Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2012 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2012 року.

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. М. Крилова цикл праць «Фрактальні та апроксимаційні схеми в теорії випадкових процесів та їхні застосування» Козаченко Юрій Васильович доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мішура Юлія Степанівна доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Працьовитий Микола Вікторович директор Фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Премія НАН України імені М. О. Лаврентьєва цикл праць «Аналітично-чисельні методи дослідження крайових задач теплопровідності та термопружності для структурно-неоднорідних тіл» Кушнір Роман Михайлович член-кореспондент НАН України, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Неміровський Юрій Володимирович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту теоретичної і прикладної механіки імені С. О. Христіановича Сибірського відділення РАН
Попович Василь Степанович доктор технічних наук, заступник директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Премія НАН України імені Ю. О. Митропольського цикл робіт «Аналітичні та спектральні методи теорії динамічних систем і нелінійних диференціальних рівнянь» Бойчук Олександр Андрійович член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії Інституту математики НАН України
Єгорова Ірина Євгеніївна доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Кошманенко Володимир Дмитрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені В. М. Глушкова цикл робіт «Інтелектуальні системи та технології сприйняття і обробки інформації різної фізичної природи» Боюн Віталій Петрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Войтович Ігор Данилович академік НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Палагін Олександр Васильович академік НАН України, заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені О. М. Динника цикл праць «Закономірності хвильових процесів в акустичних, пружних та поро-пружних обмежених середовищах» Вовк Ігор Володимирович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України
Городецька Наталія Сергіївна доктор фізико-математичних наук, учений секретар Інституту гідромеханіки НАН України
Мелешко В'ячеслав Володимирович доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені М. К. Янгеля цикл праць "Створення ракетно-космічного комплексу з ракетою-носієм «Зеніт-3Ф» та реалізація космічної місії з радіотелескопом «Спектр-Р» Дегтярев Олександр Вікторович кандидат економічних наук, генеральний конструктор-генеральний директор Державного підприємства «Конструкторське бюро „Південне“ імені М. К. Янгеля»
Коноваленко Олександр Олександрович академік НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України
Асюшкин Володимир Андрійович кандидат технічних наук, заступник генерального конструктора і генерального директора Федерального державного унітарного підприємства «Науково-виробниче об'єднання імені С. О. Лавочкіна» (Російська Федерація)
Премія НАН України імені М. П. Барабашова цикл робіт «Фізичні властивості астероїдів за результатами фотометричних спостережень» Величко Федір Петрович кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Круглий Юрій Миколайович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Шевченко Василь Григорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Премія НАН України імені Г. В. Курдюмова цикл робіт «Фазові і структурні перетворення як основа оптимізації фізичних властивостей сталей і сплавів» Котречко Сергій Олексійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Мєшков Юрій Якович член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Надутов Володимир Михайлович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Премія НАН України імені С. І. Пекаря цикл робіт «Теорія кореляційних та когерентних процесів у напівпровідникових гетероструктурах» Піпа Віктор Йосипович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
Сугаков Володимир Йосипович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Шевченко Сергій Іванович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Премія НАН України імені Л. В. Шубникова цикл робіт «Новітні багатофункціональні магнітні матеріали: від макросистем до наноструктур; властивості та застосування» Голуб Володимир Олегович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Каказей Гліб Миколайович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Левченко Георгій Георгійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського монографія «Олег Степанович Вялов. Нариси життя та діяльності» Вялова Світлана Олегівна доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи «Российская национальная библиотека»
Палій Володимир Михайлович кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник відділу Президії НАН України
Премія НАН України імені В. І. Трефілова монографії «Деформационные и релаксационные явления при превращениях мартенситного типа», «Мартенситные превращения» Коваль Юрій Миколайович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України
Лободюк Валентин Андрійович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України
Естрін Еммануїл Ісаакович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Федерального державного унітарного підприємства «Центральний науково-дослідний інститут чорної металургії імені І. П. Бардіна»
