Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Дода́нок — операнд операції додавання.

Результат операції додавання називається сумою.

У виразі

  • називають першим доданком,
  •  — другим доданком,

але, оскільки додавання має властивість комутативності (від перестановки доданків сума не міняється), то така відмінність умовна.

Див. також ред.

Посилання ред.