Ця стаття описує явище з загальносвітового погляду.
Існує стаття, що описує це явище за законодавством України: Облігація підприємства, Облігація місцевої позики, Державна облігація, Іпотечна облігація, Облігації внутрішніх державних позик
.

Облігація (лат. obligatio — зобов'язання; англ. bond — довгострокова, note — короткострокова) — емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.

Облігації — один із найдавніших цінних паперів та способів залучення грошових коштів чи покриття дефіциту бюджету.

Облігація 1623 року

Класифікація видів облігацій ред.

Облігації можна класифікувати за різними ознаками.

Види облігацій за емітентом ред.

Види облігацій за ступенем забезпеченості ред.

Види облігацій за розміром купону ред.

Види облігацій за строком обігу ред.

 • Комерційні папери
 • Короткострокові
 • Середньострокові
 • Довгострокові
 • Облігації, що відкликаються (Облігації з call-опціоном)
 • Облігації з правом дострокового погашення (Облігації з put- опціоном)
 • Облігації що пролонгуються
 • Безстрокові облігації

Заставна облігація ред.

Заставна облігація — облігація, що забезпечена заставою будь-якого рухомого майна чи іпотекою нерухомого майна емітента чи третіх осіб. Заставні облігації розрізняються за типом забезпечення.

Закладні під нерухомість ред.

Фінансування із використанням облігацій, забезпечених закладними під нерухомість, мало широкий вжиток на початку ХХ сторіччя. В той час відбувалося інтенсивне нарощування основних виробничих фондів, та компанії використовували їх як забезпечення. Це було характерно для залізниць, в тому числі для України та Росії. Проте надалі виявилося, що застава нерухомості не страхує інвестора від втрати своїх капіталів в разі банкрутства емітенту. Реалізація такої нерухомості виявилася доволі складним завданням. Надалі більшість корпорацій відмовилася від такого виду забезпечення. В США використовуються в енергетичній та транспортній промисловості.

Забезпечення устаткуванням ред.

Папери емітуються з метою купівлі устаткування чи машин. Часто використовуються транспортними компаніями (авіаційними та залізничними). При цьому титул власності за майном, що купується, передається довіреній особі, емітент стає власником лише після погашення емісії. У разі припинення поточних платежів по облігаціях, довірена особа продає майно, та ліквідує заборгованість, не вдаючись до банкрутства емітенту. При цьому розмір займу, що погашається перевищує розмір амортизації по забезпеченню, таким чином чим довше облігації в обігу, тим менший за ними ризик.

Забезпечення цінними паперами ред.

В цьому випадку забезпеченням стають цінні папери, що є в наявності у емітента. При цьому вартість цінних паперів має перевищувати об'єм заборгованості приблизно на 30 %. Такі облігації емітуються доволі рідко. Зазвичай об'єктами застави виступають паперами дочірніх підприємств.

Забезпечення пулом іпотечних кредитів ред.

Цей вид облігацій випускається під забезпечення вже виданих іпотечних кредитів. Проходить це таким чином: фінансова організація видає кредити під нерухомість, після чого емітує облігації, забезпеченням яких виступають платежі за цими кредитами. Фактично це варіант сек'юрітизації заборгованості.

В Україні такі облігації випускаються як Іпотечні облігації.

Забезпечення іншими активами ред.

Цей тип облігацій також є прикладом сек'юрітизації заборгованості. Забезпеченням за такими облігаціями стають очікувані фінансові потоки, частіше за все це платежі за виданими кредитами. Типовий приклад: банк або інша фінансова компанія видає кредит. Після чого такі кредити з'єднують у пул, та вкладають в спеціально створений трастовий фонд. Цей фонд емітує облігації, забезпеченням яких виступають майбутні платежі в фонд за виданими кредитами.

Цей тип облігацій часто використовується в країнах Латинської Америки.

Література ред.

 • Павлов, В. І., І. І. Пилипенко, І. В. Кривовязюк. «Цінні папери в Україні: Навчальний посібник.–Видання 2-ге, доповнене.» К.: Кондор (2004): 400.
 • Пилипенко, І. І., О. П. Жук. Цінні папери в Україні: навчальний посібник. ІВЦ Держкомстату України, 2001.
 • Лялин С. В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. — М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002
 • Рынок облигаций: Анализ и стратегии/ Фрэнк Дж. Фабоцци; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
 • Лялин С. В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. — М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002
 • Рынок облигаций: Анализ и стратегии/ Фрэнк Дж. Фабоцци; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Див. також ред.

Посилання ред.