Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Мно́жник — операнд операції множення.

У виразі є два множники, називається першим множником, називається другим множником.

Множення чисел має властивість комутативності, тому порядок множників не важливий. Множення інших математичних об'єктів, наприклад, матриць — некомутативне і порядок множників має суттєве значення.