Йономірний аналізатор рідини

Йономірний аналізатор рідини

Електродна система для вимірювання pH.jpg
Йонометр універсальний

Робота аналізаторів заснована на вимірюванні ерс електродної системи, що селективно залежить від активності певного йона. Електродна система складається з двох електродів — вимірювального, потенціал якого відносно розчину визначається концентрацією йона, що контролюється в розчині, і допоміжного, який практично не змінює свій потенціал відносно розчину при зміні в ньому концентрації йонів.

На збагачувальних фабриках дані аналізатори можуть використовуватися для вимірювання концентрації активних водневих і сульфідних йонів, йонів ксантогенату і концентрації ціанідів.

Для визначення рН пульпи (концентрації водневих йонів [Н+]) застосовують основний скляний електрод (рис.) і допоміжний (порівняльний) електрод (В).

Скляний електрод являє собою товстостінну скляну трубку з тонкостінною порожнистою кулькою (1), заповнену буферним розчином (2). У цей розчин поміщено контактний електрод (3), що передає потенціал через ртутний контакт (4) і провідник (5) на вихід датчика. Допоміжний електрод (В) подає потенціал на вихід (Евих) за допомогою ртутно-каломелевої системи (6) зі скляною ватою (7), вміщених у насичений розчин хлористого калію (8).

Вихідний сигнал (Евих), пропорційний рН пульпи, подається на вторинний прилад — міст постійного струму. На рудних збагачувальних фабриках набули поширення рН-метри з датчиком типу ДПр-5254 і багатоканальний аналізатор концентрацій реагентів та рН середовища «Реагент 3Б» або АЖЭ-8.

Для вимірювання концентрації сульфідних йонів використовується електродна система, що складається з вимірювального аргентитового електрода і допоміжного хлорсрібного. У цьому випадку на поверхні вимірювального електрода виникає потенціал, пропорційний величині pS, який вимірюється по відношенню до потенціалу допоміжного електрода.

Якщо в пульпі відсутні сульфідні та ціанідні йони, аргетитовий електрод може бути застосований для оцінки концентрації йонів ксантогенату.

Кондуктометричні аналізатори рідини засновані на вимірюванні електропровідності рідини, що залежить від вмісту в ній розчинених речовин і їх природи. Даний аналізатор застосовується рідко, оскільки він характеризується слабкою селективністю і може використовуватися при наявності в розчині тільки однієї речовини з великою концентрацією.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Папушин Ю. Л., Білецький В. С.;Основи автоматизації гірничого виробництва. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. — 168 с.