Інженер

людина, що професійно займається інжинірингом

Інжене́р — особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові розв'язання технічних проблем.

Інженер (фр. Ingénieur ← від лат. Ingenium — хист, вдача, винахідливість) - фахівець з вищою технічною освітою, який здійснює інженерну діяльність.

Інженери залучені, як правило, в усі процеси життєвого циклу технічних пристроїв, які є предметом інженерної справи, включаючи прикладні дослідження, планування, проєктування, конструювання, розробку технології виготовлення (спорудження), підготовку технічної документації, виробництво, наладку, випробування, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, утилізацію пристрою і управління якістю.

Основним змістом діяльності інженера є розробка нових і (або) оптимізація наявних інженерних рішень. Наприклад, оптимізація проєктного рішення (в тому числі варіантне проєктування), оптимізація технології, менеджмент і планування, управління розробками і безпосередній контроль виробництва. Нові інженерні рішення часто стають винаходами. У своїй діяльності інженер спирається на фундаментальні і прикладні науки.

Монумент Група інженерів, Лондон.

У більшості країн (наприклад, у Німеччині та Канаді) рівень професійності інженерів жорстко контролюється, найчастіше через контроль (тобто обов'язковість) отримання відповідної (тобто офіційно визначеної та визнаної як інженерна, інколи технологічної) освіти, для чого в таких країнах, як Німеччина, Австрія тощо вирізняється статус (та академічне звання) «дипломований інженер», а, наприклад, у Франції — титул «кваліфікований інженер».

Зміст творчості інженерів дає вагомі підстави визнавати інженерів одними з основних творців ноосфери в частині матеріальної культури та прикладної науки, «відповідальних» за науково-технічний прогрес (загально)людської цивілізації та, відповідно, «технологічний добробут» людства.


Особисті якості ред.

Професія інженер вимагає певних особистих якостей. Вітається схильність до занять технікою, поглибленому аналізу і математичному складу розуму. Це є важливою умовою успішної роботи. Ще кілька важливих показників є запорукою професіоналізму в цій галузі: просторова уява, технічне мислення, спостережливість і, звичайно ж, здібності. Праця інженера включає і великий творчий потенціал. Це, перш за все, прояв самостійності, здатність приймати грамотні, виважені і обдумані рішення.

Види ред.

Інженер-механік ред.

Докладніше: Інженер-механік

Інженери-механіки створюють і вдосконалюють обладнання і машини.

Інженер-конструктор ред.

Спеціаліст у сфері розробки ескізних, технічних і робочих проєктів, особливо складних і середньої складності виробів, проведення технічних розрахунків за проєктами, аналізу ефективності проєктованих конструкцій, аналізу конструкторської документації тощо.

Розробляє ескізні, технічні та робочі проєкти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, передовий досвід розробки конкурентоздатних виробів, забезпечує при цьому відповідність конструкцій, що розробляються, технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проєктованих виробів. Складає кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні ув'язки окремих елементів конструкцій на підставі принципових схем і ескізних проєктів, перевіряє робочі проєкти і здійснює контроль креслень за спеціальністю або профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури і виконує складні деталювання.

Проводить технічні розрахунки по проєктах, техніко-економічній та функціонально-вартісний аналіз ефективності проєктованих конструкцій, а також розрахунок ризиків при розробці нових виробів, складає інструкції з експлуатації конструкцій, записки пояснень до них, карти технічного рівня, паспорти (у тому числі патентні і ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, сповіщення про зміни в раніше розроблених кресленнях та іншу технічну документацію.

Вивчає та аналізує конструкторську документацію, що поступає від інших підприємств, в цілях її використання при проєктуванні і конструюванні.

Інженер-енергетик ред.

Докладніше: Інженер-енергетик

Інженер-енергетик може займатися розробкою, виробництвом або експлуатацією систем, призначених для теплового або електричного забезпечення.

Інженер-кошторисник ред.

Професія інженера-кошторисника знаходиться «на стику» будівництва і фінансів. З кожним роком вона стає все більш популярною.

У обов'язки кошторисника входить складання і перевірка кошторисів, складання актів виконаних робіт, розрахунок і узгодження договірних цін на різні види робіт.

Хоча більшість будівельних професій традиційно вважаються чоловічими, кошторисник — виняток з правил. Не менше половини фахівців з кошторисної справи — жінки.

Завдання та обов'язки ред.

 1. Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 2. Складає і контролює підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт за договорами підряду на електромонтажні і загальнобудівельні роботи.
 3. Складає та контролює виконання договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 4. Складає звітну документацію з питань електромонтажних, загальнобудівельних робіт і ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних фондів підприємства.
 5. Складає і переглядає норми витрат матеріалів на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 6. Складає звіти за формами статзвітності в розрізі сфери діяльності служби.
 7. Оформлює кошторисну документацію з приймання на баланс товариства обладнання електричних мереж.
 8. Проводить аналіз основних показників роботи товариства в обсязі діяльності відділу.
 9. Консультує з питань, що входять до його компетенції.
 10. Забезпечує відповідність кошторисної документації, що розробляється, нормативним документам.
 11. Веде проєктно-кошторисний архів.
 12. Інженер-кошторисник I категорії ПКВ зобов'язаний:
  1. сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;
  2. дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
  3. виконувати встановлені норми праці;
  4. дотримуватися вимог з охорони праці, ТБ, ПБ та забезпечення безпеки праці;
  5. дбайливо ставитися до майна підприємства та інших працівників;
  6. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю та здоров'ю людей, збереження майна підприємства.

Інженер по телекомунікаціях ред.

Інженер по телекомунікаціях займається розробкою та впровадженням телекомунікаційних систем, що охоплює інтернет, телефонію, телебачення, відеоспостереження, контроль доступу, охоронну сигналізацію тощо

Інженер ВК ред.

Інженер ВК займається розробкою, втіленням та контролем за проєктами, що стосується водопровідних та каналізаційних мереж житлових будинків, громадських споруд, промислових об'єктів, вуличних комунікацій та ін.

Інженер ОВК ред.

Інженер ОВК займається розробкою, втіленням та контролем за системами опалення, вентиляції та кондиціонування.

Див. також ред.

Джерела інформації ред.

 1. Э. Крик «Введение в инженерное дело» М., «Энергия», 1970. (Це є переклад книги Edward V. Krick, «An Introduction to Engineering and Engineering Design», John Wiley & Sons, Inc., 1969)
 2. Edward V. Krick, «An Introduction To Engineering: Methods, Concerns and Issues», John Wiley & Sons, 1976
 3. В. Е. Горохов, «Знать, чтобы делать (История инженерной профессии и её роль в современной культуре)», М., «Знание», 1987

Посилання ред.

Посадова інструкція інженера кошторисника [Архівовано 2 лютого 2014 у Wayback Machine.]