Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена

Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена — премія, встановлена у 1993 році Національною академією наук України за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки. Названа на честь видатного зоолога Івана Івановича Шмальгаузена.

Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології та біоніки
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1993
Перше нагородження 1994 за підсумками конкурсу 1993 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=044

Лауреати премії ред.

Рік Премійовані роботи Лауреати Установи
1993 (1994) цикл робіт «Гризуни неогену та давнього плейстоцену півдня Східної Європи (систематичний, історико-фауністичний, біостратиграфічний та палеогеографічний аналіз)» Топачевський Вадим Олександрович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (Палеонтологічний музей, згодом перейшов до складу Національного науково-природничого музею НАН України)
Несін Валентин Антонович
Скорик Олександра Федорівна
1994 (1995) серія праць «Паразитичні черви птахів України (проблеми систематики, сучасне поширення та екологія)» Корнюшин Вадим Васильович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Смогоржевська Лідія Олексіївна
Іскова Надія Іванівна
1995 (1996) серія праць «Сучасний стан та зміни в екологічній системі Чорного моря» Зайцев Ювеналій Петрович Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України (одеський філіал, зараз виокремлений у Інститут морської біології НАН України)
1996 (1997) цикл робіт «Порівняльна анатомія, ембріологія і еволюція рукокрилих» Ковтун Михайло Фотійович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Лихотоп Ростислав Йосипович
1997 (1998) серія праць «Еволюція ссавців і еколого-морфологічні особливості їх паразитів у антропогені» Рековець Леонід Іванович Національний науково-природничий музей НАН України
Двойнос Григорій Митрофанович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Харченко Віталій Олександрович
1999 (2000) цикл робіт «Вплив Чорнобильської катастрофи на тваринний світ» Францевич Леонід Іванович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Гайченко Віталій Андрійович
Крижанівський Валентин Іванович
2001 (2002) цикл робіт «Екологічні основи біотехнологій відтворення риб і безхребетних в аквакультурі» Романенко Віктор Дмитрович Інститут гідробіології НАН України
Крот Юрій Григорович
Соломатіна Валентина Дмитрівна
2003 (2004) цикл робіт «Проблеми еволюцій водних безхребетних (найпростіших та молюсків)» Аністратенко Віталій В'ячеславович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Довгаль Ігор Васильович
Корнюшин Олексій Вадимович
2005 (2006) серія праць «Монографічні довідкові видання про паразитів та хвороби риб» Гаєвська Альбіна Вітольдівна Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України
2007 (2008) серія наукових праць «Жуки-чорнотілки Фауни України, їх морфологічні особливості та методи захисту від них» Чернєй Любов Сергіївна Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Федоренко Віталій Петрович Інститут захисту рослин УААН
2010 (2011) цикл праць «Раритетна іхтіофауна як показник екологічного стану річок України» Афанасьєв Сергій Олександрович Інститут гідробіології НАН України
Гончаренко Наталія Іванівна
Долинський Валентин Леонідович
2013 (2014) цикл праць «Систематика та еволюція перетинчастокрилих комах родин Formicidae та Eulopidae Західної Палеарктики» Радченко Олександр Григорович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Гумовський Олексій Васильович
Перковський Євген Едуардович
2016 (2017) цикл праць «Таксономія, фауна та походження комах надродин Yponomeutoidea та Tephritoidea Старого світу» Гершензон Злата Сергіївна Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Каменєва Олена Петрівна
Корнєєв Валерій Олексійович
2019 (2020) серія праць «Карабоїдні жуки та наземні молюски України та прилеглих територій, їх біоценотичне та практичне значення»[1][2] Пучков Олександр Васильович Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Балашов Ігор Олександрович

Премія імені Д. К. Заболотного (1975-1991) ред.

До встановлення Премії НАН України імені І. І. Шмальгаузена у 1993 році, за видатні праці у галузі зоології (а також мікробіології, вірусології та епідеміології) АН УРСР вручала Премію імені Д. К. Заболотного, що таким чином була прямою попередницею Премії імені Шмальгаузена. Зоологи отримали 9 премій імені Д. К. Заболотного (14 осіб) у 1975-1991 роках, а саме:

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.