Премія НАН України імені М. М. Доброхотова монографія «Электротермия кремния» Гасик Михайло Іванович академік НАН України, завідувач кафедри Національної металургійної академії України
Гасик Михайло Михайлович доктор технічних наук, професор Гельсінського технологічного університету
Премія НАН України імені В. М. Хрущова серія праць «Розробка наукових засад створення ефективних магнітоелектричних машин з декількома ступенями свободи обертання ротора» Антонов Олександр Євгенович доктор технічних наук, заступник директора Інституту електродинаміки НАН України
Кіреєв Володимир Георгійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Петухов Ігор Сергійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Премія НАН України імені К. Д. Синельникова цикл робіт «Електрофізічні процеси в ядерних системах та конденсованих середовищах під опроміненням» Касаткін Юрій Олександрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України
Клепіков В'ячеслав Федорович член-кореспондент НАН України, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України
Литвиненко Володимир Вікторович доктор технічних наук, заступник директора Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України
Премія НАН України імені О. І. Бродського цикл праць «Механізми окислення вуглеводнів і тіоефірів активованими формами пероксиду водню й радикалами ОН» Рудаков Єлисей Сергійович член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України
Лобачов Володимир Леонідович доктор хімічних наук, в. о. завідувача відділу Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України
Литвиненко Сергій Леонідович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України
Премія НАН України імені О. О. Богомольця цикл праць «Фізіологія та патологія аферентних систем мозку: розкриття механізмів та розробка новітніх методів медичної корекції» Кришталь Олег Олександрович академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Цимбалюк Віталій Іванович академік НАМН України, заступник директора Державної установи «Інститут нейрохірургії імені А. П. Ромоданова НАМН України»
Медведєв Володимир Вікторович кандидат медичних наук, асистенту кафедри Національного медичного університету імені О .О. Богомольця
Премія НАН України імені Д. К. Заболотного цикл праць «Фітопатогенні бактерії — збудники особливо небезпечних хвороб рослин та їх автономні генетичні елементи» Іваниця Володимир Олексійович доктор біологічних наук, професор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Пасічник Лідія Анатоліївна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Товкач Федір Іванович доктор біологічних наук, заступник директора Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Премія НАН України імені Д. Ф. Чеботарьова цикл праць «Нові підходи до діагностики, профілактики та лікування цереброваскулярної та кардіоваскулярної патології» Ахаладзе Микола Георгійович доктор медичних наук, завідувач відділення Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України»
Кузнецова Світлана Михайлівна член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України»
Лішневська Вікторія Юріївна доктор медичних наук, професор Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України»
Премія НАН України імені Ф. Г. Яновського монографія «Руководство по хирургии туберкулеза легких» Калабух Ігор Анатолійович доктор медичних наук, завідувач відділення Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»
Хмель Олег Володимирович кандидат медичних наук, завідувач відділення Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»
Савенков Юрій Федорович доктор медичних наук, завідувач відділення ДОККЛПО «Фтизіатрія»
Премія НАН України імені М. Г. Холодного цикл праць «Порівняльні дослідження молекулярно-біологічних та фізіологічних процесів грибів та вищих рослин» Гелюта Василь Петрович доктор біологічних наук, головний науковий співробітник Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України
Кондратюк Сергій Якович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України
Терек Ольга Іштванівна доктор біологічних наук, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського цикл праць «Славетні постаті історії економічної думки України» Базилевич Віктор Дмитрович член-кореспондент НАН України, декану економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гайдай Тетяна Вікторівна кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гражевська Надія Іванівна доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені А. Ю. Кримського цикл праць «Філософсько-релігійні та наукові традиції Сходу в європейській культурі» Кіктенко Віктор Олексійович кандидат історичних наук, завідувач відділу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Огнєва Олена Дмитрівна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Премія НАН України імені Ф. І. Шміта праця «Декор української народної кераміки ХVI — першої половини ХХ століть» Івашків Галина Михайлівна кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України
Премія НАН України імені О. О. Потебні праця «Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис» Загнітко Анатолій Панасович член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Донецького національного університету

ДжерелаРедагувати