Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Ді́лене — перший операнд операції ділення. Число, яке ділять на дільник, щоб отримати частку.

Якщо результат ділення записують дробом, то:

Приклад ред.

Наприклад, у виразі

 

число 7 — дільник, число 21 — ділене, число 3 — частка.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Погребиський Й. Б. Арифметика. К., 1953;