Номінальна вартість

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) — номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

Після того, як акції опиняються у вільному обігу (free float), номінал акцій втрачає свою функцію як міра вартості акції. Натомість використовується ринкова вартість. Номінал тим не менш, вживається при обчисленні дивідендів, часток у капіталі тощо.

Розрахунок дивідендів здійснюється за формулою

Д = Пп - (П+В+Рк +Іф),

де Д - дивіденди, грн., Пп - прибуток підприємства, П - податки, В - витрати на утримання акціонерного товариства, Рк — Резервний капітал (не менше 25% Статутного капіталу АТ, щорічні відрахування від чистого прибутку, не менше 5%), Іф - Інвестиційний фонд на розвиток і розширення виробництва.

Дивідендна ставка (Де), %:

Де = ПД/Ск х 100,

де Пні = Пд - податок на всю масу дивідендів, Ск, - Статутний капітал.

Дивіденд акціонера (Да), грн.:

Да = Анв х Де х Ка,

де АНВ - номінальна вартість акції, грн., Ка - кількість акцій, що належать акціонерові, шт.

Вартість акції після сплати дивідендів (Ад):

Ад = Дс/П% х Анв,

де П% - позиковий процент (середній, що приймається біржами на день оцінки вартості акцій).

Розрахунок дивідендної ставки здійснюється за формулою

Де = (МДІ - Мдпа)/(Сфк - Ав),

де МдІ - маса дивідендів без податку, Скк - Статутний капітал на кінець фінансового року, за який сплачуються дивіденди, АВ - вартість акцій, викуплених АТ і не розміщених серед акціонерів.

Дивіденд конкретному акціонерові, нарахований за звітний період (Д), грн.

Д = Анв X Де X Кд X Та/ІООд,

де Та - термін володіння однію акцією протягом звітного періоду, дні; Кд - кількість днів у звітному періоді: у кварталі д = 90, у році д = 365.

Нараховану суму дивідендів підприємства відображають проводкою: Дебет рахунку № 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", субрах. № 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" Кредит рахунку № 67 "Розрахунки з учасниками".

ПосиланняРедагувати