Відкрити головне меню

Біржов́ий кýрс – продажна ціна цінного паперу (акції, облігації), який обертається на біржі. Біржовий курс знаходиться у прямій залежності від величини дивіденду і в зворотній залежності – від норми позичкового відсотка.

біржовий курс цінного папера - розрахункове значення ціни цінного папера (ринкова ціна цінного папера), яке визначається відповідно до порядку визначення біржового курсу цінного папера, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та оприлюднено відповідно до Положення про функціонування фондових бірж

Біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

у біржових контрактах (договорах) передбачено, що вони повинні бути виконані в день укладання таких біржових контрактів (договорів);

контракти (договори) укладено на підставі анонімних заявок;

протягом торговельної сесії зафіксована фондовою біржею кількість укладених біржових контрактів (договорів) не менше трьох на загальну суму не менше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

біржові контракти (договори) прийнято кліринговим депозитарієм до виконання у формі відомості сквитованих розпоряджень (особою, що провадить клірингову діяльність, у формі реєстру укладених договорів), та за цими біржовими контрактами (договорами) фондовою біржею отримано підтвердження від клірингового депозитарію (особи, що провадить клірингову діяльність) про факт завершення розрахунків у день укладання таких біржових контрактів (договорів).

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги в торговельний день, не визначається за такий торговельний день.

Біржовий курс цінного папера, розрахований відповідно до вимог цього Порядку, може бути використаний з метою визначення ставки особливого податку за операціями з відчуження такого цінного папера за біржовими контрактами (договорами) протягом 60 календарних днів з дати останнього визначення біржового курсу.