Премії НАН України імені видатних учених України

Премії НАН України імені видатних учених України — премії, які щорічно присуджує Національна академія наук України на підставі проведених у відповідних відділеннях НАН України конкурсів.

Історія ред.

Перша з премій видатних учених України (Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського) була заснована у 1939 році. Першим лауреатом цієї премії за підсумками конкурсу 1940 року став Ілля Ілліч Черняєв. Перше вручення відбулося 1941 року і тривало до 1943 року. В подальшому ця премія з невідомих причин не вручалася до прийняття Радою Міністрів УРСР нової постанови у 1964 році. Перше вручення після перерви відбулося наступного 1965 року. У 1946 році було засновано премію і золоту медаль імені І. І. Мечникова. Однак вона теж з невідомих причин не вручалася до 1996 року. Того ж 1946 року було засновано також премію імені О. О. Богомольця, однак перше вручення відбулося лише у 1954 році.

Загальний опис ред.

Преміями відзначаються вчені, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України.

Вручення премій імені видатних учених України проводиться Президією НАН України щороку на Загальних зборах НАН України.

Розмір премії визначається щороку Президією НАН України. Наприклад, за підсумками конкурсів 2009 р., проведених відділеннями Національної академії наук України, встановили розмір для кожної з премій імені видатних учених України у сумі 6 000 грн.[1]

У конкурсі на здобуття іменних премій можуть брати участь:

 • дійсні члени і члени-кореспонденти Національної академії наук України незалежно від місця їх постійної роботи;
 • окремі особи, які працюють в наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
 • колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття іменної премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, розташованих на території України.

На здобуття іменних премій можуть бути висунені:

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні:

 • Роботи, які були удостоєні Державної премії,
 • іменних премій Російської АН,
 • іменних премій НАН України,
 • іменних премій галузевих академій країн СНД,
 • спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не можна також висувати на конкурс збірники наукових праць більш ніж трьох авторів.

Право висувати роботи на здобуття премій імені видатних учених України надається дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України, науковим установам, вищим навчальним закладам; дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро; науково-технічним радам міністерств і відомств України; науковим радам з проблем науки; технічним радам промислових підприємств; науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.

Повідомлення про присудження премій імені видатних учених України публікується в журналі «Вісник Національної академії наук України».

Роботи, за які присуджено іменні премії, передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Види премій ред.

Станом на 2018 рік існувало 78 премій імені видатних учених України[2]. Станом на 2018 рік вручаєтьтся 75 премій (премії імені Д. З. Мануїльського та імені О. Г. Шліхтера скасовані після здобуття Незалежності України 1992 року, премія НАН України імені В. І. Вернадського не присуджується з 2007 року у зв'язку із заснуванням Золотої медалі імені В. І. Вернадського), кожна з періодичністю раз на 3 роки. Кожного року присуджується не більше 25 премій.

