Вишневський Валентин Павлович

Валенти́н Па́влович Вишне́вський (нар. 8 червня 1958 р. у м. Суми) — український вчений-економіст, академік НАН України (2012 [Архівовано 30 жовтня 2020 у Wayback Machine.]), доктор економічних наук (1998), професор (2005). Сфера наукових інтересів: економічна теорія, моделювання економічних систем, фіскальна, монетарна та промислова політика.

Вишневський Валентин Павлович
Народився 8 червня 1958(1958-06-08) (65 років)
Суми
Країна Україна
Діяльність економіст
Alma mater Харківський інженерно-економічний інститут
Галузь економічні науки
Заклад Інститут економіки промисловості НАН України
Посада заступник директора
Вчене звання доктор економічних наук
Науковий ступінь академік НАН України, професор

Біографія ред.

В. П. Вишневський народився у 1958 р. у м. Суми. У 1980 р. закінчив з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут (кваліфікація – інженер-економіст). З 1980 р. — співробітник Інституту економіки промисловості НАН України. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічні методи використання резервів прискорення технічного переозброєння виробництва (на прикладі металургійних підприємств УРСР)», а в 1998 р. — докторську дисертацію на тему «Методологічні основи вдосконалення оподаткування підприємств». З 1997 р. – керівник низки науково-дослідних робіт і наукових проектів НАН України. Серед найбільш важливих – науково-технічний проект зі створення «Інтелектуальної автоматизованої системи супроводу бюджетного процесу» (2007-2013 рр.), яка являє собою унікальний комплекс імітаційних системно-динамічних математичних моделей, баз даних та інформаційних технологій, що дозволяють кількісно оцінювати наслідки рішень, які приймаються у сфері податково-бюджетної політики, для економіки окремих областей і держави в цілому[1].

Творчий шлях і наукові інтереси ред.

В.П. Вишневський є визнаним в Україні вченим-економістом. Був керівником низки науково-дослідних робіт і наукових проектів з проблем податково-бюджетної та промислової політики, які виконувалися в Інституті економіки промисловості НАН України.

За результатами наукових досліджень В.П. Вишневським розроблено: концепцію промислової політики України; концепцію оподаткування підприємств, сприятливого для вітчизняного товаровиробника;  науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення складу, структури і механізму обчислення податків, сплачуваних підприємствами.

Під його керівництвом і за безпосередньою участю разом з фахівцями з математики, програмування та інформаційних технологій було розроблено і реалізовано на ПЕОМ комплекс економіко-математичних моделей з оцінки та прогнозування:

 • впливу окремих податків (на прибуток, ПДВ, обов'язкових відрахувань на соціальне страхування) та їх сукупності на діяльність промислових підприємств (1998 р.);
 • впливу податкових режимів, що застосовуються різними податковими юрисдикціями, на напрями міжнародної міграції капіталу і прямі іноземні інвестиції (2002 р.);
 • впливу ПДВ на національне виробництво, споживання, заощадження і доходи бюджету, що визначається через призму функціонування трьох взаємозв'язаних секторів — домогосподарств, виробничого і суспільного (2004 р.);
 • впливу податків, сплачуваних комерційними банками, як фінансових посередників між кінцевими інвесторами і підприємствами, на розвиток реального сектору економіки (2005 р.);
 • наслідків рішень органів влади в податково-бюджетній сфері на економіку окремих областей та України в цілому (2007–2013 рр.);
 • рівня "тінізації" економіки на регіональному рівні (на прикладі Донецької області) (2014 р.);
 • впливу процесів цифровізації на розвиток національної економіки (2018 р.);
 • технологічних розривів між Україною та розвиненими країни ЄС з використанням концепції S-подібних технологічних кривих (2019 р.).

Як фахівець із питань фінансів і оподаткування В. П. Вишневський брав участь у діяльності Комісії з питань економічної реформи й управління народним господарством Верховної Ради України; робочої групи Кабінету Міністрів України для вивчення впливу податкової системи на господарську діяльність підприємств і організацій та підготовки проектів щодо лібералізації податкового законодавства; робочої групи з питань розвитку системи податків як основи зміцнення державних фінансів та піднесення національної економіки; спеціальної комісії з перевірки додержання законодавства з питань адміністрування і відшкодування податку на додану вартість; регіонального комітету з упровадження проектів і програм ДПА у Донецькій області та ін.

Результати наукових досліджень В. П. Вишневського були використані: у законотворчій діяльності (при розробці Законів України «Про систему оподаткування», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про місцеві податки і збори» та ін.); при розробці Концепції державної промислової політики України, Концепції організаційно-економічного механізму стабілізації промислового виробництва, Програми науково-технічного розвитку Донецької області до 2020 р.; а також у практичній діяльності промислових підприємств.

В. П. Вишневський єголовним редактором журналу «Економіка промисловості»[2], членом редколегій журналів "Наука та інновації"[3] (Scopus, WoS), "Экономика Украины"[4], "Journal of Tax Reform"[5] (WoS).

Є членом спеціалізованих Вчених рад в Інституті економіки промисловості НАН України та Інституті економіки і прогнозування НАН України із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2020). Був членом спеціалізованої вченої ради в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, а також членом експертної ради МОН України із питань проведення експертизи дисертаційних робіт за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит». Підготував 16 кандидатів та 6 докторів наук.

Ключові дати ред.

Публікації ред.

За результатами наукової роботи вченим опубліковано більше 100 наукових робіт, у тому числі 4 особисті монографії та низку наукових монографій у співавторстві, статті у відомих українських, російських та англомовних журналах («Економіка України», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Terra Economicus», «Journal of Tax Reform», «Environment, Development and Sustainability» та ін.).

Вибрані статті ред.

Vishnevsky V. P., Chekina V. D. Robot vs. tax inspector or how the fourth industrial revolution will change the tax system: a review of problems and solutions. Journal of Tax Reform, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 6–26. http://dx.doi.org/10.15826/jtr.2018.4.1.042

Vishnevsky, V., Aleksandrov, I. & Polovyan, A. Scenarios of the old industrial regions’ development: selecting the methodology. Environ Dev Sustain 13, 65–78 (2011). https://doi.org/10.1007/s10668-010-9248-6

Вишневский В, Дементьев В. Инновации, институты и эволюция. Вопросы экономики. 2010; (9):41-62. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-9-41-62

Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор налогоплательщика. Вопросы экономики, 2004; (2):96-108. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-2-96-108

Вибрані монографії ред.

Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна;. за ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ: Академперіодика, 2020. – 188 c. ISBN: 978-966-360-398-8. Publication Language: Ukrainian. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.398.188

Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? : монография / Вишневский В.П., Вишневская Е.Н., Матюшин А.В., Шелудько Н.М.; под ред. В.П. Вишневского и Н.М. Шелудько; ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». – Киев : Академпериодика, 2017. – 200 c. ISBN: 978-966-360-345-2 Publication Language: Russian. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.345.200

Наднациональные модели налоговых систем: от Китая до Магриба (Китайско-Восточноазиатская, Индийско-Южноазиатская и Магрибско-Ближневосточная налоговые популяции) : монография / В. П. Вишневский, Л. И. Гончаренко, А. В. Гурнак, Е. Н. Вишневская; под общ. ред. проф. В. П. Вишневского. – М. : Магистр: ИНФРА–М, 2017. – 272 с. ISBN: 978-5-9776-0453-6 (в пер.) Publication Language: Russian.

Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с. ISBN: 966-377-019-8. Publication Language: Russian.

Профілі автора ред.

ORCID — https://orcid.org/0000-0002-8539-0444 [Архівовано 9 липня 2021 у Wayback Machine.]

Publons — https://publons.com/researcher/1749980/valentine-vishnevsky/ [Архівовано 12 квітня 2021 у Wayback Machine.]

Google Scholar — https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK2hnxcAAAAJ [Архівовано 15 березня 2022 у Wayback Machine.]

РИНЦ — https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=614699

Відзнаки та нагороди ред.

1991 — медаль НАН України із премією для молодих учених за цикл робіт «Теоретичні основи і методичне забезпечення формування ефективного механізму розподілу прибутку»[6]
2019 — лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки (цикл робіт «Перспективи, напрями і механізми розвитку смарт-промисловості в Україні»)[6]

Джерела ред.

Посилання ред.

 1. Вишневський, Валентин Павлович (2013). Нові аналітичні методи обгрунтування бюджетно-податкової політики держави. НАН України. Архів оригіналу за 14 березня 2022. 
 2. Науково-практичний журнал "Економіка промисловості". Архів оригіналу за 20 вересня 2020. Процитовано 1 вересня 2020. 
 3. Науково-практичний журнал "Наука та інновації". Архів оригіналу за 1 грудня 2020. Процитовано 4 червня 2022. 
 4. Науковий журнал "Економіка України". Архів оригіналу за 12 лютого 2020. Процитовано 1 вересня 2020. 
 5. Науковий журнал «Journal of Tax Reform». Архів оригіналу за 11 липня 2020. Процитовано 1 вересня 2020. 
 6. а б Награды, конкурсы. Архів оригіналу за 19 квітня 2021. Процитовано 1 вересня 2020. 

Категорії ред.