / за ред. І.Удварі. — Ніредьгаза, 2005. — 915с.
 • Угорсько-український українсько-угорський словник: Понад 100 000 слів. Таланов О. С. — Київ: Арій, 544 с. ISBN 978-966-498-315-7

Фінська мова ред.

Французька мова ред.

 • Французько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворська. — Київ: Рад. школа, 1955. — 792 с.
 • Українсько-французький словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворська. — Київ: Рад. школа, 1963. — 836 с.
 • Французько-український словник: Близько 22000 слів / Уклад. Б. І. Бурбело, Г. Ф. Венгренівська, К. М. Миханич та ін. За ред. Б. І. Бурбело — Київ: Рад. школа, 1982. — 415 с. (друге видання : 1989 р.)
 • Українсько-французький словник: Близько 20000 слів / Уклад. К. М. Андрашко, за ред. К. М. Тищенка — Київ: Рад. школа, 1986. — 391 с.
 • Новий французько-український та українсько-французький словник / Уклад. Л. М. Авраменко — Харків: Світовид, 2002. — 894 с.
 • Французько-український фразеологічний словник: Близько 6000 фразеологічних одиниць / Уклад. Г. Ф. Венгреновська, М. А. Венгренівська. — Київ: Рад. школа, 1987. — 236 с.
 • Короткий французько-український словник на сайті www.dictionaric.com Прямий доступ [Архівовано 18 грудня 2009 у Wayback Machine.]
 • FREELANG — Dictionnaire en ligne Ukrainien-Français et Français-Ukrainien / François Alby. — Ukrainien > Français : 2 053 слів; Français > Ukrainien : 2 063 слів Прямий доступ [Архівовано 16 березня 2010 у Wayback Machine.]
 • Французько-український словник, українсько-французький словник. / Близько 430 000 одиниць перекладу, слів та словосполучень / Бусел В.; Перун, 2010. — 1504 с.
 • Французько-український словник, українсько-французький словник. / Близько 420 000 одиниць перекладу, слів та словосполучень / Бусел В.; Перун, 2011. — 1072 с.
 • Українсько-французький словник, економіки та права. Ред. Федько Юрій Володимирович. — Київ: Видавництво В. М. Карпенка, 2014, 948 с. ISBN 978-966-1516-77-8

Хорватська мова ред.

див. також словники сербохорватської та сербської
 • Менац А.[8], Коваль А. П. Українсько-хорватський або сербський словник. — Загреб: Видавництво Загребського університету, 1979. — 687 с.
 • Українсько-хорватський тематичний словник. — Людмила Васильєва, Ольга Ткачук, Богдан Сокіл. 2016.[9][10]
 • Українсько-хорватський словник / Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак. — Київ, 2018. (Словники України). — 630 с. ISBN 978-966-02-8279-7.

Чеська мова ред.

 • Українсько-чеський словник / АН Чеської республіки. Слов. Інститут, Інститут АН України; НТШ в США; Упоряд. А. Куримський, Р. Шишкова, Н. Савицький. — Прага: Академія, 1994—1996.
 • Чесько-український словник: У 2 томах / Уклад. Й. Ф. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1988.
 • Даниленко Людмила Іванівна. «Чесько-український словник. Сучасна ділова мова» (2000).
 • Чесько-український словник / Упоряд. Іржи Новак. — Київ: Чумацький шлях, 2008. — 586 с.
 • Український словник (Ukrajinština slovníček) / Автор. колект. спів. видав. — Брно: Lingea s.r.o., 2014. — 671 с.

Шведська мова ред.

Японська мова ред.

 • Діброва А., Одинець В., Українсько-ніппонський словник / За ред. Ясуда Сабуро. — Харбін, 1944. — 267 с. (наклад 1000 прим.)[11]
 • Частотний словник української мови 1500 слів / За ред. Рюносуке Курода. — Токіо: Видавництво «Дайґакушорін», 1995. — 179 с.
 • Бондаренко І., Хіно Т. Українсько-японський словник / За ред. В. О. Карпенка. — Київ: Альтернативи, 1997. — 240 с.
 • Бондаренко І., Хіно Т. Японсько-український, українсько-японський словник: Навчальний словник японських ієрогліфів. — Київ: Альтернативи. — 1998. — 592 с.
 • Японсько-український кишеньковий словник за ред. І. Бондаренка, Х. Такао, Одеса: Астропринт, 2001. — 308 с.
 • Медведів А. Українсько-англійсько-японський розмовник / За ред. Й. Тойофуку та М. Федоришина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.
 • Михайлик Г., Карпенко В., Українсько-японський тематичний словник. — Київ: видавництво Вадима Карпенка, 2007. — 268 с.
 • Abe Shokichi. Nihongo Ukurainago Ukurainago Nihongo Tangoshuu (Sekai wo tabi suru tangoshuu shiriizu) ([Японсько-український та українсько-японський збірник лексики: Серія «Подорож світом»]) / За ред. Olena Shepeleva. — Tokyo: Kokusai gogakusha, 2007. — 399 p.
 • Японсько-український словник / уклад. Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А., та ін. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 464 с. — ISBN 978-966-489-139-1.

Словники асоціативні ред.

 • Бутенко Н. П.  Словник асоціативних норм української мови. — Львів: Вища школа, 1979. — 120 с.
 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
 • Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т.  — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
 • Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т.  — 2-ге вид., стер. — Львів: ПАІС, 2008.
 • Мартінек С., Мітьков В. Український асоціативний словник. — Т. III: Від стимулу до реакції. — Львів: ПАІС, 2021. — 544 с.
 • Мартінек С., Мітьков В. Український асоціативний словник. — Т. IV: Від реакції до стимулу. — Львів: ПАІС, 2021. — 648 с.

Словники візуальні ред.

Словники граматичні ред.

Словники морфологічні ред.

Словники морфемні ред.

Докладніше: Морфемний словник

Словники словотвірні ред.

 • Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. — 2-е вид. — К.: Освіта, 1995. — 256 с.
 • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наукова думка, 2005. — 264 с.

Словники діалектні ред.

Словники етимологічні ред.

Словники ідіоматичні, фразеологічні ред.

Словники інверсійні ред.

 • Інверсійний словник української мови: Методичні матеріали до спецсемінару з українського словотвору / Уклад. С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко та ін. — Одеса. — 1971—1976 (3 випуски).
 • Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.

Словники іншомовних слів ред.

 • Словар чужих слів : 12000 слів чужого походження в українській мові / зібрали З. Кузеля, М. Чайковский ; ред. З. Кузеля. — Чернівці: [б.в.], 1910. — V, 365 с.
 • Словник чужих слів, що вживаються в українській мові / склав З. Пиптенко. — К. : Поступ, 1918. — 255 с.
 • Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську / склад. П. Кіянець та ін. — К. : Видавниче Товариство «Час», 1924. — 214 с.
 • Правописний словничок чужомовних слів / І. Бойків і ін. — К. : [б.в.], 1929. — 96 с.
 • Словник чужомовних слів / ред. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Репринт з вид. 1955 р. — Київ: Музей Івана Гончара, видавнича фірма «Родовід», 1996. — 532 с. (DjVu-файл видання 1955 року [Архівовано 21 травня 2016 у Wayback Machine.])
 • Запорожець О., Державин В. Словник чужомовних слів і виразів. — Мюнхен, 1953. — 320 с.
 • Словник чужомовних слів. / ред. Артем Орел. — Нью-Йорк.
 • Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничука. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. — 775 с. (багато перевидань) (онлайн-версія [Архівовано 26 травня 2016 у Wayback Machine.])
 • Словник чужомовних слів і термінів / П. Штепа. — Монреаль, 1977. (онлайн-доступ [Архівовано 18 серпня 2016 у Wayback Machine.])
 • Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів / Оксана Миколаївна Сліпушко . — Київ: Видавниче Товариство «Криниця», 1999 . — 507 с. — (Сучасні словники України) . — ISBN 966-95558-5-X .
 • Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2006. — 789 с. ISBN 9665071094
 • Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Л. І. Нечволод, під заг. ред. Тучиної Н. В. — Х.: Торсінг плюс, 2008. — 767 с.
 • Словник англіцизмів. ред. Ярослав Голдованський. Лексикографічно незареєстровані англіцизми.[12] онлайн-доступ [Архівовано 24 березня 2016 у Wayback Machine.]
 • Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології / І. М. Гнатишена, Т. Р. Кияк. — К. : КМ Academia, 1996. — 203 с.
 • Іншомовні слова: довідник учня : близько 3000 слів / упоряд. Г. А. Домарецька. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1998. — 144 с. — (Бібліотека учня)
 • Міні-словник італізмів у сучасній українській мові / Дель Ґаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 55 с.
 • Новий словник іншомовних слів : 20 000 сл.: слова та сполосполучення / уклад. і передмова О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2007. — 848 c. — (Серія «Нові словники»)
 • Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень / Л. І. Шевченко і ін. ; ред. Л. І. Шевченко. — К. : Арій, 2008. — 672 c.
 • Російсько-український словник іншомовних слів : 15 000 слів / уклад. Т. П. Мартиняк ; ред. А. П. Ярещенко. — Х. : Прапор, 1999. — 388 с. — (Від А до Я)
 • Словник іншомовізмів української постмодерної прози / Н. В. Гудима. — Кам'янець-Подільський: Буйницький О. А., 2011. — 203 с.
 • Словник іншомовних слів / Коломієць М. П. — К. : Освіта, 1998. — 190 с.
 • Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. — К. : Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 2000. — 1017 с. — (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство)
 • Словник іншомовних слів : Близько 10000 слів / Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута ; ред. Є. І. Мазніченко. — К. : Наукова думка, 2000. — 662 с. — (Словники України)
 • Словник іншомовних слів. Тлумачення, словотворення та слововживання: близько 35 000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. — Х. : Фоліо, 2012. — 622, [1] с. — (Бібліотека державної мови)
 • Словник лексичних кореїзмів українських текстів / Р. Синишин ; ред. Ю. Мосенкіс. — К. : Альфа друк, 2007. — 19 с.
 • УКРАЇНСЬКА МОВА . Тлумачний словотвірний словник новітніх запозичень, складних слів, словосполучень та абревіатур / Коробова І. О. — К., 2019. — 503 с.

Словники історичні ред.

Словники власне історичні ред.

Словники історичної лексики ред.

Вип. 13: И-І / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; редкол. : Д. Гринчишин (відп. ред.), У. Єдлінська, Л. Полюга та ін. — Л., 2006. — 240 с.

Словники неологізмів ред.

Словники мови письменників, перекладачів ред.

Словники ономастичні ред.

 • Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310 с.
 • Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по батькові; Області; Райони; Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. З. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків: РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.
 • Словник українських імен / укл. І. І. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.
 • Власні імена людей, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ [Архівовано 14 лютого 2010 у Wayback Machine.]

Словники орфографічні (правописні) ред.

Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим ред.

 • Погрібний М. І., Словник наголосів української літературної мови. — Київ: Рад. школа, 1959 — 603 с.
 • Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; за ред. М. А. Жовтобрюха. — Наук. думка, 1973. — 724 с.
 • Словник українських рим / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. А. А. Бурячок. І. І. Гурин. — Київ: Наукова думка, 1979.
 • Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — Київ: Рад. школа, 1984. Словник Погрібного у форматі djvu [Архівовано 15 жовтня 2008 у Wayback Machine.]
 • Караванський С., Словник рим української мови. — Львів: БАК, 2004 — 1047 с.
 • Словник «Рими України» [Архівовано 19 червня 2011 у Wayback Machine.] — онлайновий словник точних та неточних рим.
 • Онлайн-словник рим української мови [Архівовано 23 жовтня 2012 у Wayback Machine.]
 • Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: [ритм. словник] / М. А. Зайко. — 2-ге вид., виправ., допов. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. — 444 с. + CD. — ISBN 978-966-457-145-3

Словники псевдонімів, криптонімів ред.

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів ред.

Словники скорочень ред.

 • Словник скорочень в українській мові: Понад 21000 скорочень / За ред. Л. С. Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 511 с.
 • Словник скорочень української мови на сайті ukrskor.info. Прямий доступ [Архівовано 5 жовтня 2009 у Wayback Machine.]

Словники стилістичні ред.

 • І. Огієнко, Український стилістичний словник, Київ, 1924 Прямий доступ у форматі .pdf [Архівовано 25 березня 2022 у Wayback Machine.]
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз / За ред. М. М. Пилинського. — Київ: Радянська школа, 1986. — 151 с.
 • Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / авт. Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — Київ: Рад. школа, 1989. — 336 с. ISBN 5-330-00702-X. У форматі .DJVU.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с.
 • Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустовіт Л. О. Словник епітетів української мови / НАН України. Інститут Української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 431 с.
 • Головащук С. І., Словник-довідник з українського літературного слововживання. — Київ: «Наукова думка», 2010. — 432 с.
 • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — Київ: Політехніка, 2015. — 300 с. — 700 екз. — ISBN 978-966-622-725-9 (PDF [Архівовано 3 жовтня 2016 у Wayback Machine.])
 • Стилістичні терміни, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ [Архівовано 14 лютого 2010 у Wayback Machine.]

Словники топонімічні ред.

Словники частотні ред.

 • Частотний словник сучасної української художньої прози / За ред. Перебийніс В. C.— К.: Наук. думка, 1981.— Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.
 • Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / уклад. Т. О. Грязнухіна, Н. П. Дарчук та ін. — Київ: Спалах, 1998.
 • Frequency Dіctіonary Ukraіnіan = Частотний словник української мови / Ed. by U. Quasthoff, S. Fіedler, E. Hallsteіnsdóttіr; іn collaboratіon wіth S. Buk, A. Rovenchak, and D. Goldhahn. Leіpzіg : Leіpzіger Unіversіtätsverlag, 2016. X, 115 p. ISBN978-3-96023-008-3

Словники термінологічні ред.

Суспільні науки ред.

 • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. (PDF)
 • Словник іноземних музичних термінів та виразів   / Павленко В. — Вінниця: Нова книга, 2005.  – 384 с.
 • Словник музикантів України / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2005. — 359 с. : іл. — ISBN 966-7087-68-9
 • Словник опер / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 229 с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Словник українських приватних бібліотек / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2009. — 215 с. — ISBN 978-966-7087-84-5
 • Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.
 • Українська фольклористика: словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 448 с.
 • Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.
 • Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.
 • Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / В. С. Горський та ін. ; ред.-упоряд. М. Л. Ткачук. — К. : Пульсари, 2002. — 244 с.: іл. — ISBN 966-7671-51-8
 • Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-552-828-8
 • Короткий філософський словник-довідник : понад 1000 термінів / І. П. Чорний та ін. ; ред. І. П. Чорний, О. Є. Бродецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 285 с. — ISBN 966-568-828-6
 • Короткий філософський словник іншомовних термінів / Авт.-уклад. М. С. Скіпа ; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний ун-т». — Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 95 с. — ISBN 978-966-354-214-0
 • Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.
 • Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / Олесь Пошивайло ; відп. ред. Анатолій Пономарьов. — Опішне : Українське Народознавство, 1993. — 280 с. — ISBN 5-7707-5125-8.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.
 • Музичний словник: Репринтне видання 1933 р.  / Лисько З. — Київ: Музична Україна, 1994. — 168 с.
 • Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995.
 • Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: «Наукова думка», 1996. — 430 с.
 • Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : близько 6700 термінів / М. В. Сташко ; Державний ун-т «Львівська політехніка». Науково-технічна бібліотека. — 2.вид., перероб. і доп. — Львів: БаК, 1996. — 200 с. — ISBN 966-7065-00-6
 • Релігієзнавчий словник / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України ; ред.: А. Колодний, Б. Лобовик. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 392 с. — ISBN 966-529-005-3
 • Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. — Київ: Феміна, 1996 . — 695 с.
 • Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.
 • Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія
 • Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.
 • Освіта дорослих: корот. термінол. слов. / Л. Б. Лук'янова, О. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ ; Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2014. — 105 с. — ISBN 978-617-640-161-2
 • Архівістика: Термінологічний словник [Архівовано 18 червня 2015 у Wayback Machine.] / Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — Київ., 1998. — 106 с. ISBN 966-7250-02-04 (Включає: Короткий архівний український термінологічний [Архівовано 28 лютого 2009 у Wayback Machine.]).
 • Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с.
 • Англо-український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш , 2003. — 373 с. — ISBN 966-7952-27-4
 • Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с.
 • Англо-український юридичний словник / понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.
 • Шевченко В. М., Словник-довідник з релігієзнавства. — Київ: «Наукова думка», 2004. — 560 с.
 • Шимків Анна, «Англо-український тлумачний словник економічної лексики». Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» Київ, 2004, 429 с.
 • Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ: Знання, 2006. — 287 с. — ISBN 966-346-232-9
 • Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — ISBN 978-966-667-269-1
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів / Упорядники: С. М. Андріанов та ін.; За редакцією Л. І. Шевченко. — М. Руссо; К. Арій, 2008. — 552 с. — ISBN 978-966-8959-41-7
 • Myronova H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník./Чесько-український юридичний словник — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s.[14]
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с. — ISBN 978-966-619-279-3.

Природничі науки, медицина ред.

 • Корисні та рідкісні рослини України : Словник-довідник народних назв / Г. К. Смик. — К. : Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1991. — 416 с. — ISBN 5-88500-030-1
 • Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с.
 • Біологічний словник / за ред. I. Г. Підоплічка. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974. — Т. 3. — 552 с. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.
 • Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с.
 • Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.
 • Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. — Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.
 • Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996.
 • Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.
 • Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
 • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15 000 термінів. Уклад. Тимотей Балабан. Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 400 с.
 • Фізичний тлумачний словник : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.
 • Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. — Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., ISBN 966-553-864-6
 • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0
 • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2-х частинах. / Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. ISBN 978-966-382-242-6 (серія).
Частина І — англійсько-українська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 390 с. ISBN 978-966-382-243-3. Електронна версія. [Архівовано 11 квітня 2011 у Wayback Machine.]: Частина ІІ — українсько-англійська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 566 с. ISBN 978-966-382-244-0. Електронна версія. [Архівовано 11 квітня 2011 у Wayback Machine.]

Сільське господарство ред.

 • Словник-довідник з дорадництва / За заг. редакцією Т. П. Кальної-Дубінюк і Р. Я. Корінця. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 208 с. — ISBN 978-966-345-168-8 (PDF)

Математика, інформатика, техніка. ред.

 • Stepankowsky, W.J.&M.; American-Ukrainian Nautical Dictionary, New York, Rausen Bros, 1953, 230 p. PDF [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.]
 • Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.
 • Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Л. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.
 • Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.
 • Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.
 • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.
 • Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.
 • Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
 • Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький, Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. —Київ: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. — 552 с. ISBN 966-530-070-9
 • Бастун В. М., Григоренко Я. М., Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 512 стор.
 • Саврук М. П., Українсько-англійський науково-технічний словник. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 912 стор.
 • Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004.Електронна версія
 • Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / Уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010 — 568 с. ISBN 978-966-569-275-1 Електронна версія. [Архівовано 11 квітня 2011 у Wayback Machine.]
 • Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки / Богдан Рицар, Костянтин Семенистий, Ірина Кочан ; за ред. к. т. н. Богдана Рицара. — Львів : Логос, 1995. — 608 с. — ISBN 5-7707-7696-X.

Термінологічні словники онлайн ред.

Термінологічні глосарії ред.

Словники жаргонні, сленгові, арго ред.

Примітки ред.

 1. Див.: Кульчицька Т., Українська лексикографія XIII—XX століття, бібліографічний покажчик. — Львів: Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 1999. — 359 с. — ISBN 5-7702-0973-9.
 2. Архівована копія. Архів оригіналу за 16 серпня 2016. Процитовано 17 червня 2016. 
 3. КНУ, Відділ міжнародних зв'язків
 4. В. М. Талах. Стислий словник мови ієрогліфічної писемності майя. Київ, 2009 PDF. Архів оригіналу за 17 жовтня 2020. Процитовано 10 жовтня 2020. 
 5. Польсько-український словник: У 2-х томах (трьох частинах) / Редколегія: А. І. Генсьорський, Л. Л. Гумецька (головний редактор), І. М. Керницький та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1958—1960. Архів оригіналу за 24 січня 2020. Процитовано 6 березня 2020. 
 6. Уляна Єдлінська. Із найновіших сторінок українсько-польської лексикографії[недоступне посилання з липня 2019] — НТШ, 2000.
 7. У Львові презентували унікальний українсько-словенський тематичний словник. Архів оригіналу за 4 січня 2018. Процитовано 3 січня 2018. 
 8. а б [1] akademkinja Menac, Antica [Архівовано 19 січня 2012 у Wayback Machine.]
 9. У Львові презентували перший в Україні українсько-хорватський тематичний словник. Архів оригіналу за 4 січня 2018. Процитовано 3 січня 2018. 
 10. У Загребі презентували українсько-хорватський словник. Архів оригіналу за 4 січня 2018. Процитовано 3 січня 2018. 
 11. Наклад словника майже повністю знищений під час окупації Харбіну Червоною Армією. В Україні зберігається копія примірника з Публічної бібліотеки Нью-Йорка. Про словник див.: Хіно Т., Бондаренко І. Перший українсько-японський словник // Мовознавство. — № 2-3. — Київ, 1994. — с. 20-29.
 12. http://archive.ec/gAuPf[недоступне посилання з липня 2019]
 13. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. perun.com.ua, 2008
 14. H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník. — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s. Архів оригіналу за 11 серпня 2016. Процитовано 21 серпня 2015. 

Див. також ред.

Джерела і література ред.

 • Горецький П. Й. Історія української лексикографії. К., 1963.
 • Грінченко Б. Д. Огляд української лексикографії // Записки наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 1906.
 • Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII—XX століття, бібліографічний покажчик. — Львів: Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 1999. — 359 с.
 • Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. — Львів, 2013. — 114 с.
 • Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. К., 1961.
 • Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія у її зв'язках з російською і білоруською. К., 1980.
 • Ольга Кровицька. Енциклопедичні словники як лексикографічний ресурс у курсі «Українська мова як іноземна» / Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 180—183. (PDF [Архівовано 21 вересня 2016 у Wayback Machine.])
 • Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія. К., 1978.
 • Словники української мови: 1596—2018 : бібліогр. покажч. / Дмитро Пилипчук [упоряд., передм.]. — Київ: Просвіта, 2020. — 1067, [5] с. — ISBN 978-617-7201-85-3
 • Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. (PDF [Архівовано 27 липня 2020 у Wayback Machine.])

(PDF)

 • Якого нам ще треба словника: лист до словникарів / Олекса Синиченко. — Київ: Дніпро, 2016. — 30, [1] с. — 100 экз. — ISBN 978-966-578-263-6

Посилання ред.