XI (Одинадцятий) з'їзд КП(б)У — з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України, що відбувся 5–15 червня 1930 року в Харкові.

На з'їзд було обрано 760 делегатів з ухвальним голосом і 254 — з дорадчим, які представляли 210 105 членів і 109 347 кандидатів у члени партії.

Порядок деннийРедагувати

Порядок денний з'їзду:

  1. Доповідь про роботу ЦК ВКП(б);
  2. Доповідь про роботу ЦКК ВКП(б);
  3. Політичний звіт ЦК КП(б)У;
  4. Організаційний звіт ЦК КП(б)У;
  5. Звіт Центральної ревізійної комісії;
  6. Звіт ЦКК КП(б)У;
  7. Про виконання п'ятирічного плану промисловості України;
  8. Про колгоспний рух і піднесення сільського господарства України;
  9. Про завдання профспілок у реконструктивний період;
  10. Вибори керівних органів КП(б)У.

Рішення та резолюціїРедагувати

Основою всіх прийнятих з'їздом рішень стали тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду партії. Делегати з'їзду одностайно схвалили політичну й організаційну лінію ЦК ВКП(б). Підбивши підсумки роботи ЦК КП(б)У за звітний період, з'їзд констатував, що на основі ленінської політики було досягнуто значних успіхів у господарстві, культурному будівництві й підвищенні матеріального добробуту трудящих. Цих успіхів здобуто завдяки рішучій боротьбі партії за єдність своїх рядів, в результаті ідейного й організаційного розгрому троцькізму, непримиренної боротьби проти правого ухилу у ВКП(6).

В результаті здійснення генеральної лінії партії на індустріалізацію країни питома вага промисловості в усій продукції народного господарства УРСР піднялася з 44 % у 1926/27 до 60 % у 1929/30, а важкої промисловості— з 37,7 % до 45,4 %. З'їзд розробив заходи, спрямовані на виконання п'ятирічки за 4 роки, зобов'язав ЦК КП(б)У прискорити темпи розвитку провідних галузей промисловості, а також транспорту. Особливу увагу було звернено на підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

Здійснюючи соціалістичну реконструкцію сільського господарства, масову колективізацію сільського господарства на основі кооперативного плану В. І. Леніна, партія на час роботи з'їзду домоглася усуспільнення 47 % посівної площі і 35 % сільських господарств. У резолюції «Про колгоспний рух і піднесення сільського господарства України» з'їзд високо оцінив роль МТС, двадцятип'ятитисячників, визначив конкретні завдання партії в розвитку сільського господарства.

З'їзд рішуче засудив намагання правих ухильників використати тимчасові труднощі в здійсненні колективізації для дискредитації лінії партії в колгоспному будівництві. З'їзд поставив перед партією завдання і надалі вести послідовну боротьбу проти націонал-ухильництва і насамперед проти українського буржуазного націоналізму.

З'їзд розробив широку систему заходів, спрямованих на дальше підвищення культурного рівня трудящих. По доповіді про завдання профспілок, підкресливши провідну роль робітничого класу в будівництві соціалізму, з'їзд схвалив тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду ВКП(б) з цього питання.

Керівні органи партіїРедагувати

Обрано Центральний Комітет у складі 75 членів та 45 кандидатів у члени ЦК, Центральну Контрольну комісію в складі 106 членів, Ревізійну комісію в складі 9 членів.

Члени Центрального комітетуРедагувати

Кандидати в члени Центрального комітетуРедагувати

Члени Центральної Контрольної комісіїРедагувати

Члени Ревізійної комісіїРедагувати

Зміни складу ЦК у період між з'їздамиРедагувати

ДжерелаРедагувати