Обговорення:Рюриковичі

Активні обговорення

Орфографія шкутильгає на дві ноги й на головуРедагувати

Хто це писав?!!! Величезна сила росіянізмів і правописних помилок. Почала'м виправляти, і терпіння не стало. Люди, та будьте грамотні! Це ж не учнівські переписки у Вконтакті!

РодовідРедагувати

жирним шрифтом — київські князі

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 │
Рюрик(?—879)
 │ 
 └─Ігор (877—945)
   │ 
   └─Святослав (?—972)
     │
     ├─Ярополк (?—980) x
     ├─Олег (?—977) x
     └─Володимир Святий (963—1015)
       │
       ├─Вишеслав (980—1010)
       ├─Ізяслав (981—1001) → Ізяславичі Полоцькі
       ├─Святополк Окаянний (981—1019)
       ├─Святослав (982—1015)
       │  │
       │  └─Ян (1002—1015) x
       │  
       ├─Ярослав Мудрий (983—1054)
       │  │
       │  ├─Ілля (?—1020)
       │  ├─Володимир (1020—1052) 
       │  │  │
       │  │  └─Ростислав (1038—1067) → Ростиславичі
       │  │    │
       │  │    ├─Рюрик (?—1092)
       │  │    ├─Володар (?—1124)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Ростислав (?—1128)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  └─Іван Берладник (?—1161) 
       │  │    │  │    │
       │  │    │  │    └─Ростислав (?—1189) х
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Володимирко (?—1153)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Ярослав Осмомисл (?—1187) 
       │  │    │  │  │  │
       │  │    │  │  │  ├─Володимир (?—1199) 
       │  │    │  │  │  │  │ 
       │  │    │  │  │  │  ├─Василько (?—1218) х
       │  │    │  │  │  │  └─Володимир (?—1218) х
       │  │    │  │  │  │
       │  │    │  │  │  ├─Олег (?—1187)
       │  │    │  │  │  ├─ЄфросиніяІгор Святославич
       │  │    │  │  │  ├─ВишеславаОдон І
       │  │    │  │  │  └─NN ∞ Мстислав Ростиславич
       │  │    │  │  │       
       │  │    │  │  ├─МаріяБолеслав IV
       │  │    │  │  └─NN ∞ Мєшко III
       │  │    │  │  
       │  │    │  ├─ІринаІсаак Комнін
       │  │    │  └─NN ∞ Роман Володимирович
       │  │    │ 
       │  │    └─Василько (?—1124)
       │  │      │
       │  │      ├─Ігор (?—1141)
       │  │      ├─Ростислав (?—1141)
       │  │      └─NN ∞ Вратислав Брненський
       │  │
       │  ├─Ізяслав (1024—1078) 
       │  ├─Святослав (1027—1076)
       │  │  │
       │  │  ├─Гліб (?—1078)
       │  │  ├─Роман (?—1079)
       │  │  ├─Давид (?—1123)
       │  │  ├─Олег Гореславич (?—1115)
       │  │  │  │
       │  │  │  ├─Всеволод (?—1146)
       │  │  │  ├─Ігор (?—1147)
       │  │  │  ├─Гліб (?—1138)
       │  │  │  ├─Святослав (?—1164) 
       │  │  │  └─Марія ∞ Петро Властович
       │  │  │
       │  │  ├─Ярослав (?—1129)
       │  │  └─Вишеслава (?—1088) ∞ Болеслав II
       │  │
       │  ├─Всеволод (1030—1093)
       │  ├─Вячеслав (1033—1057)
       │  │  │
       │  │  └─Борис (1058—1087)
       │  │
       │  ├─Ігор (1036—1060) 
       │  │  │
       │  │  ├─Давид (1058—1112)
       │  │  │  │
       │  │  │  ├─Всеволодко (?—1141)
       │  │  │  └─Ігор (?—1150)
       │  │  │
       │  │  └─Всеволод (?—?) 
       │  │    │
       │  │    └─Мстислав Всеволодович (?—1113)
       │  │
       │  ├─АнастасіяАндрій IШаломон
       │  ├─ЄлизаветаГаральд III 
       │  └─АннаГенріх IФіліп I
       ├─Мстислав (983—1036)
       │  │
       │  └─Євстафій (?—1033) x
       ├─Всеволод (983—1013)
       ├─Станіслав (985—1015)
       ├─Судислав (986—1063)
       ├─Борис (986—1015)
       ├─Гліб (987—1015)
       ├─Позвізд (988—1015)
       ├─Предслава (983/986—1042)
       ├─Прямислава ∞ Ласло Сар
       ├─NN ∞ Бернгард II → Вільгельм
       └─ДобронегаКазимир IБолеслав II

Ізяславичі полоцькіРедагувати

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 │
Рюрик(?—879)
 │ 
 └─Ігор (877—945)
   │ 
   └─Святослав (?—972)
     │
     ├─Ярополк (?—980) x
     ├─Олег (?—977) x
     └─Володимир Святий (963—1015)
       │
       ├─Вишеслав (980—1010)
       ├─Ізяслав (981—1001)
       │  │
       │  ├─Брячислав (?—1044)
       │  │  │
       │  │  └─Всеслав Чародій (?—1101)
       │  │    │
       │  │    ├─Давид (1047(1057)—1130)
       │  │    │  │
       │  │    │  └─Брячеслав (?—1130)
       │  │    │
       │  │    ├─Рогволод (1057(?)—1128)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Рогволод (?—1171)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Гліб (?—1186)
       │  │    │  │  └─Всеслав (?—1186)
       │  │    │  │    │
       │  │    │  │    ├─Борис (?—1222)
       │  │    │  │    └─Гліб (?—1221)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Іван (?—1172)
       │  │    │  └─Звенислава (1127—1173)
       │  │    │
       │  │    ├─Гліб (?—1117)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Ростислав (?—1161)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  └─Гліб (?—1159)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Володар (?—1167)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Володимир (?—1186)
       │  │    │  │  └─Василько (?—1186)
       │  │    │  │    │
       │  │    │  │    └─Ольга (?—?)
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Всеволод (?—1159)
       │  │    │  └─Ізяслав (?—1134)
       │  │    │
       │  │    ├─Роман (?—1129(1130)) х
       │  │    ├─Святослав (?—1129(1130))
       │  │    │  │
       │  │    │  ├─Василько (?—1144)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Всеслав (?—1186)
       │  │    │  │  │  │
       │  │    │  │  │  ├─Володимир (?—1215)
       │  │    │  │  │  └─NN ∞ Ярополк Ростиславич
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Брячислав (?—1181)
       │  │    │  │  │  │
       │  │    │  │  │  ├─Василько (?—1209)
       │  │    │  │  │  └─Всеслав (?—1180)
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Ізяслав (?—1185)
       │  │    │  │  ├─Володар (?—1175)
       │  │    │  │  │  │
       │  │    │  │  │  ├─Микула (?—1180)
       │  │    │  │  │  ├─Андрій (?—1180)
       │  │    │  │  │  └─NN ∞ ?
       │  │    │  │  │
       │  │    │  │  ├─Всеволод (?—1186)
       │  │    │  │  └─Марія ∞ Святослав Всеволодович
       │  │    │  │
       │  │    │  └─Вячко (?—1167)
       │  │    │
       │  │    └─Ростислав (1070(?)—1130)
       │  │      │
       │  │      ├─Предслава (1130—1173)
       │  │      └─Гордислава (1130—1173)
       │  │
       │  └─Всеслав (? — 1003) х

РостиславичіРедагувати

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 :
Рюрик(?—879)
 │ 
 └─Ігор (877—945)
   │ 
   └─Святослав (?—972)
     │
     ├─Ярополк (?—980) x
     ├─Олег (?—977) x
     └─Володимир Святий (963—1015)
       │
       └─Ярослав Мудрий (983—1054)
         │
         └─Володимир (1020—1052) 
           │
           └─Ростислав (1038—1067) Ростиславичі 
             
             ├─Рюрик (?—1092)
             ├─Володар (?—1124)
               
               ├─Ростислав (?—1128)
                
                └─Іван Берладник (?—1161) 
                  
                  └─Ростислав (?—1189) х
               
               ├─Володимирко (?—1153)
                
                ├─Ярослав Осмомисл (?—1187) 
                  
                  ├─Володимир (?—1199) 
                    
                   ├─Василько (?—1218) х
                   └─Володимир (?—1218) х
                  
                  ├─Олег (?—1187)
                  ├─ЄфросиніяІгор Святославич
                  ├─ВишеславаОдон І
                  └─NN ∞ Мстислав Ростиславич
                       
                ├─МаріяБолеслав IV
                └─NN ∞ Мєшко III
                
               ├─ІринаІсаак Комнин
               └─NN ∞ Роман Володимирович
              
             └─Василько (?—1124)
               
               ├─Ігор (?—1141)
               └─NN ∞ Братислав Брненський

ПереписатиРедагувати

Спочатку думав що статтю треба доопрацювати. Але її треба переписати з нуля. Бо ця що є зараз нікуди не годиться. Генеалогічна таблиця нечитабельна, розділи не зрозумілі. Є чудова стаття Гедиміновичі. Формат Рюриковичів має бути такий ж як і в цієї. August (обговорення) 12:28, 9 червня 2017 (UTC)[]


Пане Л. Панасюк, роди не "зникають" вони вимирають, але Рюриковичі не вимерли, їхні представники живуть і сьогодні, в 1598 році пересіклась лінія московських Даниловичів-Калитовичів. --August (обговорення) 13:44, 16 серпня 2020 (UTC)[]

@NOSFERATU: Давай зроби нормальний шаблон через Шаблон:Royal house--August (обговорення) 14:12, 20 жовтня 2021 (UTC)[]

Повернутися до сторінки «Рюриковичі»