Алгебрична структура

(Перенаправлено з Алгебраїчна структура)

Алгебрична структура (алгебрична система) — в математиці це непорожня множина з заданим на ній набором операцій та відношень, що задовільняють деякій системи аксіом.

Основним завданням абстрактної алгебри є вивчення властивостей аксіоматично заданих алгебричних систем.

Формально: об'єкт де:

 •  — непорожня множина,
 •  — множина алгебричних операцій визначених на
 •  — множина відношень визначених на

Множина називається носієм алгебричної системи. Множини називається сигнатурою алгебричної системи.

Якщо алгебрична система не містить операцій, вона називається моделлю, якщо не містить відношень, то — алгеброю.

Якщо не розглядають ніяких аксіом, яким мають задовільняти операції, то алгебрична система називається універсальною алгеброю заданої сигнатури .

Для алгебричних структур визначають морфізми, як відображення що зберігають операції (дивись гомоморфізм). Таким чином визначають категорії.

Якщо множина має властивості топологічного простору і операції є неперервними, то таку алгебричну систему називають топологічною алгебричною системою (наприклад, топологічна група).

Не всі алгебричні конструкції описуються алгебричними системами, є ще коалгебри, біалгебри, алгебри Хопфа і комодулі над ними і т. д

Алгебричні операціїРедагувати

 -арна операція   на   — це відображення прямого добутку   екземплярів множини в саму множину  . За визначенням, нуль-арна операція — це просто виділений елемент множини.

Найчастіше розглядають унарні і бінарні операції, як найпростіші. Але для потреб топології, алгебри, комбінаторики вивчають операції більшої арності, наприклад, теорія операд і алгебр над ними (мультиоператорних алгебр).

Список алгебричних системРедагувати

 
M = магма, Q = квазігрупа, S = напівгрупа,
L = Лупа, N = моноїд, G = група,
d = ділення, a = асоціативність,
e = з одиницею, i = існування оберненого
 • Множина може вважатись виродженою алгебричною системою з порожньою сигнатурою.

Групо-подібні (одна бінарна операція)Редагувати

тобто рівняння   завжди має єдиний роз'вязок  
 • Квазігрупа — одночасно права і ліва квазігрупи.
  • Лупа(Петля)квазігрупа з одиницею (унітарна квазігрупа):  
 • Напівгрупаасоціативна магма:  
  • Моноїднапівгрупа з одиницею (унітарна напівгрупа).
 • Групамоноїд з діленням чи асоціативна лупа:  
 • Абелева групакомутативна група:  
Операцію в абелевій групі часто називають додаванням (+) а нейтральний елемент — нулем.

Кільцеподібні (дві бінарні операції узгоджені дистрибутивністю)Редагувати

 • Півкільце — подібне до кільця, але без оберненості додавання (комутативний моноїд по додаванню і моноїд по множенню).
 • Кільце — структура с двома бінарними операціями: абелева група по додаванню, моноїд по множенню,
виконується дистрибутивний закон:  .

Модулі (множення тільки на скаляр)Редагувати

Алгебри (додавання, множення на скаляр, множення)Редагувати

 

РешіткиРедагувати

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати