Критерій

властивість, обумовлення, за якими розрізняють, класифікують

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον — здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω — розділяю, розрізняю) — мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Критерій істини — мірило достовірності знань, їхньої відповідності об'єктивній дійсності. Одним із основних критеріїв істини є практика, наприклад, суспільно-історична практика людей.

Існує розділ філософії чи її течія — критеріологія — прибічники якої вважають можливим знайти ідеальні критерії, що дозволять створити ідеальні визначення певних філософських категорій, а також обґрунтувати раціональність[1].

Див. також ред.

Джерела ред.


  1. Schwandt, Thomas A. (2016). Farewell to Criteriology. Qualitative Inquiry. 2 (1): 58—72. doi:10.1177/107780049600200109. ISSN 1077-8004.(англ.)