В червоних посиланнях з 1 на них направленням дуже часто є помилки, часто є дублікати і іноді таке трапляється, що сторінка в вікі вже є, але через помилку в посиланні воно червоне. Буду змінювати, якщо матиму час та натхнення.

Created Sat, 21 Dec 2019 13:11:58 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)Редагувати

Wanted Title
1615 Ацетилювання
941 Білок розвитку
821 Білок внутрішньоклітинного сигналінгу
284 Регулятор хроматину
227 Глікозилтрансфераза
191 Нейрогенез
191 Активатор гтфаз
178 Метилтрансфераза
166 Ацилтрансфераза
149 Металопротеаза
149 S-аденозил-L-метіонін
136 Серинова протеаза
128 Протеїн-фосфатаза
120 Адаптивний імунітет
109 Тирозинова протеїнкіназа
98 Антимікробний білок
82 Інгібітор серинових протеаз
77 Глікозидаза
63 Синаптосома
62 М'язовий білок
49 Хлорний канал
47 Фактор ініціації
41 Мітоген
37 Ротамаза
34 Карбоксипептидаза
34 Інтегрин
31 Пухлинний антиген
26 Амінопептидаза
26 Пероксидаза
25 Серинова естераза
24 Інгібітор тіолових протеаз
21 S-аденозил-l-метіонін
21 Сіалова кислота
20 Декарбоксилаза
19 Треонінова протеаза
16 Вторинна структура
16 Фактор елонгації
15 ATC-код R06
14 N-кінець
14 Рекомбінантна ДНК
13 Аміноацил-трнк-синтетаза
13 Nature reviews. Molecular cell biology
13 Тирозинкіназа
12 Тіамін-пірофосфат
12 ATC-код G04
11 Ретикулоендотеліальна система
11 Брадикінін
11 Несиндромна глухота
11 Інгібітор металоферментів
10 Аспартилова протеаза
10 C-кінець
10 Ангіотензин ІІ
9 ATC-код L04
9 Genentech
9 Калікреїн
9 Дигідропіридин
9 Ангіотензинперетворюючий фермент
9 Вазоактивний білок
9 Фібриноліз
8 Синоатріальний вузол
8 Протеїнкіназа А
8 Рак сечового міхура
8 Стоп-кодон
8 Атріовентрикулярний вузол
8 Трансфекція
8 Біологічна мішень
8 Фосфодіестераза
8 Інтерлейкін
8 Ангіотензин
7 Бета-адренорецептори
7 Інгібітор синтезу білка
7 Інгібітори моноамінооксидази
7 Парієтальні клітини
7 Воднево-калієва АТФаза
7 Вторинний посередник
7 Рамка зчитування
7 Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons
7 Ядерний транспорт
7 Ангіотензин-ІІ
7 Мотив послідовності
7 Гранулоцитопенія
7 Ангіотензин-II
7 Ангіотензин-І
6 Гуанідин
6 5-альфа-редуктаза
6 Мегаколон
6 Протонна помпа
6 Ідіопатичний субатрофічний аортальний стеноз
6 Хімотрипсин
6 Голофермент
6 Ексайтотоксичність
6 Рецептор тромбоцитарного фактору росту
6 ГТФаза
6 Ras
6 ATC-код N06
6 Бензимідазол
6 Опасисті клітини
5 Потенціал-залежні кальцієві канали
5 Галактоземія
5 Консервативні послідовності
5 Вторинна структура білків
5 Орнітин
5 Порин
5 Riboviria
5 Гліадин
5 Monjiviricetes
5 Ген-супресор пухлин
5 Гемопротеїни
5 Тромбоцитоз
5 Імунна відповідь
5 Нокаут гену
5 Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія
5 Гострий коронарний синдром
5 Тромбоксан
5 АДФ-рибозилювання
5 Nature Reviews Molecular Cell Biology
5 Лактозний оперон
5 Антиретровірусні препарати
4 Еластаза
4 ATC-код C02
4 Пентагастрин
4 Дигідротестостерон
4 Атріовентрикулярна блокада
4 Деполяризація
4 Код КФ
4 Метаботропні рецептори
4 Простациклін
4 Молекули клітинної адгезії
4 Мотив (молекулярна біологія)
4 Нетримання сечі
4 Нозерн-блот
4 Карбоангідраза
4 Цинковий палець
4 Респіраторний дистрес-синдром
4 Реабсорбція
4 Schering-Plough
4 Хіназолін
4 Синдром Ваарденбурга
4 Спіраль-поворот-спіраль
4 ATC code R06
4 Внутрішньоочний тиск
4 Синаптична щілина
4 Гаммаглутамілтранспептидаза
4 Хвороба Меньєра
4 Вторинний месенджер
4 Хвороба Шарко-Марі-Тута
4 Хвороба Гіршпрунга
4 Бікукуллін
4 Синдром Лі-Фраумені
4 ATC code C08
4 Гепарансульфат
4 Takeda Pharmaceutical
4 Транскриптом
4 Інвертовані повтори
4 Остеокласти
4 Вазоконстриктор
4 ATC code A02
4 Вроджені вади
4 Ампліфікація (біологія)
4 5'-нетрансльована ділянка
3 Nature reviews. Neuroscience
3 Метгемоглобінемія
3 Nature reviews. Immunology
3 Метилмалонова ацидемія
3 Мозаїцизм
3 Нейродегенеративні захворювання
3 Hoechst
3 Нуклеоплазма
3 Інозитол-1,4,5-трифосфат
3 Lyssavirus
3 Іонотропні рецептори
3 Академік-секретар
3 Алостерична регуляція
3 Hsp90
3 Нейродегенеративне захворювання
3 Genes & development
3 Апопротеїн
3 Нефазодон
3 Moraxella catarrhalis
3 Over-the-counter drug
3 Глютелін
3 Wellcome Trust
3 Естераза
3 Зв'язування з білками плазми
3 Sandoz
3 Генетичний нокаут
3 Голопротеїн
3 The EMBO Journal
3 Гіперактивність сечового міхура
3 Гідроксилювання
3 Дезамінази
3 Гордеїн
3 Дефосфорилювання
3 Генеративні клітини
3 Класифікація ферментів
3 Малі ядерні рибонуклеопротеїни
3 Лігування
3 Марбург (вірус)
3 Organon International
3 Імунопреципітація
3 Picornavirales
3 Крізьшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика
3 Комплекс QRS
3 Rho
3 GroES
3 Корепресор
3 Коронарні судини
3 Janssen Pharmaceutica
3 Малі G-білки
3 Стеценко Олексій Васильович
3 Хвороба Німана-Піка
3 Секвенування РНК
3 3'-нетрансльована ділянка
3 ATC-код D04
3 Тієнопіридини
3 Премія Альфреда Слоуна
3 Смоленська державна медична академія
3 Премія Розенстіла
3 Сегмент ST
3 Світлочутливий білок
3 Хіломікрон
3 Транспозаза
3 Тиреоїдит
3 ATC-код R03
3 С-кінець
3 Саркоплазматичний ретикулум
3 Пікротоксин
3 ATC-код L03
3 Хінуклідин
3 Премія Альберта Ласкера за фундаментальні медичні дослідження
3 Спадкова амілоїдна полінейропатія
3 16S рДНК
3 Пероксинітрит
3 Рентгеноконтрастні препарати
3 Чотирициклічні антидепресанти
3 Синаптобревін
3 Ретротранспозон
3 Фенілалкіламін
3 Фактори згортання крові
3 Рибонуклеаза P
3 Синдром Ушера
3 Повторювані послідовності ДНК
3 Полісома
3 Потенціювання (фармакологія)
2 Трисомія
2 Фаговий дисплей
2 Фактор росту фібробластів
2 Трис-фосфатний буфер
2 Адренолейкодистрофія
2 Ампліфікація (молекулярна біологія)
2 Адипогенез
2 Трансплантація кісткового мозку
2 Фактор Віллебранда
2 Триптофановий оперон
2 Алкогольдегідрогеназа
2 Тромбоутворення
2 Тріоза
2 Тропоколаген
2 Ангіотензин II
2 Фактор елонгації трансляції Tu
2 Фактор елонгації трансляції Ts
2 Тромбоцитарний фактор росту
2 Ахроматопсія
2 Алкіламін
2 Антиагреганти
2 Антипорт
2 Субодиниця
2 Ситостеролемія
2 Вроджений гіпотиреоїдизм
2 Сироваріння
2 Склеропротеїни
2 Везикулярний транспорт
2 Біохімічний каскад
2 Валіноміцин
2 Синдром Шерешевського-Тернера
2 Синдром Тимоті
2 Вірус кору
2 Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів
2 Синдром Романо-Варда
2 Вірус Лловіу
2 Вірус SV40
2 Синдром Стіклера
2 Вікасол
2 Біотехнологія (журнал)
2 Біополімери і клітина
2 Суперкапсид
2 Бета-таласемія
2 Аденілювання
2 Бета-барель
2 Супресор
2 Барон Михайло Аркадійович
2 Тверда мозкова оболонка
2 Бластний криз
2 Блювота вагітних
2 Спермін
2 Біологічний аналог
2 Співак Микола Якович
2 Субвентрикулярна зона
2 Субгранулярна зона
2 Бундібуджо (район)
2 Трансплантат проти господаря
2 Флебіт
2 Цистатіонін
2 Reston ebolavirus
2 Цис-елемент
2 REA
2 RAPD
2 Цистрон
2 Potyvirus
2 Pyrococcus furiosus
2 Цис-амінокротонова кислота
2 Цинкові пальці
2 Церебральна амілоїдна ангіопатія
2 ЦГМФ
2 Sudan ebolavirus
2 SYBR Green I
2 SWI/SNF
2 S-аденозилгомоцистеїн
2 SDS-PAGE
2 Pflugers Archiv : European journal of physiology
2 Цитохром-P450-оксидаза
2 Шлуночкова тахікардія
2 Шлуночки серця
2 Шлункова кровотеча
2 Юкстагломерулярні клтини
2 Merck Index
2 Яновський Давид Наумович
2 MEF2
2 Marburgvirus
2 Чинник Кастла
2 Червоний плоский лишай
2 Nod-подібний рецептор
2 Цитохром-c-оксидаза
2 Otsuka Pharmaceutical Co.
2 New England Journal of Medicine
2 Neurospora crassa
2 Nature structural & molecular biology
2 Negarnaviricota
2 TFIID
2 TFIIF
2 Фосфодіестерази
2 Інгібітори рецепторів глікопротеїну IIb/IIIa
2 Індекс гідропатичності
2 Фосфоліпаза a2
2 Інгібітори моноаміноксидази
2 Фібрилогенез
2 Функціональна геноміка
2 Фотодерматоз
2 Формамід
2 Інозитол-гексафосфат
2 Іпілімумаб
2 Істерн-блот
2 Автокринна регуляція
2 Фенілефрин
2 Флагелін
2 Синдром Нунан
2 Інтегрини
2 Фіброїн
2 Філоподія
2 Ukrainica Bioorganica Acta
2 Vif
2 Холерний токсин
2 Trends in Biochemical Sciences
2 The EMBO journal
2 TFIIH
2 TRPV
2 Хромодомен
2 Yamanouchi Pharmaceutical
2 Β-адренергічний рецептор
2 Хлорталідон
2 Хвороба Танжера
2 Імуносупресанти
2 Імпортин
2 Ізоформи ферментів
2 Холангіоцит
2 Ізолят
2 Фармакотерапевтична група
2 Геномний фінгерпринт
2 Ліпід ІІ
2 Псоріатичний артрит
2 Макроцитоз
2 Ліпопротеїни проміжної щільності
2 Ліпопротеїни дуже низької щільності
2 Пуриновий нуклеотид
2 Лінберг Борис Едмундович
2 Ліннік Леонід Андрійович
2 Lac-репресор
2 Протопорфірин IX
2 Мезотеліома
2 Метаболічний синдром
2 Протеїнкіназа A
2 Медаль Товариства генетики Америки
2 Протеїнкіназа C
2 Протоонкоген
2 Маркерний ген
2 Лівшиць Людмила Аврамівна
2 Люцифераза
2 Комплекс CCR4–NOT
2 Реактивність організму
2 Комплекс ремоделювання хроматину
2 Реакція відторгнення трансплантату
2 Коактиватор (генетика)
2 Кератансульфат
2 Клітини зародкової лінії
2 Коактиватор
2 Консенсус-послідовність
2 Рафіноза
2 Кіназа фосфорилази
2 Лантіонін
2 Леонід Андрійович Лінник
2 Піруватдегідрогеназний комплекс
2 Кортикогенез
2 Радіальна глія
2 РНК-зв'язуючі білки
2 Проникність біологічних мембран
2 Провідний науковий співробітник
2 Нінгідрин
2 Нітроімідазол
2 Обмежений протеоліз
2 Периферійні мембранні білки
2 Нокаут гена
2 Премія Дена Девіда
2 Нейротрофіни
2 Плацентарний бар'єр
2 Оксигемоглобін
2 Олігодендрогліома
2 Пеніциланова кислота
2 Паскаль-секунда
2 Паракринна регуляція
2 Оризенін
2 Опіоїдні пептиди
2 Олігонуклеотид
2 Пепстатин
2 Невропатологія
2 Нафтол
2 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2004 року
2 Премія імені В.П. Філатова
2 Премія фонду «March of Dimes» з біології розвитку
2 Моклобемід
2 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2006 року
2 Пробукол
2 Метилмалонова ацидурія
2 Приходькова Єлизавета Костянтинівна
2 Мюррей Барр
2 Міалгія
2 Міогенез
2 Міссенс-мутація
2 Направленість (молекулярна біологія)
2 Мікрофтальмія
2 Міжшлуночкова перегородка
2 Мібефрадил
2 Міжнародний комітет з таксономії вірусів
2 Каталітична тріада
2 Карбонат амонію
2 Гоноцит
2 Селектин
2 Гострий мієлоїдний лейкоз
2 Гомогаметна стать
2 Серотоніновий рецептор
2 Сигнал ядерної локалізації
2 Глікозилтрансферази
2 Сигнал ядерного експорту
2 Гіалуронідаза
2 Гідантоїн
2 Гістондеацетилаза
2 Гістонметилтрансфераза
2 Гістоновий мотив
2 Гістон Н3
2 Гіпотензивний агент
2 Саузвестерн-блот
2 Гіпонатріємія
2 Сигнальний пептид
2 Сигнальний шлях
2 Симпорт
2 Палівізумаб
2 Сигнальний шлях Wnt
2 Синдром LGL
2 Гемфіброзил
2 Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
2 Гемоглобін E
2 Синдром Коудена
2 Гепатоцелюлярна карцинома
2 Гетеродимер
2 Глюкокіназа
2 Сигнальний шлях ERK
2 Глютеліни
2 Глюкозо-1-фосфат
2 Глобін
2 Гетеродуплекс
2 Гликозил-гідролази
2 ДНК-полімераза II
2 Дегідрогеназа
2 Ембріональні клітини
2 Енкефалін
2 Ентакапон
2 Електрофорез ДНК
2 Електропорація
2 Родинний аденоматозний поліпоз
2 Експортин
2 Ектопічна експресія
2 Рецесивність
2 Етилендіамін
2 Ретиноєва кислота
2 Ретинобластома
2 Респіраторний синцитіальний вірус
2 Кадгерини
2 Кадгерин
2 Заглушення генів
2 Залишок (хімія)
