Доктор географічних наук

другий вчений ступінь у двоступеневій системі вищої освіти СРСР і країн пострадянського простору
Докладніше: Доктор наук

Доктор географічних наук — вищий науковий ступінь у галузі географічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності.

Порядок присудження наукового ступеня ред.

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор географічних наук» ред.

У галузі «Географічні науки» науковий ступінь присуджується за спеціальностями:

 • 11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
 • 11.00.02 — економічна та соціальна географія;
 • 11.00.04 — геоморфологія та палеогеографія;
 • 11.00.05 — біогеографія та географія ґрунтів;
 • 11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • 11.00.08 — океанологія;
 • 11.00.09 — метеорологія, кліматологія, агрометеорологія;
 • 11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних; ресурсів;
 • 11.00.12 — географічна картографія;
 • 11.00.13 — історія географії.

У галузі «Військові науки» науковий ступінь кандидата географічних наук присуджується за спеціальністю

 • 20.02.04 — військова географія.

У галузі «Національна безпека» науковий ступінь кандидата географічних наук присуджується за спеціальністю

 • 21.08.01 — іноземні держави та їхні потенціали.

Доктори географічних наук в Україні (станом на липень 2013 року) ред.

 • Антоненко Володимир Степанович — професор кафедри міжнародного туризму КНУКіМ (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Артамонов Юрій Володимирович — член-кореспондент відділу океанографії морського гідрофізичного інституту НАН України (11.00.08 — океанологія).
 • Афанасьєв Олег Євгенович — доцент кафедри фізичної та економічної географії ДНУ ім. Олеся Гончара (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Багров Микола Васильович — професор кафедри економічної і соціальної географії та територіального планування ТНУ (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Балабанов Геннадій Васильович — завідувач кафедри країнознавства і туризму НАУ (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Барановський Микола Олександрович — доцент кафедри географії НДУ ім. М. В. Гоголя (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Бейдик Олександр Олексійович — професор кафедри країнознавства та туризму КНУ (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Боков Володимир Олександрович — професор кафедри геоекології ТНУ (11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
 • Бондаренко Едуард Леонідович — професор кафедри геодезії та картографії КНУ (11.00.12 Географічна картографія).
 • Бортник Сергій Юрійович — професор кафедри землезнавства та геоморфології КНУ (11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія).
 • Будз Маркіян Дмитрович — професор Академії Будівництва України (11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів).
 • Вахрушев Борис Олександрович — професор кафедри загального землезнавства і геоморфології ТНУ (11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія).
 • Вихованець Галина Володимирівна — професор кафедри фізичної географії та природокористування ОНУ (11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів).
 • Вишневський Віктор Іванович — професор кафедри країнознавства і туризму НАУ (11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
 • Волошин Іван Миколайович — завідувач кафедри туризму ЛДУФК (11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
 • Воронін Ігор Миколайович — професор кафедри туризму ТНУ (11.00.02 Економічна та соціальна географія).
 • Воскресенська Олена Миколаївна — член-кореспондент морського гідрофізичного інституту НАН України (11.00.08 — океанологія).
 • Гаськевич Володимир Георгійович — професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ (11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів).
 • Герасименко Н. П. — д.г.н., старший науковий співробітник відділу палеогеографії інституту географії НАН України.
 • Гладкий Олександр Володимирович — д.г.н., доцент кафедри економічної і соціальної географії КНУ.
 • Гопченко Є. Д. — д.г.н., професор кафедри гідрології суші ОДЕУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Горленко І. О. — д.г.н., провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень інституту географії НАН України.
 • Гребінь Василь Васильович — д.г.н., доцент кафедри гідрології та гідроекології КНУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Гриценко А. В. — д.г.н., професор, директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.
 • Гродзинський Михайло Дмитрович — д.г.н., професор кафедри фізичної географії та геоекології КНУ.
 • Гудзевич А. В. — д.г.н., доцент кафедри географії ВНПУ.
 • Гукалова І. В. — д.г.н., старший науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку інституту географії НАН України.
 • Гуцуляк В. М. — д.г.н., професор фізичної географії і раціонального природокористування ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Даценко Людмила Миколаївна — д.г.н., професор кафедри геодезії та картографії КНУ.
 • Денисик Григорій Іванович — д.г.н., професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
