Алгебрична структура (алгебрична система) — в математиці це непорожня множина з заданим на ній набором операцій та відношень, що задовільняють деякій системи аксіом.

Алгебрична структура
Досліджується в абстрактна алгебра і Універсальна алгебра
CMNS: Алгебрична структура у Вікісховищі

Основним завданням абстрактної алгебри є вивчення властивостей аксіоматично заданих алгебричних систем.

Формально: об'єкт де:

 •  — непорожня множина,
 •  — множина алгебричних операцій визначених на
 •  — множина відношень визначених на

Множина називається носієм алгебричної системи. Множини називається сигнатурою алгебричної системи.

Якщо алгебрична система не містить операцій, вона називається моделлю, якщо не містить відношень, то — алгеброю.

Якщо не розглядають ніяких аксіом, яким мають задовільняти операції, то алгебрична система називається універсальною алгеброю заданої сигнатури .

Для алгебричних структур визначають морфізми, як відображення що зберігають операції (дивись гомоморфізм). Таким чином визначають категорії.

Якщо множина має властивості топологічного простору і операції є неперервними, то таку алгебричну систему називають топологічною алгебричною системою (наприклад, топологічна група).

Не всі алгебричні конструкції описуються алгебричними системами, є ще коалгебри, біалгебри, алгебри Хопфа і комодулі над ними і т. д

Алгебричні операції

ред.

 -арна операція   на   — це відображення прямого добутку   екземплярів множини в саму множину  . За визначенням, нуль-арна операція — це просто виділений елемент множини.

Найчастіше розглядають унарні і бінарні операції, як найпростіші. Але для потреб топології, алгебри, комбінаторики вивчають операції більшої арності, наприклад, теорія операд і алгебр над ними (мультиоператорних алгебр).

Список алгебричних систем

ред.
 
M = магма, Q = квазігрупа, S = напівгрупа,
L = Лупа, N = моноїд, G = група,
d = ділення, a = асоціативність,
e = з одиницею, i = існування оберненого
 • Множина може вважатись виродженою алгебричною системою з порожньою сигнатурою.

Групо-подібні (одна бінарна операція)

ред.
тобто рівняння   завжди має єдиний роз'вязок  
 • Квазігрупа — одночасно права і ліва квазігрупи.
  • Лупа(Петля)квазігрупа з одиницею (унітарна квазігрупа):  
 • Напівгрупаасоціативна магма:  
  • Моноїднапівгрупа з одиницею (унітарна напівгрупа).
 • Групамоноїд з діленням чи асоціативна лупа:  
 • Абелева групакомутативна група:  
Операцію в абелевій групі часто називають додаванням (+) а нейтральний елемент — нулем.

Кільцеподібні (дві бінарні операції узгоджені дистрибутивністю)

ред.
 • Півкільце — подібне до кільця, але без оберненості додавання (комутативний моноїд по додаванню і моноїд по множенню).
 • Кільце — структура с двома бінарними операціями: абелева група по додаванню, моноїд по множенню,
виконується дистрибутивний закон:  .

Модулі (множення тільки на скаляр)

ред.

Алгебри (додавання, множення на скаляр, множення)

ред.
 

Решітки

ред.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
 • Завало С. Т. (1985). Курс алгебри. Київ: Вища школа. с. 503. (укр.)
 • I. N. Herstein. Topics in Algebra. — 2. — John Wiley & Sons, 1975. — 388 с. — ISBN 978-0471010906. (англ.)
 • Joseph J. Rotman. Advanced Modern Algebra. — 3 (Graduate Studies in Mathematics). — AMS, 2015. — 709 с. — ISBN 978-1470415549. (англ.)
 • Thomas W. Hungerford. Algebra. — 8th Edition (Graduate Studies in Mathematics). — Springer, 2003. — Т. 73. — 504 с. — ISBN 978-0387905181. (англ.)
 • Курош А. Г. Общая алгебра. — М. : Мир, 1970. — 162 с.(рос.)