Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського

Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського  — премія, встановлена НАН України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України за видатні наукові роботи в галузі економіки.

Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі економіки
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1992
Перше нагородження 1993 за підсумками конкурсу 1992 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=043

Премію засновано у 1992 р. постановою Президії НАН України та названо на честь видатного українського науковця Туган-Барановського Михайла Івановича.

Починаючи з 2007 року Премія імені М. І. Туган-Барановського присуджується Відділенням економіки НАН України з циклічністю раз на рік.[1]

Лауреати премії ред.

Премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського було присуджено:

Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
2019[2] Цикл робіт «Перспективи, напрями і механізми розвитку смарт-промисловості в Україні» Вишневський Валентин Павлович академік НАН України, завідувач відділу Інституту економіки промисловості НАН України
Гаркушенко Оксана Миколаївна кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України
Чекіна Вікторія Денисівна кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України
2016[3] Цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації Єфименко Тетяна Іванівна член-кореспондент НАН України, президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»
Жук Валерій Миколайович член-кореспондент НААН України, віце-президент Національної академії аграрних наук України
Ловінська Людмила Геннадіївна доктор економічних наук, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»
2013[4] Цикл праць «Славетні постаті історії економічної думки України» Базилевич Віктор Дмитрович доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гайдай Тетяна Вікторівна доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Гражевська Надія Іванівна доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2011[5] Цикл наукових праць з проблем бідності (6 монографій) Лібанова Елла Марленівна доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (соціоекономіка), директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Макарова Олена Володимирівна доктор економічних наук, Старший науковий співробітник, Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Черенько Людмила Миколаївна кандидат економічних наук, Завідувач відділом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
2010[6] Колективна монографія «Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку» (3 томи) Даниленко Анатолій Іванович доктор економічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (фінанси, грошовий обіг і кредит), Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Шаблиста Любов Миколаївна доктор економічних наук, професор, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Шелудько Наталія Михайлівна доктор економічних наук, професор, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2008[7] Цикл робіт з управління інноваційним розвитком економіки Федулова Любов Іванівна доктор економічних наук, професор, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2006[8] Цикл наукових праць «Екологізація політики регіонального розвитку» Буркинський Борис Володимирович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (регіональна економіка), директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Степанов В'ячеслав Миколайович доктор економічних наук, професор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Харічков Сергій Костянтинович доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
2004[9] Цикл наукових праць «Соціальна економіка та історія економічної думки» Горкіна Лариса Павлівна доктор економічних наук, професор, завідувач відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України
Єременко Володимир Григорович доктор економічних наук, професор, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
2002[10] Цикл праць з проблем соціальної орієнтації економіки Амоша Олександр Іванович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (економіка), директор Інституту економіки промисловості НАН України
Новикова Ольга Федорівна доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України
2000[11] Монографія «Пути и перепутья современной цивилизации» Кримський Сергій Борисович доктор філософських наук, професор
Павленко Юрій Віталійович доктор філософських наук, професор, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Пахомов Юрій Миколайович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (політична економія та соціальні проблеми економіки), директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України
1998 Цикл наукових праць «Основи оптимізації екосередовищ» Горєв Леонід Миколайович доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології та гідрохімії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дорогунцов Сергій Іванович доктор економічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (розміщення продуктивних сил), голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.
Хвесик Михайло Артемович доктор економічних наук, професор, Директор Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
1997 Цикл робіт «Економічні та екологічні проблеми розвитку і функціонування національного агропромислового комплексу» Борщевський Петро Прокопович доктор економічних наук, професор, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Пасхавер Борис Йосипович доктор економічних наук, професор, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Трегобчук Валентин Михайлович доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу Інституту економіки
1996 Цикл робіт «Теоретичні основи відтворення трудового потенціалу і механізм його реалізації в умовах формування ринкової економічної системи» Долішній Мар'ян Іванович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (економіка), директор Інституту регіональних досліджень НАН України
Злупко Степан Миколайович доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Трегобчук Валентин Михайлович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (демографія), директор Національного інституту стратегічних досліджень
1995 Цикл робіт «Проблеми переходу до ринкової економіки» Чухно Анатолій Андрійович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (політична економія та соціальні проблеми економіки), проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1993 Цикл праць з економічних проблем автоматизації виробництва Айзенштейн Марк Давидович доктор економічних наук, професор
Заботіна Раіса Іванівна
Чумаченко Микола Григорович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (економіка), директор Інституту економіки промисловості НАН України

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Додаток 2 до постанови Президії НАН України від 11.07.2007 р. № 206
 2. Президія Національної академії наук України. Постанова від 12.02.2020 No.47 «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2019 р.». Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України. 12.02.2020. Процитовано 31.05.2021. 
 3. Цибань Валерій Олексійович. Лауреати Золотої медалі імені В. І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2019 року. — Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017. — 30 с.
 4. [[Президія Національної академії наук України]]. Постанова від 12.02.2014 року № 27 «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2013 р.». Архів оригіналу за 14 серпня 2014. Процитовано 10 травня 2018. 
 5. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2011 р.» [[Президія Національної академії наук України]]. Постанова від 15.02.2012 N 34. Архів оригіналу за 29 квітня 2014. Процитовано 10 травня 2018. 
 6. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р.». Архів оригіналу за 28 квітня 2014. Процитовано 28 квітня 2014. 
 7. Вісник НАН України, 2009, № 6 «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2008 р.»
 8. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2006 р.» [[Президія Національної академії наук України]]. Постанова від 28.02.2007 N 52. Архів оригіналу за 30.05.2015. Процитовано 10.05.2018. 
 9. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2004 р.» [[Президія Національної академії наук України]]. Постанова від 06.04.2005 р. N 69. Архів оригіналу за 27.10.2017. Процитовано 10.05.2018. 
 10. Вісник НАН України, 2002, № 7
 11. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2000 р.»

Джерела ред.