Відкрити головне меню

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Інститу́т магнети́зму Націона́льної акаде́мії нау́к Украї́ни та Міністе́рства осві́ти і нау́ки Украї́ни — наукова установа НАН України та вищий навчальний заклад МОН України, та що проводить дослідження в області магнетизму і магнітних матеріалів.

Інститут магнетизму НАН України та МОН України
Основні дані
Засновано 1995
Приналежність НАН України, МОН України
Сфера Магнетизм
Адреса бульвар Академіка Вернадського, 36-б, м. Київ, 03142
Веб-сторінка http://im.imag.kiev.ua
E-mail gorobets@imag.kiev.ua

ІсторіяРедагувати

Інститут магнетизму НАН України та МОН України був створений у 1995 р. на базі двох відділів Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України та одного відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України.

Від самого початку інститут магнетизму поєднував науково-дослідний інститут і вищий навчальний заклад для розв'язання актуальних фундаментальних і прикладних проблем у галузі магнетизму, екології та підготовки наукових кадрів.

З дня заснування інститут очолював її засновник академік НАН України Віктор Григорович Бар'яхтар, який наразі обіймає посаду Почесного директора Інституту. Починаючи з 2016 року Інститут очолює член-кореспондент НАПН України Юрій Іванович Горобець.

Основні напрямки наукових дослідженьРедагувати

Науково-дослідницький комплекс скануючої растрової та електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень Інституту магнетизму віднесено до наукових об'єктів, які становлять національне надбання. Установа володіє унікальною технологією для напилення тонких наноплівок та відповідним обладнанням.

ОсвітаРедагувати

Інститут є базовим для підготовки студентів фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», фізичного та радіофізичного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співробітники Інституту читають 12 курсів у НТУУ «КПІ» та 11 курсів лекцій на Радіофізичному, Фізичному та Геологічному факультетах КНУ ім. Т. Шевченка. В Інституті діє спеціалізована вчена рада (див. перелік спеціалізованих вчених рад) по захисту дисертацій за спеціальностями:

Інститут має два спільних підрозділи:

З метою ефективнішого використання сучасного наукового обладнання, а також досвіду науковців створено три спільні лабораторії Інституту магнетизму та НТУУ «КПІ»:

  • Лабораторія комп'ютерної фізики;
  • Лабораторія скануючої растрової та електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень;
  • Лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині;

При Інституті працює аспірантура за спеціальностями:

  • «Фізика твердого тіла»
  • «Магнетизм»,

а також докторантура.

Молоді науковці Інституту двічі одержували премію Президента України для молодих вчених (О. Ю. Горобець, Є. О. Погорєлов), гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, премії Київського міського голови та ін.

Вчені Інституту беруть активну участь у виконанні міжнародних наукових програм, виконуючи спільні дослідження з науковими установами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Японії, Португалії, Фінляндії, Російської Федерації та Білорусі.

Штатні співробітникиРедагувати

Інститут магнетизму налічує 113 штатних співробітників. З них:

Наукові досягнення співробітниківРедагувати

Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» мають:

Державні премії України в галузі науки і техніки мають:

  • В. Г. Бар'яхтар (три),
  • А. М. Погорілий
  • Ю. І. Горобець

Премії національної академії наук України

Премія ім. Островського в галузі фізики

  • Ю. І. Горобець
  • В. Ф. Лось.

ДжерелаРедагувати