Відкрити головне меню

Національна академія педагогічних наук України часто згадується як НАПН України — вища галузева наукова установа.

Національна академія педагогічних наук України
APNU logo.gif
Основні дані
Засновано 4 березня 1992 року
Контакт
Ключові особи Василь Григорович Кремень
Адреса вул. Січових Стрільців, 52-А, Київ, 04053, Україна
Веб-сторінка naps.gov.ua
E-mail info@naps.gov.ua

Історія академіїРедагувати

До складу Академії педагогічних наук СРСР входило 18 провідних учених педагогів і психологів України. Однак із розпадом СРСР уже 1991 року Академія педагогічних наук СРСР припинила існування. Підтримуючи пропозицію провідних українських учених, Президент України Леонід Кравчук 4 березня 1992 року підписав Указ про створення Академії педагогічних наук України як вищої галузевої наукової установи.

На виконання цього Указу 16 червня 1992 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка передбачала конкретні заходи щодо утворення Академії педагогічних наук України. Президентом-організатором було призначено Миколу Ярмаченка. Дійсними членами — засновниками Академії педагогічних наук України стали 15 відомих в Україні вчених (Федір Арват, Гончарук Є. Г., Захаренко О. А., Каніщенко Л. О., Киричук О. В., Мадзігон В. М., Мокін Б. І., Прісняков В. Ф., Прокопенко І. Ф., Савченко О. Я., Скок В. І., Скопенко В. В., Таланчук П. М., Шкіль М. І., Микола Ярмаченко).

17 листопада 1992 року відбулися збори академіків — засновників, які завершили формування Академії. Було обрано 7 нових дійсних членів. 18 листопада 1992 року відбулися перші Загальні збори АПН України. Вони обрали президентом Академії Миколу Ярмаченка, віце-президентом Л. О. Каніщенка, головним ученим секретарем О. Я. Савченко. Було утворено три відділення: теорії та історії педагогіки; дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті, психології, вікової фізіології та дефектології.

30-31 березня 1993 року Загальні збори Академії прийняли Статут Академії і Положення про її відділення, обрали керівників відділень, які водночас були і віце-президентами (В. М. Мадзігона, С. У. Гончаренка, О. В. Киричука). У листопаді 1993 року було утворене відділення педагогіки і психології професійної освіти, керівником якого став віце-президент Л. О. Каніщенко.

Часткові зміни до Статуту Академії були внесені Загальними зборами, що відбулися 28-29 січня 1997 року. Відділення педагогіки і психології професійної освіти було реорганізоване у два відділення: педагогіки і психології вищої школи та педагогіки і психології професійно-технічної освіти. Академіками-секретарями цих відділеннь були обрані дійсні члени Л. О. Каніщенко і Н. Г. Ничкало.

Етапними для становлення Академії педагогічних наук України стали Загальні збори АПН, що відбулися 17-18 грудня 1997 року. На них відзвітувався перший склад Президії Академії. З доповіддю «Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні за період становлення і діяльності АПН (1992—1997 рр.)» виступив президент Академії Ярмаченко М. Д. Збори обрали новий склад Президії, яку очолив дійсний член АПН України, доктор філософських наук, професор Кремень Василь Григорович. До складу Президії були обрані В. М. Мадзігон (віце-президент), Вашуленко М. С. (головний вчений секретар).

«Ураховуючи провідну роль Академії педагогічних наук України у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, значний внесок у підготовку наукових і педагогічних кадрів» 24 лютого 2010 р. згідно з Указом Президента України № 258/2010 «Про надання Академії педагогічних наук України статусу національної» академії надано статус національної і надалі іменовано — Національна академія педагогічних наук України[1].

Структура і склад академіїРедагувати

Вищим керівним органом Академії є загальні збори, в яких беруть участь її дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні академіки та іноземні члени. У період між загальними зборами Академії її роботою керує президія, що обирається строком на п'ять років. До складу президії входять президент Академії, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар Академії, академіки-секретарі відділень.

Президентом академії є академік НАН України і НАПН України В. Г. Кремень, першим віце-президентом — академік В. І. Луговий, віце-президентом — член-кореспондент О. М. Топузов.

Відділення академіїРедагувати

  • загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар С. О. Сисоєва);
  • психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар С. Д. Максименко);
  • загальної середньої освіти (академік-секретар О. І. Ляшенко);
  • професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Н. Г. Ничкало);
  • вищої освіти (академік-секретар П. Ю. Саух).

Установи академіїРедагувати

Критика діяльностіРедагувати

В 2018 році аналітичний центр CEDOS [2] опублікував звіт про роботу інститутів, що входять до НАПНУ, за період 2014-2016 років, оцінивши 663 статті, що були опубліковані під афіліацією цих інститутів. Згідно звіту:

  • 90% статей не містять інформацію про новизну дослідження
  • 3/4 статей не містять посилань на жодні джерела, крім російськомовних
  • >70% не містять аналізу попередніх досліджень по темі
  • 61% журналів публікацій не перевіряють якість та науковість матеріалу
  • 81% не аналізують ніяких даних.

ПлагіатРедагувати

Обраний в 2016 році член-кором Академії С.Ніколаєнко був спійманий[3] плагіаті та покривав скандально відому плагіаторку та псевдонауковицю Катерину Кириленко.

Члени академіїРедагувати

Згідно з указом Президента України від 26 березня 2003 року встановлено таку чисельність членів Академії: 51 дійсний член і 92 члени-кореспонденти. Надано можливість стати членами Академії понад установлену чисельність дійсним членам і членам-кореспондентам колишньої Академії педагогічних наук СРСР, які проживають на території України.

Після заснування НАПН України зросла якісно і кількісно. До її складу обрано провідних учених вищої школи, відомих педагогів України.

Згідно з указом Президента України від 19 червня 2013 року чисельність дозволених членів Національної академії педагогічних наук України було збільшено: 78 дійсних членів і 92 члени-кореспонденти[4].

2014 року загальна чисельність членів НАПН становила 145 осіб, з них 60 дійсних членів і 85 членів-кореспондентів. У складі НАПН — 37 іноземних членів, 10 почесних членів та 5 почесних докторів.

ЛітератураРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати