Назарчук Зіновій Теодорович

Зіно́вій Теодо́рович Назарчу́к—матеріалознавець, радянський і український фізик, голова Західного наукового центру Національної академії наук України, директор Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України, академік Національної академії наук України.

Назарчук Зіновій Теодорович
Народився 12 квітня 1952(1952-04-12) (70 років)
Львів, Українська РСР, СРСР
Діяльність фізик, матеріалознавець, викладач університету
Alma mater Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
Галузь фізика твердого тіла[1], materials engineeringd[1], materials testingd[1] і матеріал[1]
Заклад Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка Національної Академії наук України
Посада голова Західного наукового центру Національної академії наук України
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Членство НАН України
Нагороди
орден «За заслуги» I ступеня
Заслужений діяч науки і техніки України Державна премія України в галузі науки і техніки

Учений у галузі фізики неруйнівного контролю та діагностики матеріалів, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

БіографіяРедагувати

 • Народився 12 квітня 1952 року у Львові, у робітничій сім'ї.
 • У 1974р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Наукову діяльність розпочав старшим інженером у Фізико-механічному інституті АН УРСР.
 • У 1982р. захистив кандидатську, а в 1990році— докторську дисертацію на тему «Чисельне розв'язання двовимірних задач дифракції методом сингулярних інтегральних рівнянь».
 • 1988 рік Старший науковий співробітник.
 • У 1991 році Зіновій Теодорович очолює відділ фізико-математичних основ неруйнівного контролю та діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка і водночас стає першим заступником директора.
 • 1995 рік Член-кореспондент НАН України Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства,спеціальність:матеріалознавство, міцність матеріалів.
 • 1998 рік- професор.
 • 2002 рік член НТШ ( Наукове товариство імені Шевченка).
 • У 2006 року голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, членом Президії НАН України.
 • Голова Програмного комітету VI Міжнародної конференції з математичних методів в електромагнітній теорії (ММЕТ-96).
 • Член правління Українського відділення міжнародного радіосоюзу— URSI та Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики.
 • Член Міжнародного інституту інженерів-радіофізиків (IEEE), Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS), Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки та Українського товариства з механіки руйнування.


Історія посадових статусів у НАН України

з 29.04.2015 Член Президії, Президія НАН України, Національна академія наук України;

з 11.03.2015 Директор, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

з 17.04.2009 по 29.04.2015 Член Президії, Президія НАН України, Національна академія наук України;

з 23.08.2006 по 16.04.2009 Член Президії, Президія НАН України, Національна академія наук України;

з 07.06.1991 по 30.06.2006 Заступник директора з наукової роботи, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

з 23.10.1990 по 06.06.1991 Завідувач, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

з 24.12.1984 по 22.10.1990 Старший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

з 01.06.1982 по 23.12.1984 Молодший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

з 01.04.1976 по 31.05.1982 Інженер, Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка;

Наукові роботиРедагувати

З 1984р. він активно працює над розробкою ефективних чисельних методів моделювання взаємодії зондуючого поля з макродефектами конструкційного матеріалу. В результаті виконаних досліджень, математичні методи теорії дифракції збагатилися новими поняттями, вперше з'явилася коректна методика строгого врахування особливостей динамічного зондуючого поля в околі ребер і зломів тріщиноподібних дефектів. Розроблені підходи виявилися особливо ефективними для методик контролю корозійних тріщин галуження і ламаних тонких включень.

Запропонована З.Т.Назарчуком конструктивна теорія дифракції ефективна в широкому хвильовому діапазоні— від квазістатики до квазіоптики, включаючи найважчу для аналізу проміжну область, для якої відомі наближені підходи є непридатними. Одержані результати у багатьох випадках дають змогу замінити дороге натурне випробування елементів сучасної дефектоскопічної апаратури їх машинним моделюванням, закладають реальну можливість паспортизації найважливіших параметрів відповідних вузлів.

З 1991р. Зіновій Теодорович вивчає резонансне розсіяння хвиль дефектними матеріалами. Він показав, що високодобротні коливання, які виникають за певних режимів опромінення зразка, принципово дають змогу конструювати надійну високочутливу апаратуру неруйнівного контролю, що ґрунтується на принципі «так—ні». Вчений уперше запропонував відійти від традиційного компенсаційного підходу у багатопараметровому вихорострумовому контролі і ввести роздільне вимірювання кожного з параметрів. Це означає розвиток апаратурного розв'язання оберненої задачі теорії розсіяння у практиці неруйнівного контролю. Аналогічну ідею вчений поширив на проблеми радіохвильового контролю нещільностей у багатошарових діелектричних композиціях, виявлення корозійних пошкоджень під покриттями, а також на експериментальні методики визначення адгезії покриттів. Розроблені на цій основі засоби і системи неруйнівного контролю відзначаються завадостійкістю, чутливістю і перевершують світові досягнення.

Під керівництвом З.Т.Назарчука з 1991р. в інституті розгорнуто комплекс фундаментальних робіт щодо встановлення кореляційних зв'язків між контрольованими параметрами і характеристиками руйнування матеріалів. Постало завдання розробки критеріїв оцінки стану матеріалу в процесі виробництва і за зовнішньої дії навантажень та робочих середовищ. Неруйнівні методи контролю дефектності матеріалів при цьому розглядаються лише як одна з ланок технічної діагностики й прогнозування поведінки матеріалів та конструкційних елементів. Особлива увага надається вивченню тонкої структури сигналів, а також її інтерпретації залежно від фізичних параметрів досліджуваного матеріалу. Отримано результати, які відзначаються науковою новизною і дають змогу по-новому трактувати можливості відомого у практиці неруйнівного контролю методу акустичної емісії. У 2000р. З.Т.Назарчук став лауреатом премії ім. К.Д.Синельникова НАН України.

Зіновій Теодорович є автором більш як 150 наукових публікацій, зокрема трьох монографій (50 з них, у тому числі 2 монографії,— індивідуальні). Його книга «Singular integral equations in diffraction theory» (Львів, 1994) відома фахівцям в Австралії, США, Франції, ФРН, Японії. Чимало уваги вчений приділяє підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій. З 1991р. Зіновій Теодорович очолив новий науковий напрям, який заклав основи наукової школи «Фізичні основи, методи та засоби діагностики матеріалів і середовищ».

З.Т.Назарчук— член редакційних колегій трьох міжнародних наукових журналів— «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (Львів), «Electrodynamics and Technique of Microwave and EHF» (Москва), «Радіофізика і радіоастрономія» (Харків). З 1996р. він очолює редколегію міжвідомчого збірника «Відбір і обробка інформації».

ПраціРедагувати

Учений створив:

 • Строгу теорію взаємодії зондуючої хвилі із системою довільних тріщиноподібних макродефектів конструкційного матеріалу.
 • Розвинув методи аналізу тонкої структури та властивостей дифрагованих полів.
 • Істотно поглибив і розширив фізичні основи дефектометрії та структуроскопії.
 • Йому належать дослідження резонансного розсіяння хвиль проміжкового частотного діапазону на дефектах у діелектричних матеріалах та взаємовпливу системи довільно орієнтованих підповерхневих тріщин у металах. Завдяки цим роботам внесено значний вклад у становлення нового розділу науки про міцність— технічної діагностики і неруйнівного контролю матеріалів.
 • Уперше запропонував нові прямі чисельні методи розв'язання дифракційних задач, виходячи з сингулярних інтегральних рівнянь.

1. Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України / Ред.: З.Т.Назарчук; НАН України.— Ювіл. вид..— Л.: ПАІС, 2008.— 240 с.— ISBN 978-966-1585-12-5. — укр. Розглянуто історію становлення та розвитку Західного наукового центру НАН України та МОН України. Наведено матеріали про наукові школи, напрямки фундаментальних і прикладних досліджень і творчі здобутки академічних установ Західної України та їх відділень, зокрема, Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури Міністерства транспорту та зв'язку України та НАН України, Державного природознавчого музею НАН України, Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Інституту електронної фізики НАН України, Інституту народознавства НАН України, Інституту проблем механіки та математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Інституту регіональних досліджень НАН України, Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Інституту фізики конденсованих систем НАН України, Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України, Ужгородського науково-технічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

2. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.-техн. посіб.: у 3 т. Т. 1. Теоретичні основи методу акустичної емісії / З.Т.Назарчук, В.Р.Скальський; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка.— К.: Наук. думка, 2009.— 287 с.— Бібліогр.: с. 254–281.— ISBN 978-966-00-0997-6 .— укр.Розкрито основи поширення пружних хвиль (ПХ) у твердому тілі з використанням теорії пружності. Описано особливості їх проходження у стрижнях і пластинах, взаємодії з різними включеннями, несуцільностями, вільними поверхнями. Визначено найпоширеніші типи ПХ для проведення неруйнівного контролю методом акустичної емісії з метою діагностування виробів і елементів конструкцій. На засадах основних положень механіки руйнування виявлено взаємозв'язок зародження та розвитку тріщин у твердих тілах з хвильовими процесами, які супроводжують дані явища.

3. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.-техн. посіб.: у 3 т. Т. 2. Методологія акустико-емісійного діагностування / З.Т.Назарчук, В.Р.Скальський; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка.— К.: Наук. думка, 2009.— 263 с.— Бібліогр.: с. 229–257.— ISBN 978-966-00-0997-6 .— укр. Розглянуто особливості відбору та реєстрування сигналів акустичної емісії за умов лабораторних досліджень й експлуатації об'єктів контролю. Запропоновано методики визначення міцних характеристик і статичної тріщиностійкості конструкційних матеріалів (КМ). Розкрито методологічні основи оцінки їх об'ємної пошкодженості за параметрами акустичних сигналів. Показано інваріантність акустико-емісійної міри об'ємної пошкодженості матеріалів стосовно товщини матеріалу, способу його навантаження, типу випробуваних зразків. Наведено методики встановлення базових характеристик КМ для даних критеріїв і моделей.

4. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.-техн. посіб.: у 3 т. Т. 3. Засоби та застосування методу акустичної емісії / З.Т.Назарчук, В.Р.Скальський; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка.— К.: Наук. думка, 2009.— 327 с.— Бібліогр.: с. 295–320.— ISBN 978-966-00-0997-6 .— укр. Описано підходи до побудови акустико-емісійної апаратури різного функціонального призначення. Висвітлено особливості застосування первинних перетворювачів пружних хвиль в електричні сигнали, описано найуживаніші конструкційні матеріали для їх виготовлення. Запропоновано класифікацію перетворювачів за різними ознаками й особливостями конструкційного виконання. Наведено принципові електричні схеми основних вузлів і блоків портативних засобів відбору, обробки та зберігання акустико-емісійної інформації, одержаної під час виконання діагностичних робіт. Встановлено ефективність даного методу на прикладі реального діагностування ряду великогабаритних конструкцій тривалої експлуатації.

5. Аналіз електромагнетного поля, збуреного підповерхневою тріщиною в півпросторі / З.Т.Назарчук, А.Я.Тетерко, В.І.Гутник // Фіз.-хім. механіка матеріалів.— 2006.— 42, N 5.— С. 69-74.— Бібліогр.: 3 назв.— укр. На основании строгого метода интегральных уравнений исследовано поле продольной трещины, расположенной в электропроводящем полупространстве. Приведены результаты расчетов электрической и магнитной составляющих возмущенного поля при различных положениях трещины.

6. Аналіз поля плоскої SH-хвилі, розсіяної скінченною тріщиною на межі поділу матеріалів / Д.Б.Куриляк, З.Т.Назарчук, М.В.Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів.— 2006.— 42, N 6.— С. 5-16.— Бібліогр.: 42 назв.— укр. Решена задача дифракции плоской SH-волны на трещине конечной ширины, расположенной на плоской границе раздела двух упругих изотропных идеально соединенных материалов. Задача решена методом Винера— Гопфа. Предложено приближенное решение этого уравнения. Представлено численные результаты поля в дальней зоне для широкой частотной области. Исследовано особенности распределения поля излучения в области критических углов, а также образования боковой волны с целью выявления параметров дефекта. Предложена простая экспериментальная схема для определения ширины трещины путем определения особенностей модуля поля смещений в окрестности критических углов.

7. Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях: Моногр. / Д.Б.Куриляк, З.Т.Назарчук; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка.— К.: Наук. думка, 2006.— 280 с.— (Проект «Наук. кн.»).— Бібліогр.: с. 259–271.— ISBN 966-00-0512-1.— укр. Розглянуто особливості побудови строгих методів розв'язання задач дифракції хвиль на конічних, біоконічних і клиноподібних розсіювачах. Описано скалярні та векторні дифракційні задачі для розсіювальних структур в однорідних і кусково-однорідних середовищах. Наведено елементи теорії дифракції електромагнітних хвиль, інтегральні перетворення Конторовича— Лєбєдєва в скалярних задачах дифракції на конічних поверхнях з краями, інтегральні та суматорні рівняння задач дифракції на кліноподібних структурах.

8. Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. — Л.: Вид-во «ПАІС», 2007. — 162 с. — укр. Висвітлено проблеми розвитку науки в суспільстві, перспективи становлення дослідницьких університетів в Україні. Проаналізовано європейський досвід моделювання економічного розвитку на базі промислового комплексу Львівської області, стан та перспективи проведення енергоаудиту та енергетичного планування промислових та житлово-комунальних об'єктів Івано-Франківської області. Розглянуто питання вдосконалення інформаційного забезпечення регіональних наукових центрів НАН і МОН України.

9. Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. — Л., 2008. — 194 с. — укр. Проаналізовано особливості розвитку вітчизняної науки та обґрунтовано доцільність реформування її державного управління. Висвітлено роль науково-навчального комплексу «Економосвіта» в організації наукової та навчальної діяльності ВНЗ Західного регіону України, наведено рекомендації для органів виконавчої влади щодо активізації інноваційної діяльності в регіоні. Розкрито наукові здобутки Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Викладено результати наукових досліджень секції екології, загальної біології та охорони природи відділення біологічних, медичних та аграрних наук, а також секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН та МОН України.

10. Взаємодія поля плоскої SH-хвилі з вершинами міжфазної тріщини / М. В. Войтко, З. Т. Назарчук, Д. Б. Куриляк // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — 44, N 2. — С. 92-98. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. На основании полученного ранее решения задачи о дифракции SH-волны на межфазной трещине исследованы особенности распределения поля излучения при скользящих и критических углах зондирования. Изучены эффекты многократной дифракции волн на вершинах трещины и формирование рассеянного поля смещений. Установлено, что в этих случаях зависимость амплитуды поля от длины трещины при скользящих и критических углах облучения имеет монотонный характер, что можно использовать для определения ее размеров.

11. Відбір і обробка інформації: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 14(90) / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2000. — 160 с. — укр. Визначено класифікаційні характеристики дефектів методами ультразвукової ехотомографії. Досліджено електрорушійну силу індукційних давачів у полі струменів автоматичної локомотивної сигналізації, а також стійкість двовимірних цифрових фільтрів другим методом Ляпунова. Розглянуто метод підсилення контрасту зображення з використанням нелінійних перетворень компонент гістограми. Значну увагу приділено диференціальному вимірювачу різниці амплітуд інфранизькочастотних гармонічних сигналів з періодичним порівнянням, морському сенсору електричного поля, еквалізації гістограм на базі апроксимаційної моделі сприйняття зображення, вібродіагностиці підшипників кочення методами періодично корельованих випадкових процесів тощо.

12. Відбір і обробка інформації: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 15(91) / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2001. — 182 с. — укр. Теоретично й експериментально обґрунтовано можливість реалізації технології малоракурсної ультразвукової обчислювальної томографії для контролю листових виробів дзеркально-тіньовим методом збору даних. Висвітлено принципи роботи та способи реалізації вимірювання електричного поля у провідних середовищах, зокрема, Світовому океані. Проаналізовано контактні методи вимірювання з застосуванням комутації електродів різноманітними гідроперемикачами типу солевого моста. Запропоновано нові перешкодостійкі методи та засоби вимірювання часових параметрів імпульсних сигналів. Наведено інформативні характеристики електромагнітного поля підземного трубопроводу за наявності струмів катодного захисту.

13. Відбір і обробка інформації: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 16(92) / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2002. — 142 с. — укр. Висвітлено результати числового моделювання взаємодії фізичних полів з локальними неоднорідностями, побудови та обґрунтування моделей сигналів і систем. Особливу увагу приділено аналізу й обробці вимірювальної інформації, розв'язанню задач обробки зображень та розпізнавання образів. Запропоновано нові підходи до побудови алгоритмічного та програмного забезпечення обчислювальних систем.

14. Влияние угловой ориентации вихретокового преобразователя и способа калибровки на точность измерения коэффициента анизотропии электропроводности / З. Т. Назарчук, В. Г. Рыбачук // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. — 2002. — N 1. — С. 46-49. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

15. Возбуждение осесимметричных электромагнитных колебаний в системе из соосных конечного и усеченного конусов с различными углами раскрыва / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук // Радиофизика и радиоастрономия. — 2002. — 7, N 1. — С. 64-73. — Библиогр.: 6 назв. — рус. Одержано строгий розв'язок задачі дифракції на співвісних скінченному та зрізаному напівбезмежному конусах на базі методу «напівобертання». Проаналізовано електродинамічних характеристик цієї структури за різних кутів конусів. Визначено опір випромінювання диполя, енергію, що випромінюється диполем у конічні області, а також діаграми спрямованості. Індекс рубрикатора НБУВ: З845-01 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15835 16. Вплив водню на зміну потужності стрибків Баркгаузена у феромагнетику / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Б. П. Клим, В. Д. Рудавський, П. П. Великий, Я. Д. Толопко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2009. — 45, N 5. — С. 49-54. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. За допомогою параметрів сигналів магнітопружної акустичної емісії оцінено вплив водню на зміну потужності стрибків Баркгаузена у феромагнетику. Випробувано два різні типи матеріалів — нікель та сталь. Концентрацію водню в об'ємі зразків розраховано за допомогою методу скінченних елементів із рівнянь, одержаних на основі законів Фіка. Показано, що наводнювання по-різному впливає на параметри сигналів магнітопружної акустичної емісії, а отже, і на потужність стрибків Баркгаузена, викликаних зовнішнім магнітним полем.

17. Деякі властивості ортогональних у крузі двовимірних поліномів / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич // Доп. НАН України. — 2009. — N 12. — С. 27-32. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. Установлено нові властивості ортогональних у крузі поліномів двох змінних, які використано для знаходження власних функцій інтегральних операторів типу ньютонівського потенціалу. Одержані співвідношення є базовими для застосування методу ортогональних поліномів до розв'язання сингулярних інтегральних рівнянь.

18. Дифракційна взаємодія тріщиноподібних дефектів / З. Т. Назарчук, Т. М. Стаднік // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — 44, N 4. — С. 47-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

19. Дифракція SH-хвилі на міжфазній тріщині під дією зосередженої сили / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук, М. В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — 44, N 6. — С. 67-77. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. В математически строгой постановке решена задача дифракции упругой SH-волны на конечной (полубесконечной) трещине, расположенной на плоской границе двух идеально соединенных материалов. В качестве зондирующего поля рассмотрено поле точечного источника. Задача сведена к функциональному уравнению Винера — Гопфа, которое решено методом факторизации. Построено приближенное решение этого уравнения. Численно исследовано распределение поля в зоне излучения и особенности его формирования в зависимости от положения источника излучения.

20. Інтегральні рівняння для електромагнетного поля у провідному тілі з тріщиною / Я. П. Кулинич, З. Т. Назарчук // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 23. — С. 11-16. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. Запропоновано математичну модель тріщини у вигляді розрізу по розімкнутій тривимірній поверхні, на якій задано деякий розподіл електричного (або магнетного) струму. Без обмежень на конфігурацію тріщини та частотний діапазон для його визначення одержано гіперсингулярне інтегральне рівняння першого роду.

21. Коефіцієнти інтенсивності напружень, спричинених магнетним полем у феромагнетиках / О. Є. Андрейків, З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Д. В. Рудавський, О. М. Сергієнко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — 44, N 3. — С. 130–132. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. Предложен эффективный новый метод оценки коэффициента интенсивности напряжений в ферромагнитном теле с трещиной. Показано хорошее соответствие коэффициента интенсивности напряжений с известным в литературе точным магнитоупругим решением для кольцевой трещины. Установлены значения коэффициентов интенсивности напряжений в ферромагнитном теле с эллиптической и полуэллиптической трещинами.

22. Кубатурна формула для обчислення деякого класу сингулярних інтегралів / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич // Доп. НАН України. — 2008. — N 4. — С. 31-35. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

23. Кубатурна формула інтерполяційного типу для обчислення деякого класу гіперсингулярних інтегралів / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич // Доп. НАН України. — 2009. — N 3. — С. 36-43. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

24. Магнітна структуроскопія надтвердих матеріалів / З. Т. Назарчук, В. Г. Рибачук, Б. С. Філюшин // Сверхтвердые материалы. — 2001. — N 5. — С. 38-44. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. Проаналізовано принципи побудови сучасних коерцитиметрів, які застосовуються для розв'язання задач магнітної структуроскопії. Розглянуто роботу коерцитиметра ВКС-968М, призначеного для контролю виробів зі спечених надтвердих матеріалів. Установлено, що використання енергії трифазної електричної мережі для намагнічування контрольованих виробів, а також застосування котушки Монтгомері для створення розмагнічувального магнітного поля дозволяють істотно зменшити вагу та габарити приладу.

25. Матричные операторы типа свертки в задачах дифракции на клиньях конечной протяженности / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук // Доп. НАН України. — 2001. — N 8. — С. 66-73. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

26. Методологія акустико-емісійного діагностування залізобетонних елементів мостових конструкцій / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. — 2009. — N 4. — С. 14-25. — Бібліогр.: 35 назв. — укр. Подано методологічні аспекти проведення акустико-емісійного діагностування залізобетонних елементів мостових конструкцій. В їх основу закладено теоретико-експериментальні результати, одержані під час досліджень різних механізмів зародження та розвитку руйнування бетону та залізобетону за лабораторних умов випробувань та під час апробації створених методик на реальних об'єктах довготривалого експлуатування. Приведено методичні рекомендації застосування створених методологічних підходів для діагностування таких об'єктів.

27. Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довід. посіб. Т. 5. Неруйнівний контроль і технічна діагностика / З. Т. Назарчук, В. В. Кошовий, В. Р. Скальський, О. П. Бухало, Р. А. Воробель; Ред.: В. В. Панасюк; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2001. — 1134 с.: рис. — Бібліогр.: с. 874–878. — ISBN 5-12-000300-1 . — укр. Викладено основні методи неруйнівного контролю матеріалів з точки зору застосування механіки руйнування для потреб технічної діагностики цілісності конструкцій. Розроблено конструктивний числово-аналітичний метод взаємодії електромагнітних хвиль зі сформованими дефектами матеріалу. З урахуванням останніх нормативних документів України наведено класифікацію видів і методів неруйнівного контролю, а також основних типів дефектів конструкційних матеріалів. Розглянуто питання обробки дефектоскопічної інформації.

28. Моделювання компенсувальної функції у двочастотному вихорострумовому контролі / З. Т. Назарчук, В. М. Зибов, А. Є. Ульгурський // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 16. — С. 13-17. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. Розглянуто застосування двочастотного методу контролю в задачах роздільного контролю факторів для зменшення впливу завади, підсилення корисного сигналу за малих співвідношень сигнал / завада та за одночасної зміни завади та контрольованого фактора.

29. Моделювання розсіяння електромагнетних хвиль тонким діелектричним покривом на циліндрі / З. Т. Назарчук // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2006. — 42, N 1. — С. 96-104. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. Двусторонние граничные условия, содержащие лишь тангенциальные составляющие дифрагированного поля, использованы для моделирования взаимодействия электромагнитной волны с цилиндром произвольного сечения, покрытым тонким слоем диэлектрика. Полученная при этом краевая задача сведена к системе двух сингулярных интегральный уравнений второго рода с ядрами, по структуре схожими с ядрами интегральных уравнений первого рода для идеально проводящего рассеивателя. Численное решение интегральных уравнений задачи получено методом механических квадратур. В сантиметровом диапазоне исследованы рассеивающие свойства эллиптического цилиндра с различными диэлектрическими покрытиями. Установлено существенное влияние покрытия на дифракционные свойства цилиндра.

30. О симметричном электромагнитном облучении конечного конуса / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук // Радиофизика и радиоастрономия. — 2000. — 5, N 1. — С. 29-37. — Библиогр.: 10 назв. — рус. Обґрунтовано формалізм методу рядів власних функцій під час розв'язання скалярної задачі дифракції на скінченному конусі. Суматорні рівняння задачі отримано методом граничного переходу до рядів на межі розділу областей. Сформульовано правило граничного переходу до нескінченних систем лінійних алгебричних рівнянь, для яких існує єдиний розв'язок, що строго задовольняє умови Мейкснера. Доведення базується на аналізі асимптотик із залученням методу «напівобертання». Отримані системи другого роду використано для числового аналізу діаграм спрямованості та нормованого опору випромінювання радіального електричного диполя за наявності скінченного конуса.

31. Операторы компенсационного метода вихретокового контроля / В. Н. Зыбов, Л. Я. Мизюк, З. Т. Назарчук // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. — 1999. — N 2. — С. 3-9. — Библиогр.: 8 назв. — рус. Рассмотрены два оператора формирования однофакторных сигналов на основе умножения и суммирования функций влияния воздействующих факторов. Показано, что в реализации двухчастотного метода контроля преимуществом обладает суммирование этих функций.

