Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — державний колегіальний орган, що здійснює державне регулювання ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів та нагляд за його учасниками, забезпечує підвищення стабільності, конкурентоспроможності та розвитку ринку капіталу, регульованих товарних ринків, ринку віртуальних активів, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням та правопорушенням.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР)
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 1995
Попередні відомства Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Керівництво діяльністю здійснює Президент України
Штаб-квартира Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30
Кількість співробітників штатна гранична - 575, фактича - 375 (на 2022 рік)
Річний бюджет 227 259 100 ₴[1]
Голова Руслан Магомедов[2]
nssmc.gov.ua
Мапа

НКЦПФР підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України, розташована за адресою: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких 8, корпус 30 (контакти).

Історія

ред.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) була утворена 12 червня 1995 року з метою комплексного правового врегулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції УРСР. Президент України Л. Кучма Указом від 12 червня 1995 року № 446/95[3] утворив Комісію як центральний орган виконавчої влади, її територіальні органи, затвердив Положення про Комісію та призначив першого керівника відомства — Мозгового Олега Миколайовича.

Нове Положення про Комісію з'явилося двома роками пізніше, 14 лютого 1997 року[4]. За ним, на виконання нового Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»[5], ДКЦПФР оголошувалася державним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

З 7 жовтня 2010 по 7 липня 2011 року, на триваючому тоді етапі політичної реформи, ДКЦПФР була підпорядкованою Президенту України, підзвітною Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України[6].

7 липня 2011 року орган змінив свою назву на сучасну[7]. З 23 листопада 2011 року діє чинне Положення про НКЦПФР[8].

Опис Комісії

ред.

Метою діяльності НКЦПФР (або Комісія) є створення, шляхом своїх регуляторних і наглядових функцій, умов для належного та ефективного функціонування ринку капіталу, регульованих товарних ринків, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки, створення умов для становлення потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту прав інвесторів.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України.

Місією НКЦПФР є забезпечення реалізації державної політики щодо ринку капіталу, регульованих товарних ринків в Україні, а також здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку, захист інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та правопорушенням. Основною формою роботи Комісії є засідання, які регулярно проводяться за рішенням Голови Комісії[9].

Склад Комісії

ред.

Станом на 01 січня 2024 року гранична чисельність працівників НКЦПФР затверджена в кількості 575 штатних одиниць[8]. У 2022 році фактично в НКЦПФР було 375 працівників.[10]

Склад Комісії:

Голова — Магомедов Руслан Садрудинович[11]

Члени Комісії (в порядку призначення):

Лібанов Максим Олександрович[12];
Барамія Іраклій Геннадійович[13];
Бойко Юрій Юлійович[13];
Шаповал Юрій Іванович[13];
Шляхов Ярослав Миколайович[13];
Ільін Арсен Валерійович[14].

Голова Комісії та члени Комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України.

Колишні керівники Комісії

ред.

Підпорядковані організації

ред.

НКЦПФР підпорядковуються такі установи та організації:

Комітети

ред.

У Комісії на постійній основі із залученням представників громадських організацій працюють такі Комітети:

 • Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку (керівник – Член Комісії Лібанов М.О.);
 • Комітет з питань функціонування емітентів та корпоративного управління (керівник – Член Комісії Лібанов М.О.);
 • Комітет з питань розвитку та запровадження деривативних контрактів (керівник – Член Комісії Шляхов Я.М.);
 • Комітет з питань функціонування інститутів спільного інвестування та накопичувального пенсійного забезпечення (керівник – Член Комісії Бойко Ю.Ю.);
 • Комітет з питань функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу (керівник – Член Комісії Шляхов Я.М.);
 • Комітет з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу (керівник – Член Комісії Барамія І.Г.);
 • Комітет з питань функціонування організованих товарних ринків (керівник – Член Комісії Ільін А.В.);
 • Комітет з питань фінансово-кредитних механізмів будівництва та іпотеки (керівник – Член Комісії Ільін А.В.);
 • Комітет з питань нагляду та контролю за функціонуванням ринків капіталу та організованих товарних ринків (керівник – Член Комісії Барамія І.Г.);
 • Комітет з питань правозастосування (керівник – Член Комісії Шаповал Ю.І.);
 • Комітет з питань інформаційних технологій та інформаційної безпеки (керівник – Член Комісії Бойко Ю.Ю.);
 • Комітет з питань фінансового моніторингу та контролю фінансової звітності (керівник – Член Комісії Шаповал Ю.І.).[21].

