Мохоподібні — група відділів (антоцеротофіти - Anthocerotophyta, маршанціофіти - Marchantiophyta і бріофіти - Bryophyta)   вищих спорових безсудинних рослин, у життєвому циклі яких переважає статеве покоління - гаметофіт. Приблизно 40 тис. видів. Для цих рослин властиво:

Дві гіпотези еволюційних відносин наземних рослин (Embryophyta). Судинні рослини (Tracheophyta або Polysporangiates) не відносяться до мохоподібних.
  • залежність запліднення від води;
  • наявні ризоїди;
  • будова тіла у антоцеротів і печіночників - сланева.

Наука, що вивчає мохи - бріологія.

Раніше ця група розглядалася як єдиний таксон, але через парафілетичність зараз поділена на такі відділи:

Антоцерові- це сланеві рослини, що мають розгалуджений талом діаметром 1-3 см. Клітини талому не диференційовані. Отже, мають по одному пластичному хлоропласту з піреноїдом. Антоцерос крапчастий є відомим представником цього класу. Ця рослина цікава бо її слань має слизиту порожнину, у якій поселяються ціанобактерії.

Печіночники- це сланеві рослини, тіло яких має сплющену форму та галузиться дихотомічно. Найвідоміший представник- маршанція мінлива.

Маршанція мінлива

Усім мохоподібні позбавлені коренів. Функції коренів виконують ризоїди.

Зміст

РізноманітністьРедагувати

Моохоподібні ми можемо знайти всюди, але найбільше мохоподібних у регіонах із помірним та холодним кліматом. Мохоподібні дуже залежать від води, оскільки не адаптовані до випаровування. Найбільше видове різноманіття властиве лісовим екосистемам: епілітні види мохоподібних ростуть на кам'янистих субстратах, епіксили - на гнилій деревині (колодах, пеньках), епіфіти - на живих гілках і стовбурах дерев.

Є мохи, що живуть у воді. Наприклад: річіокарпус, річчія, фонтіналіс.

Існує понад 35-40 тисяч видів мохів. В Україні — 832 (станом на 30.07.2008 р.)[1].

Всі представники групи мохоподібних багаторічні, досить дрібні рослини, висота яких зазвичай становить 10-20 см і лише окремі види — 50 см.

 
Сфагнові мохи

У життєвому циклі мохоподібних переважає гаметофіт. Спорофіт, який у мохоподібних називається спорогоном, представлений звичайно лише коробочкою з ніжкою, яка за допомогою стопи, або гаусторії (від лат. гаустор — той, що п'є), занурюється в тканину гаметофіту. Спорогон недовговічний і існує звичайно один вегетаційний період.

Найпоширинішими є: зозулин льон, торфові або сфагнові мохи, річчія водяна, пілейзія, плевроцій Шребера, ортотрихи, брахітеції, бріуми, синхітрії.

 
Зозулин льон

Значення мохоподібних у природі та житті людиниРедагувати

У природі мохоподібні відіграють важливу екосистемну роль, зокрема беруть участь у створенні торфу.

Мохоподібні, особливо епіфіти, є добрими біоіндикаторами забруднення повітря[2][3].

ПриміткиРедагувати

  1. Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України, 2008
  2. Мамчур, Звенислава (1998). Епіфітні мохоподібні м. Львова та його околиць (укр.). Укр. ботан. журн. с. 279–286. 
  3. Мамчур, Звенислава (1997). Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області. с. 22 с. 

2.Біологія (довідник+тести) Соболь.В.І. Повний повторювальний курс підготовки до ЗНО.

3. Бойко М. Ф. Українські назви мохоподібних // Чорноморський ботанічний журнал, 2015, 11, №2: 178-216.

4. Бойко М. Ф. Червоний список мохоподібних України. - Херсон: Айлант, 2010. — 93 с.

5. Бойко М. Ф. "Другий чекліст мохоподібних України." Чорномор. ботан. журн.—2014.—10 4 (2014): 426-487.

6. Бойко М. Ф.  Матеріали до Червоної книги України (Marchantiophyta) // Чорноморськ. бот. ж. 2014. Т. 10. № 3.С.287-304.

7. Зеров Д. К. Флора печіночних і сфагнових мохів України.- Київ: Наукова думка, 1964. — 355 с.

8. Мамчур З. Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистем / З. Мамчур, І. Більська // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2013. – Вип. 61. – C. 125 – 132.

ПосиланняРедагувати