Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Зменшуване — перший із операндів операції віднімання: число, або математичний об'єкт іншої природи, від якого віднімають.

Наприклад, у виразі

5 - 2 = 3

5 є зменшуваним, 2 - від'ємником, 3 - різницею.