Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

У математиці поняття дільни́к (англ. divisor) вживається у двох значеннях:

Операція ділення ред.

Докладніше: Ділення
 

число 2 — дільник, число 17 — ділене, число 8,5 — частка.


Якщо операцію ділення записують дробом, то ділене є чисельником, дільник є знаменником.

Наприклад, у виразі

 

число 7 — дільник, число 21 — ділене, число 3 — частка.

Подільність ред.

Докладніше: Подільність

Ціле число   є дільником цілого числа   якщо частка   — ціле число. Наприклад, оскільки

 

то 2 є дільником 18, але

  або
  (остача 1), тому 2 не є дільником 17.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Дрозд Ю. А. (1997). Теорія алгебричних чисел. Київ: РВЦ “Київський університет„. с. 82. ISBN 966-594-019-8.  (укр.)