32. Оцінка подібності текстових документів на основі визначення інформаційної ваги елементів бази знань / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, З. Т. Назарчук // Искусств. интеллект. — 2006. — N 3. — С. 500–509. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. Запропоновано новий підхід до числової оцінки подібності за змістом електронних текстових документів, який полягає в обчисленні коефіцієнтів важливості понять і зв'язків концептуальних графів досліджуваних текстів за визначеними правилами, знаходженні вершин, які є центрами семантичної ваги цих графів, та обчисленні відстані між знайденими центрами. 7 33. Подання розв'язків крайових задач для рівнянь параболічного типу зі змінними коефіцієнтами через інтеграли Вінера / Ю. І. Ковальчик, З. Т. Назарчук // Доп. НАН України. — 1999. — N 4. — С. 25-29. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

34. Поле напружень за опромінення плоскою SH-хвилею тріщини на межі поділу матеріалів / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук, М. В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2007. — 43, N 4. — С. 18-30. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. На основании полученного ранее решения задачи дифракции поля плоской SH-волны на трещине, расположенной на границе раздела материалов, выведены асимптотические выражения для коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) у вершин трещины. Исследованы зависимости КИН от безразмерной длины трещины, угла падения плоской волны, механических и физических свойств материалов. Показана возможность возникновения особенностей КИН для дальней (от источника облучения) вершины трещины при касательных и критических углах облучения. Установлено, что при критических углах облучения эти особенности могут возникать только в идеальных материалах, а при наличии потерь наблюдается ограниченное увеличение КИН. Показано, что эти эффекты обусловлены дифракционным взаимодействием SH-волны с вершинами трещины.

35. Поле радиального электрического диполя, расположенного на оси полубесконечного конуса с кольцевой щелью / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук // Радиофизика и радиоастрономия. — 2001. — 6, N 3. — С. 241–251. — Библиогр.: 3 назв. — рус. На основі строгого розв'язку методом «напівобернення» задачі дифракції на напівнескінченному конусі з кільцевою щілиною проведено аналіз формування поля, збуджуваного радіальним електричним диполем, розміщеним на осі симетрії. Досліджено опір випромінювання диполя, потужність його випромінювання в сполучені щілиною конічні області та діаграми спрямованості.

36. Похідна Фреше оператора прямої задачі розсіяння Е-поляризованого електромагнітного поля циліндричним екраном / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич, І. І. Тригуб // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 18. — С. 5-10. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. Обчислення похідної Фріше оператора прямої задачі розсіяння електромагнітного поля незамкненим циліндричним екраном зведено до розв'язання слабосингулярного інтегрального рівняння та знаходження інтеграла від функції з логарифмічною особливістю. Запропоновано числовий алгоритм апроксимації цих інтегральних операторів.

37. Про зв'язок коефіцієнтів інтенсивності напружень з дальнім полем SH-хвилі, дифрагованої на міжфазній тріщині / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук, М. В. Войтко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2009. — 45, N 3. — С. 5-12. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. За допомогою методу Вінера — Хопфа розв'язано задачу дифракції плоскої SH-хвилі на напівнескінченній міжфазній тріщині. Одержано вирази, які пов'язують поле випромінювання у фіксованих напрямах та коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН). Досліджено зв'язок КІН з полем зміщень, розсіяним у площині, перпендикулярній до вершини тріщини. Показано, що тоді відношення КІН описує відношення значень поля, виміряного у зоні випромінювання за різних кутів або частот зондування.

38. Про оцінку переддефектного стану матеріалу засобами ультразвукової обчислювальної томографії / В. В. Кошовий, З. Т. Назарчук // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2001. — 37, N 2. — С. 118–132. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. Обоснована целесообразность использования в технической диагностике информации о пространственном распределении физико-механических характеристик материала в объеме изделия, которая может быть использована для оценки преддефектного состояния материала и адекватно отображает изменения в материале, возникающие в процессе накопления в нем усталостных повреждений. Доказано, что объединение возможностей ультразвуковых методов неразрушающего контроля и информационных технологий компьютерной томографии позволяет создать качественно новые технологии ультразвукового контроля, решающие задачу реконструкции пространственного распределения свойств материала в объеме изделия. Приведена информация о новом диагностическом приборе — ультразвуковом томографе UST-2000 и проиллюстрированы его функциональные возможности в материаловедческих исследованиях.

39. Про розв'язання обернених задач розсіяння електромагнетного поля видовженими дефектами / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2002. — 37, N 2. — С. 81-90. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. Сформулирована обратная задача рассеяния электромагнитного поля тонким дефектом и проанализированы численные алгоритмы их решения. Показано, что в двумерном случае форма тонкого дефекта полностью определяется рассеянным полем, заданным на некоторой кривой при фиксированном значении волнового числа. Для решения обратной задачи рассеяния предложено использовать итерационную регуляризацию на основании градиентных методов. Получены выражения для производной по Фреше оператора прямой задачи рассеяния с условиями Дирихле на поверхности рассеивателя.

40. Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів, 2007 р., Львів/ Ред.: З. Т. Назарчук; Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2007. — 325 c. — ISBN 966-02-2574-1 (серія). — ISBN 978-966-02-45*04-4. — укр. Розглянуто актуальні питання в галузі фізико-хімічної механіки, матеріалів, методів і засобів відбору й обробки діагностичних сигналів. Проаналізовано розрахунково-графічні залежності між електрофізичними та механічними властивостями струмопровідних матеріалів, вплив температурного фактора на розвиток корозії в околі зварних швів труб теплоенергетичного призначення, нестаціонарні коливання балки на пружній основі за умов ударного навантаження. Наведено результати досліджень вмісту зовнішніх поверхневих шарів у плівках епоксикомпозитних матеріалів, електрохімічних і корозійних властивостей бінарних сплавів вольфраму. Розкрито особливості визначення параметра нерізкості на рентгенівських зображеннях зварних швів, побудови алгоритму локації джерел акустичної емісії, моделювання вібраційних сигналів підшипникових вузлів методами періодично корельованих випадкових процесів.

41. Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: Матеріали наук.-техн. конф., 2003 р., Львів / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2003. — 283 с. — ISBN 966-02-2574-1(серія). — ISBN 966-02-3085-0. — укр. Викладено матеріали досліджень корозійної поведінки зварних з'єднань труб теплоенергетичного призначення в хлоридних розчинах, водо- та хімічної стійкості епоксинафтополімерних композицій. Розглянуто впливи інгібувальних пігментів на захисні властивості комбінованих метало-полімерних покриттів, ресурсних випробувань на структуру та фізико-механічні властивості ванадію, іонної імплантації на структуру та мікромеханічні властивості титанових сплавів. Проаналізовано проблеми вимірювання кількості тепла в системах його генерації та споживання, особливості визначення коефіцієнта дифузії водню в металах методом електропровідності. Висвітлено криптографічні аспекти конфіденційного передавання інформації, наведено алгоритми локалізації шумових викидів для задач фільтрації зображення.

42. Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали XIX Відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів, 2005 р., Львів / Ред.: З. Т. Назарчук; Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2005. — 492 с. — ISBN 966-02-2574-1. — ISBN 966-02-3763-4. — укр. Висвітлено актуальні питання фізико-хімічної механіки матеріалів, методи та засоби відбору й обробки діагностичних сигналів. Розглянуто впливи нерегулярного навантаження на циклічну тріщиностійкість конструкційних металів, терміну експлуатації на корозійні властивості комбінованих зварних з'єднань труб теплоенергетичного призначення. Розкрито можливості застосування водневих технологій. Проаналізовано дифузійні параметри водню в конструційних матеріалах сучасної енергетики, процеси деградації структури малоактивованих хромомарганцевих сталей під впливом водню. Розглянуто особливості моделювання технологій діагностики іоносфери радіоастрономічним методом, визначення динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у тілі з рухомою тріщиною у випадку антиплоскої деформації. Наведено інформацію про математичні моделі сигналів і системи, можливості обробки зображень та розпізнавання образів. Проаналізовано проблеми екологічного моніторингу, зокрема, особливості проведення профільно-діаграмного аналізу космознімків для оцінки стану локальних екосистем.

43. Реалізація багатофакторних вимірювань у вихрострумовому контролі / З. Т. Назарчук, В. М. Зибов // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 24. — С. 7-12. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. Розглянуто новий підхід для багатофакторних вимірювань у задачах вихрострумового контролю, що ґрунтується на представленні функції перетворення вихрострумового перетворювача масивом сигналів для відомих реалізацій значень факторів, які визначають стан об'єкта контролю.

44. Розвиток досліджень з фізикометрії у фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України / П. М. Сопрунюк, З. Т. Назарчук // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 15. — С. 5-36. — Бібліогр.: 69 назв. — укр.

45. Селективна вихрострумова дефектоскопія / А. Я. Тетерко, З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2004. — 247 с. — Бібліогр.: с. 223–243. — ISBN 966-02-3457-0. — укр. Розглянуто актуальні питання теорії та практики вихрострумової дефектоскопії. Запропоновано нові підходи щодо визначення аномальних полів поздовжніх дефектів довільної форми у перерізі (тріщини, розшарування) та селективних вимірювань і контролю структурно-чутливих характеристик матеріалу — питомої електричної провідності та магнітної проникності, параметрів дефектів та оцінки якості покриттів. Удосконалено модель формування аномального поля дефектів типу тріщини. Наведено нові підходи щодо відбору первинної інформації у задачах дефектометрії, а також концепцію вирішення проблеми багатопараметрових вихрострумових вимірювань, яка базується на нових методах побудови багатовимірної нелінійної моделі функції перетворення системи вихрострумовий первинний перетворювач — об'єкт контролю з заданою похибкою адекватності моделі.

46. Симетричне електромагнітне поле кільцевої тріщини на конічній поверхні скінченної довжини / Д. Б. Куриляк, З. Т. Назарчук // Доп. НАН України. — 2000. — N 6. — С. 80-85. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

47. Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: пр. I Міжнар. наук.-техн. конф., присвяч. 90-річчю НАН України, 22 — 24 жовт. 2008 р., Львів / Ред.: З. Назарчук; Б. Кіндрацький; Зах. наук. центр НАН України і МОН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Укр. т-во з механіки руйнування матеріалів, Наук. т-во ім. Шевченка. — Л., 2008. — 246 с. — ISBN 978-966-7585-04-4. — укр. Висвітлено актуальні проблеми машинобудування, моделювання механічних систем, технології та автоматизації виробництва, машинознавства, зварювального виробництва і діагностики металевих конструкцій. Розглянуто нові методи та технічні засоби автоматизованого моніторингу навантажень і діагностики прокатних станів, параметричні моделі для визначення напружено-деформованого стану елементів важконавантажених машин, проаналізовано вплив температури та циклічного деформування на водневу деградацію залізонікелевого сплаву. Увагу приділено віброакустичній діагностиці ушкоджень колісних редукторів тролейбусів, технології ремонту опорних вузлів трубопроводів на наземних переходах через річки та заболочені ділянки, нанесенню титанових покриттів на керамічну основу методом розпилення, розрахунку реактора високого тиску установки для розчинення речовин у надкритичних флюїдах.

48. Теорія, методи та засоби неруйнівного контролю конструкційних матеріалів / З. Т. Назарчук // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 15. — С. 37-50. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. Викладено деякі аспекти неруйнівного контролю дефектності матеріалів щодо його застосування в механіці руйнування. Стисло розглянуто активні методи неруйнівного контролю, що використовують зондувальні чи стимулювальні фізичні поля, акустико-емісійний аналіз дефектності, а також питання обробки дефектоскопічної інформації. Сформульовано сучасну концепцію розвитку таких методів для потреб технічної діагностики цілісності конструкцій.

49. Числовий метод визначення електромагнетного поля у металі з тріщиною / З. Т. Назарчук, Я. П. Кулинич, Я. В. Дацко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2007. — 43, N 2. — С. 85-93. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. Усовершенствован численный алгоритм решения трехмерного гиперсингулярного интегрального уравнения первого рода на основе метода коллокаций. Показана его эффективность. Приведены числовые результаты и их интерпретация.

50. Шацька експериментальна база ФМІ НАН України (до 40-річчя заснування) / Ред.: З. Т. Назарчук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л.: НАН України Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, 2004. — 95 с. — укр. Висвітлено історію створення та основні етапи діяльності Шацької експериментальної бази як одного з найпотужніших випробувальних підрозділів Фізико-математичного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Проаналізовано наукові досягнення у сфері акустичних, електромагнітних та оптичих досліджень малих об'єктів у водному середовищі, зокрема на дні та у природному мулі. Викладено результати відповідальних натурних випробувань пошукової апаратури різного призначення та розроблено методику її використання за реальних умов експлуатації. Представлено матеріали про створення та ефективну роботу українського радіоінтерферометра Академії наук «УРАН», який є національним надбанням України та входить у сучасну світову систему радіоастрономічних комплексів, що функціонують у декаметровому діапазоні зондувальних хвиль. 51.Куриляк Дозислав Богданович, Назарчук Зіновій Теодорович Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях.- К.: Наук. думка, 2006. 52. Dual series equations for wave diffraction by conical edge / D.B. Kurylyak, Z.T. Nazarchuk // Доп. НАН України. — 2000. — N 11. — С. 103–111. — Библиогр.: 9 назв. — англ. Розглянуто метод парних суматорних рівнянь для скалярних задач дифракції на конусі з краєм. Метод ґрунтується на коректному переході до безмежних систем лінійних алгебричних рівнянь, використанні «напівобертання» для їх регуляризації та отриманні розв'язків, які забезпечують виконання всіх необхідних умов крайової задачі, у тому числі й умови Мейкснера на краю. Побудовано сімейство регуляризаційних операторів і вибрано оптимальні з них для числового аналізу. Отримано наближені системи, ефективні для знаходження характеристик розсіяння для конусів великих розмірів.

53. Mathematical modelling of electromagnetic wave scattering by a thin penetrable defect = Математичне моделювання розсіяння електромагнетної хвилі тонким проникливим дефектом / Z.T. Nazarchuk // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2003. — 39, N 3. — С. 97-108. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. Запропоновано нову наближену систему сингулярних інтегральних рівнянь для математичного моделювання розсіяння електромагнетних хвиль тонким видовженим дефектом. Систему утворюють два сингулярні інтегральні рівняння другого роду, задані на середній лінії поперечного перетину розсіювача. Її вигляд однаковий для ТМ- і Те- поляризацій опромінювальної хвилі. Ефективний прямий (що не потребує попередньої аналітичної регуляризації) числовий алгоритм розв'язання системи побудований на спеціальних квадратурних формулах для сингулярних інтегралів. Апробацію побудованої математичної моделі здійснено для замкнутої циліндричної оболонки з діелектрика.

54. Rigorous analysis of the axial symmetric diffraction problem for a circular waveguide cavity / D.B. Kurylyak, T. Tsushima, K. Kobayashi, Z.T. Nazarchuk // Доп. НАН України. — 1999. — N 5. — С. 88-95. — Библиогр.: 7 назв. — англ. Розглядається осесиметрична задача дифракції електромагнітної ТМ-хвилі, збудженої delta-генератором, на скінченному ідеально електропровідному циліндричному хвилеводі, один з кінців якого закритий диском. Крайова задача формулюється для Фур'є трансформант скалярного потенціалу, що задовольняє рівнянню Гельмгольца. На основі узагальнення методу Джонса, який полягає у залученні скінченного інтегрального перетворення Фур'є — Бесселя для представлення трансформант, отримано рівняння Вінера — Хопфа. Це дозволило звести задачу дифракції до розв'язку системи інтегральних рівнянь другого роду з експоненціально зникаючими ядрами, яка, крім невідомих функцій, містить їх значення в дискретних точках. Отримані рівняння допускають розв'язки, які строго задовольняють граничним умовам та умовам Мейкснера на краях при довільних параметрах задачі.

55. Rigorous analysis of the vector diffraction problem for a cylindrical waveguide cavity / D.B. Kuryliak, S. Koshikawa, K. Kobayashi, Z.T. Nazarchuk // Доп. НАН України.— 2001.— N 3.— С. 85-94.— Библиогр.: 12 назв.— англ.

ПосиланняРедагувати

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71696

 1. а б в г Czech National Authority Database