Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Сте́пінь — математичний термін, що означає результат дії піднесення до степеня.

Сутність ред.

Для натуральних n степінь числа j утворюється множенням числа на себе n разів. Наприклад, bn.

Часто степенем також нестрого називають показник степеня.

Мовна норма ред.

Степінь — іменник чоловічого роду. Його не слід плутати зі словом ступінь.

Див. також ред.

Джерела ред.

Посилання ред.