Лібанова Елла Марленівна

українська економістка і демограф

Лібанова Елла Марленівна
Елла Лібанова
Елла Лібанова
Елла Лібанова
Народилася 12 лютого 1950(1950-02-12) (73 роки)
Київ
Країна Україна Україна
Діяльність економістка
Alma mater Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка
Галузь економіка, демографія
Заклад КНУ імені Тараса Шевченка
Посада директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник Онікієнко Володимир Васильович
Членство НАН України
Відома завдяки: Академік-секретар відділення економіки НАН України
Нагороди
Орден княгині Ольги І ступеня
Орден княгині Ольги І ступеня
Орден княгині Ольги ІІ ступеня
Орден княгині Ольги ІІ ступеня
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України

Ліба́нова Е́лла Марле́нівна (нар. 12 лютого 1950, Київ) — науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік Національної академії наук України (2009), докторка економічних наук (1992), професорка (2000), заслужена економістка України (2002).

Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України[1].

Етапи біографії ред.

1950 — народилася у місті Києві.

1971 — закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, факультет[який?].

З 07.1971 по 07.1977 — Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (інженер, потім — молодший науковий співробітник).

1977 — захистила кандидатську дисертацію[яку?].

З 08.1977 по 10.2000 — Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України (від посади старшого інженера до завідувача відділу).

1993 — захистила докторську дисертацію[яку?].

З 10.2000 по 01.2005 — науковий консультант Президента України[2][3].

2002 — обрана членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «Економіка праці».

З 05.2003 — заступниця директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, створеного нею разом із академіком НАН України С. І. Пирожковим.

З 16.03.2007 — очолює Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

З 04.2009 — академік-секретар відділення економіки НАН України зі спеціальності «Соціоекономіка».

Професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладає курс «Соціальна статистика» на економічному факультеті.

Інтереси та членство в організаціях ред.

Член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки та заступник голови відповідної секції.
Член Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи, редколегії журналів «Україна: аспекти праці», «Економіка і прогнозування», «Економіка промисловості», «Економіка України», «Статистика України»‚ «Людина і політика», «Соціальний захист».
Заступниця голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «демографія‚ економіка праці та соціальна політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «статистика» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Запровадила методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, яка нині має статус офіційної і використовується Держкомстатом України для щорічних розрахунків.

Була керівником робочих груп із підготовки тематичних доповідей «Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стратегії реформ», «Становлення середнього класу в Україні», «Демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи», «Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання», Послань Президента України до Верховної Ради України у 2000, 2001, 2002 та 2003 роках, співавтором Послання Президента України до Верховної Ради України 2005 року, співкерівником та співавтором серії Національних доповідей.

Керівник робочої групи та співавтор Концепції та Стратегії демографічного розвитку України до 2015 року.

Членом Міжнародного союзу демографів.

Під її керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З квітня 2020 року входить до складу Ради з питань економічного розвитку України, тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України.

Наукові праці ред.

Є авторкою понад 200 праць, опублікованих в українських та міжнародних наукових виданнях, зокрема понад 30 наукових публікацій у міжнародних виданнях — ООНСвітового банкуЮНІСЕФМОП тощо.

У тому числі:

 • Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія / Е. М. Лібанова; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2008. — 330 с. — ISBN 978-966-483-197-7. — укр.
 • Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Моногр.: У 6 т. Т. 2. Соціальна спрямованість бюджетної політики / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Е. М. Лібанова, В. Б. Альошин, О. М. Білянський, А. Г. Богомолов, Є. М. Бойко, З. С. Варналій, О. Д. Василик, С. С. Гасанов; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2004. — 376 с. — ISBN 966-7675-20-3 . — укр.
 • Гуманітарна сфера України: проблеми і шляхи формування / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, С. І. Бандур, І. В. Черничко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 95 с. — ISBN 966-02-1642-4. — укр.
 • Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки: Моногр. / Е. М. Лібанова, С. І. Пирожков, Н. С. Власенко, Г. В. Герасименко, О. В. Макарова, О. Г. Осауленко, О. В. Позняк, І. І. Проніна, Л. Н. Стельмах; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України. — К., 2003. — 230 с. — ISBN 966-02-3149-0. — укр.
 • Демографічна криза в Україні: причини та наслідки / Н. С. Власенко, Г. В. Герасименко, Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, О. Г. Осауленко; Ред.: С. І. Пирожков; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України. — К., 2003. — 232 с. — укр.
 • Демографічні чинники бідності: [монографія] / Ред.: Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН. — К., 2009. — 184 с. — Бібліогр.: с. 132—135. — ISBN 978-966-02-5298-1. — укр.
 • Економічна безпека: навч. посіб. / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, Е. М. Лібанова, В. І. Кириленко, В. А. Кредісов, І. І. Мазур, А. І. Сухоруков, Я. В. Белінська, Т. Г. Васильців. — К.: Знання, 2009. — 647 с. — N 20100513. — ISBN 978-966-346-761-0. — укр.
 • Зовнішні трудові міграції населення України: Моногр. / Ред.: Е. М. Лібанова; О. В. Позняк; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2002. — 206 с. — Бібліогр.: с. 179—180. — ISBN 966-02-2603-9. — укр.
 • Інформація про виконання інноваційного проекту «Розробка механізму реалізації інноваційних складових людського розвитку» / Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор // Наука та інновації. — 2008. — 4, N 2. — С. 49-50. — укр.
 • Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р: Моногр. / Н. С. Власенко, Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, С. І. Пирожков, О. В. Позняк, Л. М. Стельмах, Г. Ю. Швидка, П. Є. Шевчук; Фонд народонаселення ООН, Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України, Укр. центр соц. реформ. — К., 2006. — 137 с. — ISBN 966-8998-22-7. — укр.
 • Власенко Н. С., Герасименко Г. В., Лібанова Е. М., Онікієнко В. В. Людський розвиток в Україні: 2004 р.: Щоріч. наук.-аналіт. доп. / Ред.: Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. Ком. статистики України. — К., 2004. — 264 с. — укр.
 • Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір: монографія / Ред.: Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Прогр. розв. ООН в Україні. — К., 2008. — 316 c. — Бібліогр.: с. 306—315. — ISBN 978-966-02-4847-2. — укр.
 • Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій: Моногр. / Ред.: Е. М. Лібанова; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України. — К., 2006. — 356 с. — ISBN 966-02-3894-0. — укр.
 • Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: моногр. / Ред.: Е. М. Лібанова; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2007. — 327 с. — Бібліогр.: с. 303—311. — ISBN 978-966-02-44*81-8. — укр.
 • Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. — 248 с.
 • Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів: монографія / Е. М. Лібанова, С. Ю. Аксьонова, В. Г. Бялковська, Н. Я. Жилка, О. О. Коломієць; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України. — К.: АДЕФ-Україна, 2008. — 288 с.: рис., табл. — ISBN 978-966-02-5051-2. — укр.
 • Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села: монографія / Ред.: Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Фонд народонаселення ООН, Держ. ком. статистики України, Укр. центр соц. реформ. — К., 2007. — 468 с. — ISBN 978-966-409-041-1. — укр.
 • Національна система загальнообов'язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку: Моногр. / Е. М. Лібанова, В. М. Новіков, О. В. Макарова, У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин, Г. В. Герасименко, І. О. Курило, І. О. Крючкова, І. В. Крючкова, П. Б. Лєвін; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України. — К., 2006. — 178 с. — Бібліогр.: 17 назв. — ISBN 966-02-3895-9. — укр.
 • Низька тривалість життя населення — основний прояв тотальної демографічної кризи в Україні / Е. М. Лібанова // Журн. Акад. мед. наук України. — 2007. — 13, N 3. — С. 411—447. — укр.
 • Новий курс: реформи в Україні. 2010—2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К.: НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с.
 • Перехідна економіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освіт.-профес. прогр. підготов. бакалавра напряму «Економіка та підприємництво» / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова, З. С. Варналій, А. А. Гриценко. — К.: Вища шк., 2003. — 592 с.: рис. — Бібліогр.: с. 505—508. — ISBN 966-642-166-6. — укр.
 • Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Н. С. Власенко, І. О. Курило, Е. М. Лібанова, О. Г. Осауленко, О. Е. Остапчук, О. В. Позняк, В. Г. Саріогло, Л. М. Стельмах, В. С. Стешенко; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 558 с. — укр.
 • Підвищення пенсійного віку: необхідність чи вигадка лібералів? / Е. Лібанова // Людина і політика. — 2000. — N 6. — С. 54-61. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
 • Права працюючих жінок в Україні = Women Workers'Rights in Ukraine / М. Г. Ахаладзе, Т. Ю. Ахаладзе, В. І. Костриця, Е. М. Лібанова, Є. М. Луценко, Г. В. Осовий, О. О. Яременко; Ред.: О. О. Яременко; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К., 1999. — 160 с. — ISBN 966-7541-03-7. — укр.
 • Проблеми нерівності у контексті людського розвитку / Е. Лібанова // Людина і політика. — 1999. — N 3. — С. 57-65. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
 • Ринок праці в економічній системі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. / Е. М. Лібанова, Д. П. Мельничук. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 261 c. — Бібліогр.: 16 назв. — ISBN 966-683-056-6. — укр.
 • Роль інформації у формуванні ринкової економіки: Моногр. / Ю. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук, Н. Грицяк, О. Кілієвич, Е. Лібанова, І. Міхаліна, В. Мунтіян, В. Ребкало, В. Тертичка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації кер. кадрів. — К.: К. І. С., 2004. — 348 с. — ISBN 966-8039-44-0. — укр.
 • Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання / Є. І. Бородін, О. А. Ганюков, П. Ю. Дупленко, І. В. Залозна, Г. І. Купалова, Е. М. Лібанова, Я. В. Немирівський, М. П. Перепелиця, О. В. Позняк; Ред.: В. І. Довженко; Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Академпрес, 1998. — 168 с. — Бібліогр.: с. 162—167. — ISBN 966-95031-7-5. — укр.
 • Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку: монографія / Е. М. Лібанова, С. Ю. Аксьонова, В. Г. Бялковська, О. А. Васильєв, О. О. Коломієць, Б. О. Крикун; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН. — К., 2009. — 247 с. — ISBN 978-966-02-5411-4. — укр.
 • Смертність населення України у трудоактивному віці: моногр. / Е. М. Лібанова, Н. М. Левчук, Н. О. Рингач, О. П. Рудницький, С. А. Понякіна; Фонд народонаселення ООН, Ін-т демогр. та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України, Укр. центр соц. реформ. — К., 2007. — 211 c. — ISBN 978-966-2142-01-3. — укр.
 • Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства / Е. Лібанова // Вісн. НАН України. — 2010. — N 8. — С. 3-14. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
 • Соціально-економічні ризики і загрози бідності в Україні: методика та практика аналізу: монографія / Е. М. Лібанова; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., Служба безпеки України, Ін-т опер. діяльн. та держ. безпеки. — Х.: Право, 2008. — 208 с. — ISBN 978-966-458-109-4. — укр.
 • Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу / Е. М. Лібанова // Економіка і прогнозування. — 2002. — N 2. — С. 34-60. — укр.
 • Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства / Е. Лібанова // Економіка України. — 2008. — N 10. — С. 120—136. — укр.

Відзнаки та нагороди ред.

Примітки ред.

 1. Офіційний сайт НАН України. Архів оригіналу за 9 червня 2022. Процитовано 18 травня 2022. 
 2. Розпорядження Президента України від 16 жовтня 2000 року № 313/2000-рп «Про призначення Е. Лібанової науковим консультантом Президента України»
 3. Розпорядження Президента України від 22 січня 2005 року № 37/2005-рп «Про відставку наукового консультанта Президента України Е. Лібанової»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2003 року № 1234 «Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України».
 5. Указ Президента України від 2 вересня 2009 року № 696/2009 «Про відзначення державними нагородами України»
 6. Указ Президента України від 30 листопада 2013 року № 655/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року»
 7. Указ президента України №406/2021. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Архів оригіналу за 24 серпня 2021. Процитовано 25 серпня 2021. 

Джерела ред.