XI (Одинадцятий) з'їзд КП(б)У — з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України, що відбувся 5—15 червня 1930 року в Харкові.

На з'їзд було обрано 760 делегатів з ухвальним голосом і 254 — з дорадчим, які представляли 210 105 членів і 109 347 кандидатів у члени партії.

Порядок денний ред.

Порядок денний з'їзду:

  1. Доповідь про роботу ЦК ВКП(б).
  2. Доповідь про роботу ЦКК ВКП(б).
  3. Політичний звіт ЦК КП(б)У.
  4. Організаційний звіт ЦК КП(б)У.
  5. Звіт Центральної ревізійної комісії.
  6. Звіт ЦКК КП(б)У.
  7. Про виконання п'ятирічного плану промисловості України.
  8. Про колгоспний рух і піднесення сільського господарства України.
  9. Про завдання профспілок у реконструктивний період.
  10. Вибори керівних органів КП(б)У.

Рішення та резолюції ред.

Основою всіх прийнятих з'їздом рішень стали тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду партії. Делегати з'їзду одностайно схвалили політичну й організаційну лінію ЦК ВКП(б). Підбивши підсумки роботи ЦК КП(б)У за звітний період, з'їзд констатував, що на основі ленінської політики було досягнуто значних успіхів у господарстві, культурному будівництві й підвищенні матеріального добробуту трудящих. Цих успіхів здобуто завдяки рішучій боротьбі партії за єдність своїх рядів, в результаті ідейного й організаційного розгрому троцькізму, непримиренної боротьби проти правого ухилу у ВКП(6).

У результаті здійснення генеральної лінії партії на індустріалізацію країни питома вага промисловості в усій продукції народного господарства УРСР піднялася з 44 % у 1926/27 до 60 % у 1929/30, а важкої промисловості — з 37,7 % до 45,4 %. З'їзд розробив заходи, спрямовані на виконання п'ятирічки за 4 роки, зобов'язав ЦК КП(б)У прискорити темпи розвитку провідних галузей промисловості, а також транспорту. Особливу увагу було звернено на підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

Здійснюючи соціалістичну реконструкцію сільського господарства, масову колективізацію сільського господарства на основі кооперативного плану В. І. Леніна, партія на час роботи з'їзду домоглася усуспільнення 47 % посівної площі і 35 % сільських господарств. У резолюції «Про колгоспний рух і піднесення сільського господарства України» з'їзд високо оцінив роль МТС, двадцятип'ятитисячників, визначив конкретні завдання партії в розвитку сільського господарства.

З'їзд рішуче засудив намагання правих ухильників використати тимчасові труднощі в здійсненні колективізації для дискредитації лінії партії в колгоспному будівництві. З'їзд поставив перед партією завдання і надалі вести послідовну боротьбу проти націонал-ухильництва і насамперед проти українського буржуазного націоналізму.

З'їзд розробив широку систему заходів, спрямованих на дальше підвищення культурного рівня трудящих. По доповіді про завдання профспілок, підкресливши провідну роль робітничого класу в будівництві соціалізму, з'їзд схвалив тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду ВКП(б) з цього питання.

Керівні органи партії ред.

Обрано Центральний Комітет у складі 75 членів та 45 кандидатів у члени ЦК, Центральну Контрольну комісію в складі 106 членів, Ревізійну комісію в складі 9 членів.

Члени Центрального комітету ред.

Кандидати в члени Центрального комітету ред.

Члени Центральної Контрольної комісії ред.

Члени Ревізійної комісії ред.

Зміни складу ЦК у період між з'їздами ред.

Джерела ред.