Відкрити головне меню

Список птахів Естонії

стаття-список у проекті Вікімедіа

Цей список є списком видів птахів, зареєстрованих на території Естонії.

птахи Естонії
Relief map of Estonia.png
Естонія
Біорегіон
Біогеографічний екорегіон Голарктика
Екозона Палеарктика
Місцевість
Континент Європа
Акваторія Балтійське море
Країна Естонія
Фауна більшого обсягу
За географією фауна Європи
За систематикою птахи
За екологією морська фауна, суходільна фауна
За біогеографією Фауна Землі
Геологічний вік Сучасність
Особливості
Видовий обсяг 339

В Естонії зареєстровано 329 видів птахів, з яких на території країни гніздяться 222 види, 38 видів постійно пролітають або зимують, решта залітають зрідка. Територія Естонії розташована у зоні східноатлантичного міграційного шляху арктичних перелітних птахів[1]. Протягом міграційних періодів цим шляхом естонські узбережжя перетинають до 50 мільйонів водних і прибережних птахів[1].

Національним птахом Естонії є сільська ластівка, проте це не найчисленніший вид у країні. Найбільш поширеними є зяблик (2-3 млн пар) і вівчарик весняний (1-2 млн пар). Серед більших птахів численними є мартин звичайний (до 100 000 пар) і крижень (30 000 пар). З-поміж хижих птахів найбільш поширений канюк звичайний (2-3 тис. пар). В естонських материкових селах гніздиться значна кількість пар лелеки білого (близько 2 000)[2].

Близько половини видів птахів Естонії населяють рідколісся. То в основному горобцеподібні: зяблик, вівчарики, вільшанка. Є також куроподібні (тетерук, орябок), соколоподібні (яструб великий і малий) і сови (сова довгохвоста, сова вухата) у лісах. Близько 20% птахів пов'язані з водоймами та прибережними районами. У містах поширені голуби, серпокрилець чорний, ластівка міська й горобець хатній. Білий лелека, сільська ластівка, польовий горобець і плиска біла поширені у селах[2].

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

EX Extinct Зниклий
CR Critically Endangered Перебуває під критичною загрозою
EN Endangered Перебуває під загрозою
VU Vulnerable Уразливий
NT Near Threatened Близький до загрозливого стану
LC Least Concern У найменшій загрозі
DD Data Deficient Відомості недостатні
NE Not Evaluated Види з недослідженим статусом

Зірочкою (*) позначено види, що постійно не гніздяться на території Естонії, тобто є бродячими.