 • Дергачов В. О. — д.г.н., професор кафедри економічної та соціальної географії ОНУ.
 • Джаман В. О. — д.г.н., професор кафедри географії України та регіоналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Дмитрук Олександр Юрійович — д.г.н., професор кафедри географії України КНУ.
 • Дністрянський М. С. — д.г.н., професор кафедри географії України ЛНУ.
 • Дудник І. М. — д.г.н., професор кафедри країнознавства і туризму НАУ.
 • Єргіна Олена Іванівна — професор кафедри фізичної географії та океанології ТНУ (11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів).
 • Єлісеєва Є. В.
 • Запотоцький Сергій Петрович — д.г.н., доцент кафедри економічної і соціальної географії КНУ.
 • Заставецька О. В. — д.г.н., професор кафедри географії України і туризму ТНПУ.
 • Іваненко О. Г. — д.г.н., професор кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Ільїн Л. В. — д.г.н., професор кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського *Національного Університету ім. Лесі Українки.
 • Іщук Степан Іванович — д.г.н., професор кафедри економічної і соціальної географії КНУ.
 • Кирилюк М. І. — д.г.н., професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення ЧНУ ім. Ю. Федьковича (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Кілінська К. Й. — д.г.н., професор кафедри соціальної географії та рекреаційного природокоористування ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Кіндюк Борис Володимирович професор кафедри безпеки виробничих процесів Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Ковальов О. П. — д.г.н., www.geography.pp.ua
 • Ковальчук І. П. — д.г.н., професор кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів та природокористування.
 • Козаченко Т. І. — д.г.н., головний науковий співробітник відділу картографії Інституту географії України НАН України.
 • Комлєв Олександр Олександрович — д.г.н., професор кафедри землезнавства та геоморфології КНУ.
 • Коновалов С. К. — д.г.н., член-кореспондент відділу біогеохімії моря морського гідрофізичного інституту НАН України.
 • Костріков С. В. — д.г.н., професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ ім. Каразіна.
 • Кривульченко А. І. — д.г.н., професор кафедри географії та геоекології КДПУ.
 • Круль В. П. — д.г.н., професор фізичної географії і раціонального природокористування ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Лісовський С. А. — д.г.н., старший науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку інституту географії НАН України.
 • Лисецький Ф. М.
 • Лобода Н. С.- д.г.н, професор кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Лоєва І. Д. — д.г.н., професор кафедри екологічного права та контролю ОДЕУ.
 • Лозинський Р. М. — д.г.н., професор кафедри географії України ЛНУ.
 • Ломакін П. Д. — д.г.н., член-кореспондент відділу океанографії морського гідрофізичного інституту НАН України.
 • Любіцева Ольга Олександрівна — д.г.н., професор кафедри країнознавства та туризму КНУ.
 • Ляшенко Дмитро Олексійович — д.г.н., професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою Національного транспортного університету (11.00.12 — географічна картографія).
 • Масляк Петро Олексійович — д.г.н., професор кафедри географії України КНУ.
 • Матвіїшина Жанна Миколаївна — д.г.н., професор відділу палеогеографії інституту географії НАН України.
 • Мезенцев Костянтин Володимирович — д.г.н., професор кафедри економічної і соціальної географії КНУ.
 • Мельник А. В. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії ЛНУ.
 • Михайлюк В. І. — д.г.н., професор, зав. кафедри земельного кадастру ОДАУ.
 • Мольчак Я. О. — д.г.н., професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Луцького державного технічного університету (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Нагірна В. П. — д.г.н., провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень інституту географії НАН України.
 • Назарук М. М.  — д.г.н., професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ.
 • Нешатаєв Б. М. — д.г.н., професор кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ.
 • Нємець К. А. — д.г.н., професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ ім. Каразіна.
 • Нємець Л. М. — д.г.н., професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ ім. Каразіна.
 • Нудельман В. І. — д.г.н., професор кафедри міськогобудівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Ободовський Олександр Григорович — д.г.н., професор кафедри гідрології та гідроекології КНУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Олійник Ярослав Богданович — д.е.н., професор кафедри економічної і соціальної географії КНУ.
 • Оліферов А. М. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії і океанології ТНУ.
 • Осадча Н. М. — д.г.н., старший науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Осадчий Володимир Іванович — д.г.н., член-кореспондент НАН України, Український гідрометеорологічний інститут (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Палеха Ю. М. — д.г.н., доцент, заступник директора НДІ «Діпромісто».
 • Палієнко В. П. — д.г.н., професор відділу геоморфології інституту географії НАН України.
 • Пархоменко Г. О. — д.г.н., головний науковий співробітник відділу картографії Інституту географії України НАН України.
 • Пащенко В. М. — д.г.н., професор кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 • Пелешенко В. І. — д.г.н., професор кафедри географії НДУ ім. М. В. Гоголя (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Пересадько В. А. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії і картографії ХНУ ім. Каразіна.
 • Петлін В. М. — д.г.н., професор кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ.
 • Підгрушний Григорій Петрович — д.г.н., провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень інституту географії НАН України.
 • Позаченюк К. А. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії і океанології ТНУ.
 • Позняк С. П. — д.г.н., професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ЛНУ.
 • Половина І. П. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії НПУ ім. М. П. Драгоманова.
 • Полонський О. Б. — д.г.н., член-кореспондент відділу морських кліматичних досліджень морського гідрофізичного інституту НАН України.
 • Польовий А. М. — д.г.н., професор кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕУ.
 • Поповкін В. А. — доктор географії (економічно-соціальна) ІГ НАН України (відділ суспільно-географічних досліджень), розробник економічного районування України при НІСД.
 • Руденко В. П. — д.г.н., професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Руденко Л. Г. — д.г.н., головний науковий співробітник відділу картографії Інституту географії України НАН України.
 • Самойленко В. М. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії та геоекології КНУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Світличний О. О. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії та природокористування ОНУ.
 • Сивий М. Я. — д.г.н., професор кафедри фізичної географії ТНПУ.
 • Смаль В. В. — д.г.н., професор кафедри географії НДУ ім. М. В. Гоголя.
 • Смирнов Ігор Миколайович — д.г.н., професор кафедри країнознавства та туризму КНУ.
 • Сніжко Сергій Іванович — д.г.н., професор кафедри метеорології та кліматології КНУ (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Совга О. Є. — д.г.н., вчений секретар морського гідрофізичного інституту НАН України.
 • Сонько С. П. — д.г.н., професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманський національний університет садівництва.
 • Сосса Ростислав Іванович — д.г.н., провідний науковий співробітник відділу картографії Інституту географії України НАН України.
 • Степаненко А. В. — д.г.н., професор, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Інституту економіки та сталого розвитку НАНУ.
 • Стецюк Володимир Васильович — д.г.н., професор кафедри землезнавства та геоморфології КНУ.
 • Сухий П. О. — д.г.н., професор кафедри геодезії, картографії та управління територіями ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 • Суховій В. Ф. — д.г.н., професор кафедри океанології та морського природокористування ОДЕУ.
 • Тимофєєв М. О. — д.г.н., член-кореспондент морського гідрофізичного інституту НАН України.
 • Тімченко Володимир Михайлович — д.г.н., професор, Інститут гідробіології НАН України (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Топчієв Олександр Григорович — д.г.н., професор кафедри економічної та соціальної географії ОНУ.
 • Тучковенко Ю. С. — д.г.н., професор кафедри океанології та морського природокористування ОДЕУ.
 • Тютюнник Ю. Г. — професор кафедри ландшафтного дизайну Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів).
 • Фащевський М. І. — д.г.н., головний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень інституту географії НАН України.
 • Фесюк В. О. — д.г.н., професор кафедри географії та екології Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
 • Хільчевський Валентин Кирилович — д.г.н., професор кафедри гідрології та гідроекології КНУ ім. Тараса Шевченка (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Холопцев О. В. — д.г.н., професор кафедри прикладної екології та охорони праці Севастопольський національний технічний університет.
 • Царик Л. П. — д.г.н., професор кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ.
 • Черваньов Ігор Григорович — д.т. н., професор кафедри фізичної географії і картографії ХНУ ім. Каразіна.
 • Шаблій Олег Іванович — д.г.н., професор кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ.
 • Швебс Г. І. — д.г.н. (1929—2003).
 • Шерстюк Н. П. — д.г.н., доцент кафедри геології та гідрогеології ДНУ ім. Олеся Гончара (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Шищенко Петро Григорович — д.г.н., професор кафедри географії України КНУ.
 • Шуйський Юрій Дмитрович — д.г.н., професор кафедри фізичної географії та природокористування ОНУ.
 • Ющенко Ю. С. — д.г.н., професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення ЧНУ ім. Ю. Федьковича (11.00.07 — гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
 • Яковенко І. М. — д.г.н., професор кафедри туризму ТНУ.
 • Яценко Борис Павлович — д.г.н., професор кафедри країнознавства та туризму КНУ.

Примітки ред.

 1. Кабінет міністрів України. Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Архів оригіналу за 6 жовтня 2013. Процитовано 16 жовтня 2013.