Напрямки діяльності

ред.

Ключові напрямки діяльності НКЦПФР:

Звітні дані про діяльність комісії[22]
№ з/п Вид діяльності Роки
2020 2021 2022
1. Рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 4 (5

товариств)

18 (47

тов.)

6 (10

тов.)

2. Рішення Комісії щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 1 (1

тов.)

3 (3

тов.)

3. Рішення Комісії щодо виключення з переліку товариств, яким зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. 6 14 (17

тов.)

4 (4 тов.)
4. Рішення Комісії про заборону торгівлі цінними паперами 12 (414

тов.)

20 (399

тов.)

7 (12 тов.)
5. Рішення Комісії щодо виключення з переліку товариств, яким заборонено торгівлю цінними паперами 3 (3 тов.) 7 (7 тов.) 7 (7 тов.)
6. Рішення Комісії надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів 30 (43 тов.) 25 (43 тов.) 126 (308 тов.)
7. Рішення Комісії про включення до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 16 22
8. Рішення Комісії про зупинення обігу цінних паперів емітента, включеного до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 16 22
9. Рішення Комісії про виключення зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 6 5 1
10. Рішення Комісії щодо відновлення обігу цінних паперів стосовно емітентів, виключених зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності; 5 1
11. Проведено нагляди за очними загальними зборами та здійснено нагляди з проведенням дистанційних загальних зборів. 40 3 очно, 42 дистанційно
12. Проведено перевірок 5 2 2
13 Безвиїзні заходи контролю 24

Регуляторна діяльність

ред.

24 лютого 2022 року з 11:00 години з метою протистояння панічним діям, які могли б обвалити ринки та позбавити можливості їхньої повноцінної роботи в майбутньому, зберегти дані та права власності, Комісія ввела обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це також дозволило ідентифікувати активи, пов'язані з країною — агресором (росія) та республікою білорусь, та обмежити можливості зв'язаних з цими країнами компаній здійснювати бізнес в Україні.[23]

Ліцензування професійної діяльності

ред.

НКЦПФР у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринках капіталу:

1) діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, що включає такі види діяльності:

 • субброкерська діяльність;
 • брокерська діяльність;
 • дилерська діяльність;
 • діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 • інвестиційне консультування;
 • андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії;
 • діяльність з розміщення без надання гарантії;

2) діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, що включає такі види діяльності:

 • діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
 • діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
 • діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку;
 • діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику (далі — БТМ);
 • діяльність з організації укладення деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів;
 • діяльність з організації торгівлі облігаціями на організованому торговельному майданчику (далі — ОТМ) облігацій;
 • діяльність з організації укладення деривативних контрактів на ОТМ деривативних контрактів;

3) клірингова діяльність, що включає такі види діяльності:

 • клірингова діяльність з визначення зобов'язань;
 • клірингова діяльність центрального контрагента;

4) депозитарна діяльність, що включає такі види діяльності:

5) діяльність з управління активами інституційних інвесторів, що включає такі види діяльності:

 • діяльність з управління активами;
 • діяльність з управління іпотечним покриттям;

6) діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

7) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Реєстрація емісій цінних паперів

ред.

З 2022 року за період дії воєнного стану (станом на 01.08.22) Комісія для залучення коштів в бюджет і підтримки економіки допустила на ринки 20 випусків державних облігацій.[23]

Нагляд за емітентами та професійними учасниками

ред.

В листопаді 2023 року НКЦПФР рішенням № 1232 заборонила обіг акцій 91 акціонерного товариства, які не розкрили регулярну річну інформацію протягом двох і більше років поспіль оскільки ці товариства перебувають у ситуації, коли подальший обіг їхніх цінних паперів порушуватиме права інвесторів.[24]

Інспекції професійних учасників

ред.

Для виконання завдань, передбачених для Комісії Законом України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» проводяться виїзні перевірки (інспекцій) адже відповідно до загальноприйнятих принципів IOSCO регулятор повинен мати повноваження щодо інспектування, розслідування та нагляду, збору доказів щодо наявності в діях учасників ринків капіталу ознак правопорушень та вжиття заходів із запобігання порушенням вимог законодавства.

Такі перевірки здійснюються з метою:

 • з'ясування мети та суті операцій, які здійснюються ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів;
 • виявлення ризиків, які можуть становити загрозу для безпеки та стійкості діяльності ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів, а також стабільності фінансової системи України;
 • оцінки якості системи управління ризиками ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів;
 • перевірки дотримання ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів прав клієнтів (депонентів, споживачів фінансових послуг, вкладників, учасників);
 • перевірки дотримання законодавства суб'єктами перевірки (окрім СРО та Центрального депозитарію цінних паперів) у разі анулювання ліцензії;
 • перевірки дотримання виконання функцій, покладених на саморегулівні організації;
 • оцінка дотримання суб'єктом перевірки вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.[25]

Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки емітента є включення його до плану-графіка проведення перевірок на відповідний квартал (публікується на вебсторінці Комісії). Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на календарний рік, а про проведення планової перевірки емітент повинен бути попередньо письмово повідомлений Комісією рекомендованим листом або засобами електронного зв'язку, на адресу, вказану у річному звіті не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення, а також шляхом розміщення плану-графіка перевірок на офіційному веб-сайті НКЦПФР.[26]

Також Комісія може проводити позапланові перевірки у разі наявності таких підстав:

 • письмове повідомлення про ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;
 • подання емітентом до НКЦПФР заяви про скасування реєстрації випуску цінних паперініціатива НКЦПФР у разі виявлення ознак порушення емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;
 • виявлення НКЦПФР нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової, позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;
 • винесення постанови уповноваженою особою НКЦПФРпро зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки;
 • на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;
 • необхідність перевірки виконання рішень НКЦПФР або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб НКЦПФР щодо усунення порушень законодавства про цінні папери;
 • неподання у встановлений строк суб'єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит НКЦПФР щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;
 • виявлення недостовірних даних в документах (інформації), наданих суб'єктом перевірки на письмовий запит НКЦПФР, у тому числі на запит щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб'єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери;
 • відсутність достовірних даних щодо фактичного місцезнаходження, в тому числі, повернення кореспонденції.[26]

02.06.2023 Комісія свої рішенням  № 595 затвердила Порядок скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів із введенням його в дію 01 січня 2024 року.

На період дії воєнного стану з 01 січня 2024 року законодвством визначено, що загальні збори акціонерів акціонерних товариств, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключноу такий спосіб:

1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236;

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п’яти осіб;

3) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.[27][28]

Комісія авторизувала електронну систему Veleten (рішення НКЦПФР від 28 грудня 2023 року №1499), впроваджену Національним депозетарієм України, яка дозволяє проводити збори акціонерів у електронному форматі.[28]

Основними функціями, які виконує система є:

 • забезпечує ідентифікацію і реєстрацію власників (їх представників),
 • отримання документів, з якими власники можуть ознайомитися під час підготовки до зборів,
 • голосування бюлетенем, взяття участі в обговоренні з питань,
 • підбиття підсумків голосування.

Перші збори з використанням системи проведено 20 березня 2024 року однією з компаній групи МХП.[29][30]

Правозастосування на ринку цінних паперів

ред.

Сертифікація спеціалістів

ред.

Проекти Комісії

ред.

Розвиток торгів на товарних біржах

ред.

У 2021 році після того як вступив у дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» № 738-IX, Комісія стала регулятором товарних ринків, оскільки відповідний закон розширив дію Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на такі фінансові інструменти як цінні папери, інструменти грошового ринку (наприклад, казначейські зобов'язання, векселі, ощадні сертифікати банків) та деривативні контракти, незалежно від ринку, на якому вони торгуються (організованому чи поза ним), а також на продукцію (деревину, газ, нафту, зерно і т. д.) та валютні цінності, якщо вони торгуються на організованих ринках. Також було встановлено вимоги до проведення торгів на товарних біржах (із контролем розрахунків).[31]

Внесок

ред.

