Консóрціуми (лат. consortium — співучасть, співтовариство) — тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проєкту).

Консорціум
Код за КОПФГ 530
Хто може бути засновником тільки підприємства
Кількість учасників від 2
Здійснення державної реєстрації з урахуванням вимог Положення про концентрацію
Вимоги до статутного капіталу відсутні вимоги
Статутні документи Статут
Здійснення підприємницької діяльності в залежності від умов статуту
Основні законодавчі акти:

Господарський кодекс

Консорціум може створюватися для здійснення великого капіталомісткого проєкту або для спільного розміщення позики. У міжнародній торгівлі консорціуми створюються для спільної боротьби за отримання замовлень. Усередині консорціуму ролі розподіляються так, щоб кожен учасник працював в тій сфері діяльності, де він досяг найвищого технічного рівня при найменших витратах виробництва.

Консорціуми в Україні

ред.

В Україні консорціум є організаційно-правовою формою об'єднань підприємств і є різновидом господарського об'єднання.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.[1]

Діяльність консорціумів в Україні регламентується Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України. Утворення консорціуму може потребувати попередньої згоди Антимонопольного комітету України відповідно до Положення про концентрацію.[2]

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. Стаття 120 Господарського кодексу України.
  2. Розпорядження Антимонопольного комітету України № 33-р від 19.02.2002 року.

Посилання

ред.