Премія Рік зас-
нування
На честь кого премія Премійовані роботи Відділення НАН України
Премія НАН України імені М. М. Амосова (медицина) 2003 Амосов Микола Михайлович за видатні наукові роботи в галузі кардіо- та судинної хірургії і трансплантології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені М. М. Амосова (кібернетика) 2003 Амосов Микола Михайлович за видатні роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій Відділення інформатики НАН України
Премія НАН України імені О. К. Антонова 1997 Антонов Олег Костянтинович за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування Відділення механіки НАН України
Премія НАН України імені О. І. Ахієзера 2018 Ахієзер Олександр Ілліч за видатні наукові роботи в галузі теоретичної фізики та фізики плазми Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Премія НАН України імені М. П. Барабашова 1987 Барабашов Микола Павлович за видатні роботи в галузі фізики планет, зірок і галактик Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені М. М. Боголюбова 1992 Боголюбов Микола Миколайович (старший) за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені О. О. Богомольця 1946 Богомолець Олександр Олександрович за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені С. Я. Брауде 2007 Брауде Семен Якович за видатні наукові роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені О. І. Бродського 1997 Бродський Олександр Ілліч за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики та реакційної здатності Відділення хімії НАН України
Премія НАН України імені М. П. Василенка 1991 Василенко Микола Прокопович за видатні наукові роботи в галузі держави і права України Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені В. І. Вернадського 1972 (скасована 2007[3]) Вернадський Володимир Іванович за видатні наукові роботи в галузі геології, геофізики і гідрофізики Відділення наук про Землю НАН України
Премія НАН України імені Б. І. Вєркіна 1997 Вєркін Борис Ієремійович за видатні наукові роботи в галузі фізики і техніки низьких температур Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені Д. В. Волкова 2007 Волков Дмитро Васильович за видатні роботи у галузі теорії ядра та фізики високих енергій Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Премія НАН України імені Г. А. Гамова 2021 Гамов Георгій Антонович за видатні наукові результати в галузі теорії фундаментальних взаємодій, астрофізики і космології Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені С. М. Гершензона 2003 Гершензон Сергій Михайлович за видатні наукові роботи в галузі молекулярної біології, молекулярної генетики та молекулярної біофізики Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені В. М. Глушкова 1982 Глушков Віктор Михайлович за видатні наукові роботи в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем Відділення інформатики НАН України
Премія НАН України імені М. С. Грушевського 1990 Грушевський Михайло Сергійович за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені О. С. Давидова 1997 Давидов Олександр Сергійович за видатні наукові роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені О. М. Динника 1972 Динник Олександр Миколайович за видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування Відділення механіки НАН України
Премія НАН України імені М. М. Доброхотова 1997 Доброхотов Микола Миколайович за видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені А. О. Дородніцина 2007 Дородніцин Анатолій Олексійович за видатні наукові роботи в галузі комп'ютерної математики та обчислювальної техніки Відділення інформатики НАН України
Премія НАН України імені Д. К. Заболотного 1967 Заболотний Данило Кирилович за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Р. Є. Кавецького 2000 Кавецький Ростислав Євгенович за видатні наукові роботи в галузі експериментальної онкології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Карпенка 1987 Карпенко Георгій Володимирович за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені А. І. Кіпріанова 1987 Кіпріанов Андрій Іванович за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології Відділення хімії НАН України
Премія НАН України імені Ф. М. Колесси 1997 Колесса Філарет Михайлович за видатні наукові роботи в галузі української фольклористики, етнології, народознавства та музикології Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Премія НАН України імені В. П. Комісаренка 1996 Комісаренко Василь Павлович за видатні наукові роботи в галузі української патофізіології і ендокринології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені М. І. Костомарова 1992 Костомаров Микола Іванович за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені П. Г. Костюка 2012 Костюк Платон Григорович за видатні наукові роботи в галузі фізіології, біофізики і нейрофізіології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені М. Г. Крейна 2007 Крейн Марко Григорович за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені М. М. Крилова 1964 Крилов Микола Митрофанович за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені А. Ю. Кримського 1990 Кримський Агатангел Юхимович за видатні наукові роботи в галузі сходознавства Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Курдюмова 1997 Курдюмов Георгій В'ячеславович за видатні наукові роботи в галузі фізики металів та фізичного матеріалознавства Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені М. О. Лаврентьєва 1997 Лаврентьєв Михайло Олексійович за видатні наукові роботи в галузі математики Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені В. Є. Лашкарьова 1997 Лашкарьов Вадим Євгенович за видатні наукові роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва (інформатика) 1976 Лебедєв Сергій Олексійович за видатні наукові роботи в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва (енергетика)[4] 1976 Лебедєв Сергій Олексійович за видатні наукові роботи в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління Відділення інформатики НАН України
Премія НАН України імені О. І. Лейпунського 2007 Лейпунський Олександр Ілліч за видатні наукові роботи в галузі ядерної енергетики Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Премія НАН України імені Д. З. Мануїльського 1972 (скасована 1992) Мануїльський Дмитро Захарович за видатні наукові праці в галузі історії, філософії, держави і права Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені І. І. Мечникова 1946 (повторно 1995) Мечников Ілля Ілліч за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, імунології та геронтології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Ю. О. Митропольського 2009 Митропольський Юрій Олексійович за видатні наукові роботи в галузі математики та нелінійної механіки Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені В. С. Михалєвича 1997 Михалєвич Володимир Сергійович за видатні наукові роботи в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу Відділення інформатики НАН України
Премія НАН України імені Н. Д. Моргуліса 2007 Моргуліс Наум Давидович за видатні наукові роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені З. І. Некрасова 1997 Некрасов Зот Ілліч за видатні наукові роботи в галузі металургії Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені М. В. Остроградського 1997 Остроградський Михайло Васильович за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені О. В. Палладіна 1973 Палладін Олександр Володимирович за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Є. О. Патона 1964 Патон Євген Оскарович за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені С. І. Пекаря 1997 Пекар Соломон Ісакович за видатні наукові роботи в галузі теорії твердого тіла Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені Г. С. Писаренка 2007 Писаренко Георгій Степанович за видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій Відділення механіки НАН України
Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського 1939 (повторно 1964) Писаржевський Лев Володимирович за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології Відділення хімії НАН України
Премія НАН України імені О. В. Погорєлова 2007 Погорєлов Олексій Васильович за видатні наукові роботи в галузі геометрії і топології Відділення математики НАН України
Премія НАН України імені О. О. Потебні 1997 Потебня Олександр Опанасович за видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Премія НАН України імені І. К. Походні 2015 Походня Ігор Костянтинович за видатні роботи в галузі прикладного матеріалознавства Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
Премія НАН України імені А. Ф. Прихотько 1997 Прихотько Антоніна Федорівна за видатні наукові роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені Г. Ф. Проскури 1974 Проскура Георгій Федорович за видатні наукові роботи в галузі енергетики Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Премія НАН України імені М. В. Птухи 1997 Птуха Михайло Васильович за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики Відділення економіки НАН України
Премія НАН України імені І. П. Пулюя 1997 Пулюй Іван Павлович за видатні наукові роботи в галузі прикладної фізики Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені Л. П. Симиренка 1980 Симиренко Левко Платонович за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства Відділення загальної біології НАН України
Премія НАН України імені К. Д. Синельникова 1974 Синельников Кирило Дмитрович за видатні наукові роботи в галузі ядерної фізики Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Премія НАН України імені М. Д. Стражеска 1991 Стражеско Микола Дмитрович за видатні наукові роботи в галузі лікування внутрішніх хвороб, кардіології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені С. І. Субботіна 1997 Субботін Серафим Іванович за видатні наукові роботи в галузі геофізики, гідрофізики, наукового приладобудування, метрології та фізики атмосфери Відділення наук про Землю НАН України
Премія НАН України імені С. П. Тимошенка 1997 Тимошенко Степан Прокопович за видатні наукові роботи в галузі теоретичної та прикладної механіки Відділення механіки НАН України
Премія НАН України імені В. І. Толубинського 1997 Толубинський Всеволод Іванович за видатні наукові роботи в галузі теплофізики та теплотехніки Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Премія НАН України імені В. І. Трефілова 2002 Трефілов Віктор Іванович за видатні наукові роботи в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського 1992 Туган-Барановський Михайло Іванович за видатні наукові роботи в галузі економіки Відділення економіки НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського 2007 Тутковський Павло Аполлонович за видатні наукові роботи в галузі геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології Відділення наук про Землю НАН України
Премія НАН України імені Є. П. Федорова 1999 Федоров Євген Павлович за видатні наукові роботи в галузі теоретичної та прикладної астрономії Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені І. Я. Франка 1979 Франко Іван Якович за видатні наукові роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Премія НАН України імені І. М. Францевича 1987 Францевич Іван Микитович за видатні наукові роботи в галузі фізичного матеріалознавства Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Премія НАН України імені М. Г. Холодного 1972 Холодний Микола Григорович за видатні наукові роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин Відділення загальної біології НАН України
Премія НАН України імені В. М. Хрущова 1997 Хрущов Василь Михайлович за видатні наукові роботи в галузі електроенергетики та електротехніки Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
Премія НАН України імені В. Ю. Чаговця 2013 Чаговець Василь Юрійович за видатні роботи в галузі фундаментальної і прикладної фізіології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Д. Ф. Чеботарьова 2008 Чеботарьов Дмитро Федорович за видатні роботи в галузі геронтології та геріатрії Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Премія НАН України імені Д. І. Чижевського 1997 Чижевський Дмитро Іванович за видатні наукові роботи в галузі філософських наук Відділення історії, філософії та права НАН України
Премія НАН України імені О. Г. Шліхтера 1972 (скасована 1992) Шліхтер Олександр Григорович за видатні видатні наукові праці в галузі економіки Відділення економіки НАН України
Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена 1993 Шмальгаузен Іван Іванович за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки Відділення загальної біології НАН України
Премія НАН України імені Ф. І. Шміта 2007 Шміт Федір Іванович за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
Премія НАН України імені Л. В. Шубникова 2001 Шубников Лев Васильович за видатні наукові роботи в галузі експериментальної фізики Відділення фізики і астрономії НАН України
Премія НАН України імені В. Я. Юр'єва 1964 Юр'єв Василь Якович за видатні наукові роботи в галузі генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин Відділення загальної біології НАН України
Премія НАН України імені М. К. Янгеля 1977 Янгель Михайло Кузьмич за видатні наукові роботи в галузі прикладної і технічної механіки та ракетно-космічної техніки Відділення механіки НАН України
Премія НАН України імені Ф. Г. Яновського 1993 Яновський Феофіл Гаврилович за видатні наукові роботи в галузі терапії, клінічної бактеріології та імунології Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Премії присуджуються з різною періодичністю (в основному раз на 2-3 роки).

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2009 р.[недоступне посилання з липня 2019]
 2. Премії НАН України імені М. М. Амосова та імені С. О. Лебедєва вручаються різними відділеннями у різні роки почергово (Премія НАН України імені М. М. Амосова (медицина) і Премія НАН України імені М. М. Амосова (кібернетика) та Премія НАН України імені С. О. Лебедєва (інформатика) і Премія НАН України імені С. О. Лебедєва (енергетика) відповідно), але кожна з них розглядається, як одна
 3. Не присуджується у зв'язку із заснуванням у 2007 році Золотої медалі імені В. І. Вернадського
 4. Премія імені С. О. Лебєдєва присуджується почергово Відділенням інформатики та Відділенням фізико-технічних проблем енергетики.

Джерела ред.

Посилання ред.