2 Едвін Саузерн
2 ЕДТА
2 Декарбоксилаза ароматичних амінокислот
2 СААТ-бокс
2 Дерматансульфат
2 Сайленсинг генів
2 Дезокситимідин
2 Саркоплазма
2 Дезоксирибонуклеаза
2 Дефіцит тетрагідробіоптерину
2 Децитабін
2 Диференційне центрифугування
2 Донченко Георгій Вікторович
2 Діаміноксидаза
2 Дистрофія рогівки
2 Рой Вагелос
2 Джералд Зампоні
2 Річард Чен
2 Синдром Крузона
2 Ендотелін
2 J. Neurosci.
2 Cайт рестрикції
2 EF-hand
2 Dictyostelium discoideum
2 Intravenous therapy
2 Eli Lilly
2 Betaretrovirus
2 ATC-код N04
2 ATC-код N05
2 Genome biology
2 Journal of Molecular Biology
2 Gammaretrovirus
2 Deltaretrovirus
2 ATC-код N07
2 ATC-код R01
2 ATC code C09
2 AP-1
2 British Journal of Cancer
2 ATC code L04
2 Ciba-Geigy
2 H19
2 3-10-спіраль
2 Janssen-Cilag
2 BamHI
2 Bacteroides fragilis
2 Alpharetrovirus
2 Bristol-Myers Squibb
2 JNK
2 Epsilonretrovirus
2 3'-нетрансльована область
2 Bacteroides
2 Biochimie
2 IRES
2 Daiichi Sankyo Co.
2 ATC code ?
2 Journal of Physiology
2 ATC-код X01
1 Передача електрона
1 Первинний дефіцит карнітину
1 Первинно-активний транспорт
1 Пергонал
1 Первинний гіперпаратиреоїдизм
1 Первинна борозенка
1 Постсинаптична мембрана
1 Послдідовність ДНК
1 Пептиділаргінінметилтрансфераза
1 Передбачення білок-білкової взаємодії
1 Первинна гіпероксалурія
1 Пересадка рогівки
1 Порини
1 BrdU
1 Пероксидази
1 Bombali ebolavirus
1 Brambyvirus
1 Пермський університет
1 Пороки розвитку
1 Перенісся
1 Пептидний гормон
1 Порушення статевого розвитку
1 Перманентний неонатальний цукровий діабет
1 Поріни
1 Пептидна нуклеїнова кислота
1 Biotechnology in Agriculture and Forestry
1 Пемфігоїд
1 British journal of cancer
1 Пентадин
1 Потенціалкеровані натрієві канали
1 Потрійний скринінг
1 Пахіоніхія спадкова
1 Bundibugyo ebolavirus
1 Пасивний імунітет
1 Bromovirus
1 Пауль Оскар Моравіц
1 Пентраксини
1 Потенціалзалежні кальцієві канали
1 Пептидиларгініндеаміназа
1 Постсинаптичній
1 Пептидилтрансфераза
1 Пероральне введення
1 Пептидил-трансфераза
1 Biovail Corporation
1 Потенціал-керовані кальцієві канали
1 Потенціал-залежні калієві канали
1 Пепсиноген
1 Bristol-Myers Squibb Award
1 Постсинаптичний потенціал
1 Перфеназин
1 Поліпропіленгліколь
1 Подвійна спіраль нуклеїнової кислоти
1 Позаклітинна сигнал-регульована протеїнкіназа
1 Позаклітинні полісахариди
1 Позиційне клонування
1 Bornaviridae
1 Пневмоцити
1 Пляма
1 Плямиста чорно-бура лисиця
1 Пневмоцит II типу
1 Bordetella pertussis
1 Полінейропатія Шарко-Марі-Тус
1 Поліморфоядерні нейтрофіли
1 Польське біохімічне товариства
1 Полярні ліпіди
1 Полі(A)-полімераза
1 Полі(А)-зв’язуючий протеїн
1 Полігалактуроназа
1 Полоні-секвенування
1 Полікістоз нирки
1 Пол Нюрен
1 Полегшена дифузія
1 Поллакіурія
1 Плоїдності
1 Brain Res.
1 Петлі Генле
1 Петер Піот
1 Петренко Олександр Юрійович
1 Помалідомід
1 Печінкова кома
1 Періодичний параліч
1 Перший московський державний медичний університет імені І. М. Сеченова
1 Поперечні зшивки
1 Перфорація кишечнику
1 Попередник бета-амілоїда
1 Перфузія
1 Поліцистин
1 Печінковоклітинна карцинома
1 Поліциклічні сполуки
1 План тіла
1 Поліфенолоксидаза
1 Пласка рогівка 2
1 Пламайлендський Центр вивчення хвороб тварин
1 Плакоглобін
1 Печінкові проби
1 Питома активність ферменту
1 Плазмова десорбція
1 Парахлормеркурійбензоат
1 Пероральні цукрознижувальні препарати
1 Палютоксин
1 CAT box
1 Оксазолідинони
1 Оксидаза D-амінокислот
1 Оксоній-іон
1 Оле Петерсен
1 Окстед
1 Оксазепам
1 Окиснення ліпідів
1 Овоссо
1 Обчислення процесів
1 Одонтобласт
1 Одонтогенез
1 Окисне декарбоксилювання
1 Олександр Річ
1 Оловніков Олексій Матвійович
1 Онкогенез
1 Онковіруси
1 Онкопротеїни
1 CAMK-II
1 Оператор (біолоігя)
1 Оміксні технології
1 CASP11
1 Олігоаденілати
1 Олодатерол
1 Олігоаденілатсинтаза
1 CASP13
1 Олігоміцин
1 Обмеження калорій
1 CBCP
1 Німецький федеральний інститут з оцінки ризиків
1 Нілутамід
1 CD8
1 Нінгідрін
1 Ніперотидин
1 Ніл Бартлетт
1 Нікофураноза
1 Ніколя Теодор де Соссюр
1 Ніколсон, Гарт
1 Нікотинамідаденіндінуклеотид
1 Нікотинамідаза
1 Нікотініловий спирт
1 Нітрат ртуті(II)
1 Нітритредуктаза
1 О-глікозід-гидролаза
1 Ніша стовбурової клітини
1 Об'єм-чутливі аніонні канали
1 Оберненофазна хроматографія
1 Обестатин
1 Ніцерголін
1 CCAAT-бокс
1 Нітрозил
1 Нітрозативний стрес
1 Нітрозильні комплекси
1 Нітрозилювання
1 Нітрозогрупа
1 Операція «Ranch Hand»
1 Опсини
1 Отоспондиломегаепіфізарна дисплазія
1 Острівець патогенності
1 Офтальмологический журнал
1 ПЛР зі зворотньою транскрипцією
1 Паладієм
1 Пазопаніб
1 Остроумов Олексій Олександрович
1 Остеопоетин
1 Остеогенні білки
1 Основний лейциновий zipper
1 Остеодиспластична примордіальна карликовість Мажевського тип 2
1 Bymovirus
1 Остеонекроз
1 Палеогеноміка
1 Пальмоплантарна кератодерма
1 Паповавіруси
1 Панітумумаб
1 Папіломавірус людини
1 Bundibugyo virus
1 Параміксовірус атлантичного лосося
1 Панкреозимін
1 Пандамін
1 Потягайло Андрій Любомирович
1 Пальмітолювання
1 Burkholderia sepacia
1 Паліндромна ДНК
1 Паліндромні послідовності
1 Основна спіраль-петля-спіраль
1 Осмотичний стрес
1 Організація протеому людини
1 Орбітреп
1 Органічні перекисні сполуки
1 Орден Мапунгубве
1 Орден дружби (Китай)
1 Орбитреп
1 CALRN
1 Оптична ізомеризація
1 Оптиконейромієліт
1 Оптогенетика
1 Опухолевая инвазия
1 Опіатні пептиди
1 Орегонський університет здоров'я та науки
1 Орексиген
1 Осадження солей
1 Орцинол
1 Оскар Гертвіг
1 Оскар Мінковський
1 Осмолярність
1 Ортолог
1 Оротерапія
1 Оригінальні дослідження
1 Орексигенний
1 CAAT-бокс
1 Оризин
1 C/EBP
1 Параміксовірус тихоокеанського лосося
1 Премія Вайлі
1 РНК-віруси
1 РЕРА
1 РНК-залежне метилювання ДНК
1 РНК-зв'язувальні білки
1 BOX-елементи
1 РНК-зв'язуючий білок
1 РГГА
1 РГА
1 Післяродовий період
1 Пірідоксал-фосфат
1 Пітуїтрин
1 Р16
1 Р2Y-рецептори
1 РНК-кодуючі гени
1 РНК-месенджер
1 Рада медичних досліджень Великої Британії
1 Рабінович Оскар Аронович
1 Радянська партійна школа
1 BK-вірус
1 Радіоімунотерапія
1 Рабдоміосаркома
1 РНКаза L
1 РНК-репліказа
1 РНК-полімераза вірусу Т7
1 РНК-трифосфатаза
1 РНК (прізвище)
1 РНК заглушення
1 Bacillus amyloliquefaciens
1 Піруватдегідрогеназа
1 Путовий суглоб
1 Пуриновий метаболізм
1 Путресцин
1 Пфефер
1 Південно-Східний фронт (Громадянська війна в Росії)
1 Південний науково-технологічний університет
1 Птеридин
1 Психоневрологічний інститут
1 Псевдовузол
1 Псевдоахондроплазія
1 Псевдогіперальдостеронізм
1 Псевдогіпопаратиреоїдизм
1 Псевдопептидоглікан
1 Півнячий гребінь садовий
1 Пігментне ксенодерма
1 Піримідиновий димер
1 Піридоксаль-5'-фосфат
1 Пірокарбонатна кислота
1 Піроксидалфосфат
1 Пірофосфат тіаміну
1 Піразинкарбоксамід
1 Піперазини
1 Bacillus licheniformis
1 Пігментний ретиніт
1 Пінациділ
1 Піноутворювач
1 Піоглітазон
1 Разрешение (масс-спектроскопия)
1 Рак сечового мухура
1 Ренін-ангіотензин-альдостеронову систему
1 Arlivirus
1 Репарація некомплементарних пар основ
1 Репліказа
1 Реплікація за типом рухомого кола
1 Реплікація за типом кільця, що котиться
1 Ренатурація/Temp
1 Рен Елісон
1 Рекомбінантний білкок
1 Arne Tiselius
1 Ректор Базельського університету
1 Ремдесивір
1 Ремнант
1 Реплікони
1 Репортер (біологія)
1 Ретинопатія
1 Aquareovirus
1 Aqua vitae
1 Ретиноїдний X-рецептор
1 Ретрогнатія
1 Ретиналь
1 Ретикулоендотеліоз
1 Arf
1 Репрограмування
1 Респіраторний дистресс-синдром
1 Archaea (журнал)
1 Arabidopsis
1 Рекомбінантий
1 Резорбція кістки
1 Рацемази
1 Avulavirus
1 Раціональне проєктування білків
1 Avsunviroidae
1 Avian pneumovirus
1 Реагіни
1 Раувольфія зміїна
1 Раптова коронарна смерть
1 Рак товстої кишки
1 BAG-1
1 Рамановская спектроскопія
1 B-клітінна лімфома
1 Рамнозиди
1 Реакція Зелінського
1 Реакція Зелінського — Стадникова
1 Регуляторні області
1 Регуляторні гени
1 Редуктаза
1 Редуктаза білка-переносника еноіл-ацілу
1 Редуктази
1 Регулятори сигналювання G-білків
1 Ars Technica
1 Astellas Pharma
1 Реакція Майяра
1 Реакції приєднання
1 Ревматоїдный артрит
1 Регулювання експресії генів
1 Пріонова хвороба
1 Прібнов-бокс
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1981 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1980 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1982 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1983 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1985 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1984 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1979 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1978 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1974 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1973 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1975 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1976 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1977 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1986 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1987 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1996 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1995 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1997 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2002 року
1 Biochimica et Biophysica Acta
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1994 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1993 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1989 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1988 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1990 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1991 року
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 1992 року
1 Премія імені Луїджі Гальвані
1 Премія імені І. П. Павлова РАН
1 Biopolymers
1 Biopolymers and Cell
1 Ніколас Паулеско
1 Премія Венівара Буша
1 Премія Галена
1 Премія Вільяма Бейта Гарді
1 Преембріональний період
1 Пре-мРНК
1 Поясок Каспарі
1 Пошук генів
1 Права ніжка пучка Гіса
1 Правило Хюккеля
1 Праймосома
1 Премія Грубера
1 Biomphalaria glabrata
1 Премія імені І. М. Сєченова АН СРСР
1 Biogen
1 Премія імені І. М. Сєченова РАН
1 Премія імені І. П. Павлова
1 Премія імені І. П. Павлова АН СРСР
1 Biogen Idec
1 Премія Пауля Ерліха та Людвига Дармштедтера
1 Премія Луїзи Гросс-Горвіц
1 Премія Джорджа Бідла
1 Премія Луїзи Гросс Горвіц
1 Премія НАН США у галузі молекулярної біології
1 Премія Олдена Спенсера
1 Biochemical Society
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2014 року
1 Протираковий препарат
1 Протеїнфосфатази
1 Протиспазматичний засіб
1 Прото-онкоген
1 Beet necrotic yellow virus
1 Протокадгерин
1 Протеїнфосфатаза
1 Begell House
1 Belpaoviridae
1 Протеїназа K
1 Протеїнкіназа B
1 Beilong virus
1 Протеїнкіназа Raf
1 Протонний насос
1 Bcr-abl
1 Процюк Раду Георгійович
1 Процесивність ферменту
1 Проєктування білків
1 Проґрелін
1 Пряма лазерна десорбція - мас-спектрометрія
1 Процесивність
1 Професор кафедри
1 Barwin domain
1 Протоонкогени
1 Протсациклін
1 Профаги
1 Професор Національного університету харчових технологій МОН України
1 Benjamin C. Stark
1 Протеинкиназа A
1 Betaflexiviridae
1 Прищепа (рослинництво)
1 Прогестин
1 Прогормонконвертаза
1 Продукт (хімія)
