Кандидат медичних наук

науковий ступінь у галузі медичних наук.

Кандидат медичних наук — науковий ступінь у галузі медичних наук.

В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Порядок присудження наукового ступеня ред.

Порядок присудження наукового ступеня «кандидат наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1].

Науковий ступінь кандидата наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради.

Кандидатська дисертація подається до захисту лише за однією науковою спеціальністю[2]. Може бути подана до захисту у вигляді опублікованої одноосібної (без співавторів) монографії.

Кандидатська дисертації супроводжуються окремим авторефератом обсягом 0,7-0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату встановлює Міністерство освіти і науки України.

Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації після складення кандидатських іспитів, перелік яких визначає МОН.

Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів (кандидатів) наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності. Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних опоненти, з яких один — доктор наук, а другий — доктор або кандидат наук.

За результатами захисту дисертації спеціалізована вчена рада проводить таємне голосування щодо присудження наукового ступеня.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата наук набирає чинності з дати видання наказу МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради та видачу відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії.

Кандидатський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах зайняти посаду доцента, у наукових установах — посаду старшого наукового співробітника.

В Україні й країнах СНД кандидатський ступінь приблизно еквівалентний науковому ступеню Ph.D. (доктор філософії) більшості країн Заходу.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь ред.

У галузі «Клінічна медицина»:

 • 14.01.01 — Акушерство та гінекологія
 • 14.01.02 — Внутрішні хвороби
 • 14.01.03 — Хірургія
 • 14.01.04 — Серцево-судинна хірургія
 • 14.01.05 — Нейрохірургія
 • 14.01.06 — Урологія
 • 14.01.07 — Онкологія
 • 14.01.08 — Трасплантологія та штучні органи
 • 14.01.09 — Дитяча хірургія
 • 14.01.10 — Педіатрія
 • 14.01.11 — Кардіологія
 • 14.01.12 — Ревматологія
 • 14.01.13 — Інфекційні хвороби
 • 14.01.14 — Ендокринологія
 • 14.01.15 — Нервові хвороби
 • 14.01.16 — Психіатрія
 • 14.01.17 — Наркологія
 • 14.01.18 — Офтальмологія
 • 14.01.19 — Оториноларингологія
 • 14.01.20 — Шкірні та венеричні хвороби
 • 14.01.21 — Травматологія та ортопедія
 • 14.01.22 — Стоматологія
 • 14.01.23 — Променева діагностика та променева терапія
 • 14.01.24 — Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
 • 14.01.25 — Судова медицина
 • 14.01.26 — Фтизіатрія
 • 14.01.27 — Пульмонологія
 • 14.01.28 — Клінічна фармакологія
 • 14.01.29 — Клінічна алергологія
 • 14.01.30 — Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • 14.01.31 — Гематологія та трансфузіологія
 • 14.01.32 — Медична біохімія
 • 14.01.33 — Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
 • 14.01.34 — Космічна медицина
 • 14.01.35 — Кріомедицина
 • 14.01.36 — Гастроентерологія
 • 14.01.37 — Нефрологія
 • 14.01.38 — Загальна практика — сімейна медицина
 • 14.01.39 — Клінічна лабораторна діагностика

У галузі «Профілактична медицина»:

 • 14.02.01 — Гігієна та професійна патологія
 • 14.02.02 — Епідеміологія
 • 14.02.03 — Соціальна медицина

У галузі «Теоретична медицина»:

 • 14.03.01 — Нормальна анатомія
 • 14.03.02 — Патологічна анатомія
 • 14.03.03 — Нормальна фізіологія
 • 14.03.04 — Патологічна фізіологія
 • 14.03.05 — Фармакологія
 • 14.03.06 — Токсикологія
 • 14.03.07 — Фізіологічно активні сполуки
 • 14.03.08 — Імунологія та алергологія
 • 14.03.09 — Гістологія, цитологія, ембріологія
 • 14.03.10 — Біомеханіка
 • 14.03.11 — Медична та біологічна інформатика і кібернетика

Примітки ред.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567-2013-п «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».
 2. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей. Наказ МОН України. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 12 червня 2017.