Монографія

наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї теми

Моногра́фія («наукове дослідження, присвячене одній темі» англ. monograph, нім. і фр. monographie від грец. μόνος «один, єдиний» та γράφω «пишу»[1]) — наукова праця, що належить одному чи кільком авторам, у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або кількох (тісно пов'язаних між собою) тем.

Серед науковців заведено будь-яку тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.

У бібліотекознавстві термін «монографія» позначає будь-яку несерійну публікацію, що складається з одного або декількох томів (обмеженої їхньої кількості). І саме це відрізняє її від серійних публікацій, як-от газети або часописи (журнали).

Вимоги до монографій, які приймаються до захисту на здобуття наукового ступеня доктора наук ред.

В Україні спеціалізовані вчені ради зобов'язані приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії за таких умов:[2]

 1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.
 2. Монографія має обов'язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших країн.
 3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук — не менше 10 обліково-видавничих аркушів.
 4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.
 5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.
 6. Наклад не менше 300 примірників.
 7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.
 8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.
 9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови ВАК України від 4 квітня 2000 року № 176 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за № 353/4574.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні  НАН України. — Т. 3:  Кора—М [Архівовано 4 грудня 2019 у Wayback Machine.]. — К.: Наук. думка, 1989. — 552 с. — Моногра́фія — С. 508.
 2. http://www.vak.org.ua/docs//prof_journals/requirements.pdf [Архівовано 29 грудня 2009 у Wayback Machine.] «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію». (Наказ ВАК України від 4 квітня 2000 року № 178. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.07.2000 за № 431 / 4652 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 07.04.2004 № 211 від 07.07.2008 № 437 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.05.2004 за № 580 / 9179 від 15.01.2009 за № 21 / 16037)

Посилання ред.

Література ред.