1 Betacoronavirus
1 Biochemical Pharmacology
1 Приставки СІ
1 Препроінсулін
1 Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2018 року
1 Пресенилін
1 Преініціаторний комплекс
1 Принцип сполучених підсистем В. А. Геодакяна
1 Проковзування при реплікації
1 Проламін
1 Проспект академіка Філатова
1 Просидол
1 Benyvirus
1 Простогландин E синтаза
1 Протасовська волость
1 Пропіонова ацидемія
1 Пропептид
1 Проліл-тРНК-синтаза
1 Проліки
1 Промієлоцит
1 Bertrand Coste
1 Пропаналь
1 Почесна Грамота Верховної Ради УРСР
1 Нуклеофільна атака
1 Малі РНК
1 Ciba-Drew Award
1 Chymogen
1 Мамирін Борис Олександрович
1 Chugai Pharmaceutical Co.
1 Мануеля Авілеса Санчеса
1 Малкольм Ґефтер
1 Малати
1 Макулькін Руслан Федорович
1 Макулодистрофія
1 Макулярного набряку
1 Малs ядерцеві РНК
1 Мала сплайсосома
1 Маргарет Оуклі Дейгофф
1 Chugai Pharmaceutical
1 Массачусетська лікарня загального профілю в Бостоні
1 Масловський інститут селекції і семеноводства
1 Массачусетський загальний госпіталь
1 Массачусетський університет
1 Материнський ефект
1 Мас-спектрометрія вторинних іонів
1 Мас-аналізатор іонно-циклотронного резонансу з Фур'є-перетворенням
1 Марусенко Петро Юхимович
1 Марковніков Володимир Васильович
1 Марчук Павло Дорошевич
1 Маріо Ріцетто
1 Марія Ільїнічна Ульянова
1 Максимчук Т. П.
1 Макс Боденштейн
1 Ліпотейхоєва кислота
1 Ліпопротеїнова ліпаза
1 Ліпід A
1 Citrobacter diversus
1 Ліпідні рафти
1 Ліпідна оболонка
1 City of Derby
1 City of Stoke-on-Trent
1 Ліпопептид
1 Ліпоксигеназа
1 Ліпопептиди
1 Ліпопротеїди високої щільності
1 Ліпопротеїди низької щільності
1 Лішко Поліна Валеріївна
1 Citrobacter
1 Макл-Уеллсі синдром
1 Макаров Олександр Олексійович
1 Маклаков Олексій Миколайович
1 Маклін Маккарті
1 Макроелемент
1 Майкл Ейзен
1 Майкл Дім
1 Мабінлін
1 МАНЕБ
1 Магат Моїсей Абрамович
1 Магнус Гуггенхайм
1 Мадлен (острови, Канада)
1 Матриксні металопротеїнази
1 Матриця позиційної ваги
1 Метаболізм вуглеводів
1 Мережеві мотиви
1 Chk2
1 Метаболічний цикл
1 Металлопротеазы
1 Chk1
1 Мережа регулювання генів
1 Менінгіома
1 Меморіальний музей акадаміка М. Д. Стражеска
1 Меморіальна лекція Резерфорда
1 Меморіальний онкологічний центр Слоан-Кеттерінг
1 Меморіальний онкологічний центр імені Слоуна — Кеттерінга
1 Менговіруси
1 Chimerix
1 Металоферменти
1 Chengtivirus
1 Метилксантини
1 Charles Janeway
1 Метиловий фіолетовий
1 ChIP-seq
1 Метилескулін
1 Метилдопа
1 Метаногенні бактерії
1 Метамін
1 Метаплазія
1 Метахондроматоз
1 Chi V. Dang
1 Мембранні транспортні білки
1 Мембранна біофізика
1 Медаль М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я»
1 Медаль Единбурга
1 Christ's College (Cambridge)
1 Медаль в пам'ять 50-річчя Єпископської хіротонії
1 Медико-генетический научный центр РАМН
1 Медвєдєва Наталія Борисівна
1 Медаль Ганса Кребса
1 Меглутол
1 Машковський Михайло Давидович
1 Матрично-активована лазерна десорбція/іонізація
1 Машталер Гаврило Архипович
1 Chronic wasting disease
1 Мегануклеази
1 Медичний санітарний батальйон
1 Медичний університет Фуджита
1 Меланоцити
1 Меланоцит
1 Меланоцитстимулюючий гормон
1 Мембраний білок
1 Мембранна біологія
1 Меланокортин
1 Меклізін
1 Медсестринство
1 Медичний факультет Св. Георгія Лондонського університету
1 Медіакальциноз
1 Медіакальциноз аорти
1 Chr-Hansen
1 Ліпемія
1 Лінія безсмертних клітин
1 Кусень Степан Йосипович
1 Куртатоксин
1 Кількісна генетика
1 Кількісний аналіз зображення
1 Кінетика ферментів
1 Coronavirinae
1 Курт Гензеляйт
1 Куркулін
1 Ксиланазу
1 Ксенониста кислота
1 Кудінов Станіслав Олександрович
1 Куликовський провулок (Одеса)
1 Купрієнко Сергій Анатолійович
1 Кіноцилії
1 Кініни
1 Лабораторія в Колд-Спрінґ-Гарбор
1 Лабораторія Колд Спрінґ Гарбор
1 Лабораторія в Колд Спрінг Харбор
1 Лабораторії Джексона
1 Лабрадор (Канада)
1 Лабораторія Колд Спрінг Гарбор
1 ЛХАТ
1 Кістковий морфогенетичний білок
1 Кірічок Юрій Вікторович
1 ЛНЩ
1 ЛПДНЩ
1 ЛПНЩ-рецептор
1 Ксантін-оксидаза
1 Ксантозин
1 Котелівський район
1 Костамер
1 Кошик (ботаніка)
1 Коінфекція
1 Країн Поппер
1 Кравченко Лідія Петрівна
1 Кортікобазальна дегенерація
1 Кортистатін
1 Корнєв Петро Георгійович
1 Корнелюк Олександр Іванович
1 Crustavirus
1 Корончастих галлів
1 Cro
1 Крилата спіраль
1 Крипторхізм
1 Кріопіринасоційований періодичний синдром
1 Corynobacterium fascians
1 Ксантин оксидоредуктаза
1 Ксантинова кислота
1 Ксантиноксидаза
1 Крізьшкірна коронарна ангіопластика
1 Крюков Адріан Олександрович
1 Крослінкер
1 Криста
1 Кротоновий альдегід
1 Круговий дихроїзм
1 Круніанська лекція
1 Лабіринт (анатомія)
1 Лазаренко Людмила Миколаївна
1 Люциферин
1 Colin Bernard Reese
1 Ліане Расселл
1 Ліва ніжка пучка Гіса
1 Col-плазміди
1 Cold Spring Harbor Laboratory
1 Луговський Едуард Віталійович
1 Лоуді
1 Ложечніков Сергій Миколайович
1 Липкі кінці
1 Локомоція клітин
1 Локус типу спарювання
1 Лореклезол
1 Лідер України
1 Лізати
1 Лінамарин
1 Лімфоцитарний антиген
1 Clostridium pasteurianum
1 Claudia Dreifus
1 Лінійний алкілбензол
1 Лімфома Беркіта
1 Лімфатична тканина
1 Лізофосфатидилхолін
1 Лізинметилтрансфераза
1 Лікарсько-хірургічний коледж Колумбійського університету
1 Ліланд Вілкінсон
1 Лімфаденопатія
1 Лестерський університет
1 Леслі Орджел Ілізер
1 Латанопрост
1 Conus
1 Лауер Володимир Васильович
1 Лафутидин
1 Лаїлін
1 Лантобіотики
1 Ланостерол синтаза
1 Лакказа
1 Лазерне випромінювання
1 Coronaviridae
1 Лактокініни
1 Лактоферин
1 Лейник Михайло Володимирович
1 Лейцинова блискавка
1 Лентівірус
1 Лентивірус
1 Ленінджер Альберт Лестер
1 Леонор Міхаеліс
1 Coltivirus
1 Леноїр (Північна Кароліна)
1 Ленватиніб
1 Лексингтон (Массачусетс)
1 Лекзими
1 Лектикан
1 Леланд Уілкінсон
1 Леналідомід
1 Метилтрансферази
1 Метилтрієнолон
1 CaMK
1 Нейробласти
1 CS14P
1 CReP
1 Нейродегенеративні хвороби
1 Нейродегенеративні розлади
1 Нейрексин
1 Нейрегулін
1 Незавершений остеогенез тип 4
1 Незавершений остеогенез тип 3
1 Нейлон 6-6
1 Нейрамінова кислота
1 Нейрамінідаза
1 Нейрокінін А
1 Нейрокінін В
1 Нейротропний вірус
1 Нейротрансмісію
1 CREBH
1 Нейрофармакологія
1 Нейрофиброматоз тип 1
1 Нейростероїди
1 Нейропротекція
1 Нейроморфологія
1 Нейролептичний синдром
1 Нейронні кальцієві сенсори
1 Нейропатичний біль
1 Нейропептид-Y
1 Незавершений остеогенез тип 2
1 Незавершений остеогенез тип 1
1 Натрій-протонний обмінник
1 Нативний стан металів
1 Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних сил України
1 Науково-технологічний університет Китаю
1 Cadila Healthcare
1 Науково-технічний університет Китаю
1 Настойка
1 Наскрізна керопластика
1 Напівконсервативна реплакація
1 Caenorhabditis
1 Напівпроникна мембрана
1 Нардід Олег Анатолійович
1 Наріман Мета
1 Нафтопідил
1 Національна академія медицини США
1 CaMKII
1 Неврома слухового нерву
1 Негістонові белки
1 Недостатність аденозинової деамінази
1 Незавершений остеогенез
1 Небулін
1 Національний інститут інфекційних та алергічних захворювань (США)
1 Національна медична академія США
1 Національна медична академія
1 Національний науково-дослідний інститут геному людини
1 Національний інститут здоров'я дітей та людського розвитку Юніс Кеннеді Шрайвер
1 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України
1 Нейтрофільоз
1 Неклітинні структури
1 Нуклеази TALEN
1 Ноціцепція
1 Нуклеази з цинковими пальцями
1 Нуклеозиддифосфаткіназа
1 Нуклеозидні аналоги
1 Нуклеозидмонофосфаткіназа
1 Норуолк
1 Норсфілд
1 CEACAM18
1 CEP-18770
1 Нокаут генів
1 Номенклатура стероїдів
1 Норастемізол
1 CDC
1 Нуклеоплазмін
1 Нюхові рецептори
1 Нюхові нейрони
1 Нюхові рецепторні нейрони
1 Ніаламід
1 Нізин
1 Нюхова цибулина
1 Ньюнхемський коледж
1 Нуклеопротаміни
1 Нуклеопоріни
1 Ретрон
1 Нульовий алель
1 Нутліни
1 Нок-даун
1 CMT3
1 Нервове збудження
1 Нервове гальмування
1 Нервово-м'язовий синапс
1 Нервові захворювання
1 Нервові тканини
1 Непротеїногенні амінокислоти
1 Неполярність
1 Нелінійна регресія
1 Нектин
1 Неоваскуляризації
1 Неонатальна гіпоглікемія
1 Неполярний розчинник
1 Нередукуючий кінець
1 Нерибосомні пептиди
1 Нефробластома
1 CNGСs
1 Нефропатія
1 Нирковоклітинний рак
1 Ниркові канальці
1 CPSF
1 Нестабільна стенокардія
1 Несидромна глухота
1 Нерівний кросинговер
1 Несиндромна вада слуху, автосомнорецесивна
1 CRE
1 Неспецифічний імунітет
1 Направлений мутагенез
1 Направлена еволюція білків
1 Моносомія 18p
1 Мономерні G-білки
1 Монофосфат дезоксиуридину
1 Монофосфат уридину
1 Моргенрот
1 Моноцитоз
1 Моноклональне антитіло
1 Монодейодиназа
1 Монамін
1 Молочнокислий термофільний стрептокок
1 Монастирський район
1 Монелін
1 Моноалельна експресія генів
1 Морський карандаш
1 Мостафа Ронаджі
1 Мусцимол
1 Муромонаб
1 Мутагенні аналоги основ
1 Мутази
1 Мутант (біологія)
1 Муравін Лев Давидович
1 Мультиформна еритема
1 Cdc37
1 Cell Calcium
1 Мотиви послідовності
1 Мочка вуха
1 Мультипотентні мезенхімні клітини
1 Молекулярні та клітинні механізми пам'яті
1 Молекулярна структура нуклеїнових кислот
1 Михайлівка (Лямбірський район)
1 Микоша Олексій Степанович
1 Млявий параліч
1 Множинна ендокринна неоплазія (людина)
1 Множинна епіфізальна дисплазія
1 Множинна епіфизарна дисплазія
1 Метілнітроімідазол
1 Метіамід
1 Метод Гібсона
1 Метод "випадок-контроль"
1 Метоксипропан
1 Метро-Ванкувер
1 Метью Мезельсон
1 Множинна лікарська резистентність
1 Мобіломи
1 Мозочкова атаксія
1 Мозкова речовина надниркових залоз
1 Centers for Desease Control and Prevention
1 Моксонідин
1 Cell death and differentiation
1 Мозес Баррон
1 Мозаїчна хвороба тютюну
1 Модель трикольорового прапору
1 Мод Ментен
1 Моделювання гомології
1 Модифікація гістонів
1 Cetus (компанія)
1 Мутаторна лінія
1 Мутація зсуву рамки зчитування»
1 Мітотична рекомбінація
1 Мітоген активована протеїнкіназа
1 Мітохондріальний геном
1 Міфентидин
1 Мієлодисплазія
1 Міфепристон
1 Мітоген-активована протеїн кіназа
1 Cahners Business Information
1 Міотубулярини
1 Міотонічна дистрофія
1 Міракулін
1 Caister Academic Press
1 Міссенс-мутації
1 Мієлосупресія
1 НАДФH-оксидаза
1 Наливайко Дмитро Григорович
1 Назаренко Володимир Іванович
1 Налоксоназін
1 Налтрексамін
1 Нанокомпозит
1 Надсен Георгій Адамович
1 Надмірність генів
1 НР1
1 НДІ епідеміології і мікробіології МОЗ УРСР
1 Навашин Михайло Сергійович
1 Нагоя, Айті
1 Надмолекулярні структури
1 Міометрій
1 Calgene
1 Міжгенні паліндромні повтори
1 Міжгенні ділянки
1 Міжмембранний простір
1 Міжнародна академія проблем гіпоксії
1 Міжнародна класифікація ферментів
1 Міжвідомча комісія з питань біологічної та генетичної безпеки
1 Міграція клітин
1 Cardoreovirus
1 Муцини
1 МяРНП
1 Candida utilis
1 Canadian Medical Hall of Fame
1 Міжнародна колаборація баз даних послідовностей
1 Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
1 Міксовіруси
1 Мікроін'єкція
1 Мінералокортикоїдні рецептори
1 Мінеральні кислоти
1 Міністерство охорони здоров'я СРСР
1 Мікрофібрили
1 Caliciviridae
1 Міжнародний союз істориків науки
1 Cambridge Reference Sequence
1 Calx-beta мотив
1 Мікробіологічний синтез
1 Мікрококи
1 Ніколас Лайдон
1 Рецептори вазопресину
1 Фенотіазин
1 Фенолят
1 Фенофібрат
1 Фенрамін
1 ABCВ2
1 Фентірамін
1 Фенольні смоли
1 Феноксібензамін
1 ABCВ3
1 Фамільна амілоїдна полінейропатія
1 Фасцикулін
1 Фенділін
1 Феноксибензамін
1 Фенілбутират натрію
1 Фенілетаноламін
1 Ферропортин
1 Ферритин
1 Фетальний алкогольний синдром
1 Фетуїн
1 Фибрилін
1 Ферменто-замісна терапія
1 Ферментативнний каталіз
1 Феніли
1 ABCВ11
1 Фенітолоксамін
1 Ферментативна кінетика
1 Ферментативний інгібітор
1 Фаліпаміл
1 Фактори росту фібробластів
1 AGO8
1 ФІТЦ
1 AGO7
1 AGO6
1 ADAR
1 AGO5
1 Ушинський Микола Григорович
1 Успіхи сучасної біології
1 Університет Ліберії
1 Університет Кейс-Західний резерв
1 Університет Райса
1 Університетська лікарня Еморі
1 Уніпарентна дисомія
1 Фактор згортання крові V
1 Фактор згортання крові VII
1 Фактори біогенезу рибосом
1 Фактори, індуковані гіпоксією
1 ABCЕ1
1 Фактори переробки рибосоми
1 Фактори росту фібробласті
1 ABCС8
1 Фактор росту фібробластів 1
1 Фактор обміну гуанілових нуклоетидів
1 Фактор обміну гуанілових нуклеотидів
1 Фактор росту кератиноцитів
1 Фактор росту нервових клітин
1 ABL
1 Флаводоксин
1 Флавоноїдні глікозиди
1 Фосфоінозитид-3-кіназа
1 Фосфоцелюлозна колонка
1 Фосфоінозитид 3-кіназа
1 Фосфоінозитиди
1 Фосфоінозитидний сигнальний шлях
1 Фосфоінозитидний каскад
1 Фосфохолін
1 Фосфофруктокіназа-2
1 Фосфопротеїнфосфатаза 1
1 Фосфоліпази
1 Фосфорилаза
1 Фосфороліз
1 Фосфофруктокіназа-1
1 Фосфоїнозитид-3-кіназа
1 A. Verkhratsky
1 Фредерик Цуї
1 Фред МакЛафферті
1 Фредерік Аллен
1 Фредріксон, Дональд
1 Фреманезумаб
1 Франц Гофмейстер
1 Франсуа-Вінсент Распайль
1 Фотоіонізація при атмосферному тиску
1 Фотофізика
1 Фрагмопласт
1 Фрактальна карта
1 Франклін Сталь
1 Фосфоліпаза А2
1 ABCG3
1 Фомепізол
1 Флюорохром
1 Фонд Сороса
1 ABCА12
1 Фосфат-іон
1 Формат файлів PDB
1 Флюорофор
1 Флуорофор
1 ABCВ1
1 Флавінопротеїн
1 ABCА13
1 Флуоксиместерон
1 Флуоресцентний барвник
1 Фосфатидиламіни
1 Фосфатидилінозитол
1 ABCА1
1 ABCА10
1 Фосфокреатинін
1 Фосфоліпаза
1 Фосфоліпаза A2
1 Фосфоаргінін
1 Фосфоангідридний зв'язок
1 Фосфатидилінозитол-4,5-біфосфат
1 Фосфатидилінозитол-4,5-біс-фосфат
1 Фосфатидилінозитол-4,5-дифосфат
1 Фосфатидилінозитол 3-кіназа
1 Фосфатіділінозитол-4,5-бісфосфат
1 Університет Каліфорнії в Сан-Франциско
1 Університет Каліфорнії в Сан-Дієго
1 Трансформація
1 Транспортно-матрична РНК
1 Трансформуючий фактор росту β
1 Тредмілінг
1 Тризм
1 Тривіальна назва
1 Транспортер (білок)
1 Транспозиції
1 Трансмембранні АТФази
1 Трансмембранна спіраль
1 Трансмісивна енцефаломіопатія норок
1 Транспептидаза
1 ATC-код S01
1 Триланцюгова ДНК
1 Триместр
1 Трис
1 Триптофановий репресор
1 ATC-код M05
1 ATC-код L04AA
1 Трисомія 16-ї хромосоми
1 ATC-код N03
1 Триптофангідроксилаза
1 Триметилоксид
1 Триметиламінурія
1 Трипептид
1 Триптофан-гідроксилаза
1 Триптофан-піролаза
1 Трансляція (геометрія)
1 Транслокон
1 Точка контролю клітинного циклу
1 Точка ori
1 Точка початку реплікації
1 Точкова мутація
1 Травні плазміди
1 Точкові мутації
1 Тофте (Норвегія)
1 Топоізомераза II класу
1 Томас Білл Корнберг
1 Толерантність до глюкози
1 Томський медичний інститут
1 Тонічність
1 Топологія ДНК
1 Травопрост
1 Транзиторна ішемічна атака
1 Трансдуцин
1 Трансген
1 Транскрипційний фактор AP-1
1 Транскрипція in vitro
1 Транслокази зовнішньої мембрани
1 Трансверсія
1 Трансблотер
1 Транс-елемент
1 Транзиція
1 Транс-регуляторний елемент
1 Транс-регуляторні елементи
1 Транс-сплайсинг
1 Трисомія 9
1 Тритон Х-100
1 Убіквітинова лігаза
1 Убіквітинлігаза
1 Укладка Россмана
1 Українська рада миру
1 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»
1 Українське товариство нейронаук
1 Убіквітин-з'єднувальний фермент
1 Ублітуксимаб
1 Тіоредоксин редуктаза
1 Тіоестер
1 Тіоцистеїн
1 Тіоінозинова кислота
1 AKAP
1 Український державний університет
1 Український науково-дослідний інститут землеробства
1 Університет Вашингтона в Сент-Луїсі
1 Университет Париж-юг XI
1 Університет Віттен/Гердекке
1 Університет Далгаузі
1 Університет Західного Онтаріо
1 Умовно нокаутні миші
1 Ультрацентрифугіровання
1 Український інститут праці
1 Український інститут миру і демократії
1 Український інститут харчування
1 Українському інститут експериментальної медицини
1 Ульберг Зоя Рудольфівна
1 Тімопоти
1 Тільця Пачіні
1 Тромбоцитарна тромбоцитопенічна пурпура
1 Тромбофілія за фактором 5
1 ATC-код A05
1 Тромбоцитемія
1 ATC-код A03
1 ATC-код H01
1 Тромболітики
1 Трихобласт
1 Трихлоридом фосфору
1 Трихостатин А
1 Троглітазон
1 ATC-код L014
1 AP180
1 Тропоміозін
1 Тіазофурин
1 Тіаденол
1 ALDH1B2
1 Тіамінпірофосфат
1 Тільця Вейбеля — Паладе
1 Ті-плазміда
1 Тучні клітини
1 Трошихін Володимир Олександрович
1 Тропічні рослини
1 Тріада Протопопова
1 Тріттен
1 Туркевич Наталя Михайлівна
1 Френч-прес для культури клітин
1 Фролов Аркадій Федорович
1 Цитраль
1 Цитохром b5
1 Цитрулін/NO цикл
1 Цукристість
1 Цукровий діабет другого типу
1 Цукровий діабет I типу
1 Цитохром b-245, альфа-ланцюг
1 Цитохром P450 редуктаза
1 2-й гвардійський механізований корпус
1 Цитотоксичні антипухлинні агенти
1 Цитохром-b6f-комплекс
1 Цитохром-bc1-комплекс
1 2-аміноізомасляна кислота
1 Цунеко
1 Ціановий флюоресцентний білок
1 Час-пролітна МАЛДІ
1 Чарівна куля (медицина)
1 Час-пролітний мас-аналізатор
1 Часопролітна мас-спектрометрія
1 Часпролітний мас-аналізатор
1 Чарльз Бест
1 Чарлз Яновський
1 Ціанід натрію
1 Ціаногенні глікозиди
1 Чаговець Василь Андрійович
1 Чарлз Дженкс
1 Чарлз Соєрс
1 Цитотоксичні T-лімфоцити
1 Цитостатики
1 Циклін Е
1 Цикламат
1 Циклічний ГМФ
1 Циклічні пептиди
1 3'-кінець
1 Цинк (прізвище)
1 Цертолізумаб-пегол
1 Цереброретинальна мікроангіопатія з кальцифікаціями та кістами
1 Центр молекулярної імунології
1 Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
1 Центр по хімії лікарських засобів
1 Центронуклеарна міопатія
1 Церебральна ішемія
1 Цинковый палець
1 28S рРНК
1 2006a
1 2006b
1 Цитокінові рецептори
1 Цитология и генетика
1 Цитологічні карти хромосом
1 Цистатини
1 Цис-транс-ізомерази
1 Ципрофібрат
1 Ципротеронацетат
1 23S рДНК
1 22-а гвардійська стрілецька дивізія (СРСР)
1 Цис-регуляторний елемент
1 Частинка розпізнавання сигналів
1 Частинки розпізнавання сигналу
1 Шум у вухах
1 Штучні нейронні системи
1 Шумячи
1 Щедрин (Гомельська область)
1 Щільний замикаючий контакт
1 Щириця хвостата
1 Штучний водієм ритму
1 Штучна хромосома дріжджів
1 11-бета- гидроксистероїддегідрогеназа
1 11-бета-гідроксилаза
1 Шредингерівська лекція (Імперський коледж Лондона)
1 Штуцер Михайло Іванович
1 Штучна хромосома
1 Ювенільний первинний латеральний склероз
1 Юджин Опі
1 Янґ Вільям
1 Яніс Поліс (фармаколог)
1 Яременко Михайло Сергійович
1 Яремчук Ганна Дмитрівна
1 Ґастрин
1 Янус-кіназа
1 1-аміноциклопропан-1-карбоксильна кислота
1 Юніон Коледж (Кентуккі)
1 10 від Nature
1 Ядерна ламіна
1 100width=100%
1 Ядерцева домінантність
1 Шлуноквий сік
1 Шлунковокишкові захворювання
1 Член Лондонського Королівського Товариства
1 Член Американської академії мистецтв і наук
1 Чоловічі контрацептиви
1 Чорнобильці
1 Чувствительность масс-спектроскопии
1 11-бета-гідроксистероїддегідрогеназа 2-го типу
1 Член-кореспондент НАН України
1 1979 у науці
1 2'-O-метилювання
1 Чеботарьов Євген Юхимович
1 Червоний флуоресцентний білок
1 Черкес Валерій Олександрович
1 Чех Томас
1 Шарп Філіп Ален
1 Швед Анатолій Давидович
1 11-бета-гідроксистероїддегідрогеназа 1-го типу
1 Школьник Володимир Сергійович
1 Шлунковий інгібуючий пептид
1 Шлунковий інгібуючий поліпептид
1 Шлунково-кишкові захворювання