СписокРедагувати

Українська назва Біноміальна назва Автор таксона Статус МСОП Зображення
Ряд: Гагароподібні
Родина: Гагарові
Гагара червоновола Gavia stellata Brunnich, 1764 LC  
Гагара чорношия Gavia arctica Linnaeus, 1758 LC  
Гагара полярна Gavia immer Brunnich, 1764 LC  
Ряд: Пірникозоподібні
Родина: Пірникозові
Пірникоза мала Podiceps ruficollis Pallas, 1764 LC  
Пірникоза сірощока Podiceps grisegena Boddaert, 1783 LC  
Пірникоза велика Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 LC  
Пірникоза червоношия Podiceps auritus Boddaert, 1783 LC  
Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis Brehm, 1831 LC  
Ряд: Буревісникоподібні
Родина: Буревісникові
Буревісник сірий Puffinus griseus Gmelin, 1789 NT  
Родина: Качуркові
Качурка північна Oceanodroma leucorhoa Vieillot, 1818 LC  
Ряд: Пеліканоподібні
Родина: Бакланові
Баклан великий Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Лелекоподібні
Родина: Чаплеві
Чапля сіра Ardea cinerea Linnaeus, 1758 LC  
Чапля руда Ardea purpurea Linnaeus, 1766 LC  
Чапля велика біла Ardea alba Linnaeus, 1758 LC  
Квак Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 LC  
Бугай Botaurus stellaris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Лелекові
Лелека чорний Ciconia nigra Linnaeus, 1758 LC  
Лелека білий Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Ібісові
Коровайка Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766 LC  
Ряд: Фламінгоподібні
Родина: Фламінгові
Фламінго рожевий* Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 LC  
Ряд: Гусеподібні
Родина: Качкові
Лебідь-шипун Cygnus olor Gmelin, 1789 LC  
Лебідь-кликун Cygnus cygnus Linnaeus, 1758 LC  
Лебідь американський Cygnus columbianus Ord, 1815 LC  
Гуменник Anser fabalis Latham, 1787 LC  
Гуменник короткодзьобий Anser brachyrhynchus Baillon, 1834 LC  
Гуска білолоба Anser albifrons Scopoli, 1769 LC  
Гуска мала Anser erythropus Linnaeus, 1758 VU  
Гуска сіра Anser anser Latham, 1790 LC  
Гірська гуска Anser indicus Latham, 1790 LC  
Гуска біла Anser caerulescens Linnaeus, 1758 LC  
Казарка чорна Branta bernicla Linnaeus, 1758 LC  
Казарка білощока Branta leucopsis Linnaeus, 1758 LC  
Казарка канадська Branta canadensis Linnaeus, 1758 LC  
Казарка червоновола Branta ruficollis Pallas, 1769 EN  
Галагаз звичайний Tadorna tadorna Linnaeus, 1758 LC  
Свищ Anas penelope Linnaeus, 1758 LC  
Нерозень Anas strepera Linnaeus, 1758 LC  
Чирянка мала Anas crecca Linnaeus, 1758 LC  
Крижень Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 LC  
Шилохвіст Anas acuta Linnaeus, 1758 LC  
Чирянка велика Anas querquedula Linnaeus, 1758 LC  
Широконіска Anas clypeata Linnaeus, 1758 LC  
Чернь червонодзьоба Netta rufina Pallas, 1773 LC  
Попелюх Aythya ferina Linnaeus, 1758 LC  
Чернь білоока Aythya nyroca Güldenstädt, 1770 NT  
Чернь чубата Aythya fuligula Linnaeus, 1758 LC  
Чернь морська Aythya marila Linnaeus, 1758 LC  
Чернь морська мала Aythya affinis Eyton, 1838 LC  
Гага звичайна Somateria mollissima Linnaeus, 1758 LC  
Гага королівська Somateria spectabilis Linnaeus, 1758 LC  
Гага сибірська Polysticta stelleri Pallas, 1769 VU  
Морянка Clangula hyemalis Linnaeus, 1758 VU  
Синьга Melanitta nigra Linnaeus, 1758 LC  
Турпан картатоносий* Melanitta perspicillata Linnaeus, 1758 LC  
Турпан Melanitta fusca Linnaeus, 1758 LC  
Гоголь Bucephala clangula Linnaeus, 1758 LC  
Гоголь ісландський Bucephala islandica Gmelin, 1789 LC  
Крех малий Mergellus albellus Linnaeus, 1758 LC  
Крех середній Mergus serrator Linnaeus, 1758 LC  
Крех великий Mergus merganser Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Соколоподібні
Родина: Скопині
Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Яструбові
Осоїд Pernis apivorus Linnaeus, 1758 LC  
Шуліка рудий Milvus milvus Linnaeus, 1758 NT  
Шуліка чорний Milvus migrans Boddaert, 1783 LC  
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 LC  
Стерв'ятник Neophron percnopterus Linnaeus, 1758 EN  
Сип білоголовий Gyps fulvus Hablizl, 1783 LC  
Гриф чорний Aegypius monachus Linnaeus, 1766 NT  
Змієїд Circaetus gallicus Gmelin, 1788 LC  
Лунь очеретяний Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 LC  
Лунь польовий Circus cyaneus Linnaeus, 1766 LC  
Лунь степовий Circus macrourus Gmelin, 1770 NT  
Лунь лучний Circus pygargus Linnaeus, 1758 LC  
Яструб малий Accipiter nisus Linnaeus, 1758 LC  
Яструб великий Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 LC  
Канюк звичайний Buteo buteo Linnaeus, 1758 LC  
Зимняк Buteo lagopus Pontoppidan, 1763 LC  
Підорлик малий Aquila pomarina Brehm, 1831 LC  
Підорлик великий Aquila clanga Pallas, 1811 VU  
Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Соколові
Боривітер звичайний Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 LC  
Боривітер американський* Falco sparverius Linnaeus, 1758 LC  
Кібчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 NT  
Підсоколик малий Falco columbarius Linnaeus, 1758 LC  
Підсоколик великий Falco subbuteo Linnaeus, 1758 LC  
Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758 LC  
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 LC  
Ряд: Куроподібні
Родина: Тетерукові
Куріпка біла Lagopus lagopus Linnaeus, 1758 LC  
Глушець Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 LC  
Тетерук Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 LC  
Орябок Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Фазанові
Куріпка сіра Perdix perdix Linnaeus, 1758 LC  
Перепілка звичайна Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Журавлеподібні
Родина: Журавлині
Журавель білий* Grus leucogeranus Pallas, 1773 CR  
Журавель сірий Grus grus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Пастушкові
Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 LC  
Деркач Crex crex Linnaeus, 1758 LC  
Погонич малий Porzana parva Scopoli, 1769 LC  
Погонич звичайний Porzana porzana Linnaeus, 1766 LC  
Курочка водяна Gallinula chloropus Linnaeus, 1758 LC  
Лиска Fulica atra Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дрохвові
Дрохва Otis tarda Linnaeus, 1758 VU  
Хохітва Tetrax tetrax Linnaeus, 1758 NT  
Ряд: Сивкоподібні
Родина: Кулики-сороки
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Чоботарові
Чоботар Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Лежневі
Лежень Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дерихвостові
Дерихвіст лучний Glareola pratincola Linnaeus, 1766 NT  
Родина: Сивкові
Чайка Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 LC  
Сивка звичайна Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758 LC  
Сивка морська Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758 LC  
Пісочник великий Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 LC  
Пісочник малий Charadrius dubius Scopoli, 1786 LC  
Пісочник морський Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 LC  
Хрустан Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Баранцеві
Слуква Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 LC  
Баранець малий Lymnocryptes minimus Brunnich, 1764 LC  
Баранець великий Gallinago media Latham, 1787 NT  
Баранець звичайний Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 LC  
Грицик великий Limosa limosa Linnaeus, 1758 LC  
Грицик малий Limosa lapponica Linnaeus, 1758 LC  
Кульон середній Numenius phaeopus Linnaeus, 1758 LC  
Кульон великий Numenius arquata Linnaeus, 1758 NT  
Коловодник чорний Tringa erythropus Pallas, 1764 LC  
Коловодник звичайний Tringa totanus Linnaeus, 1758 LC  
Коловодник ставковий Tringa stagnatilis Bechstein, 1803 LC  
Коловодник великий Tringa nebularia Gunnerus, 1767 LC  
Коловодник лісовий Tringa ochropus Linnaeus, 1758 LC  
Коловодник болотяний Tringa glareola Linnaeus, 1758 LC  
Мородунка Xenus cinereus Güldenstädt, 1775 LC  
Набережник Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 LC  
Крем'яшник Arenaria interpres Linnaeus, 1758 LC  
Побережник ісландський Calidris canutus Linnaeus, 1758 LC  
Побережник білий Calidris alba Pallas, 1764 LC  
Побережник малий Calidris minuta Leisler, 1812 LC  
Побережник білохвостий Calidris temminckii Leisler, 1812 LC  
Побережник червоногрудий Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763 LC  
Побережник чорногрудий Calidris alpina Linnaeus, 1758 LC  
Побережник морський Calidris maritima Brünnich, 1764 LC  
Побережник болотяний Limicola falcinellus Pontoppidan, 1763 LC  
Турухтан Philomachus pugnax Linnaeus, 1758 LC  
Плавунець трикольоровий Phalaropus tricolor Vieillot, 1819 LC  
Плавунець круглодзьобий Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758 LC  
Плавунець плоскодзьобий Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Поморникові
Поморник великий Stercorarius skua Brunnich, 1764 LC  
Поморник середній Stercorarius pomarinus Temminck, 1815 LC  
Поморник короткохвостий Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758 LC  
Поморник довгохвостий Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 LC  
Родина: Мартинові
Мартин сизий Larus canus Linnaeus, 1758 LC  
Мартин морський Larus marinus Linnaeus, 1758 LC  
Мартин великий полярний Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 LC  
Мартин сріблястий Larus argentatus Pontoppidan, 1763 LC  
Мартин чорнокрилий Larus fuscus Linnaeus 1758 LC  
Мартин звичайний Larus ridibundus Linnaeus, 1766 LC  
Larus michahellis Naumann, 1840 LC  
Мартин малий Larus minutus Pallas, 1776 LC  
Мартин рожевий Rhodostethia rosea MacGillivray, 1842 LC  
Мартин вилохвостий Xema sabini Leach, 1819 LC  
Мартин трипалий Rissa tridactyla Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Крячкові
Крячок каспійський Hydroprogne caspia Pallas, 1770 LC  
Крячок рябодзьобий Thalasseus sandvicensis Latham, 1787 LC  
Крячок річковий Sterna hirundo Linnaeus, 1758 LC  
Крячок полярний Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 LC  
Крячок малий Sterna albifrons Pallas, 1764 LC  
Крячок білощокий Chlidonias hybrida Pallas, 1811 LC  
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus Temminck, 1815 LC  
Крячок чорний Chlidonias niger Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Алькові
Люрик Alle alle Linnaeus, 1758 LC  
Кайра тонкодзьоба Uria aalge Pontoppidan, 1763 LC  
Гагарка Alca tOrda Linnaeus, 1758 LC  
Чистик чорний Cepphus grylle Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Рябкоподібні
Родина: Рябкові
Саджа звичайна Syrrhaptes paradoxus Pallas, 1773 LC  
Ряд: Голубоподібні
Родина: Голубові
Голуб сизий Columba livia Gmelin, 1789 LC  
Голуб-синяк Columba oenas Linnaeus, 1758 LC  
Припутень Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC  
Горлиця звичайна Streptopelia turtur Linnaeus, 1758 LC  
Горлиця садова Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 NT  
Ряд: Зозулеподібні
Родина: Зозулеві
Зозуля звичайна Cuculus canorus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Совоподібні
Родина: Сипухові
Сипуха Tyto alba Scopoli, 1769 LC  
Родина: Совові
Пугач звичайний Bubo bubo Linnaeus, 1758 LC  
Сова біла Bubo scandiacus Linnaeus, 1758 LC  
Сова сіра Strix aluco Linnaeus, 1758 LC  
Сова довгохвоста Strix uralensis Pallas, 1771 LC  
Сова бородата Strix nebulosa Forster, 1772 LC  
Сова яструбина Surnia ulula Linnaeus, 1758 LC  
Сичик-горобець Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758 LC  
Сич хатній Athene noctua Scopoli, 1769 LC  
Сич волохатий Aegolius funereus Linnaeus, 1758 LC  
Сова вухата Asio otus Linnaeus, 1758 LC  
Сова болотяна Asio flammeus Pontoppidan, 1763 LC  
Ряд: Дрімлюгоподібні
Родина: Дрімлюгові
Дрімлюга Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Серпокрильцеподібні
Родина: Серпокрильцеві
Серпокрилець чорний Apus apus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Сиворакшоподібні
Родина: Рибалочкові
Рибалочка Alcedo atthis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Бджолоїдкові
Бджолоїдка звичайна Merops apiaster Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Сиворакшеві
Сиворакша Coracias garrulus Linnaeus, 1758 NT  
Родина: Одудові
Одуд Upupa epops Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Дятлоподібні
Родина: Дятлові
Крутиголовка Jynx torquilla Linnaeus, 1758 LC  
Дятел малий строкатий Dendrocopos minor Linnaeus, 1758 LC  
Дятел середній Dendrocopos medius Linnaeus, 1758 LC  
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos Bechstein, 1802 LC  
Дятел звичайний Dendrocopos major Linnaeus, 1758 LC  
Дятел трипалий Picoides tridactylus Linnaeus, 1758 LC  
Жовна чорна Dryocopus martius Linnaeus, 1758 LC  
Жовна зелена Picus viridis Linnaeus, 1758 LC  
Жовна сива Picus canus Gmelin, 1788 LC  
Ряд: Горобцеподібні
Родина: Жайворонкові
Посмітюха Galerida cristata Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок лісовий Lullula arborea Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок польовий Alauda arvensis Linnaeus, 1758 LC  
Жайворонок рогатий Eremophila alpestris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Ластівкові
Ластівка берегова Riparia riparia Linnaeus, 1758 LC  
Ластівка сільська Hirundo rustica Linnaeus, 1758 LC  
Ластівка міська Delichon urbicum Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Плискові
Плиска біла Motacilla alba Linnaeus, 1758 LC  
Плиска жовтоголова Motacilla citreola Pallas, 1776 LC  
Плиска жовта Motacilla flava Linnaeus, 1758 LC  
Плиска гірська Motacilla cinerea Tunstall, 1771 LC  
Щеврик польовий Anthus campestris Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик лісовий Anthus trivialis Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик зелений Anthus hodgsoni Richmond, 1907 LC  
Щеврик лучний Anthus pratensis Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик червоногрудий Anthus cervinus Linnaeus, 1758 LC  
Щеврик береговий Anthus petrosus Montagu, 1798 LC  
Родина: Золотомушкові
Золотомушка жовточуба Regulus regulus Linnaeus, 1758 LC  
Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Temminck, 1820 LC  
Родина: Омелюхові
Омелюх звичайний Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Пронуркові
Пронурок Cinclus cinclus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Воловоочкові
Волове очко Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Тинівкові
Тинівка лісова Prunella modularis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Дроздові
Скеляр строкатий Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 LC
Дрізд гірський Turdus torquatus Linnaeus, 1758 LC  
Дрізд чорний Turdus merula Linnaeus, 1758 LC  
Дрізд червоногрудий Turdus ruficollis Pallas, 1776 LC  
Чикотень Turdus pilaris Linnaeus, 1758 LC  
Дрізд білобровий Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC  
Дрізд співочий Turdus philomelos Brehm, 1831 LC  
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Кропив'янкові
Кобилочка плямиста* Locustella lanceolata Temminck, 1840 LC  
Кобилочка звичайна Locustella naevia Boddaert, 1783 LC  
Кобилочка співоча* Locustella certhiola Pallas, 1811 LC  
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis Wolf, 1810 LC  
Кобилочка солов'їна Locustella luscinioides Savi, 1824 LC  
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817 VU  
Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758 LC  
Очеретянка індійська Acrocephalus agricola Jerdon, 1845 LC  
Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 LC  
Очеретянка садова Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 LC  
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris Linnaeus, 1758 LC  
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 LC  
Берестянка мала Hippolais caligata Lichtenstein, 1823 LC  
Берестянка звичайна Hippolais icterina Vieillot, 1817 LC  
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 LC  
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 LC  
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793 LC  
Вівчарик бурий Phylloscopus fuscatus Blyth, 1842 LC  
Вівчарик корольковий Phylloscopus proregulus Pallas, 1811 LC  
Вівчарик-зірничка Phylloscopus inornatus Blyth, 1842 LC  
Вівчарик арктичний Phylloscopus borealis Blasius, 1858 LC  
Вівчарик зелений Phylloscopus trochiloides Sundevall, 1837 LC  
Кропив'янка чорноголова Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 LC  
Кропив'янка садова Sylvia borin Boddaert, 1783 LC  
Кропив'янка сіра Sylvia communis Latham, 1787 LC  
Кропив'янка прудка Sylvia curruca Linnaeus, 1758 LC  
Кропив'янка яструбина Sylvia nisoria Bechstein, 1795 LC  
Родина: Мухоловкові
Мухоловка сіра Muscicapa striata Pallas, 1764 LC  
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 LC  
Мухоловка білошия Ficedula albicollis Temminck, 1815 LC  
Мухоловка мала Ficedula parva Bechstein, 1792 LC  
Вільшанка Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 LC  
Соловейко східний Luscinia luscinia Linnaeus, 1758 LC  
Соловейко західний Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 LC  
Соловейко червоногрудий Luscinia calliope Pallas, 1776 LC  
Синьошийка Luscinia svecica Linnaeus, 1758 LC  
Синьохвістка Tarsiger cyanurus Pallas, 1773 LC  
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774 LC  
Горихвістка звичайна Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 LC  
Трав'янка лучна Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 LC  
Трав'янка європейська Saxicola rubicola Linnaeus, 1766 LC  
Кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 LC  
Кам'янка пустельна Oenanthe deserti Temminck, 1825 LC  
Родина: Суторові
Синиця вусата Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Довгохвостосиницеві
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Синицеві
Гаїчка болотяна Poecile palustris Linnaeus, 1758 LC  
Гаїчка-пухляк Poecile montanus Baldenstein, 1827 LC  
Гаїчка сіроголова Poecile cinctus Boddaert, 1783 LC  
Синиця чорна Parus ater Linnaeus, 1758 LC  
Синиця чубата Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758 LC  
Синиця велика Parus major Linnaeus, 1758 LC  
Синиця блакитна Parus caeruleus Linnaeus, 1758 LC  
Синиця біла Parus cyanus Linnaeus, 1758 LC  
Ремез Remiz pendulinus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Повзикові
Повзик звичайний Sitta europaea Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Підкоришникові
Підкоришник звичайний Certhia familiaris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Вивільгові
Вивільга звичайна Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Сорокопудові
Сорокопуд терновий Lanius collurio Linnaeus, 1758 LC  
Сорокопуд сірий Lanius excubitor Linnaeus, 1758 LC  
Сорокопуд чорнолобий Lanius minor Gmelin, 1788 LC  
Сорокопуд червоноголовий Lanius senator Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Воронові
Кукша тайгова Perisoreus infaustus Linnaeus, 1758 LC  
Сойка Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 LC  
Сорока звичайна Pica pica Linnaeus, 1758 LC  
Горіхівка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 LC  
Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 LC  
Грак Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 LC  
Ворона чорна Corvus corone Linnaeus, 1758 LC  
Крук Corvus corax Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Шпакові
Шпак рожевий Sturnus roseus Linnaeus, 1758 LC  
Шпак звичайний Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Вівсянкові
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 LC  
Вівсянка садова Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 LC  
Вівсянка-крихітка Emberiza pusilla Pallas, 1776 LC  
Вівсянка-ремез Emberiza rustica Pallas, 1776 LC  
Вівсянка лісова Emberiza aureola Pallas, 1773 LC  
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758 LC  
Просянка Emberiza calandra Linnaeus, 1758 LC  
Подорожник лапландський Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758 LC  
Пуночка Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758 LC  
Родина: В'юркові
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 LC  
В'юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 LC  
Смеречник Pinicola enucleator Linnaeus, 1758 LC  
Чечевиця звичайна Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 LC  
Шишкар сосновий Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793 LC  
Шишкар ялиновий Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 LC  
Шишкар білокрилий Loxia leucoptera Gmelin, 1789 LC  
Зеленяк Carduelis chloris Linnaeus, 1758 LC  
Чечітка звичайна Carduelis flammea Linnaeus, 1758 LC  
Чечітка біла Carduelis hornemanni Holböll, 1843 LC  
Чиж Spinus spinus Linnaeus, 1758 LC  
Щиглик Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 LC  
Чечітка гірська Carduelis flavirostris Linnaeus, 1758 LC  
Коноплянка Acanthis cannabina Linnaeus, 1758 LC  
Щедрик Serinus serinus Linnaeus, 1766 LC  
Снігур Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 LC  
Костогриз Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Горобцеві
Горобець хатній Passer domesticus Linnaeus, 1758 LC  
Горобець польовий Passer montanus Linnaeus, 1758 LC  

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати