Вікіпедія:Проєкт:Тематичне поповнення/Індекс:Економіка, бізнес

Wikipedia.png

Це список понять, пов'язаних з цариною знань «Економіка», які наявні (блакитний колір), чи повинні бути наявними (червоний колір) у нашій Вікіпедії. Цей список ви можете поповнювати. Інші базові висвітлення з інших царин знань можете знайти в списку огляду знань.

Індекс:Редагувати

Висвітлення

АРедагувати

Аваль | Аванс | Авізо | Авіста | Автаркія | Авуари | Агент | Агентська угода | Агентські операції | Агентські фірми | Адендум | Ажіо | Ажіотаж | Ажур | Азіатський банк розвитку | Акредитив | Акламація | Акт ревізії | Активи | Активний платіжний баланс | Активні операції банків | Акцепт | Акцептант | Акцептний банк | Акцептний кредит | Акцептно-рамбурсний кредит | Акцептований вексель | Акцептований чек | Акциз | Акціонер | Акціонерне товариство | Акціонерний капітал | Акціонерні банки | Акція | Алонж | Альпарі | Альтернат | Альтернатива | Амальгамація | Амбулаж | Амортизація основних фондів | Амортизація | Аналіз балансу комерційного банку | Аналіз фінансових аспектів | Аннуїтет | Антидемпінгові мита | Антимонопольна політика | Антиципація | Апорт | Арбітраж валютний | Арбітраж зовнішньоторговельний | Арбітраж | Арбітрування | Асортимент | Асоціація | Атестація | Аудит | Аудитори | Аудиторська фірма | Аукціон | Аутентичний лист | Аутрайт |


   (повернутись до індексу)

БРедагувати

Базисна валюта | Базисний рік | Баланс бухгалтерський | Баланс руху кпіталів і кредитів | Баланс | Банк комерційний | Банк міжнародних розрахунків (БМР) | Банк ощадний | Банк-емітент | Банк | Банківська асоціація | Банківська гарантія | Банківська ліквідність | Банківська лінія | Банківська тратта | Банківський акцепт | Банківський кредит | Банківський реліз | Банківський факторинг | Банківський форфейтинг | Банківський чек | Банківські білети | Банківські інвестиції | Банківські ресурси | Банкіри | Банкноти | Банко | Банкрутство | Бартер | Бартерна операція | Бартерна угода | Басорама | Безакцептні платежі | Безготівкові розрахунки | Безнадійні борги | Безробіття | Бенефіціар | Беса | Бізнес-план | Бізнес | Бізнесмен | Білети банківські | Біржа валютна | Біржа праці | Біржа товарна | Біржа | Біржове котирування | Біржовий курс | Біржовий прибуток | Блокована валюта | Блокований рахунок | Блю-чіп | Бойкот економічний | Бони | Боніфікація | Боржник | Брак виробничий | Брифінг | Брокер | Брокерська комісія | Брокерська фірма | Брокерський кредит | Бронзовий вексель | Брутто | Бум | Бухгалтер | Бухгалтерський облік | Бюджет | Бюджетний рахунок |


   (повернутись до індексу)

ВРедагувати

«Ведмеді» | Валова продукція | Валовий внутрішній продукт | Валовий національний продукт | Валовий прибуток | Вальвація | Валюта вільноконвертована | Валюта влатежу | Валюта замкнута | Валюта резервна (ключова) | Валюта частково конвертована | Валюта | Валютна інтеграція | Валютна інтервенція | Валютна корзина | Валютна монополія | Валютна окупність | Валютна операція "своп" | Валютна політика | Валютна система національна | Валютна система | Валютний арбітраж | Валютний аукціон | Валютний демпінг | Валютний кліринг | Валютний курс | Валютний опціон | Валютний паритет | Валютний резерв | Валютний ризик | Валютний ринок | Варрант | Вартість кредиту | Вексель бронзовий | Вексель | Венчурне підприємство | Венчурний капітал | Венчурні операції | Вертикальна маркетингова система | Вибір маркетингових засобів | Вивіз капіталу | Вивіз товарів | Вивізне мито | Виручка підприємства | Витрати | Відкритий рахунок | Вільна економічна зона | Віндикація | Внутрішній ринок | Волюнтаризм економічний | Всезагальна система преференцій | Всесвітній банк |


   (повернутись до індексу)

ГРедагувати

Гарантійний вексель | Гарантійний контракт | Гарантійний лист | Гарантія кредиту | Гарантовані цінні папери | Гарантування екпортних кредитів | Гербовий збір | Гіперінфляція | Горизонтальна диверсифікація | Грошова оренда | Грошова реформа | Гайринг | Гарант | Гарантійне зобов’язання | Гарантований кредит | Гарантований чек | «Гарячі гроші» | Голдинг | Готівкові валютні операції | Гроші | Грошова маса | Грошова одиниця | Грошові агрегати | Грошовий акредитив | Грошовий обіг | Грошовий ринок | Грошово-кредитне регулювання |


   (повернутись до індексу)

ҐРедагувати


   (повернутись до індексу)

ДРедагувати

«Дешеві гроші» | Дамно | Дебітор | Дебіторська заборгованість | Девальвація | Девізи | Дезигнація | Декорт | Декувер | Делівері | Делікт | Делькредерс | Демаркетинг | Демередж | Демонетизація | Демонополізація | Демпінг | Деномінація | Денонсація | Денонсація | Депозит або вексель до запитання | Депозит | Депозитний сертифікат | Депозитні валютні операції | Депозитор | Депонент | Державне замовлення | Державне мито | Державний бюджет | Державний кредит | Дефініція | Дефіцит бюджету | Дефіцит | Дефляція | Диверсифікація експорту | Диверсифікація | Дивіденд | Дизажіо | Дизайн | Дилер | Дисконт | Дисконтна політика | Дисконтування витрат | Диспач | Дистрибутор | Довіреність | Договір оренди | Договірна ціна | Документ | Документарна форма цінного паперу | Документарне інкасо | Дотація | Доходи |


   (повернутись до індексу)

ЕРедагувати

Експортна квота | Експортна ліцензія | Експортний контроль | Експортний маркетинг | Еластичність попиту населення | Емблема | Ерзац | Економіка | Експорт | Експорт капіталу | Експортний кредит | Експортний лізинг | Експортний факторинг | Екю | Еластичність попиту | Ембарго | Емісія | Емітент |


   (повернутись до індексу)

ЄРедагувати

Євровалюти | Євродолари | Єврокредити | Європейське економічне співтовариство | Європейський банк рекострукції | Європейський інвестиційний банк | Європейський фонд розвитку | Євроринок |


   (повернутись до індексу)

ЖРедагувати

Жирант | Жиророзрахунки | Життєвий цикл товару |


   (повернутись до індексу)

ЗРедагувати

Заборгованість дебіторська | Заборгованість зовнішня | Завдаток | Застава | Заставні операції | Знижки | Золотий запас | Золоті точки | Золото-девізний (золотовалютний) запас | Золотомонетний стандарт | Зона вільної торгівлі промисловими товарами | Зона спільного підприємництва |   (повернутись до індексу)

ІРедагувати

Імпортна квота | Індекси Доу-Джонса | Індекс споживчих цін | Інтеграція | Інтелектуальна власність | Інфраструктура | Іпотека | Іменний чек | Іменні акції | Інвестиції | Інвестиційна діяльність | Інвестиційні банки | Інвестиційні компанії | Інвестор | Індексація | Індемнітет | Індосамент | Індосант | Індосат | Індоссо | Індексація вкладів | Індексація доходів | Інкасатор | Інкасо | Інновації | Іноземна валюта | Інтелектуальні інвестиції | Інфляційний курс | Інфляція | Іпотека | Іпотечний банк | Іпотечний кредит | Іпотечні облігації |


   (повернутись до індексу)

ЙРедагувати


   (повернутись до індексу)

КРедагувати

Кантрактація | Комбінат | Комерсант | Комерцйна таємниця підприємства | Комівояжер | Комісіонер | Компенсація | Конверсія (військ.) | Кондиція | Конкуренція | Консалтинг | Консигнація | Контингент | Контракт | Конюнктура | Конюнктура ринку | Кооператив | Кооперативна торгівля | Кооперація | Коректування | Критерій | Кулаж | Курс акцій | Курс цінних паперів | Куртьє | Казначейський вексель | Капітальний зовнішній державний борг | Карт-бланш | Картель | Квота | Клієнтура | Кліринг | Комісійний вексель | Компенсаційна позика | Компенсаційна угода | Компенсаційний акредитив | Конверсія ( | Конвертованість (оборотність) | Коносамент | Консенсус | Консорціум | Контокорент (контокорентний рахунок) | Контрольний пакет акцій | Концерн | Кореспонденські відносини | Кореспонденські відносини без рахунку | Кореспонденські відносини з рахунком | Корпорація | Кредит | Кредит бланковий | Кредит комерційний | Кредит споживчий | Кредитна картка | Кредитна угода | Кредитний ризик | Кредитоздатність | Кредиторська заборгованість | Купон | Купюра | Курс | Курс біржовий | Курс валютний | Курсова різниця | Курсовий перекос | Куртаж (брокерська комісія) |


   (повернутись до індексу)

ЛРедагувати

Латентна економіка | Легітимація | Легітимність | Лепта | Ліквідовані кошти | Ліміт | Літер | Ліцензіар | Ліцензіат | Ліцитація | Лобі | Локаут | Ломбард | Лоро | Лот | Лізинг | Ліквідні активи | Ліквідність | Ліквідність банку | Ліквідність фірми | Ліцензія |


   (повернутись до індексу)

МРедагувати

Маклер | Марго | Маржа | Маркетинг | Масштаб цін | Менеджер | Менеджмент | Міжнародна валютна ліквідність | Монопольна ціна | Мандат | Манко | Маркетинг-мікс | Менеджеризм | Мінімальний споживчий бюджет | Мінова вартість | Модус | Моніторинг | Монополія | Мораторій |


   (повернутись до індексу)

НРедагувати

«Нау» рахунок | Національна валютна система | Національна грошова система | «Невидимі» операції | Неплатоспроможність | Неторгові розрахунки | Неустойка | Новація векселя | Номінал (номінальна ціна, вартість) | Норма прибутку | Норма прибутку на активи | Норма прибутку на інвестиції | «Ностро» (рахунок) | Нотифікація | «Ноу-гау» Нуліфікація грошей | Національна валюта | Національне багатство | Національний доход | Нетарифні обмеження | Нетто | Неустойка | Нецінова конкуренція | Нотаріат |


   (повернутись до індексу)

ОРедагувати

Обструкція | Олігополія | Операції агентські | Операції з перепродажу | Операційний прибуток (збиток) | Операційний ризик | Опитування | Оренда | Облігація | Обліго | Облік (дисконт) векселів | Оборотні засоби | Оборотні цінні папери | Овердрафт | Онкольний кредит | Опреаційний лізинг | Опціон | Ордерний чек | Оферта | «Оф-шор» |


   (повернутись до індексу)

ПРедагувати

Паблік рілейшенз | Пабліситі | Пагамент | Пай | Паліатив | Паралельна угода | Парафування | Паритет | Патент | Пауперизм | Паушальний платіж | Планування маркетингу | Платоспроможний попит | Плюралізм | Поліс | Прайм-рейт | Презентація | Прес-конференція | Прес-реліз | Претензія | Преференції | Преференційні акції | Преференційні мита | Приватизація | Привілейовані акції | Принципал | Прогноз збуту | Прогонозування | Продуцент | Прожитковий мінімум | Промислова власність | Пропозиція | Простий вексель | Протекторат | Протекціонізм | Протест | Противитратний господарський механізм | Профіт | Проценти за кредит | Процентний період | Падаюча валюта | Пасив | Пасивні операції банків | Пасивні рахунки | Пасивнйи платіжний баланс | Пеня | Переказний вексель (тратта) | Підприємництво | Платіжна (дебетова) картка | Платіжна вимога | Платіжне доручення | Платіжний баланс | Платіжний кредит | Платіжні угоди | Платоспроможність | Повний термін кредиту | Погашення | Податкові пільги | Податок | Позичальник | Позичка | Позичка банківська | Позичковий відсоток | Позов | Позовна давність | Портфельні інвестциії | Пред’явницький чек | Прибуток | Привілейовані акції | Пролонгація | Протест | Процентна ставка | Процентний ризик |


   (повернутись до індексу)

РРедагувати

Рабат | Рантьє | Ратифікація | Регрес | Реескпорт | Режим найбільшого сприяння | Резервні фонди | Резидент | Реімпорт | Реінвестування | Рейтинг | Рекамбіо | Рекверет (реквірент) | Рекет | Рекламація | Ремітент | Рента | Рентабельність | Рейтинг | Реприватизація | Рестрикція | Рефакція | Ринг | Ринкова інфраструктура | Ринкова рівновага | Ринкова ціна | Ринковий механізм | Ринок покупця | Ринок праці | Ринок продавця | Роздержавлення власності | Роздрібна торгівля | Роялті | Рахунок | Рахунок прибутків і збитків | Реальні інвестиції | Ревальвація | Реверс | Ревокація | Револьверний кредит | Резервна валюта | Резервний акредитив | Реінвестиції | Реквізити документів | Рентабельність комерційного банку | Рестрикція | Референція | Рефінансування | Реципієнт | Ринкові (неринкові) цінні папери | Ринок | Ринок позичкового капіталу | Ринок цінних паперів | Рівень життя | Рімасса | Розрахунковий баланс | Роля-оверний кредит |


   (повернутись до індексу)

СРедагувати

Самофінансування | Свінг | Світч | Своп | Сгментація ринку | Сезонний кредит | Сейлз промоушн | Секвестр | Сепаратизм | Сервіс | Сертифікат походження товару | Сертифікат якості | Синекура | Ситуаційний аналіз | Сконто | Слоган | Сортамент | Специфікація | Спонсор | Стагнація | Стагфляція | Стандартна угода, партія, лот | Стимулювання збуту товарів на ринку | Стратегічний господарський підрозділ | Стратегічні товари | Страхування | Суборенда | Суброгація | Сальдо | Санація | Санкції економічні | Світові ціни | Сезонний кредит | Сертифікат | Синдикат | Складні відсотки | Соло-вексель | Спільні підприємства | Спот | Статутний капітал | Статутний фонд | Субвенція | Субсидія |


   (повернутись до індексу)

ТРедагувати

Технопарк | Товар | Товариство з обмеженою відповідальністю | Товарна інтервенція | Товарна марка | Торги | Торгівля гуртова | Торгівля роздрібна | Торгова презентація | Торговий баланс | Торговий бар’єр | Торгові знижки | Торгові преференції | Траст-компанія | Трейдер | Триплікат | Тантьєма | Тариф | Товарна біржа | Товарний акредитив | Товарні договори і угоди | Трансакція | Трансферт | Трасант | Трасат | Трастові операції | Тратта |


   (повернутись до індексу)

УРедагувати

Ультимо | Умови платежу | Утилізація
   (повернутись до індексу)

ФРедагувати

Факс | Фактура | Фікс | Фінансовий лізинг | Фінансування зовнішньої торгівлі | Фірма | Фіск | Фіскальні мита | Фонд валютних відрахувань | Фонди підприємства | Фонди ринкові | Формування попиту і стимулювання збуту | Франко | Франчайзер | Франшиза | Фрахт | Фусті | Ф’ючерсна угода | Ф’ючерсний ринок | Ф’ючерс, ф’ючерські угоди | Факторинг | Фіксований валютний курс | Фіктивний капітал | Фінанси | Фінансова інвестиція | Фінансовий лізинг | Фонд | Фондова біржа | Фондові цінні папери | Форвардні оерації | Форфейтинг |


   (повернутись до індексу)

ХРедагувати


   (повернутись до індексу)

ЦРедагувати

Цедент | Ціна «ноу-гау» | Цінні папери | Цесія | Циркуляр | Ціна ліцензії | Цінова еластичність попиту | Цінова конкурентоздатність |


   (повернутись до індексу)

ЧРедагувати

Чек | Чек ордерний | Чекова книжка |


   (повернутись до індексу)

ШРедагувати

Штраф |


   (повернутись до індексу)

ЮРедагувати

Юридична особа |


   (повернутись до індексу)

ЯРедагувати

Ямайська валютна система | Ярмарок |


   (повернутись до індексу)