У 2022 році Комісія запустила проєкт «Внесок», який спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством фінансів України, Національним банком України та Укрзалізницею було реалізовано також на сервісі «Дія». Проект полягав в розміщенні інвестицій у військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), кошти від продажу яких, централізовано розподілялися державою на напрямки — від оборони до соціального захисту населення.[32][33]

З червня 2024 року НКЦПФР доповнила наявний функціонал проєкту такими блоками:

 • "Освічений" - інформування про ринки капіталу, його складові та діяльність учасників цього ринку, спрямоване на неспеціаліста у сфері;
 • "Захист інвесторів" - інформування про сумнівні інвестиційні проєкти, надання допомоги для захисту від шахрайства;
 • Veleten та "Облік часток товариств" - технологічні продукти на ринках капіталу, розроблені Національним депозитарієм України, запроваджені для захисту прав власності українських підприємців та прав міноритарних акціонерів.[34]

Віртуальні активи

ред.

Після набрання чинності Закону України «Про віртуальні активи» № 2074-IX (набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами) Комісія стане регулятором, здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері, формуватиме та реалізовуватиме державну політику в галузі віртуальних активів, визначатиме порядок обігу віртуальних активів, а також буде здійснювати видачу дозволів постачальникам послуг віртуальних активів.[35]

Водночас після того як Міжнародний валютний фонд попередив про загрози ринку віртуальних активів для стабільності цін та ефективності монетарної політики, тож з метою вдосконалення законодавства про віртуальні активи Комісія спільно з НБУ підготують оновлену версію законодавства про регулювання криптовалютного ринку в Україні.[36]

Центр збору фінансової звітності «Система фінансової звітності»

ред.

За ініціативи Комісії спільно з Мінфіном та НБУ з метою нормативного та технічного забезпечення функціонування Центру збору фінансової звітності, створеного для забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності Кабінетом Міністрів України затверджено «Порядок функціонування центру збору фінансової звітності» (постанова від 11 серпня 2023 р. № 845). Центр фінансової звітності ведеться на порталі за посиланням (https://frs.gov.ua/).[37][38]

Надання адміністративних послуг

ред.

В січні 2024 року НКЦПФР запустила у дослідну експлуатацію подання документів на отримання адміністративних послуг через комплексну інформаційну систему. Таким чином визначено офіційний канал зв'язку в частині забезпечення обміну електронними документами, отримання документів, повідомлень з питань надання адміністративних послуг.[39]

Співпраця з іншими державними органами

ред.

Комісія уклала низку угод та меморандумів про взаємодію з іншими державними органами, зокрема:

Міжнародна співпраця

ред.

Комісія активно співпрацює з більшістю міжнародних організацій, які діють в галузі ринку капіталів, організованих товарних ринках та фінансових послуг, включаючи Міжнародну організацію Комісій з цінних паперів (IOSCO), Міжнародну фінансову корпорацію (IFC), Світовий банк, а також з комісіями з цінних паперів інших країн та міжнародними донорськими організаціями, які працюють в Україні.

Так у 2023 році фахівці Комісії здійснили ознайомчу поїздку до Бельгії та Нідерландів для дослідження практики розвитку зеленого ринку та стандартизації, у тому числі щодо зелених гарантій походження (GOO), запуску цінового показника HYCLICX на спотовому ринку водню.[43].

В квітні 2024 року Комісія підписала меморандум про співпрацю з Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin), який передбачає обмін інформацією та співпрацю за напрямами:

 • вимоги до фінансової звітності,
 • альтернативні фонди,
 • недержавні пенсійні фонди,
 • запобігання шахрайству,
 • нагляд за віртуальними активами,
 • фінансування будівництва та інвестиційні фонди в будівельному секторі.[44]

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/110/f530966n246.xlsx
 2. Указ Президента України від 23 лютого 2021 року № 69/2021 «Про призначення Р.Магомедова Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 3. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Президент України; Указ від 12.06.1995 № 446/95
 4. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Президент України; Указ, Положення від 14.02.1997 № 142/97
 5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Верховна Рада України; Закон від 30.10.1996 № 448/96-ВР
 6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України: Верховна Рада України; Закон від 07.10.2010 № 2592-VI
 7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг: Верховна Рада України; Закон від 07.07.2011 № 3610-VI
 8. а б Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Президент України; Указ, Положення від 23.11.2011 № 1063/2011
 9. https://www.nssmc.gov.ua/about-us/about-us. {{cite news}}: Пропущений або порожній |title= (довідка)
 10. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 11. Про призначення Р.Магомедова Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України № 69/2021 від 23 лютого 2021 року
 12. Про призначення М.Лібанова членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Указ Президента України № 48/2018 від 28 лютого 2018 року
 13. а б в г Про призначення членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Указ Президента України № 135/2021 від 01 квітня 2021 року
 14. Про призначення А.Ільіна членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Указ Президента України № 155/2021 від 9 квітня 2021 року
 15. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 16. Про призначення А. Балюка Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 17. ZakonOnline (24 березня 2010). Розпорядження № 612-р від 24.03.2010 Про призначення Тевелєва Д.М. zakononline.com.ua (рос.). Процитовано 7 січня 2024.
 18. Про призначення Тевелєва Д.М. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 19. Про призначення складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 20. Структура – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 21. Структура – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 22. Звіти про діяльність – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 25 грудня 2023.
 23. а б НКЦПФР відновлює роботу ринків капіталу та товарних ринків - Юридична Газета. yur-gazeta.com. Процитовано 25 грудня 2023.
 24. НКЦПФР зупинила обіг акцій 90 акціонерних товариств через нерозкриття річної інформації. Економічна правда (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 25. Інспекції профучасників – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 26. а б Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів. Офіційний вебпортал парламенту України (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 27. ShieldSquare Captcha. www.kmu.gov.ua (англ.). Процитовано 29 березня 2024.
 28. а б НКЦПФР затвердила зміни щодо проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану | Блог бухгалтера від M.E.Doc. medoc.ua (укр.). Процитовано 29 березня 2024.
 29. Революція корпоративного управління в Україні: Проведено перші електронні збори акціонерів – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 29 березня 2024.
 30. Ольга Фандоріна (27 березня 2024 року). країнці зможуть проводити збори акціонерів як у Apple та Google. ukranews.com (укр) .
 31. Ринки капіталу та товарні ринки: що зміниться з 1 липня 2021 року. Економічна правда (укр.). Процитовано 25 грудня 2023.
 32. Військові облігації в Дії. militarybonds.diia.gov.ua. Процитовано 25 грудня 2023.
 33. Просто та доступно: інвестуй у військові облігації вже сьогодні. www.nssmc.gov.ua (укр) . 04 жовтня 2022.
 34. НКЦПФР оновила проєкт Внесок для українського інвестора: які напрямки він охоплює. Економічна правда (укр.). Процитовано 6 червня 2024.
 35. Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалют. Слово і Діло (укр.). 25 грудня 2023. Процитовано 25 грудня 2023.
 36. НБУ та НКЦПФР підготують нову версію закону про криптовалюти. https://minfin.com.ua/ (укр.) . 14 грудня 2023.
 37. СФЗ – Система фінансової звітності – інформаційний сайт (укр.). Процитовано 25 грудня 2023.
 38. Уряд затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності. news.dtkt.ua (укр.). Процитовано 25 грудня 2023.
 39. Діджиталізація процесів на ринках капіталу: Адміністративні послуги можна отримати через кабінет КІС – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 40. ShieldSquare Captcha. www.kmu.gov.ua (англ.). Процитовано 7 січня 2024.
 41. Співпраця з держорганами – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 7 січня 2024.
 42. Держлісагентство та НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю. Tovarystvo Lisnykiv Ukrainy (ua) . Процитовано 7 січня 2024.
 43. НКЦПФР ознайомилася з принципами роботи «зелених» товарних ринків - Юридична Газета. yur-gazeta.com. Процитовано 25 грудня 2023.
 44. Посилення міжнародної співпраці: НКЦПФР та BaFin підписали Меморандум – НКЦПФР | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. www.nssmc.gov.ua (укр.). Процитовано 30 квітня 2024.

Посилання

ред.