Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Ділення з остачею (ділення за модулем, ділення націло) — арифметична операція, результатом якої є два числа: частка та остача.

17 = 3 * 5 + 2

Визначення ред.

Поділити з остачею ціле число   на натуральне число   означає подати його у вигляді:

 

  — називають неповною часткою,

  — остачею від ділення.

Якщо   то:

  • кажуть, що   ділиться на   Позначається  
  •   є дільником   Визначення дільника відрізняється від визначення дільника в звичайному діленні.

Наприклад, при діленні з остачею   на   отримаємо неповну частку   та остачу  

 

Також можливе ділення з остачею дійсних чисел на додатні дійсні числа.

При діленні на від'ємне число, навіть для цілих чисел, результат не є таким, що інтерпретується однозначно. В теорії чисел прийнято, що   в мовах програмування, здебільшого, це не виконується.

У програмуванні ред.

Наприклад, у Паскалі операція mod обчислює остачу від ділення, а операція div обчислює частку:

17 mod 5 = 2
17 div 5 = 3

Див. також ред.