Доктор історичних наук

найвищий науковий ступінь у двоступеневій системі освіти СРСР та пострадянського простору
Докладніше: Доктор наук

Доктор історичних наук — науковий ступінь у деяких пост-радянських країнах. В Україні — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації: надається історику-досліднику після захисту докторської дисертації, яка є закінченою науковою роботою, що розкриває історичну проблему і вводить у науковий обіг нові дефініції.

Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн Сходу і Заходу кардинально відрізняється. Західному доктору наук еквівалентом є кандидат наук на пострадянському просторі. Через інтеграцію у Болонський процес сьогодні ведеться дискусія стосовно уніфікації цих ступенів згідно із західними стандартами.

Галузі за якими присуджується науковий ступінь «Доктор історичних наук» ред.

Порядок присудження ред.

Залежно від спеціалізації, з якої відбувається захист докторської дисертації, здобувачу наукового ступеня присуджується «доктор історичних наук».

Джерела ред.