Кома (розділовий знак)

розділовий знак

Ко́ма (грец. κόμμα — «частина речення») — розділовий знак, що має форму гачка (,); на письмі вживається в межах речення для відокремлення слів, словосполучень і частин складного речення.

,
Кома
In UnicodeU+002C , COMMA (HTML ,)
، ◌̦̦
Японська кома арабська кома кома знизу

Історія

ред.
Пунктуація в давньоруському тексті (фрагмент сторінки «Руської правди», XI ст., пізніший список)
Давньоруський текст без розділових знаків (Новгородська берестяна грамота № 955, XII ст.)
Коса риска в німецькому тексті («Legenda aurea», видання 1480 р.)
«Сучасні» коми в давньогрецькому тексті видання Альда Мануція («Аристотель», 1495—1498)
Приклади використання коми в українському тексті XIX ст. (фрагмент сторінки видання «Народні українські пісні з голосом», О. Гулака-Артемовського, 1868)

Приблизно 200 до н. е. бібліотекар Александрійської бібліотеки Аристофан Візантійський розробив систему нотації драматичних творів, яка складалася із крапок, розміщуваних знизу, посередині або зверху рядка, щоб показати, наскільки глибоко треба вдихнути акторові, щоб прочитати фрагмент тексту вголос.[1] Слово кома в ті часи позначало відносно короткий фрагмент тексту і в Аристофановій нотації позначалася середньою крапкою (·, лат. media distinctio).

У давньоруських рукописах текст писали без поділу на слова аж до кінця XIV ст., нечисленні розділові знаки (крапка; три крапки трикутником; чотири крапки ромбиком) мали таке саме призначення, що і давня нотація Аристофана Візантійського.

У більшості європейських країн коса риска (/, лат. virgule suspensiva), запроваджена у XIII ст., виконувала функції коми[2]. Наприкінці XV ст. італійський друкар Альдо Мануціо — змінив вигляд косої риски, викрививши її і перемістивши донизу рядка, надавши рисці, таким чином, вигляду сучасної коми.[3][4] Сучасна система пунктуації європейських мов сформувалася в основному після появи книгодрукування[5] (середина XV ст.)

Українська пунктуація під впливом західноєвропейської пунктуаційної системи в основному сформувалася до XVIII ст., хоча більшість розділових знаків, включаючи кому, уже зустрічалася в староукраїнській книжній мові[6]: появу коми засвідчують писемні пам'ятки староукраїнської літературної мови XIV—XV ст., в яких її функції майже не відрізнялися від крапки. Надалі ці функції поступово диференціювалися в граматиках Лаврентія Зизанія (1596), Мелетія Смотрицького (1619), а в українських художніх творах XVIII—XIX ст. вже досить увиразнилися, що відображено в граматиці О. Павловського (1818), у словниках П. Білецького-Носенка (1-а пол. XIX ст.), Є. Желехівського (1886), Б. Грінченка (19071909).[7] Подальше вдосконалення української пунктуації було пов'язане з творчістю письменників XIXXX ст. та діяльності мовознавців-нормалізаторів XX ст.[8]

Етимологія

ред.

Слово кома запозичене українською мовою за польським, чеським або німецьким посередництвом із латини (comma — «коротка фраза», «частина періоду», «цезура»), в яку потрапило із грецької (κόμμα — «частина речення», букв. «відрізана частина»), де як риторичний термін позначало частини речення, а згодом стало розділовим знаком, що відокремлює їх[9]. Грецьке слово похідне від дав.-гр. κόπτο — «б'ю», «кую», «відрубую»; споріднене з прасл. *kopati — «копати», «рити»[10].

Синоніми

ред.

Для позначення коми в українській мові в різні часи також використовувалися терміни:

В українській мові

ред.

В сучасній українській мові кома вживається на письмі для відокремлення однорідних членів речення, звертань, вставних слів, виділення порівнянь і зворотів, відокремлення частин складних речень.

Основні випадки вживання коми такі (докладно див. Український правопис. § 118. Кома. Архів оригіналу за 13 травня 2013. Процитовано 8 жовтня 2013.[14]):

Просте речення

ред.
Використання ком у листі Б. Грінченка до М. Грушевського (1893)

У простому реченні кома ставиться:

 • Між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, з'єднаними двома або більше однаковими сполучниками чи протиставними сполучниками, або при повторенні слова, наприклад:
  А тим часом місяць пливе оглядать
  І небо, і зорі, і землю, і море
 • Для виділення звертань, прикладок, порівняльних зворотів, відокремлених означень, зворотів, що уточнюють чи обмежують зміст, вставних слів чи вставних речень:
  Слався, мій народе, мій гордий, чесний, добрий, молодий
  Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають!
  Погане, я чував, життя собаче,
  Недобре ж і Вовкам
 • Перед другим з парних сполучників не тільки… а й, як… так і тощо:
  Як російська, так і європейська критика все частіше звертає своє око на наше письменство, ставить йому свої вимоги
 • Для виділення відокремлених обставин:
  А вечорами, по роботі, він не раз до пізньої ночі ходив у важкій задумі по болотистих улицях Борислава
  Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась
  Не повіривши, Чабанчук кинувся в канцелярію
 • Після стверджувальних слів (так, гаразд, (а)якже, авжеж тощо), заперечення ні, запитання що, а також підсилювального що ж, коли безпосередньо за цими словами йде речення, яке розкриває їх конкретний зміст:
  Еге, я правду вам казав
  Що, титаря вбили?
 • Для виділення допустових речень:
  Коли під’їхали до собору одержувати комбікорм, то на дверях висів замок, хоч до кінця робочого дня було ще далеко

Складне речення

ред.

У складному реченні кома ставиться:

 • Для відокремлення речень, що входять до безсполучникового складного речення:
Пісня [«Два кольори»] пішла в глибини, пісня пішла на вершини, ніхто нікому її не віддасть, навіть авторам
 • Для відокремлення речень, що входять до складносурядного речення:
Один кривавим потом умивається, та робить, та дбає, а другий, ледащо, лінується... або ще п’є...
 • Для відокремлення речень, що входять до складного речення з безсполучниковим і сурядним зв'язком:
Синіють води, зеленіє яр,
І стеляться сліпучі краєвиди
 • Для відокремлення речень, що об'єднуються в одне складне речення за допомогою повторюваних сполучників і…і, ні…ні тощо:
Ранок такий-то тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться
 • Для відокремлення в складнопідрядному реченні підрядних речень, уведених сполучниками або сполучними словами:
Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином

В інших мовах

ред.

В європейських мовах основні випадки використання коми такі самі, як в українській. У російській, польській, чеській мовах більшість правил вживання коми збігаються з українськими.

Англійська мова

ред.

Не існує офіційної організації, що регулює правопис англійської мови, такої як Орфографічна комісія в Україні, L'Académie française у Франції чи міждержавна Рада німецького правопису[de] німецькомовних країн, отже правила правопису в англійській не є офіційними правилами в загальноприйнятому розумінні, лише рекомендаціям різноманітних авторитетних організацій щодо правопису.

Як в українській мові, в англійській заведено вживати кому між однорідними членами речення, для відокремлення звертання, підрядних речень і вставлених конструкцій.[15]

 • Перелічувальна кома

На відміну від української, в англійській кома може вживатися перед неповторюваним сурядним сполучником and (у значенні «і, та»), or («або, чи») та nor («ані, та не»), що ставиться перед останнім однорідним членом речення,[16] таке вживання має назву serial comma[en] ‘перелічувальна кома’[17]. Наприклад:

We have subsidiaries in France, Russia, and China.

В українській така кома буде помилковою:

*Ми маємо дочірні компанії у Франції, Росії, та Китаї.

Перелічувальна кома здебільшого властива американській англійській, в британській вона вживається в наукових текстах, а також для уникнення неоднозначності, наприклад:

This book is dedicated to my parents, Ayn Rand, and God. (Переклад: Книгу присвячено моїм батькам, Айн Ренд та Богові.)

Кома усуває невірну інтерпретацію «мої батьки Айн Ренд і Бог». В українській ця неоднозначність залишається.

 • Пряма мова

В англійській кома ставиться після слів автора перед прямою мовою[18] (в українській в цьому випадку ставиться двокрапка[19]):

Steve replied, ‘No problem.’
Стів відповів: «Не проблема».
 • Пропущене дієслово

В англійській мові кома ставиться на місці пропущеного дієслова[20] (в українській пунктуації вживається тире), наприклад:

Lincoln was a great statesman; Grant, a great soldier
Лінкольн був видатним політиком, Ґрант видатним солдатом.
 • Повторювані сполучники

На відміну від української, в англійській кома не вживається перед повторюваними and, or, nor:[21]

Needing more than a job in a drugstore, Miranda planned to study anatomy and physics and botany.[22]
Потребуючи більше, ніж робота в аптеці, Міранда збиралася вивчати анатомію і фізику, і ботаніку.

Німецька мова

ред.

У німецькій мові більшість правил вживання коми подібні до українських, але є декілька розбіжностей:[23]

 • Як і в українській мові, кома відокремлює однорідні слова, словосполучення, частини речень та не вживається при сполучниках und ‘і (й), та’, oder ‘чи, або’ та інших. На відміну від української, кома не вживається навіть при повторюваних сурядних сполучниках, так само як і в англійській мові, наприклад:
Der Nachbar hatte versprochen den Briefkasten zu leeren und die Blumen zu gießen und hin und wieder zu lüften.
Сусід пообіцяв виймати пошту й підливати квіти, й подеколи провітрювати.
 • Інфінітивна група в німецькій мові може відокремлюватися комами, навіть якщо складається із самого інфінітиву з часткою zu, наприклад:
Thomas dachte nicht daran(,) zu gehen.
Томас і не думав іти.
 • Імена можуть відокремлюватися комами, якщо їм передує титул чи назва професії (так само в чеській[24]):
Der Erfinder der Buchdruckerkunst(,) Johannes Gutenberg(,) wurde in Mainz geboren.
Винахідник друкарського мистецтва Йоганн Гутенберг народився в Майнці.

Синтаксична неоднозначність

ред.

У різних мовах є усталені вирази, які демонструють необхідність правильного вживання коми на письмі для уникнення синтаксичної неоднозначності.

 • Російська
  • «Казнить нельзя помиловать[ru]» («стратити не можна помилувати»). У цій фразі вибір місця розташування коми надає реченню протилежне значення «стратити» або «помилувати».
 • Англійська[25]
  • Let´s eat grandma — «давай їсти, бабусю» з комою, або «Давайте з'їмо бабусю» без.
  • James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher. Ця фраза без розділових знаків взагалі не має сенсу, але з вірно проставленними комами й лапками речення набуває змісту: «Джеймс вибрав „had had“, тоді як Джон зупинився на „had“; „had had“ справило краще враження на вчителя» («had» — форма дієслова англ. have ‘мати’, яке також є допоміжним дієсловом при утворенні аналітичних дієслівних форм).[26]
 • Німецька
  • «Wartet nicht hängen» (залежно від коми: «не ждіть, повісити» чи «зачекайте, не вішати») та аналогічне за змістом Hängen (kann/darf man) nicht laufen lassen («Не можна повісити, дозволити втекти» чи «Можна/треба повісити, не дозволити втекти»).

Типографіка

ред.
 • Кома є частиною іншого розділового знаку — крапки з комою (;).
 • Сучасні одинарні лапки (‚ ‘ ’) та подвійні «звичайні» лапки (" " ") графічно складаються із звичайних, перевернутих та зворотних ком, розміщених унизу та вгорі рядка.
 • Апостроф в українській може позначатися подібними до коми символами ’ (одинарна лапка, U+2019) та ʼ (літера-апостроф, U+02BC).

Різновиди коми

ред.

Основний символ коми позначається в Юнікоді як U+002C (HTML: ,), проте існують численні різновиди коми.[28]

Символ Код Unicode HTML-код Назва в Unicode Переклад назви Примітки
, U+002C , COMMA Кома Розділовий знак в європейських мовах.
ʻ U+02BB ʻ MODIFIER LETTER TURNED COMMA Модифікатор буквовий перевернута кома
ʽ U+02BD ʽ MODIFIER LETTER REVERSED COMMA Модифікатор буквовий зворотна кома Позначає тонкий придих
، U+060C ، ARABIC COMMA Арабська кома Використовується не лише в арабській.
U+1802 ᠂ MONGOLIAN COMMA Монгольська кома
U+3001 、 IDEOGRAPHIC COMMA Ідеографічна кома Використовується у китайській (з однорідними членами речення[29]), японській та корейській.
U+FE10 ︐ PRESENTATION FORM FOR VERTICAL COMMA Форма представлення для вертикальної коми Використовується при вертикальному письмі
U+FE11 ︑ PRESENTATION FORM FOR VERTICAL IDEOGRAPHIC COMMA Форма представлення для вертикальної ідеографічної коми Використовується при вертикальному письмі
U+FE50 ﹐ SMALL COMMA Маленька кома
U+FE51 ﹑ SMALL IDEOGRAPHIC COMMA Маленька ідеографічна кома
U+FF0C , FULLWIDTH COMMA Повноширинна кома Основна кома в китайській
U+FF64 、 HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA Півширинна ідеографічна кома
U+1363 ፣ ETHIOPIC COMMA Ефіопська кома
U+A4FE ꓾ LISU PUNCTUATION COMMA Пунктуаційна кома в мові лісу[en]
U+1808 ᠈ MONGOLIAN MANCHU COMMA Монгольська маньчжурська кома
߸ U+07F8 ߸ NKO COMMA Кома нко Кома у письмі нко.
U+A60D ꘍ VAI COMMA Кома ваі Кома у мові ваї[ru], одній із манде мов (поширена в Ліберії).
՝ U+055D ՝ ARMENIAN COMMA Вірменська кома Кома у вірменському письмі.
U+A6F5 ꛵ BAMUM COMMA Кома бамум Кома в мові бамум, одній із бантоїдних мов.

Діакритичний знак

ред.

Як діакритичний знак кома використовується:

Символ Код Unicode HTML-код Назва в Unicode Переклад назви Примітки
̒ U+0312 ̒ COMBINING TURNED COMMA ABOVE Комбінована перевернута верхня кома У латиській мові.
̓ U+0313 ̓ COMBINING COMMA ABOVE Комбінована верхня кома Грецький псилі́ (тонкий придих)
̔ U+0314 ̔ COMBINING REVERSED COMMA ABOVE Комбінована зворотна верхня кома Грецька дасі́я (густий придих)
̕ U+0315 ̕ COMBINING COMMA ABOVE RIGHT Комбінована верхня права кома
̦ U+0326 ̦ COMBINING COMMA BELOW Комбінована нижня кома У румунській, латиській, лівській.

Схожі діакритики

ред.
 • У чеській та словацькій використовуються малі літери ť, ď, ľ та велика Ľ, але надрядкова кома при них не є ані комою, ані апострофом — це спрощений варіант гачека.
 • Підрядковий діакритичний знак седиль подібний до коми, але не має нічого спільного з нею: седиль походить від малої курсивної z. Приклади використання: фр. façade ‘фасад’, тур. arkadaş ‘приятель’.
 • Оґо́нек — походить від середньовічного варіанту написання латинської лігатури æ, звідки потрапив в польську, із неї в литовську, а згодом і в деякі мови північноамериканських індіанців. Приклади використання: пол. książka ‘книжка’, лит. galvų̃ ‘голів’.

Математика

ред.
 
Десяткові роздільники за країнами
  Крапка «.»
  Кома «, „
  Арабський роздільник[30] «٫»
  Немає даних

У математиці кома вживається:

 • В українській формі запису десяткових дробових чисел кома відділяє цілу й дробову частини числа (десяткова кома), наприклад: 5,8 — п'ять цілих вісім десятих. Такий запис вживається в Європі (окрім Великої Британії), а також в Бразилії та інших латиноамериканських країнах. В англомовному світі для цього використовується крапка: наприклад, «п'ять цілих вісім тисячних» записується як 5.008.
 • В англосаксонських країнах (США, Канаді, Великій Британії) кома використовується для розділення тризначних груп цифр замість пробілу. Наприклад, «дві тисячі п'ятсот» записується цифрами як 2,500, мільйон — як 1,000,000. Незнання цієї особливості може призвести до помилок: наприклад, запис 5,008 за прийнятою в Україні системою слід розуміти як «п'ять цілих вісім тисячних», за англосаксонською системою може бути зрозуміле як «п'ять тисяч вісім».
 • У запису чисел з рухомою комою число зберігається у формі мантиси і показника степеня, наприклад: 4,94 × 10−324

Апаратні інтерфейси

ред.

На комп'ютерній клавіатурі (в українській розкладці) для набору коми потрібно натиснути клавішу . на цифровій клавіатурі або натиснути одночасно клавішу Shift та .. Щодо використання див. розділ Інформатика.

Інформатика

ред.

Кома вживається як роздільник у файловому форматі CSV, використовуваному для перенесення даних між базами даних та програмами — редакторами електронних таблиць.

В інформатиці число з нерухомою (фіксованою) комою — формат представлення дійсного числа з фіксованою кількістю розрядів після десяткового роздільника в комп'ютерній пам'яті у вигляді цілого числа.

Програмування

ред.

У десяткових дробових числах і числах з рухомою комою в програмуванні замість вживаної в українській мові коми використовується крапка, яка є десятковим роздільником в англомовних країнах:

10.5 (10,5)
1.2E-10 (1,2 × 10−10).

У більшості мов програмування кома використовується як розділовий знак при переліченні елементів певних підмножин, наприклад, аргументів функцій, елементів списку, змінних при об'явленні, наприклад:

($a, $b) = ($b, $a);
var a, b = 1, c = 'x', d = {}
 • Об'явлення функції в мові Python (список аргументів функції — параметрів у термінології Python — у дужках після назви):
def func(x, y, z):
 print x+y+z

У мовах C, C++, JavaScript, а також у скалярному контексті в Perl кома є бінарним оператором, що виконує послідовно вирази, розділені ним і повертає результат виконання останнього операнду, має найнижчий пріоритет виконання, наприклад (код на С та JavaScript):

z = (a += 2, a - b); // збільшує значення a на 2, потім віднімає від a значення b і присвоює результат змінній z
z = a += 2, a + b;   // збільшує a на 2, присвоює результат z, виконує a+b. Еквівалентно (i = (a += 2)), a + b;

У мові SmallTalk кома — оператор конкатенації рядків.

Музика

ред.
 
Кома в музичній нотації

У музичній нотації кома — це знак, яким відмічаються місця, де виконавець може перевести подих (для духових інструментів і вокалістів), підняти смичок (для смичкових) або зробити коротку паузу, незважаючи на відсутність виписаної паузи.

В музичній акустиці кома — назва одного з найменших музичних інтервалів.

Цікаві факти

ред.

Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть… та й спитайте
Тойді себе: що ми?..

Тарас Шевченко «І мертвим, і живим»

 • У музичній акустиці найкоротші інтервали названо на честь античних учених Піфагора й Дідіма піфагорійською та дідімовою комами, саме ж слово «кома» тут використано у первісному значенні — «короткий відрізок».
 • Кома згадується в українській ідіомі «до ти́тли й ко́ми» (цілком, повністю; до найменших дрібниць). Згадувана титла — не використовуваний нині надрядковий знак, яким на письмі позначалися скорочені слова та букви в числовому значенні.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. (англ.) Truss Lynn Eats, Shoot & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation [Архівовано 15 жовтня 2013 у Wayback Machine.]. — New York: Gotham Books, 2004. — p. 72. — ISBN 1-59240-087-6.
 2. (фр.) Point-virgule : renaissance à Venise [Архівовано 29 вересня 2013 у Wayback Machine.] // L'Express
 3. MacKellar Thomas The American Printer: A Manual of Typography, Containing Practical Directions for Managing all Departments of a Printing Office, As Well as Complete Instructions for Apprentices: With Several Useful Tables, Numerous Schemes for Imposing Forms in Every Variety, Hints to Authors, Etc. — 15th Revised and Enlarged ed. — Philadelphia: MacKellar, Smiths & Jordan, 1885. — p. 63.
 4. (англ.) Langdon-Neuner Elise The comma [Архівовано 14 квітня 2021 у Wayback Machine.] // The Journal of the European Medical Writers Association. — Vol. 16, No. 2, 2007. — p. 45.
 5. Пунктуація // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 6. Загнітко, 2001, с. 537—539.
 7. Бурячок А. А. Кома // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2. — С. 261.
 8. Бурячок А. А. Пунктуація // Українська мова: Енциклопедія / [Редкол.: Русанівський В. М. (співголова) та ін.] — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Українська енциклопедія, 2004. — 824 с. — С. 540. — ISBN 966-7492-19-2
 9. Comma [Архівовано 5 вересня 2014 у Wayback Machine.] // Online Etymology Dictionary
 10. Етимологічний словник української мови : в 7 т. / редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 1985. — Т. 2 : Д — Копці / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Н. С. Родзевич та ін. — 572 с. — С. 528.
 11. М. Уманець, А. Спілка Словарь росийсько-український 1893—1898 рр.
 12. Ніковський А. Словник українсько-російський, 1927
 13. Гуйванюк Н. В. (2005). Українська пунктуація: Правописна традиція і сучасна мовна практика (PDF). Архів оригіналу (pdf) за 9 жовтня 2013. Процитовано 9 жовтня 2013.
 14. Український правопис, 2012, с. 155—170.
 15. Rules for Comma Usage. Архів оригіналу за 5 жовтня 2013. Процитовано 12 жовтня 2013.
 16. Див. British English vs American English – The Serial Comma [Архівовано 12 жовтня 2013 у Wayback Machine.](англ.)
 17. Також використовуються назви Oxford comma, Harvard commaоксфордська, гарвардська кома’, див. The Oxford Comma [Архівовано 12 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // language-boutique.com (англ.)
 18. (англ.) Punctuation in direct speech [Архівовано 12 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // oxforddictionaries.com
 19. § 125. Розділові знаки при прямій мові) [Архівовано 12 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // pravopys.net
 20. Bingham William A grammar of the English language: for the use of schools and academies. With copius parsing exercises [Архівовано 12 березня 2016 у Wayback Machine.]. — Philadelphia: E. H. Butler & CO., 1871. — 207 pp. — P. 142.
 21. (англ.) Commas with Enumerations [Архівовано 14 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // English Grammar Online [Архівовано 14 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
 22. (англ.) Beth Hill Finding Commas in All the Wrong Places [Архівовано 9 серпня 2013 у Wayback Machine.]
 23. (нім.) Deutsche Rechtschreibung [Архівовано 25 січня 2012 у Wayback Machine.] // Überarbeitete Fassung des amtlichen Regelwerks 2004. — Teil 1: Regeln und Wörterverzeichnis. — München, Mannheim: Februar 2006. — 105 S. — S. 78—88.
 24. Наприклад: чеськ. Prezident ČR(,) Václav Klaus(,) přednesl projev. «Президент ЧР Вацлав Клаус виступив з промовою.» Див. Pravidla pro psaní čárek [Архівовано 15 жовтня 2013 у Wayback Machine.] // Pravopisně.cz (чес.)
 25. Більше прикладів синтаксичної неоднозначності в англійській мові див. у статті Syntactic ambiguity (англ.)
 26. Див. також Антанаклаза.
 27. (англ.)(лат.) Christopher Marlowe Edward II, Act 5, Scene 4 [Архівовано 8 листопада 2013 у Wayback Machine.] // Perseus Digital Library
 28. (англ.) Character name index [Архівовано 6 січня 2022 у Wayback Machine.] // unicode.org
 29. (англ.) Intro to Chinese Punctuation for English Speakers [Архівовано 17 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
 30. “٫» — символ U+066B «Arabic Decimal Separator» у Юнікоді.

Посилання

ред.