Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2000 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2000 року.

За підсумками конкурсу 2000 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. О. Лаврентьєва цикл праць з розробки методів математичної фізики Ішлінський Олександр Юлійович академік НАН України і РАН, почесний директор Інституту проблем механіки РАН
Лаврентьєв Михайло Михайлович академік РАН, директор Інституту математики імені С. Л. Соболєва СВ РАН
Самойленко Анатолій Михайлович академік НАН України, директор Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені М. М. Крилова цикл робіт з математичних проблем аналітичної механіки Луковський Іван Олександрович академік НАН України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Харламов Павло Васильович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Тимоха Олександр Миколайович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені В. М. Глушкова цикл робіт «Дослідження і розробка математичних методів і алгоритмів розв'язання прикладних задач оптимізації і прийняття рішень» Кукса Анатолій Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту програмних систем НАН України
Ляшко Сергій Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Павлов Олександр Анатолійович доктор технічних наук, декану Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Премія НАН України імені О. М. Динника цикл робіт «Динаміка і стійкість левітуючого транспортного засобу з електродинамічним підвісом» Дзендзерський Віктор Олександрович доктор технічних наук, директор Інституту транспортних систем і технологій НАН України
Зевін Олександр Аронович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту транспортних систем і технологій НАН України
Хачапурідзе Микола Михайлович кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту транспортних систем і технологій НАН України
Премія НАН України імені М. К. Янгеля цикл праць «Методи та результати дослідження несучої здатності теплозахисних та жароміцних покриттів елементів конструкцій аерокосмічної техніки в умовах інтенсивних теплових потоків» Кравчук Леонід Васильович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем міцності НАН України
Куріат Ростислав Іванович кандидат технічних наук, учений секретар Інституту проблем міцності НАН України
Ескін Едуард Олександрович кандидат технічних наук, директор представництва ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля у м. Києві
Премія НАН України імені М. П. Барабашова серія робіт «Дослідження спектрів та змінності космічного радіовипромінювання у міліметровому діапазоні на радіотелескопі РТ-22» Зінченко Ігор Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту прикладної фізики РАН
Нестеров Микола Семенович кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Кримської астрофізичної обсерваторії Міністерства освіти і науки України
Шульга Валерій Михайлович член-кореспондент НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України
Премія НАН України імені С. І. Пекаря серія робіт «Теорія електронних та оптичних явищ у квантових гетероструктурах» Васько Федір Трохимович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників НАН України
Кочелап В'ячеслав Олександрович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників НАН України
Премія НАН України імені І. П. Пулюя серія робіт «Вугільний масив: ЯМР-аналіз стану та управління ним» Алексєєв Анатолій Дмитрович доктор технічних наук, директор Відділення фізико-технічних гірничих проблем Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України
Іллюшенко Валентин Григорович доктор технічних наук, завідувач кафедри Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України
Премія НАН України імені К. Д. Синельникова серія робіт з теорії фізичних полів Назарчук Зіновій Теодорович член-кореспондент НАН України, заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Ситенко Юрій Олексійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Премія НАН України імені В. І. Вернадського монографія «Літогеодинамічні фактори нафтогазонакопичення в авлакогенових басейнах» Лукін Олександр Юхимович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу нафти і газу Інституту геологічних наук НАН України
Премія НАН України імені І. М. Францевича цикл праць «Синтез та дослідження нерівноважного твердого розчину SiC-C і матеріалів на його основі» Гнесін Георгій Гдалевич член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Гадзиря Микола Пилипович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Михайлик Олександр Олександрович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені З. І. Некрасова цикл праць «Розробка теоретичних основ і створення нових технологічних процесів підвищення якості металів шляхом обробки розплавів заглибленими плазмовими струменями» Найдеко Володимир Леонтійович академік НАН України, директор Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Нарівський Анатолій Васильович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Мовчан Василь Максимович науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Курдюмова цикл праць «Мартенситні перетворення шаруватих структур при високих тисках та керований синтез надтвердих фаз» Бритун Віктор Федорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Курдюмов Олександр В'ячеславович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені В. І. Толубинського цикл робіт «Підвищення економічності, надійності та продовження ресурсу теплотехнічного обладнання ТЕС та АЕС» Гнесін Віталій Ісайович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Голощапов Володимир Миколайович кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Шубенко Олександр Леонідович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Премія НАН України імені В. М. Хрущова цикл робіт «Елементи теорії та методи побудови систем інформаційного забезпечення та управління режимами електричних мереж» Яндульський Олександр Станіславович доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Буткевич Олександр Федотович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Левітський Валентин Георгійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Премія НАН України імені О. І. Бродського цикл наукових праць «Хімічна будова і реакційна здатність комплексів у неводних і змішаних середовищах» Волков Сергій Васильович академік НАН України, доктор хімічних наук, директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Премія НАН України імені О. В. Палладіна серія праць «Регуляція біохімічних процесів за норми та патології» Громашевська Любов Леонтіївна доктор медичних наук, завідувачці лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
Микоша Олексій Степанович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Премія НАН України імені О. О. Богомольця монографія «Цитокины. Биологические и противоопухолевые свойства» Возіанов Олександр Федорович академік НАН та АМН України, директор Інституту урології та нефрології АМН України
Бутенко Андрій Костянтинович кандидат медичних наук, завідувач відділення Українського НДІ онкології АМН України
Зак Костянтин Петрович доктор медичних наук, керівнику лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Премія НАН України імені Д. К. Заболотного цикл робіт «Роль системи інтерферону в імунопатогенезі бактеріальних та вірусних інфекцій» Співак Микола Якович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Руденко Адель Вікторівна доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту урології та нефрології АМН України
Лазаренко Людмила Миколаївна кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Премія НАН України імені Р. Є. Кавецького цикл робіт «Нові підходи і технології у діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань» Осинський Сергій Петрович доктор медичних наук, завідувач відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Глузман Данило Фішелевич доктор медичних наук, завідувач відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Запорожан Валерій Миколайович академік АМН України, ректору Одеського державного медичного університету
Премія НАН України імені Л. П. Симиренка цикл робіт «Інтродукція видів роду ехінацея та тропічних і субтропічних рослин» Самородов Віктор Миколайович доцент Полтавського державного сільськогосподарського інституту
Поспєлов Сергій Вікторович кандидат сільськогосподарських наук, доцент Полтавського державного сільськогосподарського інституту
Горницька Ірина Петрівна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України
Премія НАН України імені М. Г. Холодного цикл робіт «Функціонування аденілатциклазної та гормональної системи в рослинній клітині» Яворська Вікторія Казимирівна доктор біологічних наук, завідувачці відділу Інституту фізіології рослин та генетики НАН України
Драговоз Ігор Володимирович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин та генетики НАН України
Троян Віра Михайлівна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Премія НАН України імені М. В. Птухи цикл наукових праць «Глобалізація і інтеграція світового розвитку» Білорус Олег Григорович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Лук'яненко Дмитро Григорович доктор економічних наук, завідувач кафедри Київського національного економічного університету
Зернецька Ольга Василівна доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Премія НАН України імені М. С. Грушевського цикл наукових праць з історичної україністики та соціології Литвин Микола Романович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
Ручка Анатолій Олександрович доктор філософських наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Танчер Віктор Володимирович доктор філософських наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Премія НАН України імені Д. І. Чижевського монографія «Філософія як шлях людяності та надії» Кримський Сергій Борисович доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Премія НАН України імені О. О. Потебні праця «Праслов'янська акцентологія» Скляренко Віталій Григорович член-кореспондент НАН України, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Премія НАН України імені Ф. М. Колесси праця «Українська народна проза (легенда, казка) — еволюція епічних традицій». Друге видання. Дунаєвська Лідія Францівна доктор філологічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДжерелаРедагувати