І́ндекс демокра́тії[1] (англ. Democracy Index)— класифікація 167 країн світу, складена «Economist Intelligence Unit» за рівнем розвитку в них демократії.

Повноцінна демократія:
   9.01-10
   8-8,9
Недосконала демократія:
   7.01-8.00
   6.01-7.00
   Немає даних
Перехідний режим:
   5.01-6.00
   4.01-5.00
Авторитарний режим:
   3.01-4.00
   2.01-3.00
   0.00-2.00

При складанні класифікації враховуються 60 різних показників, згрупованих по 5 категоріях: вибори і плюралізм, громадянські свободи, діяльність уряду, політична ангажованість населення і політична культура. Вперше індекс був складений 2007 року, доповнений 2008 та 2010 року.

Методика визначення індексуРедагувати

Показник індексу демократії визначається на основі відповідей на 60 питань, кожне з яких має два або три варіанти відповіді. Більшість відповідей дають т. зв. «експерти з оцінювання» демократії; у доповіді не вказується, якого роду фахівці, ні їх кількість, ні те, чи експерти є співробітниками Economist Intelligence Unit, чи вони є незалежними науковцями, не вказується також національність експертів. Деякі відповіді отримуються шляхом опитування громадської думки з відповідних країн. У випадку, коли відсутні результати опитування в певній країні, використовуються результати опитування у подібних країнах та оцінки експертів.

Питання розділені на п'ять категорій, перерахованих нижче. Кожній відповіді відповідає певна кількість балів — 0 або 1, у питаннях з трьома варіантами можливий також варіант, що має вартість 0,5 бала. Отримується сума балів, отриманих на всі запитання в кожній категорії, яка множиться на десять і ділиться на загальну кількість питань у категорії. У деяких випадках відповідь, за яку дається 0 балів, стільки ж зараховується і на подібне питання. Наприклад, якщо вибори національного законодавчого органу і глави уряду, не вважаються вільними (питання 1), то на відповідь на наступне запитання: "Чи є вибори справедливими … ? " не звертається, а автоматично позначається нулем. Крім того, є кілька питань, що вважаються настільки важливими, що низька оцінка за них дає штраф на загальну суму оцінок для відповідних категорій, а саме:

 • «Чи є національні вибори вільними і справедливими»;
 • «Безпека виборців»;
 • «Вплив іноземних держав на уряд»;
 • «Можливості державних службовців для здійснення політики».

П'ять категорій показників, які всі перераховані в доповіді, потім усереднюються, щоб знайти індекс демократії для даної країни. Нарешті, індекс демократії з округленням до однієї десятої, вирішує класифікацію країни, а саме:

 • Якщо І. Д. для країни становить 8-10 балів, то це країна з повноцінною демократією;
 • При І. Д. від 6 до 7,9 балів демократія в країні вважається неповною;
 • 4-5,9 балів — у країні панує перехідний режим;
 • Менше 4 балів — авторитарний режим у країні.

У доповіді розглядаються інші показники демократії, як це визначено, наприклад, від Freedom House, і стверджує, для деяких з вибір, зроблений командою з Economist Intelligence Unit. У цьому порівнянні, більший акцент був зроблений на громадську думку і ставлення, якщо судити з опитуваннями громадської, але, з іншого боку, економічний рівень життя не враховувався, як один з критеріїв демократії (як здавалося б, деякі інші дослідники зробили).

Визначення класифікаційРедагувати

Повноцінна демократія — країна, де громадянські свободи і основні політичні свободи не тільки поважаються, а також підкріплюються політичною культурою, що сприяє розвитку демократичних принципів. Ці народи мають діючу систему урядової влади, незалежність судової влади, чиї рішення є обов'язковими до виконання, уряд, який адекватно функціонує і засоби масової інформації, які є незалежними і різноманітними. Ці країни мають лише незначні проблеми в демократичному функціонуванні.

Неповна демократія — країни, де вибори є справедливими і вільними, але можуть виникати проблеми (наприклад, порушення свободи ЗМІ), хоча основні громадянські свободи шануються. Тим не менше, ці країни мають істотні недоліки в інших демократичних аспектах, в тому числі нерозвиненість політичної культури, низький рівень участі в політиці, і проблеми у функціонуванні системи управління.

Країни з перехідним (гібридним) режимом — країни, де регулярно існують непрямі порушення на виборах, що перешкоджають визнанню їх чесними та вільними. В цих держави часто наявний уряд, який чинить тиск на політичних опонентів, відсутня незалежна судова система, широко розповсюджена корупція, переслідування та тиск на ЗМІ, відсутнє повноцінне верховенство права, і більш виражені недоліки, ніж у неповних демократій у сферах розвитку політичної культури, низький рівень участі в політиці, і проблеми у функціонуванні системи управління.

Авторитарний режим — країни, де політичний плюралізм відсутній або вкрай обмежений. Ці країни часто базуються на абсолютній диктатурі, можуть мати деякі традиційні інститути демократії — але мізерної значущості, порушення і утиски громадянських свобод є звичайним явищем, вибори, якщо вони проводяться — не є чесними і вільними, ЗМІ часто підпорядковані державі або контролюються організаціями, пов'язаними з правлячим режимом, судова система не є незалежною, наявна повсюдна цензура і придушення урядової критики.

Зміни з 2010 рокуРедагувати

За даними опитування індексу за 2012 рік, Норвегія набрала в сумі 9.93 за шкалою від нуля до десяти, зберігаючи перше місце, яке вона займала з 2010 року, коли перегнала Швецію — країну з найвищим місцем в індексі. Північна Корея набрала найнижчий показник — 1.08, залишаючись останньою і займаючи 167-е місце, таке ж, як у 2010 і 2011 роках.

Не було ніяких істотних поліпшень або погіршень у демократії в період між 2011 і 2012. У 2012 році показник залишився таким же для 73 із 167 країн, поліпшився для 54 країн і знизився для 40. Лівія пережила найбільший зростання серед інших країн в її показнику в 2012 році. Середні регіональні показники в 2012 році були дуже схожі на результати в 2011 році. Винятоком є Близький Схід та Північна Африка(БСПА- Близький (Середній) Схід та Північна Африка), де середній бал зріс більш, ніж на одну десяту пункту з 3,62 до 3,73 і три країни перейшли від авторитарних до перехідних режимів (Єгипет, Лівія, Марокко).

Індекс демократії 2011 року спрямував увагу на наслідки «арабської весни» і великий вплив, який вона може мати, а також вплив світової фінансової кризи у 2007-08 на політику всій Європі. Показник демократії  був в 2011 році нижчий ніж в 2010 році в 48 країнах з 167 розглянутих. Він був вище в 41 країні, і  залишався тим самим у 78.

У дев'яти країнах відбулася зміна типу режиму в проміжку між 2010 і 2011 роками; у чотирьох з них стався регрес. Стан режиму в Португалії був знижений до неповної категорії демократії, що приписувався  як наслідок світової фінансової кризи. Туніс, Мавританія, Єгипет і Нігерія — всі піднялися до країн з перехідним режимом, Замбія перейшла до категорії неповної демократії.


Рейтинг 2021Редагувати

На сайті "Економіста" існують дані за 2021 рік також[2].

Рейтинг 2020Редагувати

Список країн взятий із сайту "Економіста"[3].

Індекс демократії 2020
Місце Δ Місце Країна Категорія Виборчий процес і плюралізм Функціонування уряду Участь у політичному Політична культура Цивільні права Індекс Δ Індекс
Повноцінна демократія
1   Норвегія Повноцінна демократія 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 9.81 0.06
2   Ісландія Повноцінна демократія 10.00 8.57 8.89 10.00 9.41 9.37 0.21
3   Швеція Повноцінна демократія 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12 9.26 0.13
4   Нова Зеландія Повноцінна демократія 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 9.25 0.01
5 2   Канада Повноцінна демократія 9.58 8.93 8.89 9.38 9.41 9.24 0.02
6 1   Фінляндія Повноцінна демократія 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 9.20 0.05
7   Данія Повноцінна демократія 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 9.15 0.07
8 2   Ірландія Повноцінна демократія 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 9.05 0.19
9   Австралія Повноцінна демократія 10.00 8.57 7.78 8.75 9.71 8.96 0.13
9 2   Нідерланди Повноцінна демократія 9.58 9.29 8.33 8.75 8.82 8.96 0.05
11 20   Тайвань Повноцінна демократія 10.00 9.64 7.22 8.13 9.71 8.94 1.21
12 2   Швейцарія Повноцінна демократія 9.58 8.57 7.78 9.38 8.82 8.83 0.20
13 1   Люксембург Повноцінна демократія 10.00 8.57 6.67 8.75 9.71 8.68 0.13
14 1   Німеччина Повноцінна демократія 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12 8.67 0.01
15   Уругвай Повноцінна демократія 10.00 8.57 6.67 8.13 9.71 8.61 0.23
16 2   Велика Британія Повноцінна демократія 10.00 7.50 8.89 7.50 8.82 8.54 0.02
17 4   Чилі Повноцінна демократія 9.58 8.21 6.67 8.13 8.82 8.28 0.20
18 2   Австрія Повноцінна демократія 9.58 7.50 8.33 6.88 8.53 8.16 0.13
18 1   Коста-Рика Повноцінна демократія 9.58 6.79 7.22 7.50 9.71 8.16 0.03
20 2   Маврикій Повноцінна демократія 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82 8.14 0.08
21 3   Японія Повноцінна демократія 8.75 8.57 6.67 8.13 8.53 8.13 0.14
22 6   Іспанія Повноцінна демократія 9.58 7.14 7.22 8.13 8.53 8.12 0.17
23   Південна Корея Повноцінна демократія 9.17 8.21 7.22 7.50 7.94 8.01 0.01
Недосконала демократія
24 4   Франція Недосконала демократія 9.58 7.50 7.78 6.88 8.24 7.99 0.13
25   США Недосконала демократія 9.17 6.79 8.89 6.25 8.53 7.92 0.04
26 4   Португалія Недосконала демократія 9.58 7.50 6.11 7.50 8.82 7.90 0.13
27   Естонія Недосконала демократія 9.58 7.86 6.67 6.88 8.24 7.84 0.06
27 1   Ізраїль Недосконала демократія 9.17 7.50 9.44 7.50 5.59 7.84 0.02
29 6   Італія Недосконала демократія 9.58 6.43 7.22 7.50 7.94 7.74 0.22
30 4   Мальта Недосконала демократія 9.17 6.79 6.11 8.13 8.24 7.68 0.27
31 1   Чехія Недосконала демократія 9.58 6.07 6.67 7.50 8.53 7.67 0.02
32 2   Кабо-Верде Недосконала демократія 9.17 7.00 6.67 6.88 8.53 7.65 0.13
33 4   Ботсвана Недосконала демократія 9.17 6.79 6.11 7.50 8.53 7.62 0.19
34   Кіпр Недосконала демократія 9.17 5.36 7.22 7.50 8.53 7.56 0.03
35 1   Словенія Недосконала демократія 9.58 6.43 7.22 6.25 8.24 7.54 0.04
36 3   Бельгія Недосконала демократія 9.58 7.86 5.00 6.88 8.24 7.51 0.13
37 2   Греція Недосконала демократія 9.58 5.21 6.11 7.50 8.53 7.39 0.04
38   Латвія Недосконала демократія 9.58 6.07 6.67 5.63 8.24 7.24 0.25
39 4   Малайзія Недосконала демократія 9.58 7.86 6.67 6.25 5.59 7.19 0.03
40 6   Панама Недосконала демократія 9.58 6.43 7.22 5.00 7.65 7.18 0.13
41 2   Тринідад і Тобаго Недосконала демократія 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 7.16
42 8   Ямайка Недосконала демократія 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53 7.13 0.17
42 6   Литва Недосконала демократія 9.58 6.07 5.56 5.63 8.82 7.13 0.37
44 3   Східний Тимор Недосконала демократія 9.58 5.93 5.56 6.88 7.35 7.06 0.13
45 5   ПАР Недосконала демократія 7.42 7.14 8.33 5.00 7.35 7.05 0.19
46 1   Колумбія Недосконала демократія 9.17 6.43 6.67 5.00 7.94 7.04 0.09
47 5   Словаччина Недосконала демократія 9.58 6.43 5.56 5.63 7.65 6.97 0.20
48   Аргентина Недосконала демократія 9.17 5.36 6.67 5.63 7.94 6.95 0.07
49 3   Бразилія Недосконала демократія 9.58 5.36 6.11 5.63 7.94 6.92 0.04
50 7   Польща Недосконала демократія 9.17 5.71 6.67 5.63 7.06 6.85 0.23
51 2   Суринам Недосконала демократія 9.58 6.07 6.11 5.00 7.35 6.82 0.16
52 5   Болгарія Недосконала демократія 9.17 5.71 7.22 4.38 7.06 6.71 0.32
53 2   Індія Недосконала демократія 8.67 7.14 6.67 5.00 5.59 6.61 0.29
54 1   Туніс Недосконала демократія 9.17 5.36 7.22 5.63 5.59 6.59 0.13
55 1   Філіппіни Недосконала демократія 9.17 5.00 7.78 4.38 6.47 6.56 0.08
55   Угорщина Недосконала демократія 8.33 6.43 5.00 6.25 6.76 6.56 0.07
57 1   Перу Недосконала демократія 8.75 5.36 5.56 5.63 7.35 6.53 0.07
58 7   Намібія Недосконала демократія 7.00 5.36 6.67 5.63 7.94 6.52 0.09
59   Хорватія Недосконала демократія 9.17 6.07 6.11 4.38 6.76 6.50 0.07
59 4   Гана Недосконала демократія 8.33 5.36 6.67 6.25 5.88 6.50 0.13
61 1   Монголія Недосконала демократія 8.75 5.71 5.56 5.63 6.76 6.48 0.02
62 1   Румунія Недосконала демократія 9.17 5.36 6.67 3.75 7.06 6.40 0.09
63 3   Домініканська Республіка Недосконала демократія 9.17 4.29 6.11 5.00 7.06 6.32 0.22
64 4   Лесото Недосконала демократія 9.17 4.14 6.11 5.63 6.47 6.30 0.24
64   Індонезія Недосконала демократія 7.92 7.50 6.11 4.38 5.59 6.30 0.18
66   Сербія Недосконала демократія 8.25 5.36 6.67 3.75 7.06 6.22 0.19
67 3   Парагвай Недосконала демократія 8.75 5.71 5.00 4.38 7.06 6.18 0.06
68 1   Шрі-Ланка Недосконала демократія 7.00 5.71 5.56 6.25 6.18 6.14 0.13
69 2   Еквадор Недосконала демократія 8.75 5.00 6.67 3.75 6.47 6.13 0.20
70 4   Папуа Нова Гвінея Недосконала демократія 6.92 6.07 3.33 6.25 7.94 6.10 0.07
71 8   Албанія Недосконала демократія 7.00 5.36 4.44 6.25 7.35 6.08 0.19
72 1   Мексика Недосконала демократія 7.83 5.71 7.78 3.13 5.88 6.07 0.02
73 5   Таїланд Недосконала демократія 7.00 5.00 6.67 6.25 5.29 6.04 0.28
74 1   Сінгапур Недосконала демократія 4.83 7.86 4.44 6.25 6.76 6.03 0.01
75 4   Гаяна Недосконала демократія 6.50 5.36 6.11 5.00 7.06 6.01 0.14
Перехідний режим
76 4   Бангладеш Перехідний режим 7.42 6.07 6.11 5.63 4.71 5.99 0.11
77 6   Сальвадор Перехідний режим 9.17 4.29 6.11 3.75 6.18 5.90 0.25
78 1   Північна Македонія Перехідний режим 7.42 5.71 6.11 3.13 7.06 5.89 0.08
79 1   Україна Перехідний режим 8.25 2.71 7.22 5.00 5.88 5.81 0.09
80 3   Молдова Перехідний режим 7.00 4.64 6.11 4.38 6.76 5.78 0.03
81 3   Чорногорія Перехідний режим 7.42 5.71 6.11 3.13 6.47 5.77 0.12
82 5   Малаві Перехідний режим 7.00 4.29 5.00 6.25 6.18 5.74 0.24
83 2   Фіджі Перехідний режим 6.58 5.00 6.11 5.63 5.29 5.72 0.13
84 7   Бутан Перехідний режим 8.75 6.79 3.33 5.00 4.71 5.71 0.41
85   Мадагаскар Перехідний режим 7.92 3.57 6.67 5.63 4.71 5.70 0.06
86 4   Сенегал Перехідний режим 6.08 5.71 4.44 6.25 5.88 5.67 0.18
87 12   Гонконг Перехідний режим 3.17 3.64 5.00 7.50 8.53 5.57 0.45
88 1   Гондурас Перехідний режим 7.83 4.29 4.44 4.38 5.88 5.36 0.06
89 3   Вірменія Перехідний режим 7.50 5.00 6.11 3.13 5.00 5.35 0.19
90 2   Ліберія Перехідний режим 7.42 2.71 5.56 5.63 5.29 5.32 0.13
91 2   Грузія Перехідний режим 7.83 3.57 6.11 3.75 5.29 5.31 0.11
92   Непал Перехідний режим 4.83 5.36 5.00 5.63 5.29 5.22 0.06
93 2   Танзанія Перехідний режим 4.83 5.00 5.00 6.25 4.41 5.10 0.06
94 10   Болівія Перехідний режим 6.08 3.57 6.11 3.75 5.88 5.08 0.24
95 1   Кенія Перехідний режим 3.50 5.36 6.67 5.63 4.12 5.05 0.13
96   Марокко Перехідний режим 5.25 4.64 5.56 5.63 4.12 5.04 0.06
97 4   Гватемала Перехідний режим 6.92 3.93 5.00 3.13 5.88 4.97 0.29
98 1   Уганда Перехідний режим 4.33 3.21 5.00 6.88 5.29 4.94 0.08
99 2   Замбія Перехідний режим 4.75 2.93 3.89 6.88 5.88 4.86 0.23
99 3   Сьєрра-Леоне Перехідний режим 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 4.86
101 1   Боснія і Герцеговина Перехідний режим 7.00 2.93 5.56 3.13 5.59 4.84 0.02
102 5   Бенін Перехідний режим 3.33 5.36 3.89 5.63 4.71 4.58 0.51
103 4   Гамбія Перехідний режим 4.00 4.29 4.44 5.63 4.12 4.49 0.16
104 6   Туреччина Перехідний режим 3.50 5.36 5.56 5.63 2.35 4.48 0.39
105 3   Пакистан Перехідний режим 5.67 5.36 3.33 2.50 4.71 4.31 0.06
106 1   Гаїті Перехідний режим 4.75 1.71 2.78 6.25 5.59 4.22 0.35
107 6   Киргизстан Перехідний режим 4.75 2.93 5.56 3.13 4.71 4.21 0.67
108 2   Ліван Перехідний режим 3.50 1.50 6.67 5.00 4.12 4.16 0.20
109 2   Кот-д'Івуар Перехідний режим 4.33 2.86 3.89 5.63 3.82 4.11 0.06
110 1   Нігерія Перехідний режим 5.17 3.57 3.89 3.75 4.12 4.10 0.02
Авторитарний режим
111 11   Малі Авторитарний режим 5.17 0.00 4.44 5.63 4.41 3.93 0.99
112 4   Мавританія Авторитарний режим 3.50 3.57 5.00 3.13 4.41 3.92
113 4   Палестина Авторитарний режим 3.33 0.14 7.78 4.38 3.53 3.83 0.06
114   Кувейт Авторитарний режим 3.58 3.93 3.89 4.38 3.24 3.80 0.13
115 2   Алжир Авторитарний режим 3.08 2.50 4.44 5.00 3.82 3.77 0.24
116 4   Буркіна-Фасо Авторитарний режим 3.00 2.36 4.44 5.00 3.82 3.73 0.31
117 2   Ангола Авторитарний режим 2.25 2.86 5.56 5.00 2.65 3.66 0.06
118   Ірак Авторитарний режим 5.25 0.00 6.67 5.00 1.18 3.62 0.12
118 4   Йорданія Авторитарний режим 2.67 3.93 3.89 4.38 3.24 3.62 0.31
120 2   Нікарагуа Авторитарний режим 0.42 2.86 5.00 5.63 4.12 3.60 0.05
121   Габон Авторитарний режим 2.58 1.86 4.44 5.00 3.82 3.54 0.07
122 2   Мозамбік Авторитарний режим 2.58 1.43 5.00 5.00 3.53 3.51 0.14
123 2   Ефіопія Авторитарний режим 0.42 3.57 5.56 5.00 2.35 3.38 0.06
124 10   Росія Авторитарний режим 2.17 2.14 5.00 3.13 4.12 3.31 0.20
125 2   Нігер Авторитарний режим 2.92 1.14 3.33 4.38 4.71 3.29
126 2   Катар Авторитарний режим 0.00 4.29 2.78 5.63 3.53 3.24 0.05
127 2   Зімбабве Авторитарний режим 0.00 2.50 4.44 5.63 3.24 3.16
128 11   Казахстан Авторитарний режим 0.50 3.21 5.00 3.75 3.24 3.14 0.20
129 5   Республіка Конго Авторитарний режим 2.17 2.50 3.89 3.75 3.24 3.11
130 6   Камбоджа Авторитарний режим 0.00 3.93 3.89 5.63 2.06 3.10 0.43
130 1   Руанда Авторитарний режим 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65 3.10 0.06
132 1   Коморські Острови Авторитарний режим 2.08 2.21 3.89 3.75 3.53 3.09 0.06
133 1   Есватіні Авторитарний режим 0.92 2.86 2.78 5.63 3.24 3.08 0.06
133 4   Гвінея Авторитарний режим 3.50 0.43 4.44 4.38 2.65 3.08 0.06
135 13   М'янма Авторитарний режим 1.75 3.93 2.78 4.38 2.35 3.04 0.51
136 1   Оман Авторитарний режим 0.08 3.93 2.78 4.38 3.82 3.00 0.06
137 1   В'єтнам Авторитарний режим 0.00 2.86 3.89 5.63 2.35 2.94 0.14
138 1   Єгипет Авторитарний режим 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76 2.93 0.13
139 2   Афганістан Авторитарний режим 3.42 0.64 3.89 2.50 3.82 2.85
140 3   Куба Авторитарний режим 0.00 3.57 3.33 4.38 2.94 2.84
141 15   Того Авторитарний режим 3.17 1.79 3.33 5.00 3.24 2.80 0.50
142 1   Камерун Авторитарний режим 1.67 2.14 3.33 4.38 2.35 2.77 0.08
143 3   Венесуела Авторитарний режим 0.00 1.79 5.00 4.38 2.65 2.76 0.04
144   Джибуті Авторитарний режим 0.42 1.29 3.89 5.63 2.35 2.71 0.06
145   ОАЕ Авторитарний режим 0.00 3.93 2.22 5.00 2.65 2.70 0.06
146   Азербайджан Авторитарний режим 0.50 2.86 3.33 3.75 2.94 2.68 0.07
147 1   Гвінея-Бісау Авторитарний режим 4.92 0.00 2.78 3.13 2.35 2.63
148 2   Білорусь Авторитарний режим 0.00 2.00 3.89 5.00 2.06 2.59 0.11
149 2   Судан Авторитарний режим 0.00 1.79 4.44 5.00 1.47 2.54 0.16
150 1   Бахрейн Авторитарний режим 0.83 2.71 2.78 4.38 1.76 2.49 0.06
151 2   КНР Авторитарний режим 0.00 4.29 2.78 3.13 1.18 2.27 0.01
152 1   Іран Авторитарний режим 0.00 2.50 3.89 3.13 1.47 2.20 0.18
153 1   Еритрея Авторитарний режим 0.00 2.14 0.56 6.88 1.18 2.15 0.22
154   Бурунді Авторитарний режим 0.00 0.00 3.33 5.00 2.35 2.14 0.01
155 2   Узбекистан Авторитарний режим 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88 2.12 0.11
156 3   Саудівська Аравія Авторитарний режим 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47 2.08 0.15
157 1   Лівія Авторитарний режим 0.00 0.00 3.33 3.75 2.65 1.95 0.07
157   Ємен Авторитарний режим 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88 1.95
159   Таджикистан Авторитарний режим 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88 1.94 0.01
160 1   Екваторіальна Гвінея Авторитарний режим 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47 1.92
161 6   Лаос Авторитарний режим 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59 1.77 0.37
162   Туркменістан Авторитарний режим 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59 1.72
163   Чад Авторитарний режим 0.00 0.00 1.67 3.75 2.35 1.55 0.06
164   Сирія Авторитарний режим 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00 1.43
165   Центральноафриканська Республіка Авторитарний режим 1.25 0.00 1.11 1.88 2.35 1.32
166   ДР Конго Авторитарний режим 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 1.13
167   Північна Корея Авторитарний режим 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 1.08

Рейтинг 2014[4]Редагувати

Місце Країна Індекс Категорія
1   Норвегія 9.93 Повноцінна демократія
2   Швеція 9.73 Повноцінна демократія
3   Ісландія 9.58 Повноцінна демократія
4   Нова Зеландія 9.26 Повноцінна демократія
5   Данія 9.11 Повноцінна демократія
6   Швейцарія 9.09 Повноцінна демократія
7   Канада 9.08 Повноцінна демократія
8   Фінляндія 9.03 Повноцінна демократія
9   Австралія 9.01 Повноцінна демократія
10   Нідерланди 8.92 Повноцінна демократія
11   Люксембург 8.88 Повноцінна демократія
12   Ірландія 8.72 Повноцінна демократія
13   Німеччина 8.64 Повноцінна демократія
14   Австрія 8.54 Повноцінна демократія
15   Мальта 8.39 Повноцінна демократія
16   Велика Британія 8.31 Повноцінна демократія
17   Уругвай 8.17 Повноцінна демократія
17   Маврикій 8.17 Повноцінна демократія
19   США 8.11 Повноцінна демократія
20   Японія 8.08 Повноцінна демократія
21   Південна Корея 8.06 Повноцінна демократія
22   Іспанія 8.05 Повноцінна демократія
23   Франція 8.04 Повноцінна демократія
24   Коста-Рика 8.03 Повноцінна демократія
25   Чехія 7.94 Недосконала демократія
26   Бельгія 7.93 Недосконала демократія
27   Індія 7.92 Недосконала демократія
28   Ботсвана 7.87 Недосконала демократія
29   Італія 7.85 Недосконала демократія
30   ПАР 7.82 Недосконала демократія
31   Кабо-Верде 7.81 Недосконала демократія
32   Чилі 7.80 Недосконала демократія
33   Португалія 7.79 Недосконала демократія
34   Естонія 7.74 Недосконала демократія
35   Республіка Китай 7.65 Недосконала демократія
36   Ізраїль 7.63 Недосконала демократія
37   Словенія 7.57 Недосконала демократія
38   Литва 7.54 Недосконала демократія
39   Латвія 7.48 Недосконала демократія
40   Польща 7.47 Недосконала демократія
41   Греція 7.45 Недосконала демократія
42   Кіпр 7.40 Недосконала демократія
43   Ямайка 7.39 Недосконала демократія
44   Бразилія 7.38 Недосконала демократія
45   Словаччина 7.35 Недосконала демократія
46   Східний Тимор 7.24 Недосконала демократія
47   Панама 7.08 Недосконала демократія
48   Тринідад і Тобаго 6.99 Недосконала демократія
49   Індонезія 6.95 Недосконала демократія
50   Хорватія 6.93 Недосконала демократія
51   Угорщина 6.90 Недосконала демократія
52   Аргентина 6.84 Недосконала демократія
53   Суринам 6.77 Недосконала демократія
53   Філіппіни 6.77 Недосконала демократія
55   Болгарія 6.73 Недосконала демократія
56   Сербія 6.71 Недосконала демократія
57   Румунія 6.68 Недосконала демократія
57   Мексика 6.68 Недосконала демократія
59   Домініканська Республіка 6.67 Недосконала демократія
60   Лесото 6.66 Недосконала демократія
61   Монголія 6.62 Недосконала демократія
62   Колумбія 6.55 Недосконала демократія
63   Перу 6.54 Недосконала демократія
64   Сальвадор 6.53 Недосконала демократія
65   Малайзія 6.49 Недосконала демократія
66   Гонконг 6.46 Недосконала демократія
67   Замбія 6.39 Недосконала демократія
68   Гана 6.33 Недосконала демократія
69   Молдова 6.32 Недосконала демократія
70   Туніс 6.31 Недосконала демократія
71   Парагвай 6.26 Недосконала демократія
72   Північна Македонія 6.25 Недосконала демократія
73   Намібія 6.24 Недосконала демократія
74   Сенегал 6.15 Недосконала демократія
75   Папуа Нова Гвінея 6.03 Недосконала демократія
75   Сінгапур 6.03 Недосконала демократія
77   Чорногорія 5.94 Перехідний режим
78   Гаяна 5.91 Перехідний режим
79   Еквадор 5.87 Перехідний режим
80   Гондурас 5.84 Перехідний режим
81   Грузія 5.82 Перехідний режим
82   Гватемала 5.81 Перехідний режим
83   Болівія 5.79 Перехідний режим
83   Малі 5.79 Перехідний режим
85   Бангладеш 5.78 Перехідний режим
86   Танзанія 5.77 Перехідний режим
87   Шрі-Ланка 5.69 Перехідний режим
88   Албанія 5.67 Перехідний режим
89   Малаві 5.66 Перехідний режим
90   Бенін 5.65 Перехідний режим
91   Фіджі 5.61 Перехідний режим
92   Україна 5.42 Перехідний режим
93   Таїланд 5.39 Перехідний режим
94   Нікарагуа 5.32 Перехідний режим
95   Киргизстан 5.24 Перехідний режим
96   Уганда 5.22 Перехідний режим
97   Кенія 5.13 Перехідний режим
98   Туреччина 5.12 Перехідний режим
98   Ліван 5.12 Перехідний режим
100   Венесуела 5.07 Перехідний режим
101   Ліберія 4.95 Перехідний режим
102   Бутан 4.87 Перехідний режим
103   Боснія і Герцеговина 4.78 Перехідний режим
103   Камбоджа 4.78 Перехідний режим
105   Непал 4.77 Перехідний режим
106   Палестинська держава 4.72 Перехідний режим
107   Мозамбік 4.66 Перехідний режим
108   Пакистан 4.64 Перехідний режим
109   Сьєрра-Леоне 4.56 Перехідний режим
110   Мадагаскар 4.42 Перехідний режим
111   Ірак 4.23 Перехідний режим
112   Мавританія 4.17 Перехідний режим
113   Вірменія 4.13 Перехідний режим
114   Буркіна-Фасо 4.09 Перехідний режим
115   Нігер 4.02 Перехідний режим
116   Марокко 4.00 Авторитарний режим
117   Алжир 3.83 Авторитарний режим
118   Гаїті 3.82 Авторитарний режим
119   Лівія 3.80 Авторитарний режим
120   Кувейт 3.78 Авторитарний режим
121   Йорданія 3.76 Авторитарний режим
121   Габон 3.76 Авторитарний режим
121   Нігерія 3.76 Авторитарний режим
124   Ефіопія 3.72 Авторитарний режим
125   Білорусь 3.69 Авторитарний режим
126   Кот-д'Івуар 3.53 Авторитарний режим
127   Куба 3.52 Авторитарний режим
127   Коморські Острови 3.52 Авторитарний режим
129   Того 3.45 Авторитарний режим
130   В'єтнам 3.41 Авторитарний режим
130   Камерун 3.41 Авторитарний режим
132   Росія 3.39 Авторитарний режим
133   Ангола 3.35 Авторитарний режим
134   Бурунді 3.33 Авторитарний режим
135   Руанда 3.25 Авторитарний режим
136   Катар 3.18 Авторитарний режим
137   Казахстан 3.17 Авторитарний режим
138   Єгипет 3.16 Авторитарний режим
139   Оман 3.15 Авторитарний режим
140   Есватіні 3.09 Авторитарний режим
141   М'янма 3.05 Авторитарний режим
141   Гамбія 3.05 Авторитарний режим
143   Гвінея 3.01 Авторитарний режим
144   КНР 3.00 Авторитарний режим
145   Джибуті 2.99 Авторитарний режим
146   Республіка Конго 2.89 Авторитарний режим
147   Бахрейн 2.87 Авторитарний режим
148   Азербайджан 2.83 Авторитарний режим
149   Ємен 2.79 Авторитарний режим
150   Зімбабве 2.78 Авторитарний режим
151   Афганістан 2.77 Авторитарний режим
152   ОАЕ 2.64 Авторитарний режим
153   Судан 2.54 Авторитарний режим
154   Узбекистан 2.45 Авторитарний режим
155   Еритрея 2.44 Авторитарний режим
156   Таджикистан 2.37 Авторитарний режим
157   Лаос 2.21 Авторитарний режим
158   Іран 1.98 Авторитарний режим
159   Гвінея-Бісау 1.93 Авторитарний режим
160   Туркменістан 1.83 Авторитарний режим
161   Саудівська Аравія 1.82 Авторитарний режим
162   ДР Конго }} 1.75 Авторитарний режим
163   Сирія 1.74 Авторитарний режим
164   Екваторіальна Гвінея 1.66 Авторитарний режим
165   Чад 1.50 Авторитарний режим
166   Центральноафриканська Республіка 1.49 Авторитарний режим
167   Північна Корея 1.08 Авторитарний режим

