Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Донецької області

Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Донецької області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Донецької області.

ІсторіяРедагувати

Регіональний список рідкісних рослин і тварин з'явився у Донецькій області одним із перших на теренах колишнього СРСР у 1979 році.

За часів Незалежності вперше такий список був затверджений рішенням Донецької обласної ради від 23 лютого 2000 року № 23/11-255. Перелік переглядався 23 березня 2007 року (рішення № 5/8-185). Останні зміни до нього були внесені рішенням Донецької обласної ради № 5/25-809 від 17 грудня 2009 року.

До списку входять 11 видів мохоподібних, 8 видів лишайників, 1 вид грибів, 3 види водоростей, 266 видів судинних рослин.

МохоподібніРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Наявність в інших природоохоронних списках
1 Сфагнум волосолистий Sphagnum capillifolium
2 Сфагнум центральний Sphagnum centrale
3 Сфагнум обманливий Sphagnum fallax
5 Сфагнум торочкуватий Sphagnum fimbriatum
6 Сфагнум звивистий Sphagnum flexuosum
7 Сфагнум бурий Sphagnum fuscum
8 Сфагнум притуплений Sphagnum obtusum
9 Сфагнум болотний Sphagnum palustre
10 Сфагнум сосочковий Sphagnum papillosum
11 Сфагнум відстовбурчений Sphagnum squarrosum

ЛишайникиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Наявність в інших природоохоронних списках
1 Калоплака лопатева Caloplaca lobulata
2 Цетрарія степова Cetraria steppae
3 Хенотека волосовидна Chaenotheca trichialis
4 Кладонія тілесна Cladonia carneola
5 Колема чіпка Collema tenax
6 Неофусцелія грубозморшкувата Neofuscelia ryssolea
7 Пармеліопсіс сумнівний Parmeliopsis ambigua
8 Рінодіна скудна Rinodina exigua

ГрибиРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Наявність в інших природоохоронних списках
1 Печериця таблитчаста Agaricus tabularis

ВодоростіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Наявність в інших природоохоронних списках
1 Клостеріум Еренберга Closterium ehrenbergii
2 Шерфелія тверда Scherffelia dubia
3 Толіпела Tolypella prolifera

СудинніРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Наявність в інших природоохоронних списках
1 Авінелла звивиста Avenella flexuosa
2 Агалік-трава гірська Jasione montana
3 Аденофора лілієлиста Adenophora lilifolia
4 Аконіт Роговича Aconitum rogoviczii
5 Анемоноідес дібровний Anemonoides nemorosa
6 Арум видовжений Arum elongatum
7 Аспленій волосовидний Asplenium trichomanes
8 Аспленій Гейфлера Asplenium heufleri
9 Аспленій муровий Asplenium ruta-muraria
10 Аспленій північний Asplenium septentrionale
11 Астрагал білостеблий Astragalus albicaulis
12 Астрагал блідий Astragalus pallescens Червоний список МСОП
13 Астрагал новосканійський Astragalus novoascanicus Червоний список МСОП
14 Астрагал понтійський Astragalus ponticus
15 Астрагал пухнастоквітковий Astragalus pubiflorus
16 Астрагал сарептський Astragalus sareptanus
17 Астрагал шорсткий Astragalus asper
18 Астрагал яйцеплодний Astragalus testiculatus
19 Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare
20 Басія волосиста Bassia hirsuta
21 Безщитник жіночій Athyrium filix-femina
22 Білолозник степовий Krascheninnikovia ceratoides
23 Бромопсис різнолистий Bromopsis heterophylla
24 Бюфонія дрібноквіткова Buffonia parviflora
25 Вентената сумнівна Ventenata dubia
26 Верблюдка українська Corispermum ucrainicum
27 Вероніка крейдяна Veronica cretacea
28 Вероніка лікарська Veronica officinalis
29 Вероніка Пачоського Veronica paczoskiana
30 Вероніка чебрецелиста Veronica serpyllifolia
31 Вероніка щиткова Veronica scutellata
32 Веснівка дволиста Maianthemum bifolium
33 Вітряниця лісова Anemone sylvestris
34 Віхалка гілляста Anthericum ramosum
35 Вовче тіло Comarum palustre
36 Водяний різак Stratiotes aloides
37 Волошка верболиста Centaurea salicifolia
38 Волошка донська Centaurea tanaitica
39 Волошка несправжньофрігійська Centaurea pseudophrygia
40 Волошка руська Centaurea ruthenica
41 Вольфія безкоренева Wolffia arrhiza
42 Вуханка азовська Otites maeotica
43 Вуханка Гельмана Otites helmannii Європейський Червоний список
44 Вуханка донецька Otites donetzica
45 Гадюча цибулька Muscari neglectum
46 Гаплофілум війчастий Haplophyllum ciliatum
47 Гвоздика блідоквіткова Dianthus pallidiflorus
48 Гвоздика Ївги Dianthus eugeniae
49 Гвоздика приазовська Dianthus maeoticus
50 Гвоздика стиснуточашечна Dianthus stenocalyx
51 Геліотроп запашний Heliotropium suaveolens
52 Геліотроп проміжний Heliotropium intermedium Червоний список МСОП
53 Герань лінійнолопатева Geranium linearilobum
54 Гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea
55 Глечики жовті Nuphar lutea
56 Глід Клокова Crataegus klokovii
57 Глід озброєний Crataegus praearmata
58 Глід український Crataegus ucrainica Червоний список МСОП, Європейський Червоний список
59 Горицвіт весняний Adonis vernalis
60 Горицвіт волзький Adonis wolgensis
61 Граб звичайний Carpinus betulus
62 Гравілат алепський Geum aleppicum
63 Громовик різнокольоровий Onosma polychroma
64 Грушанка зеленоцвіта Pyrola chlorantha
65 Дельфіній руський Delphinium rossicum Червона книга України
66 Дзвоники великоколосі Campanula macrostachya
67 Дзвоники кропиволисті Campanula trachelium
68 Дзвоники оленячі Campanula cervicaria
69 Дзвоники персиколисті Campanula persicifolia
70 Дивина розлога Verbascum laxum Червона книга України
71 Діходон клейкий Dichodon viscidum
72 Дрік донецький Genista donetzica
73 Дріоптерис гребенястий Dryopteris cristata
74 Дріоптерис чоловічий Dryopteris filix-mas
75 Дріоптерис шартрський Dryopteris carthusiana
76 Дудник дягілевий Archangelica officinalis
77 Ефедра двоколоса Ephedra distachya
78 Жабриця смовдевидна Seseli peucedanoides
79 Жабурник звичайний Hydrocharis morsus-ranae
80 Житняк донський Agropyron tanaiticum Червоний список МСОП
81 Житняк кімерійський Agropyron cimmericum Червоний список МСОП
82 Жовтець золотистий Ranunculus auricomus
83 Жовтець кашубський Ranunculus cassubicus
84 Жовтець язичколистий Ranunculus lingua
85 Жовтозілля дніпровське Senecio borysthenicus Європейський Червоний список
86 Жовтозілля чорноморське Senecio euxinus
87 Жовтушник загострений Erysimum cuspidatum
88 Жовтушник крейдяний Erysimum cretaceum Червоний список МСОП, Європейський Червоний список
89 Жовтушник кринкський Erysimum krynkense Європейський Червоний список
90 Жовтушник український Erysimum ucrainicum Червоний список МСОП
91 Загнітник головчастий Paronychia cephalotes
92 Звіробій чотирикрилий Hypericum quadrangulum
93 Зимолюбка зонтична Chimaphila umbellata
94 Зірочки богемські Gagea bohemica
95 Зірочки приазовські Gagea maeotica
96 Зірочник болотний Stellaria palustris
97 Зозулін цвіт Coccyganthe flos-cuculi
98 Золототисячник анатолійський Centaurium anatolicum
99 Зубниця бульбиста Dentaria bulbifera
100 Зубниця п'ятилиста Dentaria quinquefolia
101 Калюжниця болотна Caltha palustris
102 Камка морська Zostera marina Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
103 Карагана м'яка Caragana mollis
104 Катран татарський Crambe tataria
105 Катран шорсткий Crambe aspera Європейський Червоний список
106 Кендир сарматський Trachomitum sarmatiense
107 Кизляк болотний Naumburgia thyrsiflora
108 Китятки крейдяні Polygala cretacea
109 Хеноринум Клокова Chaenorhinum klokovii
110 Козельці донецькі Tragopogon donetzicus Європейський Червоний список
111 Козельці донські Tragopogon tanaiticus
112 Козельці подільські Tragopogon podolicus
113 Комиш щетиновидний Scirpus setaceus
114 Конвалія звичайна Convallaria majalis
115 Конюшина кавказька Trifolium caucasicum
116 Копитняк європейський Asarum europaeum
117 Королиця звичайна Leucanthemum vulgare
118 Костриця кримська Festuca taurica
119 Костяниця Rubus saxatilis
120 Куцоніжка пірчаста Brachypodium pinnatum
121 Кучерявка чагарникова Atraphaxis frutescens
122 Лазурник трилопатевий Laser trilobum
123 Ластовень азовський Vincetoxicum maeoticum Європейський Червоний список
124 Ластовень донецький Vincetoxicum donetzicum
125 Ластовень жовтий Vincetoxicum flavum
126 Ластовень прияйлінський Vincetoxicum jailicola
127 Ластовень проміжний Vincetoxicum intermedium
128 Ластовень руський Vincetoxicum rossicum Червоний список МСОП
129 Ластовень український Vincetoxicum ucrainicum
130 Латаття біле Nymphaea alba
131 Левкой крихкий Matthiola fragrans
132 Леєрсія рисовидна Leersia oryzoides
133 Льон проносний Linum catharticum
134 Льонок довгошпорковий Linaria macroura
135 Льонок чорноморський Linaria euxina
136 Любочкі дунайські Leontodon danubialis
137 Мак азовський Papaver maeoticum Червоний список МСОП
138 Маренка сіроплода Asperula tephrocarpa Червоний список МСОП
139 Мигдаль низький Amygdalus nana
140 Миколайчики приморські Eryngium maritimum
141 Мінуарція бірючська Minuartia birjuczensis
142 Мітлиця азовська Agrostis maeotica
143 Молінія голуба Molinia caerulea
144 Молодило руське Sempervivum ruthenicum
145 Молочай крейдолюбний Euphorbia cretophila
146 Мулянка водяна Limosella aquatica
147 Настурція лікарська Nasturtium officinale
148 Незабудка борова Myosotis pineticola
149 Незабудка українська Myosotis ucrainica
150 Оман високий Inula helenium
151 Оман каспійський Inula caspica
152 Омфалодес завитий Omphalodes scorpioides
153 Орляк звичайний Pteridium aquilinum
154 Ортилія однобока Orthilia secunda
155 Осока блискуча Carex liparocarpos
156 Осока волосиста Carex pilosa
157 Осока низька Carex humilis
158 Осока світла Carex diluta
159 Осока стопоподібна Carex pediformis
160 Палімбія солона Palimbia salsa
161 Палімбія тургайська Palimbia turgaica
162 Парило пахуче Agrimonia procera
163 Паслін Зеленецького Solanum zelenetzkii Європейський Червоний список
164 Переліска багаторічна Mercurialis perennis
165 Перестріч крейдяний Melampyrum cretaceum
166 Перестріч лучний Melampyrum pratense
167 Перстач прямостоячий Potentilla erecta
168 Півники вильчасті Iris furcata
169 Півники солончакові Iris halophila
170 Підмаренник великий Galium maximum
171 Підмаренник видовжений Galium elongatum
172 Підмаренник волинський Galium volhynicum Європейський Червоний список
173 Підмаренник голоплідний Galium glabricarpum
174 Підмаренник донецький Galium donetzkiensis
175 Підмаренник Дубовик Galium dubovikae
176 Підмаренник кільчастий Galium verticillatum
177 Підмаренник Кондратюка Galium kondratjukii
178 Підмаренник сухий Galium xeroticum Європейський Червоний список
179 Підмаренник шерстистий Galium lanulosum
180 Під'ялинник звичайний Monotropa hypophegea
181 Пілозелла онезька Pilosella onegensis
182 Пілозелла скучена Pilosella ×glomerata
183 Плавушник болотний Hottonia palustris
184 Плакун мішанцевий Lythrum hybridum
185 Полин вірменський Artemisia armeniaca
186 Полин донський Artemisia tanaitica
187 Полин повислий Artemisia nutans
188 Полин посріблений Artemisia argentata
189 Пустельниця жорстка Eremogone rigida Червоний список МСОП
190 Радіола льоновидна Radiola linoides
191 Ранник весняний Scrophularia vernalis
192 Рапонтикум серпієвидний Rhaponticum serratuloides
193 Рогачка крейдяна Erucastrum cretaceum
194 Роговик київський Cerastium kioviense
195 Роговик несправжньоболгарський Cerastium pseudobulgaricum
196 Роговик різноволосий Cerastium heterotrichum
197 Рожа Гельдрайха Alcea heldreichii
198 Розхідник волосистий Glechoma hirsuta
199 Рокитник Кречетовича Chamaecytisus kreczetoviczii Європейський Червоний список
200 Росичка круглолиста Drosera rotundifolia
201 Руслиця кільчаста Elatine alsinastrum
202 Ряст Маршаллів Corydalis marschalliana
203 Ряст міцний Corydalis solida
204 Ряст Пачоського Corydalis paczoskii
205 Рястка Фішера Ornithogalum fischerianum
206 Самосил гайовий Teucrium chamaedrys
207 Самосил Стевена Teucrium stevenianum
208 Самосил часниковий Teucrium scordium
209 Сарсазан шишкуватий Halocnemum strobilaceum
210 Синяк руський Echium russicum
211 Сиренія Талієва Syrenia talijevii
212 Ситівник жовтуватий Pycreus flavescens
213 Ситничок паннонський Juncellus pannonicus
214 Скорзонера австрійська Scorzonera austriaca
215 Солодка гола Glycyrrhiza glabra
216 Солодушка великоквіткова Hedysarum grandiflorum
217 Сон український Pulsatilla ucrainica
218 Сон широколистий Pulsatilla latifolia
219 Сонцецвіт звичайний Helianthemum nummularium
220 Сонцецвіт крейдолюбивий Helianthemum cretophilum
221 Спориш скіфський Polygonum scythicum
222 Суниці мускусні Fragaria moschata
223 Суховершки великоквіткові Prunella grandiflora
224 Таволга Литвинова Spiraea litwinowii
225 Теліптерис болотяний Thelypteris palustris
226 Тирлич хрестовидний Gentiana cruciata
227 Тонконіг забайкальський Poa transbaicalica
228 Ферула татарська Ferula tatarica
229 Фіалка болотна Viola palustris
230 Фіалка крейдяна Viola cretacea
231 Фіалка Лавренка Viola lavrenkoana Європейський Червоний список
232 Фізаліс звичайний Physalis alkekengi
233 Фізосперм дворогий Physospermum cornubiense
234 Фломоідес гібридний Phlomoides hybrida Європейський Червоний список
235 Франкенія припорошена Frankenia pulverulenta Червоний список МСОП
236 Франкенія шорстка Frankenia hirsuta
237 Фумана лежача Fumana procumbens
238 Хвощ великий Equisetum telmateia
239 Хвощ зимовий Equisetum hyemale
240 Хвощ лісовий Equisetum sylvaticum
241 Хвощ річковий Equisetum fluviatile
242 Цибуля крапчаста Allium guttatum
243 Цибуля міцновдягнена Allium firmotunicatum
244 Цибуля савранська Allium savranicum
245 Цирцея звичайна Circaea lutetiana
246 Чебрець Дідуха Thymus didukhii
247 Чебрець Кондратюка Thymus kondratjukii
248 Чебрець війчастий Thymus ciliatissimus
249 Чебрець справжньопаннонський Thymus pseudopannonicus
250 Чина чорна Lathyrus niger
251 Шавлія лучна Salvia pratensis
252 Шавлія степова Salvia stepposa
253 Шипшина Борисової Rosa borissovae
254 Шипшина горенківська Rosa gorenkensis
255 Шипшина двозубчаста Rosa diplodonta
256 Шипшина залозистозубчаста Rosa adenodonta
257 Шипшина кринкська Rosa krynkensis
258 Шоломниця сумнівна Scutellaria dubia
259 Шолудивник пухнастоколосий Pedicularis dazystachys
260 Щавель чорноморський Rumex euxinus
261 Щебрушка Фоміна Acinos fominii
262 Юринея волошковидна Jurinea centauroides
263 Юринея донська Jurinea tanaitica Європейський Червоний список
264 Юринея Талієва Jurinea talijevii
265 Юринея харківська Jurinea charcoviensis
266 Цистоптеріс ламкий Cystopteris fragilis

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати