Відкрити головне меню
Давач приладу для вимірювання швидкості руху повітря
Сутінковий давач
Давач руху
Давач витрати — витратомір Коріоліса

Дава́ч, да́тчик[1], се́нсор — вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання, зберігання та використання у системах керування і має нормовані метрологічні характеристики.

Наприклад, у гірничій справі широко застосовуються давачі зольності, вологості, сірчистості, рівня матеріалу (наприклад, у бункерах), кінцеві вимикачі (наприклад, на конвеєрах) тощо.

Зміст

Давач чи датчикРедагувати

У більшості сучасних словників української мови термін «давач» подається як єдиний можливий відповідник російського терміна «рос. датчик». У тому числі й у академічному російсько-українському словнику.[2] У виданій 1973 року українською мовою «Енциклопедії кібернетики», також вживається лише термін «давач».[3] Слово «датчик» увійшло в українську як калька з російської і деякі сучасні словники фіксують обидва терміни «давач» та «датчик», хоч подають останній як менш рекомендований.[4]

Загальні відомостіРедагувати

 
Місце вимірювального перетворювача у структурі системи автоматичного контролю.

Давачі є елементами технічних систем, призначених для вимірювання, сигналізації, регулювання, керування приладами та процесами. Давачі перетворюють величину, яка контролюється (тиск, температура, витрата, концентрація, частота, швидкість, переміщення, електрична напруга, електричний струм тощо) у сигнал (електричний, оптичний, пневматичний), зручний для вимірювання, передавання, перетворення, зберігання та реєстрації інформації про стан об'єкта вимірювання.

Історично та логічно давачі пов'язано з технікою вимірювання та вимірювальними приладами, такими як: термометри, витратоміри, прилади для вимірювання тиску та інше; узагальнювальний термін «давач (датчик)» закріпився завдяки розвитку автоматичних систем керування, як елемент узагальненої логічної концепції «давач — система керування — виконавчий пристрій — Об'єкт керування». Спеціальним випадком є використання давачів у автоматичних системах реєстрації параметрів, наприклад, у системах наукових досліджень.

Означення поняття «давач»Редагувати

Термін «давач» (датчик) у технічному застосуванні можна означити так:

 • первинний вимірювальний перетворювач (чутливий елемент або сенсор) — вимірювальний перетворювач, який першим взаємодіє з об'єктом вимірювання[5] і видає сигнал вимірювальної інформації, придатний для технічного використання, зазвичай електричний, хоча буває і інший (наприклад, пневматичний сигнал). Наприклад: тензорезистор, фотодіод, сильфон та ін.;
 • завершений виріб на основі згаданого вище елементу, що додатково може мати, залежно від потреби, засоби: підсилення сигналу, лінеаризації, калібрування, аналого-цифрового перетворення та інтерфейсу для інтегрування у системи керування. У цьому випадку чутливий елемент давача сам по собі може називатись сенсором. Наприклад: світлочутлива матриця, датчик тиску та інше;
 • частина вимірювальної системи або системи керування у вигляді закінченої конструктивної сукупності первинних вимірювальних перетворювачів, що містить один або декілька вторинних вимірювальних перетворювачів сигналу, котра розміщена у зоні дії факторів впливу об'єкту і яка сприймає стандартно закодовану інформацію від цього об'єкту. Наприклад: витратомір Коріоліса, тензометр тощо.

Функції давачівРедагувати

Останнім часом стосовно давачів застосовуються терміни: «багатофункційний давач» чи «інтелектуальний давач», що відбиває напрямки розвитку сучасних давачів. Під цими термінами, крім функцій первинного вимірювального перетворення, мають на увазі додаткові можливості вимірювання декількох фізичних величин та використання вбудованих аналого-цифрових перетворювачів з мікроконтролерами, що суттєво розширює функціональний діапазон давачів, а саме:

 • попередня обробка сигналів (лінеаризація, фільтрування, корекція похибок);
 • само-діагностування;
 • дистанційне конфігурування (діапазону вимірювань, одиниць вимірювань, узгодження частотних характеристик);
 • окремі елементи керування;
 • передавання інформації з використанням протоколів промислових мереж Profibus чи Foundation Fieldbus.

Класифікація давачівРедагувати

За принципом перетворення енергіїРедагувати

За принципом перетворення енергії розрізняють активні та пасивні давачі, що відрізняються способами формування сигналу та схемами підключення:

 • активні (генераторні) — давачі, у яких здійснюється перетворення видів енергії від входу до виходу;
 • пасивні (параметричні) — давачі, у котрих вхідна енергія змінює параметри визначених елементів первинних вимірювальних перетворювачів.

За видом вхідної фізичної величиниРедагувати

За вхідними фізичними величинами, що підлягають перетворенню давачі бувають:

 • електричні та магнітні;
 • теплових величин;
 • механічних величин;
 • оптичних параметрів;
 • форми та розмірів;
 • акустичних величин;
 • концентрації та складу;
 • іонізаційного випромінення.

За використаними фізико-хімічними ефектамиРедагувати

За фізико-хімічними ефектами, що лежать в основі роботи вимірювальних перетворювачів, розрізняють давачі:

 • резистивні;
 • ємнісні (електростатичні);
 • індуктивні та електромагнітні;
 • електричного заряду, напруги або струму;
 • зміни геометричних розмірів, маси або положення;
 • оптичних ефектів;
 • біохімічні.

За характером вихідного сигналуРедагувати

За видом вихідного сигналу давачі бувають:

 • дискретні;
 • аналогові;
 • цифрові;
 • імпульсні.

За видом вихідного сигналуРедагувати

За фізичною природою вихідного сигналу давачі бувають:

 • з електричним вихідним сигналом (найпоширеніші);
 • пневматичним вихідним сигналом;
 • оптичним вихідним сигналом (перспективні);

та інше.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. Датчик // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
 2. Російсько-український словник: 160 000 слів / Уклад.: І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін.; За ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Жайворонка. — К.: Абрис, 2003. — 1404 с.
 3. Енциклопедія кібернетики: У 2-х томах. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1973. — Т. 1. — 584 с.; Т. 2. — 574 с.
 4. Гінзбург М. Д.. Давач чи датчик, як правильно?[недоступне посилання] : [арх. 02.12.2012] / М. Д. Гінзбург. (Скорочений варіант консультації надруковано на шпальтах журналів:
  • Термінологія. Як правильно українською: давач чи датчик? // Електроінформ. — 2003. — № 4. — С. 39—40.
  • Як правильно, Що таке давач? // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2004. — № 1. — С. 81—84.
  • Метрологічна термінологія. Давач чи датчик? // Метрологія та прилади. — 2008. — № 2. — С. 59—64.)
 5. ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення

ЛітератураРедагувати

 • Енциклопедія кібернетики. тт. 1, 2. — К.: Головна редакція УРЕ, 1973. — 584 с.
 • C. A. Grimes, E. C. Dickey, and M. V. Pishko (2006), Encyclopedia of Sensors (10-Volume Set), American Scientific Publishers. ISBN 1-58883-056-X
 • Blaauw, F.J., Schenk, H.M., Jeronimus, B.F., van der Krieke, L., de Jonge, P., Aiello, M., Emerencia, A.C. (2016). Let's get Physiqual — An intuitive and generic method to combine sensor technology with ecological momentary assessments. Journal of Biomedical Informatics, vol. 63, page 141—149.
 • Вимірювальні перетворювачі (сенсори): підручник / В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Ю. В. Яцук; ред.: Є. С. Поліщук, В. М. Ванько; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2015. — 580 c. — Бібліогр.: с. 577—580.
 • Давачі: навч. посіб. / М. В. Бурштинський, М. В. Хай, Б. М. Харчишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доповн. — Львів: ТзОВ «Простір М», 2014. — 198, [6] с. : іл. — Бібліогр.: с. 196—197 (25 назв).
 • Давачі систем автоматики: Навч. посіб. для студ. баз. напрямку «Комп'ютериз. системи, автоматика і упр.» / М. О. Гаврилюк; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2001. — 180 c. — Бібліогр.: 24 назви.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 • Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / І. А. Большакова, М. Р. Гладун, Р. Л. Голяка, З. Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Є. Потенцкі, Л. І. Сопільник; ред.: З. Ю. Готра; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. — 412 c. — Бібліогр.: 260 назв.
 • Структури та параметри мікроелектронних гальваномагнітних сенсорів магнітного поля: монографія / І. А. Большакова, І. М. Годинюк, Р. Л. Голяка та ін. ; за ред. З. Ю. Готри ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Ліга-Прес, 2013. — 414 с. : іл. — Бібліогр.: с. 397—413 (200 назв). — ISBN 978-966-397-202-4
 • Тесленко В. А. Датчики в системах сбора данных и управления «ПиКАД» № 2, 2004.
 • Папушин Ю. Л., Білецький В. С. Основи автоматизації гірничого виробництва. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. — 168 с. — ISBN 978-966-317-004-6.
 • Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: Підручник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. — 2003. — 250 с.