Рейтинг 2011[5]Редагувати

Країна Індекс Категорія Державний устрій
1   Норвегія 9.80 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
2   Ісландія 9.65 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм, Однопалатний парламент
3   Данія 9.52 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
4   Швеція 9.50 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
5   Нова Зеландія 9.26 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
6   Австралія 9.22 Повноцінна демократія Федералізм, Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
7   Швейцарія 9.09 Повноцінна демократія Федералізм, Двопалатний парламент
8   Канада 9.08 Повноцінна демократія Федералізм, Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент, Пряма демократія
9   Фінляндія 9.06 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм, Однопалатний парламент
10   Нідерланди 8.99 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
11   Люксембург 8.88 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
12   Ірландія 8.56 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм, Двопалатний парламент
13   Австрія 8.49 Повноцінна демократія Федералізм, Парламентська республіка, Парламентаризм, Двопалатний парламент
14   Німеччина 8.34 Повноцінна демократія Федералізм, Парламентська республіка, Парламентаризм, Двопалатний парламент
15   Мальта 8.28 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм, Однопалатний парламент
16   Чехія 8.19 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм, Двопалатний парламент
17   Уругвай 8.17 Повноцінна демократія Президентська республіка, Двопалатний парламент
18   Велика Британія 8.16 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
19   США 8.11 Повноцінна демократія Федералізм, Двопалатний парламент
20   Коста-Рика 8.10 Повноцінна демократія Президентська республіка
21   Японія 8.08 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
22   Південна Корея 8.06 Повноцінна демократія Президентська республіка, Однопалатний парламент
23   Бельгія 8.05 Повноцінна демократія Федералізм, Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
24   Маврикій 8.04 Повноцінна демократія Парламентська республіка, Парламентаризм
25   Іспанія 8.02 Повноцінна демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
26   Кабо-Верде 7.92 Недосконала демократія Унітаризм Парламентська республіка
27   Португалія 7.81 Недосконала демократія Парламентська республіка, Парламентаризм
28   ПАР 7.79 Недосконала демократія Ліберальна демократія, Двопалатний парламент
29   Франція 7.77 Недосконала демократія Змішана республіка, Двопалатний парламент
30   Словенія 7.76 Недосконала демократія Ліберальна демократія
31   Італія 7.74 Недосконала демократія Двопалатний парламент, Парламентська республіка, Парламентаризм
32   Греція 7.65 Недосконала демократія Парламентська республіка, Парламентаризм
33   Ботсвана 7.63 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
34   Естонія 7.61 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
35   Чилі 7.54 Недосконала демократія Президентська республіка, Двопалатний парламент
36   Ізраїль 7.53 Недосконала демократія Парламентаризм, Однопалатний парламент
37   (Тайвань) 7.46 Недосконала демократія Змішана республіка
38   Словаччина 7.35 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
39   Індія 7.30 Недосконала демократія Федералізм, Парламентаризм, Двопалатний парламент
40   Кіпр 7.29 Недосконала демократія Президентська республіка, Однопалатний парламент
41   Литва 7.24 Недосконала демократія Змішана республіка, Однопалатний парламент
42   Східний Тимор 7.22 Недосконала демократія Парламентська республіка
43   Тринідад і Тобаго 7.16 Недосконала демократія Парламентська республіка
44   Ямайка 7.13 Недосконала демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Однопалатний парламент
45   Польща 7.12 Недосконала демократія Парламентська республіка, Двопалатний парламент
45   Бразилія 7.12 Недосконала демократія Федералізм, Президентська республіка, Двопалатний парламент
47   Панама 7.08 Недосконала демократія Ліберальна демократія
48   Латвія 7.05 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
49   Угорщина 7.04 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
50   Мексика 6.93 Недосконала демократія Федералізм, Президентська республіка, Республіка
51   Аргентина 6.84 Недосконала демократія Федералізм, Президентська республіка, Двопалатний парламент
52   Болгарія 6.78 Недосконала демократія Парламентаризм
53   Хорватія 6.73 Недосконала демократія Парламентська республіка, Однопалатний парламент
54   Суринам 6.65 Недосконала демократія Ліберальна демократія
55   Колумбія 6.63 Недосконала демократія Президентська країна, Республіка
56   Перу 6.59 Недосконала демократія Президентська країна, Республіка, Однопалатний парламент
57   Шрі-Ланка 6.58 Недосконала демократія Змішана республіка, Демократичний соціалізм
58   Таїланд 6.55 Недосконала демократія Конституційна монархія, Парламентаризм, Двопалатний парламент
59   Румунія 6.54 Недосконала демократія Змішана республіка, Двопалатний парламент
60   Індонезія 6.53 Недосконала демократія Президентська країна, Республіка, Двопалатний парламент
61   Сальвадор 6.47 Недосконала демократія Президентська країна, Республіка
62   Парагвай 6.40 Недосконала демократія Президентська країна
63   Малі 6.36 Недосконала демократія Змішана республіка
64   Сербія 6.33 Недосконала демократія Парламентська республіка
64   Лесото 6.33 Недосконала демократія Конституційна монархія, Парламентаризм
64   Молдова 6.33 Недосконала демократія Парламентська республіка
67   Папуа Нова Гвінея 6.32 Недосконала демократія Федералізм, Конституційна монархія, Парламентаризм
68   Намібія 6.24 Недосконала демократія Республіка
69   Монголія 6.23 Недосконала демократія Змішана республіка, Республіка
70   Домініканська Республіка 6.20 Недосконала демократія Республіка, Представницька демократія
71   Малайзія 6.19 Недосконала демократія Конституційна монархія, Парламентаризм
71   Замбія 6.19 Недосконала демократія Республіка
73   Північна Македонія 6.16 Недосконала демократія Парламентська республіка
74   Чорногорія 6.15 Недосконала демократія Парламентська республіка
75   Філіппіни 6.12 Недосконала демократія Президентська країна, Двопалатний парламент
76   Бенін 6.06 Недосконала демократія Республіка
77   Гаяна 6.05 Недосконала демократія Змішана республіка, Республіка
78   Гана 6.02 Недосконала демократія Президентська країна
79   Україна 5.94 Перехідний режим Змішана республіка, Республіка
80   Гонконг 5.92 Перехідний режим Квазі-президентська республіка, Спеціальний адміністративний район (КНР), Однопалатний парламент
81   Сінгапур 5.89 Перехідний режим Парламентська республіка
82   Гватемала 5.88 Перехідний режим Президентська республіка
83   Бангладеш 5.86 Перехідний режим Парламентська республіка, Унітарна держава
84   Болівія 5.84 Перехідний режим Президентська республіка, Унітарна держава
84   Гондурас 5.84 Перехідний режим Республіка
86   Малаві 5.82 Перехідний режим Республіка
87   Албанія 5.81 Перехідний режим Парламентська республіка
88   Туреччина 5.73 Перехідний режим Парламентська республіка
89   Еквадор 5.72 Перехідний режим Президентська країна
90   Танзанія 5.64 Перехідний режим Республіка
91   Нікарагуа 5.56 Перехідний режим Президентська республіка
92   Туніс 5.53 Перехідний режим Республіка
93   Сенегал 5.44 Перехідний режим Змішана республіка
94   Ліван 5.32 Перехідний режим Парламентська республіка
95   Боснія і Герцеговина 5.24 Перехідний режим Змішана республіка
96   Уганда 5.13 Перехідний режим Президентська країна, Республіка
97   Венесуела 5.08 Перехідний режим Федералізм, Президентська країна
98   Ліберія 5.07 Перехідний режим Президентська республіка
99   Палестина 4.97 Перехідний режим Змішана республіка, Парламентаризм
100   Мозамбік 4.90 Перехідний режим Президентська країна
101   Камбоджа 4.87 Перехідний режим Конституційна монархія, Парламентаризм
102   Грузія 4.74 Перехідний режим Змішана республіка, Республіка
103   Кенія 4.71 Перехідний режим Президентська країна
104   Бутан 4.57 Перехідний режим Конституційна монархія, Парламентаризм
105   Пакистан 4.55 Перехідний режим Ісламська республіка, Федералізм, Парламентська республіка
106   Сьєрра-Леоне 4.51 Перехідний режим Республіка
107   Киргизстан 4.34 Перехідний режим Парламентська республіка
108   Непал 4.24 Перехідний режим Парламентська республіка
109   Мавританія 4.17 Перехідний режим Ісламська республіка
110   Нігер 4.16 Перехідний режим Змішана республіка
111   Вірменія 4.09 Перехідний режим Президентська республіка
112   Ірак 4.03 Перехідний режим Парламентська республіка
113   Бурунді 4.01 Перехідний режим Республіка
114   Гаїті 4.00 Перехідний режим Змішана республіка, Республіка
115   Єгипет 3.95 Авторитарний режим Вища рада збройних сил, 2011
116   Мадагаскар 3.93 Авторитарний режим Президентська країна
117   Росія 3.92 Авторитарний режим Федералізм, Змішана республіка, Двопалатний парламент
118   Йорданія 3.89 Авторитарний режим Конституційна монархія
119   Нігерія 3.83 Авторитарний режим Федералізм, Президентська країна
119   Марокко 3.83 Авторитарний режим Конституційна монархія
121   Ефіопія 3.79 Авторитарний режим Федералізм, Парламентська республіка
122   Кувейт 3.74 Авторитарний режим Конституційна монархія
123   Фіджі 3.67 Авторитарний режим Парламентська республіка
124   Буркіна-Фасо 3.59 Авторитарний режим Змішана республіка, Республіка
125   Лівія 3.55 Авторитарний режим Національна перехідна рада Лівії, 2011
126   Куба 3.52 Авторитарний режим Соціалістична країна, Однопартійна система Комуністична країна
126   Коморські Острови 3.52 Авторитарний режим Федеративна республіка
128   Габон 3.48 Авторитарний режим Республіка
129   Того 3.45 Авторитарний режим Республіка
130   Алжир 3.44 Авторитарний режим Змішана республіка, Республіка
131   Камерун 3.41 Авторитарний режим Республіка
132   Гамбія 3.38 Авторитарний режим Республіка
133   Ангола 3.32 Авторитарний режим Президентська країна
134   Оман 3.26 Авторитарний режим Абсолютизм
134   Есватіні 3.26 Авторитарний режим Абсолютизм
136   Руанда 3.25 Авторитарний режим Республіка
137   Казахстан 3.24 Авторитарний режим Президентська країна
138   Катар 3.18 Авторитарний режим Конституційна монархія
139   Білорусь 3.16 Авторитарний режим Президентська країна
140   Азербайджан 3.15 Авторитарний режим Президентська країна
141   КНР 3.14 Авторитарний режим Однопартійна система
142   Кот-д'Івуар 3.08 Авторитарний режим Змішана республіка, Республіка
143   В'єтнам 2.96 Авторитарний режим Соціалістична країна, Однопартійна система
144   Бахрейн 2.92 Авторитарний режим Абсолютизм
145   Республіка Конго 2.89 Авторитарний режим Республіка
146   Гвінея 2.79 Авторитарний режим Президентська республіка
147   Зімбабве 2.68 Авторитарний режим Парламентаризм, Республіка
147   Джибуті 2.68 Авторитарний режим Президентська країна, Республіка
149   ОАЕ 2.58 Авторитарний режим Федералізм, Конституційна монархія
150   Ємен 2.57 Авторитарний режим Республіка
151   Таджикистан 2.51 Авторитарний режим Президентська країна
152   Афганістан 2.48 Авторитарний режим Ісламська республіка
153   Судан 2.38 Авторитарний режим Федералізм, Президентська країна, Республіка
154   Еритрея 2.34 Авторитарний режим Президентська країна, Республіка
155   ДР Конго 2.15 Авторитарний режим Президентська країна, Республіка
156   Лаос 2.10 Авторитарний режим Соціалістична країна, Однопартійна система
157   Гвінея-Бісау 1.99 Авторитарний режим Змішана республіка, Республіка
157   Сирія 1.99 Авторитарний режим Президентська країна, Однопартійна система, Республіка
159   Іран 1.98 Авторитарний режим Ісламська республіка
160   Центральноафриканська Республіка 1.82 Авторитарний режим Республіка
161   Саудівська Аравія 1.77 Авторитарний режим Абсолютизм
161   Екваторіальна Гвінея 1.77 Авторитарний режим Президентська країна, Республіка
161   М'янма (Бірма) 1.77 Авторитарний режим Унітарна держава, Президентська країна, Республіка
164   Узбекистан 1.74 Авторитарний режим Президентська республіка
165   Туркменістан 1.72 Авторитарний режим Президентська республіка, Однопартійна система
166   Чад 1.52 Авторитарний режим Республіка
167   Північна Корея 1.08 Авторитарний режим Соціалістична країна, однопартійна система, Комуністична країна, Ідеологія Чучхе

Рейтинг 2007Редагувати

Номер Країна Показник Виборчий процес і плюралізм Функціонування уряду Участь у політичному житті Політична культура Цивільні права Категорія
1   Норвегія 9,80 10,00 9,64 10,00 9,38 10,00 Повноцінна демократія
2   Ісландія 9,65 10,00 9,64 8,89 10,00 9,71 Повноцінна демократія
3   Данія 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71 Повноцінна демократія
4   Швеція 9,50 9,58 9,64 8,89 8,13 10,00 Повноцінна демократія
5   Нова Зеландія 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Повноцінна демократія
6   Австралія 9,22 10,00 8,93 7,78 9,38 10,00 Повноцінна демократія
7   Фінляндія 9,19 10,00 9,64 7,22 9,38 9,71 Повноцінна демократія
8   Швейцарія 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41 Повноцінна демократія
9   Канада 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00 Повноцінна демократія
10   Нідерланди 8,99 9,58 8,93 8,89 8,13 9,41 Повноцінна демократія
11   Люксембург 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71 Повноцінна демократія
12   Ірландія 8,79 9,58 7,86 7,78 8,75 10,00 Повноцінна демократія
13   Австрія 8,49 9,58 7,86 7,78 8,13 9,12 Повноцінна демократія
14   Німеччина 8,38 9,58 7,86 7,22 8,13 9,12 Повноцінна демократія
15   Мальта 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71 Повноцінна демократія
16   Чехія 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41 Повноцінна демократія
17   США 8,18 9,17 7,86 7,22 8,13 8,53 Повноцінна демократія
18   Іспанія 8,16 9,58 8,21 6,11 7,50 9,41 Повноцінна демократія
19   Велика Британія 8,16 9,58 7,86 6,11 8,13 9,12 Повноцінна демократія
20   Південна Корея 8,11 9,17 7,86 7,22 7,50 8,82 Повноцінна демократія
21   Уругвай 8,10 10,00 8,57 4,44 7,50 10,00 Повноцінна демократія
22   Японія 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41 Повноцінна демократія
23   Бельгія 8,05 9,58 8,21 5,56 7,50 9,41 Повноцінна демократія
24   Маврикій 8,04 9,17 8,21 5,00 8,13 9,71 Повноцінна демократія
24   Коста-Рика 8,04 9,58 8,21 6,11 6,88 9,41 Повноцінна демократія
26   Португалія 8,02 9,58 7,50 6,11 7,50 9,41 Повноцінна демократія
27   Кабо-Верде 7,94 9,17 7,86 6,67 6,88 9,12 Неповноцінна демократія
28   Греція 7,92 9,58 6,43 6,67 7,50 9,41 Неповноцінна демократія
29   Італія 7,83 9,58 6,79 6,11 8,13 8,53 Неповноцінна демократія
30   ПАР 7,79 8,75 8,21 7,22 6,25 8,53 Неповноцінна демократія
31   Франція 7,77 9,58 7,14 6,11 7,50 8,53 Неповноцінна демократія
32   Словенія 7,69 9,58 7,14 6,67 6,25 8,82 Неповноцінна демократія
33   Естонія 7,68 9,58 7,50 5,00 7,50 8,82 Неповноцінна демократія
34   Чилі 7,67 9,58 8,57 3,89 6,88 9,41 Неповноцінна демократія
35   Ботсвана 7,67 9,17 7,14 5,56 6,88 9,41 Неповноцінна демократія
36   Тайвань 7,52 9,58 7,14 5,56 5,63 9,71 Неповноцінна демократія
37   Ізраїль 7,48 8,75 7,50 8,33 7,50 5,29 Неповноцінна демократія
38   Словаччина 7,35 9,58 7,50 5,56 5,00 9,12 Неповноцінна демократія
39   Кіпр 7,29 9,17 6,43 6,11 5,63 9,12 Неповноцінна демократія
40   Індія 7,28 9,58 8,57 4,44 4,38 9,41 Неповноцінна демократія
41   Литва 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12 Неповноцінна демократія
42   Східний Тимор 7,22 8,67 6,79 5,56 6,88 8,24 Неповноцінна демократія
43   Угорщина 7,21 9,58 6,07 5,00 6,88 8,53 Неповноцінна демократія
43   Ямайка 7,21 9,17 6,79 5,00 6,25 8,82 Неповноцінна демократія
45   Тринідад і Тобаго 7,16 9,58 7,14 6,11 5,00 7,94 Неповноцінна демократія
46   Панама 7,15 9,58 6,79 5,56 5,00 8,82 Неповноцінна демократія
47   Бразилія 7,12 9,58 7,50 5,00 4,38 9,12 Неповноцінна демократія
48   Польща 7,05 9,58 6,07 6,11 4,38 9,12 Неповноцінна демократія
48   Латвія 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12 Неповноцінна демократія
50   Мексика 6,93 8,75 7,14 6,11 5,00 7,65 Неповноцінна демократія
51   Аргентина 6,84 8,75 5,71 5,56 6,25 7,94 Неповноцінна демократія
51   Болгарія 6,84 9,17 5,71 6,11 4,38 8,82 Неповноцінна демократія
53   Хорватія 6,81 9,17 6,07 5,56 5,00 8,24 Неповноцінна демократія
54   Суринам 6,65 9,17 6,43 4,44 5,00 8,24 Неповноцінна демократія
55   Шрі-Ланка 6,64 7,00 6,07 5,00 6,88 8,24 Неповноцінна демократія
56   Румунія 6,60 9,58 6,43 5,00 3,75 8,24 Неповноцінна демократія
57   Колумбія 6,55 9,17 7,14 3,89 3,75 8,82 Неповноцінна демократія
58   Таїланд 6,55 7,83 6,07 5,56 6,25 7,06 Неповноцінна демократія
59   Папуа Нова Гвінея 6,54 7,33 6,43 4,44 6,25 8,24 Неповноцінна демократія
60   Індонезія 6,53 6,92 7,50 5,56 5,63 7,06 Неповноцінна демократія
61   Сальвадор 6,47 9,17 6,07 3,89 5,00 8,24 Неповноцінна демократія
62   Парагвай 6,40 8,33 6,07 5,00 4,38 8,24 Неповноцінна демократія
62   Перу 6,40 8,75 5,00 5,00 5,00 8,24 Неповноцінна демократія
64   Монголія 6,36 8,33 5,71 3,89 5,63 8,24 Неповноцінна демократія
65   Сербія 6,33 9,17 4,64 6,11 4,38 7,35 Неповноцінна демократія
65   Молдова 6,33 8,75 5,71 6,11 3,13 7,94 Неповноцінна демократія
67   Україна 6,30 9,17 5,00 5,00 4,38 7,94 Неповноцінна демократія
68   Чорногорія 6,27 8,75 5,00 5,56 5,00 7,06 Неповноцінна демократія
69   Намібія 6,23 5,25 5,36 6,67 5,63 8,24 Неповноцінна демократія
70   Домініканська Республіка 6,20 8,75 5,00 2,78 6,25 8,24 Неповноцінна демократія
71   Малайзія 6,19 6,50 6,79 5,56 6,25 5,88 Неповноцінна демократія
72   Бенін 6,17 7,33 6,43 5,00 5,63 6,47 Неповноцінна демократія
73   Північна Македонія 6,16 7,75 4,64 6,11 4,38 7,94 Неповноцінна демократія
74   Філіппіни 6,12 8,33 5,00 5,00 3,13 9,12 Неповноцінна демократія
75   Гаяна 6,05 7,92 5,36 5,56 4,38 7,06 Неповноцінна демократія
75   Гватемала 6,05 8,75 6,43 3,33 4,38 7,35 Неповноцінна демократія
77   Лесото 6,02 7,42 6,07 6,11 3,75 6,76 Неповноцінна демократія
77   Гана 6,02 8,33 5,00 5,00 5,00 6,76 Неповноцінна демократія
79   Малі 6,01 8,25 6,43 3,89 5,63 5,88 Неповноцінна демократія
80   Гонконг 5,92 3,50 5,36 4,44 6,88 9,41 Перехідний режим
80   Болівія 5,92 7,92 5,00 5,56 3,75 7,35 Перехідний режим
82   Сінгапур 5,89 4,33 7,50 2,78 7,50 7,35 Перехідний режим
83   Бангладеш 5,87 7,42 5,43 4,44 5,00 7,06 Перехідний режим
84   Албанія 5,86 7,42 5,07 4,44 5,00 7,35 Перехідний режим
85   Малаві 5,84 7,00 5,71 5,00 5,63 5,88 Перехідний режим
86   Ліван 5,82 7,92 3,93 6,67 5,00 5,59 Перехідний режим
87   Еквадор 5,77 7,83 4,64 5,00 3,75 7,65 Перехідний режим
88   Гондурас 5,76 7,50 5,71 4,44 4,38 6,76 Перехідний режим
89   Туреччина 5,73 7,92 7,14 3,89 5,00 4,71 Перехідний режим
90   Нікарагуа 5,73 7,42 4,36 3,89 5,63 7,35 Перехідний режим
91   Замбія 5,68 6,17 5,36 3,89 5,63 7,35 Перехідний режим
92   Танзанія 5,64 7,42 4,29 5,56 5,63 5,29 Перехідний режим
93   Палестина 5,44 7,83 2,86 8,33 4,38 3,82 Перехідний режим
94   Боснія і Герцеговина 5,32 7,33 3,29 3,33 5,00 7,65 Перехідний режим
95   Сенегал 5,27 7,00 4,29 3,89 5,00 6,18 Перехідний режим
96   Венесуела 5,18 6,17 3,93 5,56 4,38 5,88 Перехідний режим
97   Ліберія 5,08 7,83 0,79 5,56 5,00 6,18 Перехідний режим
98   Уганда 5,05 5,25 3,21 5,00 5,63 6,18 Перехідний режим
99   Мозамбік 4,90 4,83 4,64 5,56 5,63 3,82 Перехідний режим
100   Камбоджа 4,87 6,08 6,07 2,78 5,00 4,41 Перехідний режим
101   Кенія 4,71 3,92 4,29 4,44 5,63 5,29 Перехідний режим
102   Бутан 4,68 6,25 5,36 3,89 4,38 3,53 Перехідний режим
103   Грузія 4,59 7,00 2,14 3,89 3,75 6,18 Перехідний режим
104   Пакистан 4,55 5,17 5,71 2,22 4,38 5,29 Перехідний режим
105   Сьєрра-Леоне 4,51 7,00 1,86 2,78 5,63 5,29 Перехідний режим
106   Киргизстан 4,31 5,75 1,14 5,00 4,38 5,29 Перехідний режим
107   Росія 4,26 5,25 3,21 5,00 3,13 4,71 Перехідний режим
108   Непал 4,24 1,83 4,29 3,89 5,63 5,59 Перехідний режим
109   Вірменія 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88 Перехідний режим
110   Бурунді 4,01 3,42 3,29 3,89 5,63 3,82 Перехідний режим
111   Гаїті 4,00 5,17 1,86 2,78 3,75 6,47 Перехідний режим
111   Ірак 4,00 4,33 0,79 6,11 3,75 5,00 Перехідний режим
113   Мадагаскар 3,94 2,17 2,14 4,44 6,25 4,71 Авторитарний режим
114   Кувейт 3,88 3,58 4,29 3,33 4,38 3,82 Авторитарний режим
115   Мавританія 3,86 3,00 4,29 3,89 3,13 5,00 Авторитарний режим
116   Марокко 3,79 3,50 4,64 1,67 5,00 4,12 Авторитарний режим
117   Йорданія 3,74 3,17 4,64 3,33 3,75 3,82 Авторитарний режим
118   Ефіопія 3,68 0,00 3,93 4,44 5,63 4,41 Авторитарний режим
119   Фіджі 3,62 0,42 2,86 3,33 5,00 6,47 Авторитарний режим
120   Буркіна-Фасо 3,59 4,00 3,57 2,22 3,75 4,41 Авторитарний режим
121   Куба 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94 Авторитарний режим
122   Бахрейн 3,49 2,58 3,57 2,78 5,00 3,53 Авторитарний режим
123   Нігерія 3,47 3,83 3,21 3,33 3,13 3,82 Авторитарний режим
124   Того 3,45 4,00 0,79 3,33 5,00 4,12 Авторитарний режим
125   Алжир 3,44 2,17 2,21 2,78 5,63 4,41 Авторитарний режим
126   Камерун 3,41 1,17 4,29 2,78 5,00 3,82 Авторитарний режим
126   Коморські Острови 3,41 3,92 2,21 3,33 3,75 3,82 Авторитарний режим
128   Нігер 3,38 5,25 0,43 2,78 3,75 4,71 Авторитарний режим
128   Гамбія 3,38 2,17 4,29 2,22 5,00 3,24 Авторитарний режим
130   Білорусь 3,34 2,58 2,86 3,33 4,38 3,53 Авторитарний режим
131   Ангола 3,32 1,33 3,21 4,44 4,38 3,24 Авторитарний режим
132   Казахстан 3,30 1,33 2,14 3,33 4,38 5,29 Авторитарний режим
133   Габон 3,29 2,17 2,21 3,89 4,38 3,82 Авторитарний режим
134   Руанда 3,25 0,83 4,64 1,67 5,00 4,12 Авторитарний режим
135   Азербайджан 3,15 2,17 1,79 3,33 3,75 4,71 Авторитарний режим
136   КНР 3,14 0,00 5,00 3,89 5,63 1,18 Авторитарний режим
137   Катар 3,09 0,00 3,21 2,22 5,63 4,41 Авторитарний режим
138   Єгипет 3,07 0,83 3,21 2,78 5,00 3,53 Авторитарний режим
139   Кот-д'Івуар 3,02 0,33 2,86 2,78 5,63 3,53 Авторитарний режим
140   В'єтнам 2,94 0,00 4,29 3,33 5,63 1,47 Авторитарний режим
141   Есватіні 2,90 0,92 2,86 2,22 4,38 4,12 Авторитарний режим
142   Республіка Конго 2,89 1,25 2,86 3,33 3,75 3,24 Авторитарний режим
143   Оман 2,86 0,00 3,57 2,22 4,38 4,12 Авторитарний режим
144   Гвінея 2,79 3,50 0,43 3,33 3,75 2,94 Авторитарний режим
144   Туніс 2,79 0,00 2,86 2,22 5,63 3,24 Авторитарний режим
146   Зімбабве 2,64 0,00 1,29 3,33 5,63 2,94 Авторитарний режим
146   Ємен 2,64 1,33 1,79 3,89 5,00 1,18 Авторитарний режим
148   ОАЕ 2,52 0,00 3,57 1,11 5,00 2,94 Авторитарний режим
149   Таджикистан 2,51 1,83 0,79 2,22 6,25 1,47 Авторитарний режим
150   Афганістан 2,48 2,50 0,79 2,78 2,50 3,82 Авторитарний режим
151   Судан 2,42 0,00 1,43 3,33 5,00 2,35 Авторитарний режим
152   Еритрея 2,31 0,00 2,14 1,11 6,25 2,06 Авторитарний режим
152   Сирія 2,31 0,00 2,50 1,67 5,63 1,76 Авторитарний режим
154   Джибуті 2,20 0,83 1,43 1,11 5,00 2,65 Авторитарний режим
155   ДР Конго 2,15 2,58 1,07 2,22 3,13 1,76 Авторитарний режим
156   Лаос 2,10 0,00 3,21 1,11 5,00 1,18 Авторитарний режим
157   Гвінея-Бісау 1,99 2,08 0,00 2,78 1,88 3,24 Авторитарний режим
158   Лівія 1,94 0,00 2,14 1,11 5,00 1,47 Авторитарний режим
158   Іран 1,94 0,00 3,21 2,22 2,50 1,76 Авторитарний режим
160   Екваторіальна Гвінея 1,84 0,00 0,79 1,67 5,00 1,76 Авторитарний режим
160   Саудівська Аравія 1,84 0,00 2,86 1,11 3,75 1,47 Авторитарний режим
162   Центральноафриканська Республіка 1,82 1,75 1,07 1,11 2,50 2,65 Авторитарний режим
163   М'янма 1,77 0,00 1,79 0,56 5,63 0,88 Авторитарний режим
164   Узбекистан 1,74 0,08 0,79 2,22 5,00 0,59 Авторитарний режим
165   Туркменістан 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 Авторитарний режим
166   Чад 1,52 0,00 0,00 0,00 4,38 3,24 Авторитарний режим
167   Північна Корея 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Авторитарний режим

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. The Economist Intelligence Unit's index of democracy. Архів оригіналу за 7 вересня 2019. Процитовано 5 серпня 2011. 
 2. Democracy Index 2021: the China challenge. Economist Intelligence Unit (en-GB). Процитовано 26 грудня 2022. 
 3. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 березня 2021. Процитовано 5 лютого 2021. 
 4. Архівована копія. Архів оригіналу за 1 лютого 2016. Процитовано 16 вересня 2015. 
 5. Democracy Index 2011. Архів оригіналу за 7 березня 2012. Процитовано 10 січня 2012.