Премія НАН України імені М. Г. Холодного

Премія НАН України імені М. Г. Холодного — премія, встановлена у 1972 році Академією наук УРСР за видатні наукові роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин. Названа на честь видатного ботаніка академіка Миколи Григоровича Холодного.

Премія НАН України імені М. Г. Холодного M:
Присуджується за за видатні роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1972
Перше нагородження 1973 за підсумками конкурсу 1972 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=023

Першим лауреатом премії стала геоботанік і болотознавець професор Єлизавета Модестівна Брадіс.

Лауреати премії ред.

Рік Премійовані роботи Лауреати Про лауреатів
1973 цикл робіт у галузі вивчення рослинного покриву, стратиграфії, розвитку боліт УРСР та їх раціонального використання. Брадіс Єлизавета Модестівна Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
1977 цикл робіт по експериментальній ботаніці (хімічна взаємодія рослин). Гродзинський Андрій Михайлович Центральноий республіканський ботанічний сад АН УРСР
1988 цикл робіт, присвячених питанням екології, ценопопуляційної структури, ценогенезу, охорони неморальних лісів Європейської частини СРСР. Шеляг-Сосонко Юрій Романович Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
1989
1990 цикл робіт «Розробка принципово нової типології районування, агротехніки та еколого-фітоценотичних стратегій багаторічних трав для створення, випробування і впровадження в лукове господарство України високопродуктивних та стійких фітоценозів». Балашов Лев Сергійович Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
Боговін Анатолій Власович Інститут землеробства УААН
Соломаха Володимир Андрійович Київський національний університет
1994 цикл робіт «Рослинний покрив і флора півдня України та їх антропогенна трансформація». Дідух Яків Петрович Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного
Бурда Раїса Іванівна Донецький ботанічний сад НАН України
1995
1996 робота «Еволюційні аспекти морфології екваторіальних водоростей». Масюк Надія Прохорівна Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Цибань В. О. Нагороди Національної академії наук України. — 2-ге видання, перероблене і доповнене. — Київ: Академперіодика, 2013. — 496 с.