1 Шкала Гутмана
1 Шестивуглецеві цукри
1 Шведов, Фёдор Никифорович
1 Шведкова-Роше Тетяна Семенівна
1 Швейцарська паличка
1 Шейк Умар Хан
1 Шелтерин
1 Целіпролол
1 Целомікрони
1 Хвороба Гоше
1 Хвороба Вольмана
1 Хвороба Гоше тип 1
1 Хвороба Гоше тип 2
1 6-N-метиллізин
1 Хвороба Гоше тип 3
1 Хвороба Брутона
1 Хвороба Брука-Грінберга
1 ХІІ фактор зсідання крові
1 Х-вірус дрозофіли
1 Халконсинтаза
1 Хвороба Альцгеймера тип 1
1 Хвороба Беста
1 Хвороба Гіршпрунга (людина)
1 Хвороба Кастлемана
1 5-бромо-2-дезоксиуридин
1 Хвороба Сегава
1 Хвороба Хантера
1 Хвороба Цельвегерра
1 5-Метилуридин
1 Хвороба Сандхоффа
1 5-метилтетрагідрофолат-гомоцистеїн-метилтрансфераза
1 Хвороба Літтла
1 Хвороба Краббе
1 Хвороба Мачадо-Джозефа
1 5′-НТО
1 Хвороба Ниманна — Піка
1 Фітопрепарати
1 Фітогемаглютини
1 Функціональна хірургія
1 A-РНК
1 Функціональні продукти харчування
1 Фурин
1 8-хлортеофілін
1 Фібрили
1 Фундація Дана
1 Фумарати
1 Фруктозо-2,6-біфосфатаза
1 Фруктозамін
1 Фріпорт (Нью-Йорк)
1 Фталазинон
1 Фумараза
1 8-гідроксихінолін
1 7-метилгуанозин
1 Філіппов Герман Сергійович
1 Фільченков Олексій Олексійович
1 Фінгерпринт
1 Фінський амілоїдоз
1 Фітобактерії
1 Фільтрум
1 6-тіомочевая кислота
1 Фізико-математичний факультет Санкт-Петербурзького університету
1 Фібрілін
1 Фізіологія травлення
1 Фіксація конформації хромосоми
1 Філамент
1 Хвороба лісу Семліки
1 Хвороба шарко-марі-тута
1 Хіазма
1 Хурум (комуна)
1 Хіазма (генетика)
1 35S промотор
1 Хімічна класифікація
1 3-фосфогліциновий альдегід
1 Хугстінівська пара основ
1 Хугстинові пари основ
1 Хронічна мієлогенна лейкемія
1 Хронічна венозна недостатність
1 Хронічна ниркова недостність
1 Хронічні лімфоцитарні лейкози
1 Хугстинові пари
1 Хімічна іонізація при атмосферному тиску
1 Хімічне глікозилювання
1 3' кінець
1 ЦАМФ-керовані катіонні канали
1 ЦГМФ-залежна протеїнкіназа
1 Це ліганд-залежні кальцієві канали
1 Целлюлярна патологія
1 ЦАМФ-залежний сигнальний шлях
1 Хітодекстрин
1 3-фосфогліцериновый альдегід
1 Хімічний резонанс
1 Хіральний центр
1 Хірономус
1 Хірургія прискореної реабілітації
1 Хроничний лімфолейкоз
1 Хромосомна територія
1 5,8S рРНК
1 Хлорид кадмію
1 Хлорний канал 3
1 Хлорпропамід
1 5,6,7,8-тетрагідробіоптерин
1 Хлоретан
1 Хлорбензол
1 Хвороби кератину
1 Хвороба шарко-марі-тута, тип 1
1 Хвостаті амфібії
1 Хелен Берман
1 Химерний організм
1 Хлібна закваска
1 Хмелевський Юрій Володимирович
1 Хромобокс
1 Хроматиди
1 3′-нетрансльована область
1 Хромомера
1 Хромосома (людина)
1 Хордома
1 Хондрогенез
1 5'-кінець
1 5'-нетрансльована область
1 Холестериди
1 Холестирамін
1 Холінестераза
1 Толбутамід
1 Токсин коклюшу
1 Синаптобревин
1 Agrobacterium tumifaciens
1 Agrobacterium
1 Синаптонемний комплекс
1 Синаптотаксин
1 Aequorea victoria
1 Синапсін
1 Симфібрат
1 Симетричний спадковий дисхроматоз
1 Симбірська класична гімназія
1 Симпатоміметики
1 Симпласт
1 Aichi Prefectural Asahigaoka Senior High School
1 Синдром LEOPARD
1 Aequorea forskalea
1 Синдром Ван дер Вуда
1 Aequorea aequorea
1 Синдром Вернера
1 Синдром Вольфрама
1 Синдром Вінчестера
1 Синдром Ваандербурга
1 Синдром Біра-Стивенсона
1 Синдром Андерсена-Тавила
1 Синдром WAGR
1 Синдром Беквіта — Відемана
1 Синдром Бирт-Хогг-Дюба
1 Синдром Блума
1 Симбірська губернська земська лікарня
1 Силіконове масло
1 Allen Brain Atlas
1 Allolevivirus
1 Серотоніновий синдром
1 Серцева недостатнсть
1 Сечостатевий синус
1 Серцевий фосфоламбан
1 Alnylam Pharmaceuticals
1 Серин/треонінові протеїнкінази
1 Серадела сійна
1 Септини
1 Сергій Вєртьянов
1 Середземноморська сімейна гарячка
1 Середземноморська сімейна лихоманка
1 Сиворотковий амілоїд
1 Сигма-субодиниця
1 Akt
1 Сигнальний шлях JAK/STAT
1 Сигнальні пептиди
1 Сигнальні шляхи MAPK
1 Сидеробластна анемія
1 Alex Stokes
1 Alfamovirus
1 Allan Bradley
1 Allan Maxam
1 Сигнальна система MAPK/ERK
1 Сигнальна сполука
1 AllAfrica.com
1 Синдром Гатчінсона-Гілфорда-Прогерії
1 Синдром Горліна
1 Синдром Пфайпера
1 Синдром Прейдер-Віллі
1 Синдром Пфайффера
1 Синдром Пітта-Хопкінса
1 Синдром Рефсума
1 Синдром Рабсона-Манденхалла
1 Синдром Паллістера-Кілліан
1 Синдром Олпорта
1 Синдром Моркіо
1 Синдром Меньєра
1 Синдром Муенке
1 Синдром Міллера-Дікера
1 Aedes furcifer
1 Синдром Робертса
1 Aedes apicoargenteus
1 Синдром Сміта-Магеніса
1 Синдром Сміта-Лемлі-Опітца
1 Синдром Сотоса
1 Aedes africanus
1 Advances in second messenger and phosphoprotein research
1 Синдром Сенсебреннера
1 Синдром Рілея-Дея
1 Синдром Рубінштейна-Тейбі
1 Синдром Романо — Уорда
1 Синдром Рубінштейна-Тобі
1 Синдром Рубінштейна - Тейбі
1 Синдром Рубінштейна — Тейбі
1 Синдром Меккеля
1 Синдром Мартіна-Бела
1 Синдром Елерса — Данлоса, класичний тип
1 Синдром Елерса — Данлоса, артрохаластичний тип
1 Синдром Еронду-Цимета
1 Синдром Жервелла-Ланге-Нільсена
1 Синдром Зельвегера
1 Синдром Жервеля та Ланге-Нільсона
1 Синдром Елерса-Данлоса, кіфосколіотичний тип
1 Синдром ДіДжорджа
1 Синдром Дениса-Драша
1 Синдром Гурлера
1 Синдром Джексона-Вайса
1 Синдром Донаг'ю
1 Синдром Драве
1 Синдром Кенеді
1 Синдром Кеннеді
1 Aedes vitattus
1 Синдром Костманна
1 Aedes luteocephalus
1 Синдром Лангера-Гідеона
1 Aedes hensilli
1 Синдром Корнелії де Ланґе
1 Синдром Корнелії де Ланге
1 Синдром Кліппеля-Фейля
1 Синдром Кляйнфельтера
1 Синдром Коена
1 Синдром Кокайна
1 Синдром Кокейна
1 Сенсили
1 Сендвіч (Кент)
1 Родинний внутрішньопечінковий холестаз
1 Anphevirus
1 Розанов Анатолій Якович
1 Розплавлена глобула
1 Розумова недостатність
1 Розріз очей
1 Родинна гіпокальційурична гіперкальциємія
1 Родина коактиваторів p300-CBP
1 Роберт ігерштедт
1 Ро (білок)
1 Робін Холлідей
1 Родина білків
1 Родина білків зовнішньої мембрани, пов'язаних з вірулентністю
1 Annals of Botany
1 Ромідепсин
1 Ріанодин
1 Русская народная линия
1 Рібулозо-1,5-дифосфат
1 Рібулозо-5-фосфат
1 Рівняння Лайнвівера — Берка
1 Рубередоксини
1 Рофеоцитоз
1 Ростральний міграційний тракт
1 Рональд Норріш
1 Російський національний дослідницький медичний університет імені М. І. Пирогова
1 Російсько-український медичний словник (1920)
1 Ann M. Altman
1 Ро-незалежна термінація трансляції
1 Ро-незалежна термінація транскрипції
1 Рецептора фактора некрозу пухлини
1 Apotex
1 Рецептори, асоційовані із G-білками
1 Корецептор
1 Рецепторні тирозинкінази
1 Рецептори смерті
1 Рецептор смерті
1 Рецептор ретиноєвої кислоти
1 Рецептор до інозитолу-1,4,5-трифосфату
1 Рецептор вітаміну D
1 Рецептор лептину
1 Рецептор передсердного Na-діуретичного пептиду
1 Рецептор ретикулона 4
1 Рецепторні тирозинові протеїнкінази
1 Aphthovirus
1 Рибосомний білок S18
1 Рибосомна рнк
1 Рибосомний білок S21
1 Рихард Альтман
1 Ро-залежна термінація транскрипції
1 Рибосомна РНП
1 Рибонуклеотиди
1 Решітчаста дистрофія рогівки
1 Реципієнт
1 Рибозим вірусу гепатиту D
1 Рибонуклеаза H
1 Anulavirus
1 Рівняння Ленгмюра
1 Рілменідин
1 Сеймур Бензер
1 Седативний ефект
1 Alphacoronavirus
1 Секвенування за Сенгером
1 Секнет-ре
1 Секвенування окремих клітин
1 Сегмент PQ
1 Севірумаб
1 Сахаров Володимир Володимирович
1 Ambystoma mexicanum
1 Сахарозний місток
1 Amanita ibotengutake
1 Себорейний кератоз
1 Секреторный белок
1 Секреторні везикули
1 Селецький Володимир Васильович
1 Селеноз
1 Сем Вайсс
1 Семіхінон
1 Сенат Ліберії
1 Селекція (генетика)
1 Селектини
1 Сексуальна мотивація і гормони
1 Секреторні клітини
1 Секторний мас-спектрометр
1 Селективні модулятори андрогенових рецепторів
1 Alpha Omega Alpha
1 American Journal of Human Genetics
1 American Society for Cell Biology
1 СstF
1 С-реактивний білок
1 Amidase activity
1 СЕЦІС-елемент
1 СУМОїлювання
1 С-кінець білкової молекули
1 Amyloid precursor protein
1 Ріодипін
1 Ріновіруси
1 Ріст клітини
1 Річард Джон Робертс
1 Analytical ultracentrifugation
1 Сайленсери
1 American Society for Virology
1 Саппоро (Sapporo)
1 Самарський університет
1 Саралазин
1 Сарграмостим
1 Саркома Рауша
1 Самарський державний медичний університет
1 Саліцилат
1 Сайрус Левінталь
1 Сайоссет
1 Сайт рестрикції
1 Салім Абул Карім
1 Саліноспорамід А
1 Синдром Тричера Коллінза
1 Adrian Clive Hayday
1 Суправентрикулярна тахікардія
1 Суперінфекція
1 ATC code C04
1 Супресори пухлинного росту
1 Сусуму Оно
1 Сусумо Оно
1 Суперспіралізація ДНК
1 Суперродина імуноглобулінів
1 Сульфід цинку
1 Сульфонілсечовина
1 Сумолювання
1 Супероксид-он
1 Супероксид аніон
1 Сухість у роті
1 Сфінктер воротаря
1 Сінна гарячка
1 Сінгер, Джонатан
1 Сіртуїни
1 Т-RFLP
1 Т-ДНК
1 Сімейство білків 14-3-3
1 Сімейство білків
1 Сіалоглікопротеїни
1 ATC code C02
1 Сідничний м'яз
1 Сім'яні канальця
1 Сімейна середньоземноморська гарячка
1 Сульфовані
1 Сульфгідрильна група
1 Субклонування
1 Субвірусні
1 Сублінгвальний прийом лікарських засобів
1 ATC code H01
1 Субстанція Р
1 Субпіальний гранулярний шар
1 ATC code N04
1 Стівен Куейк
1 Стресові гранули
1 Стресові білки
1 Структурний аналог
1 Структурний ген
1 Структурний фактор
1 Субтилізин
1 Сувізумаб
1 Сукциніл-КоА
1 Сукцинатдегідрогеназа
1 Сукцинілтіокіназа
1 Сульфамоїлфенетиламін
1 Сульфанілсечовини
1 Сукцинат дегідрогеназа
1 Сукач Олександр Михайлович
1 Судинний токсин тарантула
1 Суглобова капсула
1 Судинозвужуючі речовини
1 Судовий ордер
1 Судово-медична експертиза
1 Т-бокс
1 ТРМРА
1 Тип спарювання
1 Тимідинтрифосфат
1 ATC code A07
1 Тиреоїдний гормон
1 Тирозинкиназа
1 Тирозинемія
1 Тимошенко Ольга Павлівна
1 Тетродотоксин
1 Тетрасомія
1 Тетрапетля
1 Тетрасомія 18p
1 Тетрасомія 9p
1 Тетраспанин
1 ATC code A
1 Тирозинові кінази
1 Тобі Дельбрюк
1 Тканинна терапія
1 Товариство генетиків
1 Товариство патофізіологів України
1 Токсикозо
1 Тканинна гіпоксія
1 Тисяча талантів
1 Тиротріцин
1 Тиросемія
1 Тирофібан
1 Тироїдний гормон
1 Тироїдні гормони
1 Тетралін
1 Тетераспанін
1 ATC code B01
1 Тахіфілаксія
1 Тейхоєва кислота
1 Температура плавлення ДНК
1 Температурний оптимум
1 Тахікініни
1 Тафцин
1 Талізумаб
1 Тактильний механорецептор
1 Танатофорна карликовість
1 Танжерська хвороба
1 Тасхінімод
1 Тензин
1 Тенопозид
1 Термоіонізація
1 Термоспрей
1 Термінація трансляції
1 Терпенові глікозиди
1 Терфостини
1 Термогенін
1 Тератокарцинома
1 Теорія спадковості
1 Теодор Бовері
1 Тепловий шок
1 Тератоген
1 Тератогени
1 ATC code P01
1 Стойка Ростислав Стефанович
1 Синтетична хімія
1 Синтетаза цитрату
1 Синьо-білий скринінг
1 Acta Psychiatrica Scandinavica
1 Сирохман Іван Васильович
1 Сироватковий альбумін
1 Синтетаза цитрата
1 Синтенія
1 Синтаза
1 Синовіальна оболонка
1 Синтаксин
1 Синтаксини
1 Синтез жирних кислот
1 Сиртуїни
1 Система визначення статі X0
1 Скок (прізвище)
1 Acanthamoeba castelanii
1 Скоригований амінокислотний коефіцієнт засвоюваності білка
1 Скорость сканирования
1 Скорочення м'язів
1 Складноефірний зв'язок
1 Ситість
1 Система вторинного месенджера
1 Система визначення статі XY
1 Система рестрікції-модифікації
1 Ситоподібні трубки
1 Aceglutamide
1 Синоаурикулярна блокада
1 Actonian Prize
1 Синдром Якобсена
1 Синдром Штіклера
1 Синдром делеції 1q21.1
1 Синдром делеції 22q11.2
1 Синдром дефіциту уваги і гіперактивності
1 Синдром делеції 22q13
1 Синдром Шерешевського — Тернера
1 Addiction Biology
1 Синдром Ушера тип 2C
1 Синдром Ушера тип 1
1 Синдром Ховела-Еванса
1 Синдром Хурлера
1 Синдром Чедіака-Хігасі
1 Синдром довгого QT-інтервалу
1 Синдром дуплікації8p23.1
1 Синдром подразненого кишечнику
1 Синдром подовженого інтервала QT
1 Синдром раптової безпричинної смерті
1 Синдром удаваного надлишку мінералокортикоїдів
1 Синоатріальна блокада
1 Синдром нігтів-надколінника
1 Синдром нечуттєвості до естрогенів
1 Синдром котячого ока
1 Синдром звивистих артерій
1 Синдром кошачого крику
1 Синдром множинних контрактур
1 Синдром мікроделеції 17q21.31
1 Скрінінг (генетика)
1 Следзевська Ірина Казимирівна
1 Стадніченко Микола Васильович
1 Ставропольська чоловіча гімназія
1 Старгазин
1 Стародуб Микола Федорович
1 Статин
1 Староконстянтинівський район
1 Стабілізація резонансу
1 Спіруліна (харчова добавка)
1 ATryn
1 Спрямована еволюція
1 Спільний предок
1 ATR (білок)
1 Спіроплазма
1 Статистична достовірність
1 Статіни
1 Стефані Сенефф
1 Стероїдогенний гострий регуляторний білок
1 ATM (білок)
1 Стимулятор
1 Стимулятори росту
1 Стероїдні рецептори
1 Стереоцилія
1 Стекінг-взаємодія
1 Стеатоз
1 Стенлі Гартлер
1 Стенлі Дж. Корсмейер
1 Стереоцентр
1 Спонділопериферична дисплазія
1 Спонділоепіметафізеальна дисплазія
1 Соматоліберин
1 Соловйов Анатолій Іванович
1 Соматомедінові рецептори
1 Сонікація
1 Acacia willariana
1 Сол Шпигельман
1 Снігові гори
1 Смирнов Валерій Веніамінович
1 Словесна диспраксія
1 Смирнов Володимир Олександрович
1 Acanthamoeba
1 Смолисті речовини
1 Спадкова гемарагічна телеангектазія
1 Спадкова остеодистрофія Олбрайта
1 Список епідемій, спричинених вірусом Ебола
1 Специфічність
1 Список ферментів
1 Сполуки кальцію
1 Спондин
1 AZF1
1 Спермідин
1 Спадковий ненейропатичний системний амілоїдоз
1 Спадковий ангіоневротичний набряк
1 Спазмолітик
1 Спейсер
1 Сперматогоніальна клітина
1 Applied Biosystems
1 Консенсусні послідовності
1 Інститут з проблем онкології АН УРСР
1 Інститут експериментальної та клінічної онкології МОЗ України
1 Інститут молекулярної біології та біохімії імені М. А. Айтхожина
1 Інститут молекулярної біології ім. В. А. Енгельгардта АН СРСР
1 Інститут навчання і пам'яті імені Піковера
1 Інститут молекулярної біології імені В. О. Енгельгардта РАН
1 Інститут експериментальної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України
1 Інститут біофізичної хімії Товариства Макса Планка
1 Інститут ботаніки НАН Казахстану
1 Інститут Салко
1 Інститут біології гена РАН
1 Інститут біології клітини НАН України
1 Інститут біоорганічної хімії імені М. М. Шемякіна і Ю. А. Овчинникова РАН
1 Інститут нейроінформатики
1 Інститут онкології АМН України
1 Інтегрин альфа-7
1 Інтегрин альфа-5
1 Інтегрин бета-7
1 Herbert Boyer
1 Інтегрована відповідь на стрес
1 Herbert Wilson
1 Інтегральні білки
1 Інструменти перевірки послідовностей
1 Інститутом біоорганічної хімії імені М.М. Шемякіна і Ю.О. Овчиннікова РАН
1 Інсулін-стимульована протеїнкіназа
1 Інсулінази
1 Інсулінрезистентність
1 Інсерція (генетика)
1 Інозитолфосфатний (фосфоінозитидний) сигнальний каскад
1 Hopx
1 Hsc70
1 Інгібітори монооксидази
1 Інгібітори протеїнкіназ
1 HindIII
1 His-мітка
1 Інгібітори металопротеїназ
1 Інгібітори МАО
1 Hsp40
1 Hsp60
1 Hsp27
1 Hsp10
1 Інгібітор ферменту
1 Індикаторний електрод
1 Індолацетат
1 Інозинова кислота
1 Інозинмонофосфатдегідрогеназа
1 Hfq
1 Інозитол-3-фосфат
1 Heredity (journal)
1 Інозинмонофосфат
1 Іноземний член Лондонського королівського товариства
1 Індуктивно-зв'язана плазма
1 Індорамін
1 Індуктор (біологія)
1 Індустріальний меланізм
1 Інегрини
1 Інтегрін
1 Інтегріни
1 Авенін
1 Август Міллон
1 Автоантиген
1 Hat (disambiguation)
1 Автосомно-домінантний полікістоз нирок
1 Автосомно-домінантна гіпокальційурична гіперкальциємія
1 Абціксимаб
1 Абциксимаб
1 АТФ-сульфураза
1 Health Canada
1 Абатацепт
1 Аберації хроматидного типу
1 Абундизм
1 Агентство з охорони здоров'я Канади
1 Агматин
1 Аденовірус-2
1 Аденилатциклаза
1 Аденозину трифосфат
1 Аденокарцинома
1 Haplogroup U (mtDNA)
1 Адгезіни
1 Адгезійні білки
1 Адаптерний білок
1 Агрегація тромбоцитів
1 Hartnup disease
1 Адаптин
1 Адгезивність
1 АДФ-рибозилтрансфераза
1 АДФ-рибоза
1 Інтерфероногенез
1 Інтерферон альфа-2а
1 Інтеїн
1 Інтоксикація свинцем
1 Іонні канали, що регулюються циклічними нуклеотидами
1 Іонні канали, що відкриваються дією циклічних нуклеотидів
1 Інтерстиціальні делеції
1 Інтерлейкін−1
1 Інтерлейкін-1
1 Hepatovirus
1 Інтерлейкін-12
1 Інтерлейкін-23
1 Інтерлейкіни
1 Henipavirus
1 Іонізація електроспреєм
1 Іхтіоз Арлекіно
1 Іфенпроділ
1 Іхтіоз Курта-Макліна
1 А-ДНК
1 АV-блокада
1 Helicase-dependent amplification
1 Іспанська королівська інженерна академія
1 Іонізація полем
1 Іонізація захопленням електрона
1 Іонізація при атмосферному тиску
1 Hendravirus
1 Ісидор Абрамович Ойвін
1 Інгібітор дисоціації гуанілових нуклеотидів
1 Інгибін
1 Xist
1 Xing-Lou Yang
1 Hypertryptophanemia
1 Z-РНК
1 «ice-minus» бактерії
1 Zoanthus
1 Xanthomonas oryzae
1 XPB1
1 Willesden Jewish Cemetery
1 ICF-синдром
1 William B. Wood
1 X, поліпептид A1
1 X-пов'язана ендотеліальна дистрофія рогівки
1 Ångström
1 Élan
1 Β-адренорецептори
1 Β-адренергічні рецептори
1 Β-барель
1 Β-галактозидаза
1 Β-глобін
1 Hyoscyamus reticulatus
1 Α1-адренергічний рецептор
1 Α-актинін
1 Α-адренергічний рецептор
1 Α-катеніни
1 Α-меланоцитстимулюючий гормон
1 Α-оксоглутарова кислота
1 Wastrivirus
1 Washington Department of Fish and Wildlife
1 IGL@
1 Ube Industries
1 Ultraviolet
1 Union Carbide
1 Ureaplasma
1 University of North London
1 UTY (gene)
1 US95/96-US-штам
1 U5 мяРНК
1 U2 мяРНК
1 UCB
1 UCB (компанія)
1 UDP-N-ацетилглюкозамін 1-карбоксивінілтрансфераза
1 UrvABC
1 VEGF
1 Vpx
1 Vpu
1 VrrA
1 W. H. Freeman and Company
1 WD-повтор
1 Visual molecular dynamics
1 Virion
1 Vaccinia
1 VLDLR-асоційована мозочкова гіпоплазія
1 Vesiculovirus
1 IGH@
1 Viktor Odintsov
1 Β-катеніни
1 Β-лактамне кільце
1 Імунна реакція
1 Hydranautics
1 Імунний фактор
1 Імунноелектронна мікроскопія
1 Імуноглобуліни класу M
1 Імуно-ферментний аналіз
1 Hyoscyamus boveanus
1 Ізраель Кляйнер
1 Ізопропіл
1 Ізопептидний зв'язк
1 Ізоформа білку
1 Hyoscyamus desertorum
1 Ізоцитозин
1 Імунодепресанти
1 Імунодіагностика
1 Імідазопіридин
1 Імунофлуоресценція
1 Імідооцтової кислоти
1 Інвентар
1 HspBP1
1 Імуносупресори
1 Human metapneumovirus
1 Імунокомпетентні тканини
1 Імуноелектрофорез
1 Hydra magnipapillata
1 Імунореактивність
1 Імуносупресант
1 Hyoscyamus muticus
1 Ізологічний тетраедр
1 Європейське Агентство з лікарських засобів
1 Європейська молекулярно-біологічна лабораторія
1 Європейський інститут біоінформатики
1 Єжи Юрка
1 Єсипенко Борис Євтинович
1 Єрмаков Микола Володимирович
1 Євецький Федір Орестович
1 Δ1-піролін-5-карбоксилат
1 Β-тубулін III класу
1 Β-меркаптоетаноламін
1 Β-ціаноаланін
1 Γ-карбоксиглутамат
1 Γ-карбоксиглутамінова кислота
1 Єсипенко Борис Євтихійович
1 ІМА
1 Ізогуанін
1 Ізовалеріанова ацидемія
1 Ізогувацин
1 Ізодинамічна крива
1 Ізоксазол
1 Ізобутиловий спирт
1 Ізобутил
1 Ібрутиніб
1 ІР3-рецептори
1 Івано-Франківський національний медичний університет імені Данила Галицького
1 Ідіопатичний асептичний некроз кістки
1 Hyoscyamus pusillus
1 Haplogroup H (mtDNA)
1 Адипокін
1 Атрансферинемія
1 Атлас анатомії людини
1 Атрезія
1 Атропісомерів
1 Giuseppe Levi
1 Glenn T. Seaborg Medal
1 Ателостеогенез типа 2
1 Ателектаз
1 Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol.
1 Аспартил-кіназа
1 Астроглія
1 Астроцитома
1 Атаксия Фридрейха
1 Атріовентрикулярні клапани
1 Атх код P01
1 Giardia intestinalis
1 Ахондрогенезія тип 2
1 Ацетил-коА-карбоксилаза
1 Ацетилтрансфераза
1 Ацетилування
1 Ахондрогенез
1 Афінітет
1 Аутокринна секреція
1 Аугсбургський коледж
1 Аутокринна сигналізація
1 Аутосомний домінантний ген
1 Афтовіруси
1 Аскофен
1 Асиметричний атом вуглецю
1 Аполіпопротеїн CIV
1 Аполіпопротеїн CII
1 Аполіпопротеїн L1
1 Аполіпопротеїн L2
1 Апоптосомами
1 Grand Prix Charles-Leopold Mayer
1 Аполіпопротеїн AV
1 Аполіпопротеїн AI
1 Аніонні іонні канали
1 Антрацикліни
1 Аніпаміл
1 Анірідія
1 Апамін
1 Апіраза
1 Апіцидін
1 Арчібальд Скотт Купер
1 Архаїн
1 Аріллус
1 Асептичний менінгіт
1 Асиломарська конференція
1 Артур Джеффрі Демпстер
1 Артеріальна гіпотонія
1 Аргініндеіміназа
1 Аргініндекарбоксилаза
1 Аргініносукцинат
1 Арилциклогексиламін
1 Арнольд Берк
1 Gerald M. Rubin
1 Ацетогексамід
1 Бертіл Гіллє
1 Бенсеразид
1 Беріташвілі Іван Соломонович
1 Genmab
1 Бета-блокатори
1 Genetic Engineering & Biotechnology News
1 Бензімідазол
1 Бензпірен
1 Бензосульфаніламід
1 Бензилорнітин
1 Бензосульфонова кислота
1 Бензотіазепін
1 Бензохінон
1 Бета-глобуліни
1 Бета-лактоглобулін
1 Биховський повіт
1 Биомаркер
1 Биць Юрій Вікторович
1 Блакитний флюоресцентний білок
1 Genencor International
1 Бикоріз Анатолій Йосипович
1 Бийся або тікай
1 General physiology and biophysics
1 Бета-поворот
1 Бета окиснення
1 Бетазол
1 Бий або біжи
1 Бензамід
1 Бельгійська королівська академія медицини
1 База даних ДНК
1 Багатокопійна одноланцюгова ДНК
1 База даних послідовностей
1 Базальні фактори транскрипції
1 Бактеріальна капсула
1 Базельський інститут імунології
1 Бавітуксимаб
1 Аґатоксин
1 Gerald Guralnik
1 Ацил-КоА дегідрогеназа
1 Ацилфосфат
1 Ацитозіоз
1 Аціпімокс
1 Бактеріолітичний фермент
1 Бактеріурія
1 Безафібрат
1 Бацитрацин
1 Безбородько Борис Миколайович,
1 Безмовні мутації
1 Бейлорський медичний коледж
1 Барорецептори
1 Genomics
1 Балліол Коледж (Оксфорд)
1 Бакуловіруси
1 Бальбіані
1 Барабой Вілен Аврамович
1 Барбітурова кислота
1 Антрациклін
1 Антодій
1 Алкілуючі реагенти
1 HSP70
1 Аллозамідин
1 Алопуринол
1 Алостеричний фермент
1 HSP60
1 Алкогольний гепатит
1 HSPA7
1 Алергодерматит
1 Алек Джеффріс
1 Алергічний риніт
1 Алергічні реакції
1 Алкалоїди опійного ряду
1 Алостеричний центр
1 Альбрехт Флекенштайн
1 Альфред Нір
1 Альфатрадіол
1 Альфред Стертевант
1 Альфред Фішер
1 Алюмінію нікотинат
1 Альфавіруси
1 Альфа-блокатор
1 Альтернативна оксидаза
1 Альвеоліт
1 Альфа-1-глобуліни
1 Альфа-2-глобуліни
1 Альфа-адренорецептори
1 Аламетицин
1 Актиноміцин D
1 Азепін
1 Азацитидин
1 Азид натрію
1 Азидотимідин
1 Азіалоглікопротеїн
1 Азур
1 Азасерин
1 Адренорецептор
1 Адольф Штрекер
1 Адольф Меєр
1 Адренергічний рецептор
1 Адренергічні рецептори
1 Haplogroup HV(mtDNA)
1 Айтхожин Марат Абенович
1 Айтхожин Наріман Абенович
1 Активна ділянка
1 Активаційний протеїн-1
1 Активність ферменту
1 Активовані гіперполяризацією іонні канали
1 Актин-зв'язуючий білок
1 Hac1
1 Аксональний навідник
1 Айтхожина Назіра Абенівна
1 Айтхожин Сабір Абенович
1 Haloferax volcanii
1 Акалабрутиніб
1 Акридиновий помаранчевий
1 Аліфатична амінокислота
1 Амавроз Лебера
1 Анкірин
1 Анкилозуючий спонділоартрит
1 Анна Сейр
1 Анохін Петро Кузьмич
1 Антагоністи рецепторів вазопресину
1 Ансерин
1 Анзац
1 Анексини
1 H2A
1 Ангіотензинові рецептори
1 Андрогензамісна терапія
1 Андрогенові рецептори
1 Андростендіол
1 Антиагрегант
1 Антиандрогени
1 Антипсихотики
1 Антипротозойний препарат
1 Greater Kudu
1 Антитромбічні препарати
1 Антихолінергічні засоби
1 Gs альфа субодниниця
1 Антиоксидантні ферменти
1 Антигенна детермінанта
1 Антигени лейкоцитів людини
1 Антидиуретичний гормон
1 Антиконформація ДНК
1 H. Kettenmann
1 H2B
1 H3
1 Ампліфікація ДНК
1 HSP100
1 Амхерстський коледж
1 Амілоїд (людина)
1 Амілоїдоз VI
1 HSP33
1 Амплікони
1 Американське товариство мікробіології
1 Амелогенін
1 Американське товариство нейронаук
1 Амнезія при отруєнні молюсками
1 Амобарбітал
1 Аміно-1,3-дикарбоксициклопентан
1 Аміноацил-тРНК
1 HIF
1 Ангіостатин
1 HGM-бокс
1 HCL1
1 H3-гістон
1 Аналоги основ
1 Анакінра
1 Амінокислотний коефіцієнт засвоюваності білка
1 HRI
1 Амінокислотні залишки
1 HP1
1 Аміноптерин
1 U1 мяРНК
1 Tymovirales
1 Nipahvirus
1 Nidovirales
1 Nobuyo Maeda
1 Nod- подібний рецептор
1 Norovirus
1 NompC
1 Nicotiana benthamiana
1 Newnham College
1 Neurospora
1 Neuroscience
1 J вірус
1 New England Biolabs
1 JNK (білок)
1 Nos термінатор
1 Nova (елесеріал)
1 OECI-EEIG
1 OCT4
1 ONX 0912
1 OPRD2
1 OPRK2
1 O-антиген
1 Nyamiviridae
1 Noxa (білок)
1 Novirhabdovirus
1 Nucleic Acids Research
1 Nucleorhabdovirus
1 Nyala
1 Neurosci Biobehav Rev
1 Neuron
1 Nat. Neurosci.
1 Nasal spray
1 Nat Rev Microbiol
1 National Academy of Sciences
1 Nature Cell biology
1 National Institute of Allergy and Infectious Diseases
1 Narcissus x medioluteus
1 Naegleria gruberi
1 NMDA
1 NFκB
1 NMDA-антагоністи
1 NOD-подібні рецептори
1 NRP3
1 Nature Protocols
1 Joe Neilands
1 Jean Weissenbach
1 Jet injector
1 Janssen Biotech
1 Nef
1 Negredo
1 Jmol
1 Nature reviews. Drug discovery
1 Nature immunology
1 Nature genetics
1 Nature medicine
1 Nature protocols
1 Nature reviews. Cancer
1 OPRK3
1 ORegAnno
1 Parvoviridae
1 Parechovirus
1 Passano Award
1 Pathognomonic
1 Paul Berg
1 Patrick O. Brown
1 Paramyxovirinae
1 Palm Camayenne
1 PRKY
1 PRC2
1 PUC18
1 Paglicci 23
1 Paglicci 25
1 Paul Rabinow
1 Pawan, J.L.
1 Piwi
1 Pivagabine
1 Plan S Ambassador
1 Pneumocystis carinii
1 Pneumoviridae
1 J. Biol. Chem.
1 Phytoreovirus
1 J. Comp. Neurol.
1 Petunia hybrida
1 Philip Ingham
1 Physics World
1 Physiology & behavior
1 PP2A
1 PMSF
1 Orbivirus
1 Optical isomerism
1 JC-вірус
1 Orthoreovirus
1 J. Physiol.
1 Oryzavirus
1 Onyx Pharmaceuticals
1 Omsk State Medical University
1 October 17
1 OSI Pharmaceuticals
1 Oleavirus
1 Ommochrome
1 OmpA
1 P-TEFb
1 P-тільця
1 PI3K
1 PHD-палець
1 PIDD-осома
1 PIWI-білки
1 PIWI білки
1 PERK
1 PDCAAS
1 P21
1 P14ARF
1 P38 (білок)
1 PAM (прізвище)
1 PCSK3
1 NF-kB
1 NF-1
1 MLN9708
1 MIP
1 MMTV
1 MUC1 (білок)
1 MUC8
1 MUC3B
1 MG132
1 MDL Chime
1 MALAT1
1 Luteovirus
1 MAPKKK
1 MAb114
1 MBOAT
1 Macluravirus
1 Mad2
1 Marseilleviridae
1 Marilyn Kozak
1 Martha Constantine-Paton
1 Mary Ann Liebert, Inc.
1 Materials Today
1 Journal of Membrane Biology
1 Marburg marburgvirus
1 Mandragora autumnalis
1 Male specific lethal
1 Mandragora caulescens
1 Mandragora turcomanica
1 Mapp Biopharmaceutical
1 Louis-Jeantet Prize for Medicine
1 London Metropolitan University
1 Kyowa
1 Ku
1 Kyowa Hakko Kirin
1 L-гулонолактон-оксидаза
1 LINE1
1 LGD-4033
1 Kobuvirus
1 Kluyveromyces marxianus
1 KCa-канали
1 KC6
1 KP-1461
1 Kari Alitalo
1 Klebsiella рneumoniae
1 LY404187
1 Laboratoires Servier
1 Lilium longiflorum
1 Liberian Observer
1 Lily Jan
1 Lina Thiersch
1 Live Science
1 Liberia
1 Leviviridae
1 Lactobacillus plantarum
1 Journal of neuroscience
1 Large Underground Xenon detector
1 Lehigh University
1 Leishmania major
1 Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology
1 Maxine Singer
1 Mymonaviridae
1 Mycoreovirus
1 N,N-діметилформамід
1 N-Кінець
1 N-ацетил-муреїнова кислота
1 N-ацетил-D-глюкозамін
1 Mycobacterium smegmatis
1 Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
1 John Thomas Finch
1 Journal of Biological Chemistry
1 Morbillivirus
1 Mucor miehei
1 Mucor pusilus
1 N-ацетиласпрагінова кислота
1 N-ацетилглутамат
1 NAD9
1 NAD7
1 NADPH-оксидаза
1 NAV-CO2
1 NDNAD
1 N. Voitenko
1 N-метил-D-аспартат
1 N-ацетилмурамова кислота
1 N-ацетилглутамінова кислота
1 N-ацетилорнітин
1 N-глікозилювання
1 John Graham White
1 Molecules and cells
1 Molecular cell
1 Methanococcoides burtoni
1 Metapneumovirus
1 Methanosarcina acetivorans
1 Methanosarcina mazei
1 Methanosarcina thermophila
1 Merkel nerve ending
1 Journal of Chemical Sciences
1 Mdm2
1 McNeil Laboratories
1 Measurement Science and Technology
1 Medline
1 Menarini
1 Methods in Molecular Biology
1 Methylosinus trichosporium
1 Mol. Microbiol.
1 MmCIF
1 Molecular Probes
1 Molecular and Cellular Biology (journal)
1 Molecular and cellular biology
1 Mimoreovirus
1 Millennium Pharmaceuticals
1 MicC
1 MicA
1 MicF
1 Micrograph
1 Micropogonias undulatus
1 Pneumovirinae
1 Pneumovirus
1 Striavirus
1 Streptomyces hygroscopicus
1 Idnoreovirus
1 Sudan virus
1 Sunviridae
1 Sunshine virus
1 Streptomyces coelicolor
1 Streptomyces clavuligerus
1 Stenotrophomonas maltophila
1 Statkraft
1 Streptococcus salivarius subsp. thermophilus
1 Streptococcus thermophilus
1 Streptomyces albus
1 Swiss-Prot
1 Södra Cell Tofte
1 ISBN 978-617-505-146-7
1 TFIIE
1 IRS-2
1 TLR11
1 TLR12
1 ISBN 978-966-504-999-9
1 TFIIB
1 TAF
1 T. Moller
1 TAR синдром
1 TERC
1 TFIIA
1 Stanley Norman Cohen
1 IgM
1 Seattle Genetics
1 Seadornavirus
1 Sec61
1 Secondary ion mass spectrometry
1 Sendai virus
1 Sedoreovirinae
1 Scopus Awards Ukraine 2016
1 Scimago
1 Schizophrenia Research Forum
1 Ilarvirus
1 Sciaridae
1 Science Daily
1 Scientific reports
1 Serratia
1 Serratia marcescens
1 Spizellomyces
1 Spinareovirinae
1 Spondweni virus
1 Spumavirus
1 Src-родина кіназ
1 Spina bifida
1 Sp1
1 ShRNA
1 Serving In Mission
1 Sinorhizobium meliloti
1 Sirius visualization software
1 Sos (білок)
1 TLR13
1 TPMV-подібні віруси
1 Toray Industries
1 Tn7
1 Torpedo californica
1 Torrent Pharmaceuticals
1 Toyama Chemical/Fuji Film
1 Touchdown PCR
1 Tn5
1 Tn10
1 Thermoproteus
1 The Scripps Research Institute
1 Thermus thermophilus
1 Thogotovirus
1 Thyroid (journal)
1 Transmission electron microscopy
1 Trends Cell Biol.
1 Trpn1
1 Trp-4
1 Trypanosoma cruzi
1 Tryptophan synthase
1 Tupaia paramyxovirus
1 Trk-рецептор
1 Triton X-100
1 Trends in Genetics
1 INCTR
1 Tribolium castaneum
1 Trichoderma viride
1 Tritimovirus
1 The Merck Index
1 The Journal of physiology
1 TRPP
1 TRPML
1 TUBB4Q
1 Tailam virus
1 Takeda Pharmaceuticals
1 IRE1
1 TRPM
1 TRPC
1 TRANSFAC
1 TR
1 TRIF
1 TRIF-related adaptor molecule
1 TRPA
1 Talimogene laherparepvec
1 Tanox
1 The Guardian (Nigeria)
1 INSERM
1 The Journal of Infectious Diseases
1 The Journal of biological chemistry
1 The Journal of cell biology
1 INTAS
1 Thamnovirus
1 Tate & Lyle
1 Tat
1 Tergitol NP-40
1 Teschovirus
1 Testbiotech
1 Sceletium tortuosum
1 Iminodiacetic acid
1 Isavirus
1 RCAF
1 RECA
1 REGN3470-3471-3479
1 RFLP
1 REP
1 Ixodes scapularis
1 RANKL
1 Queen Mary, University of London
1 Qrr
1 QuteMol
1 R-плазміди
1 RAF-кінази
1 RISA
1 RNR2
1 Renilla reniformis
1 Reliant Pharmaceuticals
1 Respirovirus
1 Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.
1 Reston virus
1 Ravn virus
1 Ras (білок)
1 Rap1
1 RSS (генетика)
1 Ipomovirus
1 Ras-білки
1 RasMol
1 Qlucore
1 QBRICK
1 Polycomb-білки
1 Polony
1 Polymyxa betae
1 Pospiviroidae
1 Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
1 J. Alzheimers Dis.
1 Polerovirus
1 Pol V
1 Pol
1 Poacevirus
1 Pol I
1 Pol II
1 Pol IV
1 Proceedings of the Royal Society A
1 Proceedings of the Royal Society B
1 PstI
1 Pseudoviridae
1 Public health emergency of international concern
1 PyMOL
1 J. Agric. Food Chem.
1 Pseudomonas mixoides
1 Pseudofusulus varians
1 Proteopedia
1 Promega
1 Proteus vulgaris
1 Prunus africana
1 Pseudo-nitzschia
1 Rev
1 Review of Scientific Instruments
1 SOS-система
1 SNAP-25
1 SRI (прізвище)
1 SRP
1 SRSVs
1 SRP-рецептор
1 SKL
1 SK-OV-3
1 SDF-1 (biology)
1 SAPK (білок)
1 Influenzavirus B
1 SEEC
1 SH2-область
1 STAT
1 STING
1 Saccharomyces pastorianus
1 Saccharomyces castellii
1 Salem virus
1 Salix udensis
1 Samaritan's Purse
1 Saccharomyces anamensis
1 S фаза
1 SUMO
1 SUGEN
1 Influenza A virus
1 Imperial Tomsk University
1 SYSTAT
1 S100A15
1 S. Kirischuk
1 Robert Margolskee
1 Richard H. Ebright
1 Roche Institute of Molecular Biology
1 Roderick Keener Clayton
1 Rosalind
1 Introgen Therapeutics
1 Rhodobacter sphaeroides
1 Rhinovirus
1 Reynolds American
1 Inverse PCR
1 Rho (білок)
1 Rho кінази
1 Rotavirus
1 Roundup
1 S-аденозил-метіонін
1 Intramuscular injection
1 Influenzavirus C
1 S-клітини
1 S-цикліни
1 S-Аденозил метіонін
1 Rymovirus
1 RpoB
1 Royal Institution Christmas Lectures
1 RpoS
1 Rubulavirus
1 Ruffini ending
1 Блокада лівої ніжки пучка Гіса
1 Блокатори М2-каналів
1 Екдистерон
1 Езоензим
1 Екзергонічна реакція
1 Екзоенергетична реакція
1 Екзорибонуклеаза
1 Екзопептидаза
1 Езетиміб
1 Едуард ван Бенеден
1 Едгар Меєр
1 Digenea simplex
1 Едманівська деградація
1 Едмунд Вілсон
1 Едуард Лагес
1 Екзорибонуклеази
1 Didemnum molle
1 Елведжем Конрад
1 Еластотонометрія
1 Еледоїзин
1 Електрон-транспортний ланцюг
1 Desulfurococcaceae
1 Development
1 Developmental cell
1 Ексицизійна репарація азотистих основ
1 Ексимерний лазер
1 Експеримент Герші — Чейз
1 Експортини
1 Ексцизійна репарація нуклеотидів
1 Едвардо Тудденхем
1 Едвард Шарпі-Шафер
1 Дурман індіанський
1 Дугоподібне ядро
1 Дюрем (місто)
1 Діабетичний макулярний набряк
1 Діаліз-асоціойваний амілоїдоз
1 Діазоксид
1 Дугові ксенонові лампи
1 Дуглас Прешер
1 Дофаміновий рецептор
1 Дослідницький інститут інфекційних хвороб Армії США
1 Дроперидол
1 Дубінін Микола Петрович
1 Дувесиліб
1 Діамідин
1 DnaB
1 Евгенол
1 Еварт Бертрам
1 Еволюційна теорія асиметрії В. А. Геодакяна
1 Егоїстична ДНК
1 Едвард Б. Льюїс
1 Ебротидин
1 Dinovernavirus
1 Діариламінопропіламін
1 Діаре
1 Діастрофічна дисплазія
1 Діфенол
1 ЕААТ2
1 Електроспрей
1 Desulfitobacterium hafniense
1 Епісоми
1 Епісома
1 Епітеліальні клітини
1 Епіфлюоресцентна мікроскопія
1 Еренумаб
1 Ерголіни
1 Епімерази
1 Епілептичний напад
1 Епігеном
1 Епігалокатенін-3-галлат
1 Епізодична атаксія
1 Епікант
1 Епікард
1 Еритромелалгія
1 Еритропоетинова протопорфирія
1 Етилендиамін
1 Етиламін
1 Data library
1 Етоксиди
1 Етофібрат
1 Етил-метансульфонат
1 Етидронат
1 Ерозія (медицина)
1 Ернест Старлінг
1 Есенціальна тромбоцитемія
1 Есенціальний тромбоцитоз
1 Datura innoxia Mill
1 Епсин
1 Епрістерид
1 Ембріогенез дрозофіли
1 Емалевий вузол
1 Ембріотоксіни
1 Еміль Цукеркандл
1 Ендозепіни
1 Ендогенний агоніст
1 Елі Ліллі
1 Елонгація трансляції
1 Електрофільне заміщення
1 Електрофорез білків
1 Елен Берман
1 Елліот Джослін
1 Елонгація
1 Ендометрія
1 Ендорибонуклеази
1 Ентеральна нервова система
1 Ентекапон
1 Енхансосома
1 Еозинофільна пневмонія
1 Епоксиміцин
1 David Baker
1 Енобосарм
1 1,4-дихлорбензен
1 Ендотеліальні клітини
1 Енергія спряження
1 Ензимологія
1 David J Beech
1 Дороті Мод Рінч
1 Дорослий нейрогенез
1 EF-утримувач
1 Десенситизація
1 Дефіцит 21-гідроксилази
1 Дефіцит 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА ліази
1 Дефіцит адгезії лейкоцитів
1 Дефіцит 3-метилкротоніл-КоА-карбоксилази
1 Десенсетизація
1 Десатураза
1 Деревовидна карта
1 Депуринація
1 Державна премія УРСР
1 EF hand
1 Дерозгалужуючий фермент
1 Дефіцит альфа-1-антитрипсину
1 Дефіцит бета-кетотіолази
1 Дефіцитом тетрагідробіоптеріна
1 Дефіцит тетрагідробіоптерина
1 EACR
1 Джеймс Колліп
1 Джек Стромінгер
1 Дефіцит середнього ланцюга ацил-коензим А дегідрогенази
1 Дефіцит корекції неспарених основ
1 Дефіцит голокарбоксилази синтетази
1 Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
1 Дефіцит довголанцюгової ацил-коензим А дегідрогенази
1 Дефіцит карнітин-палмітоїлтрансферази 2
1 Дефіцит карнітин палмітоїлтрансферази 1
1 Депривації
1 Деполяризація мембрани
1 Дезоксіаденозинтрифосфат
1 Дезоксиуридинтрифосфат
1 Дейодиназа
1 Декапептид
1 EMBO Reports
1 ENU
1 ERIC
1 Дезоксирибонуклеази
1 ESMO
1 Дегідроаланін
1 ESHO
1 Дезоксигемоглобін
1 ERK (білок)
1 Декарбоксилаза ароматичних аміноксилот
1 Дексрабепразол
1 Деніел Кошланд (молодший)
1 Деніел Кошланд
1 Депо кальцію
1 Депокеровані канали
1 ELife
1 Деметилаза
1 Дембіц
1 Делеційна петля
1 Декстротироксін
1 Делокалізація електронів
1 Дельбрюківське розсіювання
1 Дельта-бета таласемія
1 Джемс Крафтс
1 E1A
1 Дистрофія мембрани Боумена
1 Дистрофія боуменової мембрани тип 2
1 Donald G. McNeil, Jr.
1 Дисфонія
1 Дитячо-юнацька вокально-хореографічна студія «Світанок»
1 Дитяча абсансна епілепсія людини
1 Дисплазія Кніста
1 Дисоціативні речовини
1 Дисгевзія
1 Динорфін-(1-8)-октапептид
1 Дисенситизація
1 Диски Меркеля
1 Дисоціативна анестезія
1 Диуретики
1 Дифенілпіперазин
1 Домінантний аллель
1 Домен ДНК-прив'язки
1 Доміно (фільм, 1973)
1 Донорські органи
1 DnaJ
1 Догонадзе Реваз Романович
1 Дмитренко Микола Петрович
1 Дифторид ксенону
1 DnaQ
1 Дифузна нейроендокринна система
1 Дифузний міозит
1 Диїроновий кластер
1 Динод
1 Динамічна нестабільність
1 Джордж Чорч
1 Джордж Котціас
1 Джордж Чьорч
1 Джункет
1 Диабет
1 Дзяк Віктор Миколайович
1 Джордж Едвард Бріггс
1 Джонстоновий орган
1 Джером Лежен
1 Джерард Хурвіц
1 Джефрі Бернсток
1 Джин Томас
1 Джон Вільям Міллз
1 Диаміноксидаза
1 Диацигліцерол
1 Дилятаційна кардіоміопатія
1 Дикумарол
1 Диметилфосфіт
1 Диметилфталат
1 Динамический диапазон (масс-спектрометрия)
1 Диетиленгліколь
1 Double Helix Medal
1 Дибензотіазепін
1 Дибензоксепін
1 Диглутамат кальцію
1 Дигідроацетонфосфат
1 Dow Chemical
1 Еукаріотичний фактор ініціації трансляції
1 Ефірний зв'язок
1 Кластер диференціації
1 Cиндром ламкої X-хромосоми
1 Кластери генів
1 Клатрін
1 Клевідипін
1 Клаудини
1 Київський психоневрологічний інститут
1 Київський НДІ отоларингології МОЗ України
1