Премія НАН України імені В. М. Глушкова

Премія НАН України імені В. М. Глушкова — премія, встановлена НАН України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України «За видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем». Премію засновано у 1982 р. та названо на честь видатного українського радянського науковця Віктора Михайловича Глушкова. Починаючи з 2007 року Премія імені В. М. Глушкова присуджується Відділенням інформатики НАН України з циклічністю 3 роки.[1]

Лауреати преміїРедагувати

За 1982—2013 роки 66 науковців визначено лауреатами Премії НАН України імені В. М. Глушкова.

Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
1982 Цикл робіт «Розробка машинно-орієнтованих методів обробки даних» Дородніцин Анатолій Олексійович[ru]
1984 Цикл робіт «Математичні методи аналізу та оптимізації складних систем» Коваленко Ігор Миколайович доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України (математична теорія надійності), головний науковий співробітник Відділу математичних методів теорії надійності складних систем № 125 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
Михалєвич Володимир Сергійович Академік НАН України (економічна кібернетика), директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1985 Цикл робіт «Математичні основи проектування і програмування обчислювальних систем» Капітонова Юлія Володимирівна[2]
Летичевський Олександр Адольфович доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України (інформатика), Завідувач Відділу теорії цифрових автоматів № 100 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
Ющенко Катерина Логвинівна Член-кореспондент НАН України (автоматизовані системи обробки даних), завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1986 Цикл робіт «Дослідження складних систем, розробка алгоритмічного, програмного і технічного забезпечення автоматизованих комплексів для розв'язання задач управління та обробки даних» Корнієнко Г. І.
Кухтенко Олександр Іванович Академік НАН України (технічна кібернетика), Завідувач Відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
Сергієнко Іван Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України (обчислювальна математика), директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1987 Цикл робіт «Розробка і теоретичне обґрунтування числових методів розв'язання задач великої розмірності» Єрмольєв Юрій Михайлович доктор фізико-математичних наук, Академік НАН України (математична кібернетика), Завідувач Відділу методів системного моделювання № 160 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
Молчанов Ігор Миколайович
Шор Наум Зуселевич Академік НАН України (інформатика), Завідувач Відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1988 Цикл робіт «Створення алгоритмічних мов, алгоритмів та пакетів програм для опису і аналізу моделей інформаційних систем» Антипов Юрій Євгенович заступник голови військово-промислової комісії Ради Міністрів СРСР
Королюк Володимир Семенович доктор фізико-математичних наук, Академік НАН України (математика), Завідувач Відділу Інституту математики НАН України
Стогній Анатолій Олександрович Член-кореспондент НАН України (автоматизовані системи обробки даних), директор Інституту прикладної інформатики Київської міськради та НАН України
1989 Цикл робіт «Розробка математичного і програмно-технічного забезпечення проблемно-орієнтованих систем моделювання і обробки даних» Андон Пилип Іларіонович доктор фізико-математичних наук, Академік НАН України (інформатика), директор Інституту програмних систем НАН України
Сіверський Павло Михайлович кандидат технічних наук
Мар'янович Тадеуш Павлович Член-кореспондент НАН України (інформатика), Завідувач Відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1990 Цикл робіт «Розробка математичного і програмно-технічного забезпечення проблемно-орієнтованих систем моделювання і обробки даних» Малиновський Борис Миколайович доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (обчислювальна техніка), радник при дирекції Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
Скуріхін Володимир Ілліч Академік НАН України (системотехніка, теорія систем), заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1991 Цикл робіт «Інтерактивні системи підготовки прийняття рішень» Тарасов Віктор Олексійович доктор технічних наук, професор
Павлов Вадим Володимирович
Волкович Віктор Леонідович Член-кореспондент НАН України (інформатика), Завідувач Відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
1992 Цикл робіт з теорії та реалізації нових інформаційних технологій Гриценко Валентина Іванівна
Айзенберг Яків Ейнович
Редько Володимир Никифорович Академік НАН України (інформаційні системи), професор, Завідувач кафедри Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка
1993 Цикл робіт «Керування процесами у суцільних середовищах» Самойленко Юрій Іванович Член-кореспондент НАН України (математичне моделювання фізичних процесів), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Кривонос Юрій Георгійович доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України (комп'ютерні технології), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Ладиков-Роєв Юрій Павлович[3]
1994 Цикл робіт «Методи управління та обробки даних у прикладних системах» Анісімов Анатолій Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (інформатика), Завідувач кафедри Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка
Морозов Анатолій Олексійович доктор технічних наук, професор, Академік НАН України (прогнозування геосистем), директор Інституту проблем математичних машин та систем
Пшеничний Борис Миколайович Академік НАН України (системи керування рухомими об'єктами), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
1995 Цикл робіт «Розробка та застосування методів системного аналізу для дослідження складних процесів різної природи» Згуровський Михайло Захарович доктор технічних наук, професор, Академік НАН України (інформатика та обчислювальні системи), ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кунцевич Всеволод Михайлович доктор технічних наук, професор, Академік НАН України (системи керування), директор Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України
Михалевич Михайло Володимирович Член-кореспондент НАН України (економічна кібернетика), Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
1996 Робота «Розробка теоретичних основ та впровадження методів і засобів організації інформаційних процесів у виробничих та науково-технічних комплексах» Козлик Г. О.
Петров Вячеслав Васильович доктор технічних наук, професор, Академік НАН України (матеріалознавство, оптоелектронні матеріали), директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Тимофєєв Борис Борисович Академік НАН України (системотехніка, теорія систем), головний науковий співробітник Інституту електрозварювання НАН України
1997 Робота «Розробка та використання методів прогнозування, оцінювання та розпізнавання об'єктів стохастичної природи» Кнопов Павло Соломонович доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (інформатика), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Великий Анатолій Павлович Член-кореспондент НАН України (інформатика), директор НДІ інформатизації та моделювання економіки (Київ)
Гупал Анатолій Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (інформатика), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
1998 Серія праць «Програмні та апаратні засоби інтелектуалізації обчислювальних систем» Грінченко Тамара Олексіївна доктор фізико-математичних наук, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Клименко Валентина Петрівна Кандидат хімічних наук, Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
Рабинович Зіновій Львович
1999 Робота «Логіко-алгебраїчні моделі і методи подання знань та їх застосування у прикладних системах» Провотар Олександр Іванович
Парасюк Іван Миколайович доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (теорія систем та технологія обробки даних), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Перевозчикова Ольга Леонідівна Член-кореспондент НАН України (інформаційні технології), Завідувач Відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова
2001 Цикл робіт «Дослідження і розробка математичних методів і алгоритмів розв'язання прикладних задач оптимізації і прийняття рішень» Ляшко Сергій Іванович доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (інформатика), Завідувач кафедри Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка
Кукса Анатолій Іванович[4] доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту програмних систем НАН України
Павлов Олександр Анатолійович НТУУ «КПІ»
2003 Робота «Методи прийняття рішень в умовах невизначеності для задач керування, прогнозування ризику та теорії обчислень» Задірака Валерій Костянтинович доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (комп'ютерні технології та інформаційна безпека), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Панкратова Наталія Дмитрівна доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (теорія систем та технологія обробки даних), Заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Чикрій Аркадій Олексійович доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (інформатика), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
2003 Мунтіян Валерій Іванович Член-кореспондент НАН України (оборонна економіка)
2005 Робота «Математичне моделювання процесів у складних об'єктах та високоефективні методи їх дослідження» Дейнека Василь Степанович доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (математичне моделювання в екології), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Литвин Олег Миколайович[5] Українська інженерно-педагогічна академія
Скопецький Василь Васильович Член-кореспондент НАН України (інформатика та обчислювальні системи), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
2007 Робота «Розробка ефективних моделей, методів дискретної і стохастичної оптимізації та їх використання при створенні інформаційних технологій» Гуляницький Леонід Федорович доктор технічних наук, професор, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Донець Георгій Панасович доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Норкін Володимир Іванович доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
2010 Цикл робіт «Інформаційні технології розв'язання складних оптимізаційнихзадач на багатопроцесорних комплексах» Кузнєцов Микола Юрійович доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (комп'ютерні технології), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Петрухін Володимир Олексійович доктор технічних наук, професор, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Шило Володимир Петрович доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
2013 Цикл робіт «Інтелектуальні системи та технології сприйняття і обробки інформації різної фізичної природи» Боюн Віталій Петрович доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (обчислювальні системи), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Войтович Ігор Данилович доктор технічних наук, професор, академік НАН України (системи і технології реєстрації інформації), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Палагін Олександр Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (інформатика), Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати