Українська мова (енциклопедія)

літературна енциклопедія, 2000

«Українська мова: енциклопедія» — перша енциклопедія, присвячена українській мові та українському мовознавству. Найґрунтовніше енциклопедичне видання в галузі українського мовознавства, що висвітлює основні досягнення сучасної лінгвістики, передусім української. Енциклопедія вийшла у видавництві «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана (Київ) 2000 року накладом 5000 примірників. Друге видання вийшло 2004 року, третє — 2007 року, четверте — 2013 року. До кожного з наступних видань упорядники додавали нові статті — здебільшого про персоналії.[1]

«Українська мова»
Автор Русанівський Віталій Макарович і Тараненко Олександр Онисимович
Мова українська
Тема українська, українське мовознавство і українська література
Жанр енциклопедія літературиd і енциклопедія
Місце Київ
Видавництво Енциклопедичне видавництво
Видано 2000

Енциклопедія є фаховим довідником з основних понять загального мовознавства (в тому плані, в якому це має стосунок до української мови та українського мовознавства).[1]

У підготовці видання взяли участь найкращі фахівці (учені) Національної академії наук України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інституту української мови НАН України.

Короткий опис ред.

Цю працю було розпочато ще наприкінці 1980-х років. Безпосередня праця над енциклопедією, в якій взяли участь близько 130 авторів, тривала понад 10 років.[1]

У цій праці розглянуто різні аспекти опису української мови — її будову, територіальне поширення, соціальне та стилістичне функціонування; історичний розвиток, місце серед інших мов і контакти з ними, пам'ятки української мови і писемності; представлено українську мову на карті світу, прикладне застосування її досліджень, історію і сучасний стан науки про українську мову (як в Україні, так і за кордоном) тощо.[1]

Енциклопедія містить статті про установи та організації, друковані органи, які досліджують та пропагують українську мову. Цим всім, до речі, енциклопедія з української мови відрізняється від енциклопедичних видань з мовних питань у інших країнах, наприклад, польської чи російської мов. Особливу увагу автори видання приділили питанням навчання та пропаганди української мови. Їх, зокрема, висвітлює цикл статей, присвячених викладанню української мови в школі та вищих навчальних закладах. У цьому ж циклі можна знайти відомості про науково-методичні видання для викладачів української мови, як створені ще в радянські часи, так і засновані вже у незалежній Україні.[1]

В анотації до енциклопедії «Українська мова» сказано, що в ній на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В енциклопедії розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, подано основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, мовознавчої науки тощо. Видання містить понад 1800 статей, карту та значну кількість кольорових і чорно-білих ілюстрацій.

Редакційна колегія ред.

Примітки ред.

  1. а б в г д Енциклопедія «Українська мова» // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. — К.: Академперіодика, 2015. — C. 78—79. — ISBN 978-966-02-7822-6.

Посилання ред.