1. Нотація (від лат. notatio — записування, позначення) — система умовних позначень, прийнята в будь-якій галузі знань або діяльності.

2. Нотація — система графічних знаків, за допомогою яких здійснюється запис музики.

3. Нотація — у мовах програмування — сукупність умовних знаків у системі правил для опису синтаксису комп'ютерних мов.

Нотація включає безліч символів та використовується для представлення понять та їх взаємин, що становить алфавіт нотації, а також правила їх застосування.

Класифікація ред.

За абеткою нотації ред.

 • Літерні
 • Цифрові
 • Буквено-цифрові
 • Графічні

За характеристикою алфавіту ред.

 • Однорідні
 • Змішані
 • Двійкові
 • Десяткові

По виду зв'язків ред.

 • Ієрархічні
 • Структурні
 • Порядкові

Поширені нотації ред.

Література ред.

[1] [2]