Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2010 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2010 року.

За підсумками конкурсу 2010 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. Г. Крейна за цикл робіт «Проблема моментів і близькі питання, пов'язані зі спектральною теорією операторів» Березанський Юрій Макарович академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Гайнц Лангер професор Віденського технічного університету, член-кореспондент Австрійської академії наук
Нудельман Адольф Абрамович кандидат фізико-математичних наук, доцент Одеської національної академії харчових технологій
Премія НАН України імені О. В. Погорєлова за цикл наукових праць «Геометрія підмноговидів і аналітичні методи в теорії підмноговидів» Борисенко Олександр Андрійович член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Решетняк Юрій Григорович академік РАН
Діскант Валентин Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Черкаського державного технологічного університету
Премія НАН України імені М. М. Амосова за монографію «Врожденные пороки сердца» Зіньковський Михайло Францевич член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва за цикл наукових праць: «Проблеми управління та забезпечення стійкості об'єднаних енергосистем в умовах лібералізації ринку електроенергії» Денисюк Сергій Петрович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Дубовський Сергій Васильович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту загальної енергетики НАН України
Павловський Всеволод Віталійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Премія НАН України імені А. О. Дородніцина за цикл робіт «Інформаційні технології створення високонадійних та якісних комп'ютерних систем» Журавльов Юрій Іванович академік РАН, заступник директора Обчислювального центру ім. А. О. Дородніцина РАН
Коваленко Ігор Миколайович академік НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Летичевський Олександр Адольфович академік НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені О. К. Антонова за цикл праць «Динамічні процеси в тілах та елементах конструкцій при взаємодії з пружним або рідинним середовищем» Кубенко Веніамін Дмитрович академік НАН України, заступник директора Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
Премія НАН України імені Г. С. Писаренка за комплекс підручників і навчальних посібників з механіки деформівного твердого тіла та механіки матеріалів Бабенко Андрій Єлісейович доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Бобир Микола Іванович доктор технічних наук, директор механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Лебедєв Анатолій Олексійович академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
Премія НАН України імені Б. І. Вєркіна за цикл робіт «Ефекти упорядкування та колективні явища у низьковимірних системах електронів над рідким гелієм» Ковдра Юрій Захарович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (посмертно)
Сивокінь Віталій Юхимович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Соколов Святослав Сергійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Премія НАН України імені С. Я. Брауде за цикл робіт «Статистичний аналіз поширення електромагнітних хвиль у випадково-неоднорідних середовищах» Вакулік Віктор Григорович старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Мінаков Анатолій Олексійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Радіоастрономічного інституту НАН України
Тирнов Олег Федорович кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Премія НАН України імені О. С. Давидова за цикл робіт «Колективні ефекти в атомних ядрах» Коломієць Володимир Михайлович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Сименог Іван Васильович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Шломо Шалом керівник дослідницької групи Циклотронного інституту при Техаському університеті (США)
Премія НАН України імені Н. Д. Моргуліса за цикл робіт «Генерація та динаміка електронних пучків у плазмі» Анісімов Ігор Олексійович доктор фізико-математичних наук, декан Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ільченко Василь Васильович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Федорус Олексій Григорович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського за серію наукових праць, присвячених проблемі взаємодії Землі з космічною речовиною Гуров Євген Петрович доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України
Премія НАН України імені Є. О. Патона за цикл праць «Акустико-емісійна діагностика матеріалів і конструкцій» Назарчук Зіновій Теодорович академік НАН України, заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Недосєка Анатолій Якович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Скальський Валентин Романович доктор технічних наук, завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Карпенка за цикл робіт «Створення нового класу композиційних матеріалів триботехнічного призначення з елементами самоорганізації у процесах направленого трибосинтезу для експлуатації в екстремальних умовах» Косторнов Анатолій Григорович академік НАН України, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Фущич Ольга Іванівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Чевичелова Тетяна Михайлівна науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені Г. Ф. Проскури за цикл наукових робіт «Створення науково-практичних основ інтенсифікації фізико-хімічних та гідродинамічних процесів в технологіях видобутку, переробки й споживання вуглеводневих енергоносіїв» Кравченко Олег Вікторович кандидат технічних наук, заступник директора Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Суворова Ірина Георгіївна доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Бастєєв Андрій Володимирович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Премія НАН України імені О. І. Лейпунського за цикл робіт «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ» Булавін Леонід Анатолійович академік НАН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Слісенко Василь Іванович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Клепко Валерій Володимирович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Премія НАН України імені А. І. Кіпріанова за цикл наукових праць «Снотворний і анксіолітичний засіб левана (циназепам). Розробка, властивості, впровадження» Андронаті Сергій Андрійович академік НАН України, директор Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України
Головенко Микола Якович академік НАМН України, завідувач відділу Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України
Редер Анатолій Семенович кандидат хімічних наук, Генеральний директор Товариства з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ»
Премія НАН України імені О. В. Палладіна за цикл наукових праць «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих

підходів до використання препаратів інтерферону і їх індукторів при патології»

Співак Микола Якович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Лазаренко Людмила Миколаївна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Жолобак Надія Михайлівна кандидат біологічних наук, докторанту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Премія НАН України імені В. П. Комісаренка за монографію «Міжтканинні взаємодії периферійного нерва в нормі та патології» Чайковський Юрій Богданович член-кореспондент НАМН України, начальник відділу Вищої атестаційної комісії України
Дєльцова Олена Іванівна доктор медичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету
Геращенко Сергій Борисович доктор медичних наук, завідувач кафедри Івано-Франківського національного медичного університету
Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена за цикл праць «Раритетна іхтіофауна як показник екологічного стану річок України» Афанасьєв Сергій Олександрович кандидат біологічних наук, завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України
Гончаренко Наталія Іванівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України
Долинський Валентин Леонідович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України
Премія НАН України імені В. Я. Юр'єва за цикл праць «Створення нових форм буряків генетичними та біотехнологічними методами» Дубровна Оксана Василівна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Чугункова Тетяна Володимирівна доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Лялько Ірина Іванівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського за цикл наукових праць з проблем бідності (6 монографій) Лібанова Елла Марленівна академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Макарова Олена Володимирівна доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Черенько Людмила Миколаївна кандидат економічних наук, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Премія НАН України імені М. І. Костомарова за цикл праць з історії науки та історичного джерелознавства Онищенко Олексій Семенович академік НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Яременко Лідія Миколаївна кандидат історичних наук, директору Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Старовойт Світлана Володимирівна кандидат історичних наук, завідувач відділу Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Премія НАН України імені М. П. Василенка за цикл праць «Проблеми розвитку матеріального і процесуального права» Гриценко Іван Сергійович доктор юридичних наук, декану Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Пархоменко Наталія Миколаївна доктор юридичних наук, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Фурса Світлана Ярославівна доктор юридичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені І. Я. Франка за працю «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів» (упорядкування, передмова, коментарі та примітки) Ушкалов Леонід Володимирович доктор філологічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

ДжерелаРедагувати